Wat is een lucht-water warmtepomp?

Een lucht-water warmtepomp is een alternatief voor de klassieke verwarmingsketel. Dit type warmtepomp is een van de populairste modellen in België.

De lucht-water warmtepomp zet buitenlucht om in warm water voor het sanitair water of de centrale verwarming. Aardgas en stookolie zijn overbodig, waardoor de lucht-water warmtepompen jou op een energiezuinige manier van warmte voorzien. De compressor in de warmtepomp heeft elektriciteit nodig. Deze warmtepomp is onrechtstreeks een elektrische verwarming.

lucht-water warmtepomp buitenunit

Hoe werkt een lucht-water warmtepomp?

De lucht-water warmtepomp valt onder de categorie van de aerothermische warmtepompen. Een aerothermische warmtepomp gebruikt lucht als warmtebron. Lucht is hernieuwbare energie. Voor dit type warmtepomp zijn er geen boring of afgravingen nodig.

De buitenlucht wordt verwarmd en de warmte wordt aan het water afgegeven. Vervolgens wordt het warm water omgezet in bruikbare warmte energie om de woning te verwarmen via de centrale verwarming. Daarnaast voorziet de lucht-water warmtepomp ook sanitair warm water.

Doorheen de lucht-water pomp circuleert een vloeistof die niet kan bevriezen. Dit product verandert voortdurend van een gasvormige naar een vloeibare toestand en omgekeerd. De vorstvrije vloeistof is steeds kouder dan de omgevingstemperatuur.

Door het verschil in temperatuur van de vorstvrije vloeistof en de omgeving kan er warmte onttrokken worden. De functie van de koelvloeistof is het absorberen van de warmte.

De lucht-water warmtepomp doorloopt verschillende fases:

 • Fase 1: De verdamper in de buitenunit onttrekt warmte energie uit de buitenlucht. Vervolgens verhoogt de compressor de temperatuur.
 • Fase 2: Het hete koelmiddel bevindt zich op dit ogenblik in gasvorm en verplaatst zich naar de binnenunit.
 • Fase 3: Het water wordt opgewarmd door het hete koelmiddel. Vervolgens zorgt het warm water  voor de verspreiding van de warmte via het verwarmingssysteem.
 • Fase 4: Het koelmiddel transformeert naar een vloeistofvorm wanneer hij zijn warmte heeft afgegeven. Tot slot herhaalt het proces zich opnieuw.

Twee units

De lucht-water warmtepomp bestaat uit twee units. De buitenunit is verbonden aan de binnenunit. De verdamper zuigt de buitenlucht aan. Vervolgens verhoogt de compressor de temperatuur. Het is voldoende om het warm water te verwarmen tot 38 °C. De lucht-water warmtepomp kan vervolgens een hoge COP waarde bekomen.

Goede luchtcirculatie is noodzakelijk

Je plaatst de buitenunit op een beschutte plek of je monteert de unit aan je gevel. Zorg voor een goede luchtcirculatie. Omdat de verdamper warmte uit de buitenlucht opneemt, zal de temperatuur van de afgekoelde lucht lager zijn dan de buitenlucht.

Een goede luchtcirculatie verhindert een luchtkortsluiting. Een luchtkortsluiting vindt plaats als de koude lucht opnieuw gebruikt wordt als luchtaanvoer.

lucht-water warmtepomp luchtcirculatie

Wat gedurende de wintermaanden?

Gedurende de wintermaanden is de lucht koud. Koude lucht zorgt voor een lager rendement. Je voorziet best een extra energiebron als ondersteuning voor de lucht-water warmtepomp.

Doorgaans zijn de nieuwere modellen zo ontwikkeld dat het rendement voldoende is om het huis te verwarmen en om jou van sanitair warm water te voorzien. Indien dit het geval is, is een extra energiebron overbodig.

Mogelijkheden bij een lucht-water warmtepomp

Er zijn verschillende mogelijkheden bij een lucht-water warmtepomp, zoals het gebruik van een monoblock. Daarnaast kan een lucht-water warmtepomp ook koelen en is het combineerbaar met vloerverwarming.

1. Lucht-water warmtepomp monoblock

De monoblock lucht-water warmtepomp is een toestel dat volledig buiten is opgesteld. Alle belangrijke onderdelen voor de warmteproductie zijn in de warmtepomp aanwezig.

Deze componenten zijn de verdamper, compressor, condensor en het expansieventiel. Enkel de condensor bevindt zich in de binnenunit. Alle andere onderdelen behoren tot de buitenunit.

