Wat is een water-water warmtepomp?

Een water-water warmtepomp, ook wel een volledige warmtepomp genoemd, is een geavanceerd verwarmingssysteem dat op elektriciteit werkt.

Het haalt warmte uit de aarde of van water uit de grond en zet deze om in een bruikbare temperatuur voor het verwarmen van je huis en het leveren van warm water.

Dit type warmtepomp is uitgerust met een voorraadvat om warm water op te slaan, waardoor het een duurzame en veelzijdige oplossing biedt voor zowel verwarming als warm water in je woning. 

Heb ik een vergunning nodig?

Bij het plaatsen van een water-water warmtepomp voor huishoudelijke doeleinden zijn er enkele situaties waarin je een vergunning moet aanvragen:

  1. Grote drijfkracht: als de warmtepomp een totaal vermogen heeft van meer dan 200 kW, is een vergunning vereist.
  2. Geothermische warmtepomp met verticale boringen: in sommige gevallen moet je een milieuvergunning aanvragen als je verticale boringen uitvoert voor een geothermische warmtepomp. Dit is gebaseerd op wettelijke dieptecriteria, afhankelijk van bodemkenmerken en grondwaterhuishouding.
  3. Gebruik van gevaarlijke stoffen: wanneer een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen bevat (uitgezonderd de mengeling van water met glycol), moet je ook een vergunning aanvragen.

Het is belangrijk om te vermelden dat de verplichting om een milieu- of bouwvergunning aan te vragen kan variëren afhankelijk van je woonplaats. Om precies te weten of je een vergunning nodig hebt, kun je gebruikmaken van een database voor de ondergrond in Vlaanderen.

monoblock warmtepomp

Hoe werkt een water water warmtepomp?

Een water-water warmtepomp is een ingenieus systeem dat warmte uit de bodem of het grondwater haalt en deze omzet in bruikbare energie voor de verwarming van een woning en het leveren van warm water. De werking van dit type warmtepomp is efficiënt en duurzaam. Laten we eens dieper ingaan op het proces.

Voor een water-water warmtepomp zijn twee putten nodig: een pompput en een retourput (ook wel lozingsput genoemd). Deze putten worden bij de woning geboord, op een diepte van 25 tot 150 meter, afhankelijk van de bodemsamenstelling. Uit de pompput wordt grondwater opgepompt en naar de verdamper van de warmtepomp geleid. In de verdamper geeft het grondwater zijn warmte af aan het systeem.

Het cruciale aspect van dit proces is dat het water tijdens dit hele traject niet in contact mag komen met de buitenlucht. Als dit wel gebeurt, kunnen oxidatie en kalkafzetting optreden, wat de werking van het systeem negatief beïnvloedt. Om dit te voorkomen, worden de putten vakkundig afgedicht.

Water-water warmtepomp met oppervlaktewater 

Naast het gebruik van grondwater is het in sommige gevallen mogelijk om een water-water warmtepomp te benutten om water uit een nabijgelegen meer of rivier op te pompen en te lozen. Dit systeem vereist speciale filters en naleving van wettelijke regels.

Hoewel er geen grondboringen nodig zijn, zijn er andere kosten verbonden aan het rondpompen van het water. Het is belangrijk om te beseffen dat dit systeem niet voor elke situatie geschikt is, maar voor woningen die zich dicht bij een waterloop bevinden, kan het voordelen bieden.

In dergelijke gevallen is het belangrijk om de kostprijs van de benodigde boringen zorgvuldig af te wegen tegen de kosten van het gebruik van oppervlaktewater.

Het is aan te raden om een grondige analyse uit te voeren om te bepalen welke optie het meest rendabel en geschikt is voor jouw specifieke situatie.

Op zoek naar een water-water warmtepomp?
Ontvang hier jouw gratis offertes!

Hoeveel kost een water-water warmtepomp?

Een water-water warmtepompsysteem kost ongeveer 15.000 euro, maar biedt een hoog rendement en een mooie terugverdientijd. Je kunt profiteren van subsidies en belastingvoordelen.

Het is een milieuvriendelijke optie en kan worden gecombineerd met zonnepanelen voor nog meer duurzaamheid en energiebesparing. 

Premie, subsidie + aanvraagprocedure

Door een geothermische warmtepomp te installeren kan je in aanmerking komen voor een premie. Deze kan tussen 4.000 en 9.600 euro bedragen.

Voorwaarden

1. Elektriciteitsnet

Om in aanmerking te komen voor de premie of subsidie voor water-water warmtepompen, moet jouw gebouw aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het geldt voor gebouwen die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet, of vanaf 2014 zijn aangesloten en waarvoor de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar voor de eindfactuur werd verleend.

Ook moeten ze voldoen aan de EPB-eisen en tijdig de EPB-aangifte hebben ingediend. Controleer deze voorwaarden voordat je de premie aanvraagt.

2. Installatie

Om aanspraak te maken op de premie of subsidie voor jouw water-water warmtepomp, moet je ervoor zorgen dat de installatie of validatie wordt uitgevoerd door een RESCert-installateur met minstens één van de volgende certificaten: het certificaat voor gecertificeerde installateurs (RESCert) voor warmtepompen, of het certificaat voor gecertificeerde installateurs voor ondiepe geothermische systemen.

