Wat is een lucht-lucht warmtepomp?

Lucht-lucht warmtepompen zijn een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. Daarnaast is het een van de goedkopere soorten warmtepompen.

Met de lucht-lucht warmtepomp kan je jouw huis op een energievriendelijke wijze verwarmen en koelen. De lucht-lucht warmtepomp is een milieuvriendelijke pomp, aangezien er gaan fossiele brandstoffen aan te pas komen.

De kosten voor een lucht-lucht warmtepomp liggen laag, omdat er geen graafwerken nodig zijn bij het plaatsen van de pomp.

Lucht-lucht warmtepompen werken op elektriciteit en maken gebruik van warmte die reeds aanwezig is. Die warmte wekt nog meer warmte op. Dit proces bespaart elektriciteit.

Wanneer is een lucht-lucht warmtepomp systeem interessant?

Er zijn vier situaties waarin het interessant is om een lucht-lucht warmtepomp te overwegen:

 • Bij het ontbreken van een centraal verwarmingssysteem.
 • Als vervanging voor elektrische verwarming.
 • Wanneer je airco wil tijdens warme periodes.
 • In kleine en goed geïsoleerde woningen.
lucht-lucht warmtepomp

Hoe werkt het?

Lucht-lucht warmtepompen behoren tot de groep van de aerothermische warmtepompen. Een ander type warmtepomp die onder deze categorie valt is de lucht-water warmtepomp. De warmtebron van een aerothermische warmtepomp is lucht. Deze energiebron is altijd aanwezig.

Daarnaast zijn er voor dit type warmtepompen geen graafwerken nodig. Dit houdt de kosten van de installatie laag. Bij lucht-lucht warmtepompen wordt de buitenlucht opgewarmd en aan de binnenruimte van een woning afgeven.

Twee units

Een lucht-lucht warmtepomp bestaat uit een binnen- en buitenunit. Beide units staan in verbinding met elkaar. De buitenunit zuigt de buitenlucht aan. Daarna verwarmt de buitenunit de buitenlucht. Eenmaal de buitenlucht is opgewarmd, blaast de binnenunit de lucht de ruimte in.

De buitenunit kan je op de grond, aan de muur of op een plat dak plaatsen. Je kan ervoor kiezen om de binnenunit op de vloer, aan een wand of aan het plafond te monteren. Ten slotte is het ook mogelijk om meerdere binnenunits te plaatsen.

Lucht-lucht warmtepomp binnenunit en buitenunit

Verwarmingsproces

Lucht-lucht warmtepompen werken in het begin op dezelfde manier als een lucht-water warmtepomp. Het lucht-luchtwarmtepompsysteem onttrekt warmte-energie uit de buitenlucht via de buitenunit.

De buitenunit beschikt over een compressor. In de compressor zit een koelmiddel dat het mogelijk maakt om de warmte uit de omgevingslucht te halen. Door een gas samen te persen, kan de compressor de omgevingslucht verwarmen.

Je kan dit proces vergelijken met de werking van een fietspomp. Als je een aantal keer pompt met een fietspomp, wordt de pomp warm. De warmtepomp geeft de warmte af aan de lucht in de woning en niet aan het water van de centrale verwarming, zoals bij een lucht-water warmtepomp.

Een ventilator zal op zijn beurt de verkregen warmte de woning inblazen. De ventilator plaats je in de woning zelf. Hij behoort dus tot de binnenunit.

Mogelijkheden bij een lucht-lucht warmtepomp

Bij een lucht-lucht warmtepomp kan je gebruik maken van verschillende mogelijkheden. Je kan gebruik maken van een monoblock of je woning koelen. Hieronder lees je enkele opties die mogelijk zijn bij lucht-lucht warmtepompen.

Lucht-lucht warmtepomp monoblock

De monoblock lucht-lucht warmtepomp plaats je binnen. Zowel de buiten- als binnenunit zijn in één toestel geïntegreerd.

De monoblock lucht-lucht warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Vervolgens geeft hij warme lucht af aan de ruimte. Dit proces kan eveneens omgekeerd worden, zodat dit toestel de woning koelt.

De lucht verplaatst zich door een aan- en afvoerkanaal door de buitengevel. Eenmaal je deze opening plaatst, is de verdere installatie van de monoblock lucht-lucht warmtepomp zeer eenvoudig.

Lucht-lucht warmtepomp monoblock
Voordelen monoblock
 • Geeft veel warmte
 • Goedkoper in aanschaf
 • koelingsmogelijkheid
 • Minder geluidsoverlast
 • Beschikbare premie
Nadelen monoblock
 • Duidelijk voelbare luchtstromen
 • Enkel directe omgeving wordt verwarmd of gekoeld
 • Geluid van de compressor

Lucht-lucht warmtepomp koeling

Het proces kan ook omgekeerd doorlopen worden. Het is een toestel dat zowel kan verwarmen als kan koelen. Het koelingsproces is een meerwaarde in warme zomermaanden. Lucht-lucht warmtepompen zijn ook gekend onder de benaming airconditioning.

Lucht-lucht warmtepomp verwarmen en koelen

Lucht-lucht warmtepomp vloerverwarming

Niet alle types warmtepompen zijn geschikt om te combineren met vloerverwarming. Lucht-lucht warmtepompen zijn daar een voorbeeld van.

Andere warmtepompen zijn wel instaat om warmte van de buitenlucht of grond(water) om te zetten in water. Dat water kan gebruikt worden om vloerverwarming op te warmen.