De verbinding tussen de buiten- en binnenunit is uitsluitend gevuld met water. Dit heeft als gevolg dat de lucht-water warmtepomp snel en eenvoudig gebruikt kan worden. Aangezien de meeste toestellen zeer stil werken, kan je ze dicht bij het huis installeren.

Iedere vakbekwame vakman mag een monoblock lucht-water warmtepomp plaatsen, aangezien er geen koeltechniek bij komt kijken.

lucht-water warmtepomp proces

2. Lucht-water warmtepomp + koeling

De lucht-water pomp kan ook warm water koelen. Let wel op, niet elk toestel kan dit. Indien de lucht-water warmtepomp niet kan koelen, leidt dit tot minder comfort in de woning. Het koelen van de woning is voornamelijk een must op warme zomerdagen.

Als je de werking van de lucht-water warmtepomp omkeert, koel je de woning. De lucht-water warmtepomp geeft via de buitenunit warmte af aan de buitenlucht. Vervolgens kan het water de vloerverwarming of de ventiloconvectoren afkoelen.

Indien je je woning met een lucht-water warmtepomp wil koelen, doe je dit via de actieve koeling. De warmtepomp werkt als een airco. Bij dit proces gebruikt de warmtepomp de compressor. De warmtepomp verbruikt nu meer elektriciteit dan bij een andere type koeling, zoals de passieve koeling.

Indien je beschikt over een ander type warmtepomp, dan koel je ook op een andere manier. Bij een water-water warmtepomp maak je gebruik van een passieve koeling en bij een ventilatielucht/water warmtepomp gebruik je de nachtkoeling.

3. Lucht-water warmtepomp + vloerverwarming

Bij vloerverwarming spreken we van een laag temperatuurverwarming. De oppervlakte die verwarmd wordt door de vloerverwarming is groter dan bij radiatoren. Vloerverwarming verwarmt de ruimte gelijkmatiger.

De temperatuur van het water dat door de leidingen van de vloerverwarming stroomt ligt tussen 20 °C en 35 °C. Deze temperatuur ligt aanzienlijk lager dan de temperatuur die nodig is om een radiator te verwarmen. Een vereiste bij een lage temperatuurverwarming is een goede isolatie.

Aangezien je de vloerverwarming minder hoog moet zetten, moet de lucht-water warmtepomp minder hard werken. Het voordeel bij een lage temperatuurverwarming is dat de lucht-water warmtepomp minder elektriciteit verbruikt. Dit maakt dat er sprake is van een hogere COP en SCOP.

lucht-water warmtepomp vloerverwarming

Wat kost een lucht-water warmtepomp?

De gemiddelde prijs van een warmtepomp ligt tussen 7.500 en 12.500. Een lucht-water warmtepomp is de goedkoopste optie van alle warmtepompen. Dit komt door de redelijk eenvoudige plaatsing, aangezien er geen graaf- en breekwerken aan te pas komen.

De kostprijs van dit model ligt rond de € 10.000, inclusief de installatiekosten en de warmwaterbereiding. De BTW, radiatoren en vloerverwarming zijn niet inbegrepen in deze prijs.

De aankoop van de warmtepomp en de accessoires schommelt tussen € 4.500 en € 7.000. De prijs hangt af van:

 • De accessoires
 • De arbeidskosten van de installateur
 • De complexiteit van de installatie
Warmtepomp installeren?Vergelijk GRATIS offertes en bespaar!

Premie + aanvraagprocedure

Als je kiest voor een energiezuinige verwarmingsinstallatie, kom in je aanmerking voor een premie. Vooraleer je kan genieten van de premie, moet je voldoen aan twee voorwaarden:

 1. De aankoopfactuur is maximaal twee jaar oud.
 2. Installatie van de energiezuinige verwarmingsinstallatie is gebeurd door een erkende vakman.

Er bestaan verschillende soorten premies voor verwarmingsinstallaties. Hieronder geven we je een overzicht van alle premies waarop je beroep kan doen.

lucht-water warmtepomp renovatiepremie

A. Renovatiepremie

Indien jouw woning door renovatiewerken voorzien is van een centrale verwarming of pelletketel, kom je in aanmerking voor deze premie. De premie hangt af van jouw inkomenssituatie en jouw woning moet minstens 30 jaar oud zijn.

Tot 30 juni 2022 dien je de renovatiepremie aan te vragen bij Wonen-Vlaanderen. Daarnaast moet je de energiepremies van netbeheerder Fluvius apart aanvragen.