3. Aanvraag

De premie kan digitaal aangevraagd worden via het online loket. Verplichte documenten zijn voorschot-, tussentijdse en eindfacturen, een attest met technische informatie over de geplaatste warmtepomp en een Europees productlabel of bewijs van energie-efficiëntie.

Optionele documenten zijn onder andere offertes, foto’s voor en na de werken, EPC bouw/verkoop/verhuur en betalingsbewijzen. Bewaar alle documenten tot 2 jaar na premie-uitbetaling en zorg dat u deze op aanvraag kunt voorleggen.

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler is een handige oplossing om sanitair water te verwarmen met behulp van warmte uit de lucht. Het is tot wel 3 tot 4 keer zuiniger dan een gewone elektrische boiler en een uitstekend alternatief voor traditionele waterverwarmingssystemen.

Verhoogde premie

Wist je dat je voor de installatie van een warmtepompboiler bij een ideale geval recht kan hebben op een verhoogde premie? Deze extra financiële ondersteuning maakt de investering nog aantrekkelijker en helpt je om energiezuiniger te verwarmen.

Procedure

Voor het aanvragen van de premie kun je terecht bij het online loket. Zorg ervoor dat je de verplichte documenten, zoals voorschot-, tussentijdse en eindfacturen, het attest met technische informatie over de warmtepomp en het Europees productlabel of bewijs van energie-efficiëntie, klaar hebt liggen.

Optioneel kan je ook offertes, foto’s voor en na de werken, EPC bouw/verkoop/verhuur en betalingsbewijzen toevoegen. Vergeet niet alle documenten tot 2 jaar na premie-uitbetaling te bewaren en op aanvraag voor te leggen. Zo ben je goed voorbereid!

Rendement en terugverdientijd

Gemiddeld varieert de terugverdientijd van een warmtepomp tussen de 7 en 15 jaar. De exacte termijn is afhankelijk van het type warmtepomp en het benodigde vermogen, evenals de prijs en eventuele premies waar je recht op hebt. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het maken van je beslissing.

warmtepomp

Water-water warmtepomp installeren: voor- en nadelen

Voordelen

Een water-water warmtepompsysteem kost gemiddeld 15.000 euro, maar biedt een hoog en constant rendement. Met subsidies en belastingvoordelen kan de initiële investering worden verlaagd.

Het is een milieuvriendelijke optie en kan worden gekoppeld aan andere energiebesparende apparaten voor extra efficiëntie en kostenbesparing op de lange termijn. Een waardevolle keuze voor duurzaamheid en energiebesparing.

Nadelen

De aanleg van putten kan duur zijn (ongeveer 8.000 euro voor twee boringen), maar de investering kan zich op lange termijn terugbetalen door energiebesparing. Diepere grondwaterlagen vereisen meer boren en elektriciteitskosten voor het oppompen.

Een vergunning is vereist voor grondwaterwinning, met bijbehorende heffingen. Gelukkig kun je een vrijstelling aanvragen voor het teruggepompte water. Wees op de hoogte van alle wettelijke vereisten voordat je het systeem installeert.

Meer weten over water-water warmtepompen? Raadpleeg installateurs in je buurt!

Wil je meer weten over water-water warmtepompen? Neem contact op met erkende installateurs in je buurt voor advies en kies voor de beste prijs. Kies voor een duurzame verwarmingsoplossing en draag bij aan een groenere toekomst!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Waarom wenst u een warmtepomp?
2*. Welk type warmtepomp wenst u?
3*. Wat is uw geschat budget voor de warmtepompinstallatie?
4*. Wanneer wenst u de warmtepomp?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Veelgestelde vragen

Hoeveel stroom verbruikt een water water warmtepomp?

+
De water-waterwarmtepomp is een efficiënte verwarmingsoplossing die 6.000 kWh aan warmte-energie levert voor verwarming, met een SCOP (Seasonal Coëfficiënt of Performance) van 4,4. Dit komt neer op een stroomverbruik van 1.363 kWh voor verwarming (6.000 kWh gedeeld door 4,4).
Voor warm water levert de warmtepomp 4.000 kWh aan warmte-energie, met een SCOP van 3,3. Het stroomverbruik voor warm water is dan 1.212 kWh (4.000 kWh gedeeld door 3,3).
In totaal bedraagt het stroomverbruik van de warmtepomp, voor zowel verwarming als warm water, 2.575 kWh (1.363 kWh plus 1.212 kWh). 

Wat is beter lucht-water of water-water warmtepomp?

+
Een lucht-water warmtepomp biedt weliswaar koeling, maar dit vergt aanzienlijk meer energie in vergelijking met een bodem- of water-water warmtepomp. Het is raadzaam om bij uw adviseur na te vragen of uw gebouw daadwerkelijk een groot koelend vermogen nodig heeft. Over het algemeen presteren bodem- en water-water warmtepompen beter dan lucht-water warmtepompen.

Wat kost een water-water warmtepomp inclusief installatie?

+
Een water-water warmtepomp kost gemiddeld tussen de € 15.000 en € 20.000, inclusief btw en plaatsing.
Warmtepomp
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Warmtepomp