Vanaf 1 juli 2022 maak je gebruik van Mijn VerbouwPremie. De huidige renovatiepremie en de meeste energiepremies van Fluvius zijn in deze clausule eengemaakt.

Vanaf 1 oktober 2022 is het mogelijk om de aanvraag van Mijn VerbouwPremie online in te dienen.

Voor zowel de bewoner als de verhuurder is het mogelijk om een renovatiepremie aan te vragen.

Bewoner: voorwaarden

Je bent meerderjarig en woont in een woning als eigenaar of als beheerder van een ander zakelijk recht.

Voor meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht gelden eveneens de inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Deze bewoners dienen de aanvraag ook te ondertekenen, maar worden niet als aanvrager aanzien. Later kunnen ze eventueel zelf een renovatiepremie aanvragen.

Op deze regel geldt wel een uitzondering. De inkomens- en eigendomsvoorwaarden zijn niet van toepassing voor inwonende kinderen boven de 18 jaar, medebewoners ten laste, ouders van de aanvrager-bewoner of meerderjarige medebewoners, uitgezonderd indien ze een zakelijk recht beschikken in een premiewoning.

Verhuurder: voorwaarden

De woning dient op de aanvraagdatum van de premie verhuurt te worden aan een sociaal verhuurkantoor, voor minimum negen jaar. Gedurende de laatste drie jaar van een lopend huurcontract is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen.

B. Warmte-krachtcertificaten

De Vlaamse Overheid geeft financiële steun aan al wie warmte-krachtkoppelingen (WKK) wil installeren.

Een WKK is een centrale verwarmingsketel die zowel warmte als elektriciteit opwekt. Door gelijktijdig warmte en elektriciteit te produceren bespaar je energie. Indien je verwarming en warm water wenst, is een WKK plaatsen een zinvolle investering.

C. Warmtepomppremies

Deze premie is van toepassing als je een warmtepomp wenst te installeren. Een warmtepomp is een milieuvriendelijk oplossing voor een traditionele verwarmingsinstallatie. Hij haalt via een compressor warmte uit de lucht, het water of de grond.

Warmtepomppremies zijn afhankelijk van het type warmtepomp dat je installeert. Daarnaast moet jouw omgevingsvergunning minstens vijf jaar geleden verleend zijn.

EPC-label

D. EPC-labelpremie

Je kan gebruik maken van deze premie als jouw woning een slechte energieprestatie heeft en je die binnen de vijf jaar grondig renoveert, waardoor de woning het EPC-label haalt.

Voorwaarden
 • Alle woningeigenaars maken aanspraak op een EPC-labelpremie.
 • De premie wordt enkel gegeven aan woningen of wooneenheden met een ondermaatse energieprestatie. Het energieprestatiecertificaat toont de energieprestatie aan en mag niet voor 2019 gegeven zijn.
  Het EPC-label van:
  • de woning heeft label E of F. Via een renovatie moet de woning binnen de vijf jaar minstens label C halen.
  • de wooneenheid heeft label D, E of F. Via renovatie moet de woning binnen de vijf jaar minstens label B halen.
 • Het behaalde EPC-label na de renovatie heeft invloed op het bedrag van de premie.
 • Je kan de premie in schijven krijgen.
 • Het is mogelijk om de premie te combineren met de energiepremies van de netbeheerder Fluvius per interventie, maar is niet te combineren met de Totaalrenovatiebonus.
 • Het EPC-label dat je behaalt, moet je na vijf jaar aantonen met een nieuwe EPC. OP het ogenblik dat je de EPC-labelpremie aanvraagt, mag de nieuwe EPC niet ouder zijn dan twaalf maanden.

Je kan alle voorwaarden eveneens raadplegen op het Informatieblad 2021 van Fluvius.

E. Totaalrenovatiepremie

Deze premie kan je verkrijgen door minstens drie energiebesparende maatregelen te treffen.

Voorwaarden

Je vraagt minimaal drie premies van netbeheerder Fluvius aan of je combineert twee premies met een ventilatiesysteem. Je aanvraag gebeurt binnen een periode van vijf jaar en moet aan alle voorwaarden voldoen.

Indien dit het geval is, kan je een bonus krijgen op de premie. De bonus kan hoger zijn, naargelang het aantal energiebesparende maatregelen je neemt.

Vraag advies aan een expert

F. Premie voor condensatieketel

Deze premie is enkel voor beschermde afnemers. Dit zijn personen die recht hebben op het sociaal tarief. De premie is louter geldig voor degene die een woning hebben die voor 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Vanaf 1 juli 2022, recht op Mijn VerbouwPremie:

Nieuwe premie voor warmtepompen, namelijk Mijn VerbouwPremie! Deze premie kan je vanaf 1 oktober 2022 online aanvragen. Mijn VerbouwPremie geldt voor geothermische warmtepompen, lucht/water en lucht/lucht warmtepompen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Wooneenheid gelegen in het Vlaams Gewest
 • Gebouwen die vóór 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd meer dan 5 jaar geleden verleend, die voldoen aan de EPB-eisen en waarvoor de EPB-aangifte tijdig is ingediend.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximum 50% van het totale factuur, het exacte bedrag is afhankelijk van het type warmtepomp en de eindfactuurdatum.

Premie aanvragen

Een premie aanvragen kan je op twee manieren doen. Enerzijds kan je een aanvraag indienen via de website van de netbeheerder Fluvius. Anderzijds kan je de formulieren met de post opsturen naar de hoofdzetel van de netbeheerder.

lucht-water warmtepomp sanitair warm water

Rendement en terugverdientijd

Of een lucht-water warmtepomp al dan niet rendeert, hangt af van de volgende factoren:

 • Temperatuur binnen en buiten
 • Grootte van het huis
 • Type waterpomp
 • Isolering van het huis
 • Hoe je het huis verwarmt
 • Verbruik verwarming en sanitair warm water

Daarnaast bepalen deze factoren mee de terugverdientijd van jouw warmtepomp. De gemiddelde terugverdientijd van een warmtepomp ligt tussen de zeven en vijftien jaar. De exacte termijn is afhankelijk van het type warmtepomp en van de ontvangen premies. Hoe hoger jouw rendement is, hoe sneller je jouw warmtepomp terugverdiend hebt.

Lucht-water warmtepomp plaatsen: voor- en nadelen

De lucht-water warmtepomp beschikt over tal van voordelen. Naast de voordelen is er ook een nadeel aan de hybride warmtepomp verbonden.

1. Voordelen

Hieronder vind je een overzicht van enkele voordelen die een lucht-water warmtepomp biedt.

 • Eenvoudig en snel te installeren: de installatie gebeurt doorgaans op één dag, aangezien er geen grote graafwerken aan te pas komen.
 • Energiezuinig: heeft een lagere temperatuur nodig dan andere verwarmingsketels om dezelfde warmte te creëren.
 • Milieuvriendelijk: deze pomp heeft geen fossiele brandstoffen nodig. Indien je deze pomp combineert met zonnepanelen( pv panelen), maak je eveneens gebruik van zonne-energie. Zo beschik je over 100 % groene stroom.
 • Gratis warmtebron: lucht is altijd aanwezig.
 • Budgetvriendelijk: relatief lage investeringskosten.
 • Geen vergunning voor installatie: voor de installatie van een lucht-water warmtepomp heb je geen vergunning nodig. Dit toestel kan wel premies opleveren.
 • Geschikt voor appartementen en kleine huizen: indien je over kleinere ruimtes beschikt, kan je kiezen voor de split-unit-uitvoering. Dan is het merendeel van de installatie terug te vinden in de buitenunit en verlies je binnen minder plaats.
 • Zwembadverwarming: in de tussenseizoenen en de zomer is het rendement van de lucht-water warmtepomp het grootst. Je kan de warmte energie die overblijft gebruiken om je zwembad te verwarmen.
 • Kan in de zomer je huis koelen: indien het toestel zijn werking omkeert, kan het in de zomer jouw huis koelen in plaats van verwarmen. 

2. Nadelen

Het enige nadeel dat noemenswaardig is bij deze warmtepompen is dat het rendement afhangt van de buitentemperatuur en of je woning goed geïsoleerd is.

lucht-water warmtepomp installateur

Meer weten over lucht-water warmtepomp? Ontvang gratis advies en offertes

Indien je een lucht-water warmtepomp wil plaatsen, neem je best contact op met een erkend installateur. Deze vakman gaat samen met jou op zoek naar de beste warmtepomp voor jouw situatie.

Vraag via onderstaand offerteformulier gratis en vrijblijvend offertes aan. Via deze weg kan je een mooie vergelijking maken van de toestellen en samen met een expert aan de slag gaan.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Waarom wenst u een warmtepomp?
2*. Welk type warmtepomp wenst u?
3*. Wat is uw geschat budget voor de warmtepompinstallatie?
4*. Wanneer wenst u de warmtepomp?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Warmtepomp
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Warmtepomp