Als je graag vloerverwarming wil en binnen de categorie van de aerothermische warmtepompen wil blijven, dan is de lucht-water warmtepomp een goede optie.

Ontvang gratis offertes

Wat kost een lucht-lucht warmtepomp?

Gemiddeld kost een lucht-lucht warmtepomp tussen de € 2.500 en € 3.000. Een lucht-lucht warmtepompsysteem is een van de goedkopere mogelijkheden tussen de verschillende soorten warmtepompen. Dit komt omdat er geen graafwerken nodig zijn bij de plaatsing van dit type pomp.

Elementen die een rol spelen voor de kostprijs van lucht-lucht warmtepompen zijn:

 • Het vermogen van de installatie
 • Het aantal binnenunit
 • Het model van de binnenunit

Indien je niet kiest voor een wandmodel, maar voor een plafondmodel, meerdere binnenunits of een model met een groter vermogen, dan zal de kostprijs van de lucht-lucht warmtepomp hoger zijn.

Lucht-lucht warmtepomp plafondmodel

Premie + aanvraagprocedure

Als je een energiezuinige verwarmingsinstallatie plaatst, kan je in aanmerking komen voor een premie. Indien je op een premie beroep wil doen, moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Het aankoopfactuur is maximaal twee jaar oud.
 2. De installatie van de energiezuinige verwarmingsinstallatie is gebeurd door een erkende vakman.

Er zijn verschillende premies voor het plaatsen van een verwarmingsinstallaties. Hieronder vind je een overzicht van alle premies

A. Renovatiepremie

Je komt in aanmerking voor deze premie als jouw woning door renovatiewerken voorzien is van een centrale verwarming of een pelletketel. De premie is afhankelijk van jouw inkomenssituatie. Daarnaast moet jouw woning minimaal 30 jaar oud zijn.

 • Tot 30 juni 2022 moet je de aanvraag voor de renovatiepremie indienen bij Wonen-Vlaanderen. De energiepremies van netbeheerder Fluvius moet je apart aanvragen.
 • Vanaf 1 juli 2022 gebruik je de Mijn VerbouwPremie. De meeste energiepremies van netbeerder Fluvius en de huidige renovatiepremie zijn samengevoegd in één clausule.
 • Vanaf 1 oktober 2022 kan je de aanvraag van Mijn VerbouwPremie online indienen.

B. Warmte-krachtcertificaten

Indien je een warmte-krachtkoppeling (WKK) wil plaatsen, voorziet de Vlaamse Overheid financiële steun.

Een warmte-krachtkoppeling is een CV-ketel die zowel elektriciteit als warmte genereert. Je bespaart energie door gelijktijdig elektriciteit en warmte op te wekken. Een WKK is een zeer zinvolle investering als je graag warm water en verwarming wil.

C. Warmtepomppremies

Je kan beroep doen op deze premie als je een warmtepomp wil installeren. De premie voor de warmtepomp hangt wel af van het type en je omgevingsvergunning moet minimaal vijf jaar geleden verleend zijn.

D. EPC-labelpremie

Als jouw woning over een slechte energieprestatie heeft, kan je aanspraak maken op deze premie. Je dient jouw woning wel binnen de vijf jaar grondig te renoveren, zodat de woning het EPC-label haalt.

Lucht-lucht warmtepomp EPC-labelpremie

E. Totaalrenovatiepremie

Je kan deze premie krijgen als je minimaal drie energiebesparende maatregelen treft.

F. Premie voor condensatieketel

Enkel als beschermde afnemer kan je gebruik maken van deze premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op een sociaal tarief. Je kan enkel gebruik maken van deze premie als de woning voor 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Vanaf 1 juli 2022, recht op Mijn VerbouwPremie:

Nieuwe premie voor warmtepompen, namelijk Mijn VerbouwPremie! Deze premie kan je vanaf 1 oktober 2022 online aanvragen. Mijn VerbouwPremie geldt voor geothermische warmtepompen, lucht/water en lucht/lucht warmtepompen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Wooneenheid gelegen in het Vlaams Gewest
 • Gebouwen die vóór 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet
 • Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd meer dan 5 jaar geleden verleend, die voldoen aan de EPB-eisen en waarvoor de EPB-aangifte tijdig is ingediend.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximum 50% van het totale factuur, het exacte bedrag is afhankelijk van het type warmtepomp en de eindfactuurdatum.

Premie aanvragen

Je kan een premie op twee manieren aanvragen:

 1. Dien je aanvraag in via de website van de netbeheerder Fluvius.
 2. Stuur de formulieren op met de post naar de hoofdzetel van de netbeheerder.

Rendement en terugverdientijd

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het rendement van een lucht-lucht warmtepomp. Deze factoren zijn:

 • Temperatuur binnen en buiten
 • Grootte van het huis
 • Type waterpomp
 • Isolering van het huis
 • Hoe je het huis verwarmt
 • Verbruik verwarming en warm water

Deze factoren bepalen eveneens de terugverdientijd van de lucht-lucht warmtepomp De gemiddelde terugverdientijd van warmtepompen wordt geschat tussen zeven en vijftien jaar.

De specifieke terugverdientijd hangt af van jouw type warmtepomp en de premies waarop je aanspraak maakt. Hoe hoger het rendement van de pomp, hoe sneller de pomp is terugverdiend.

Lucht-lucht warmtepomp plaatsen: voor- en nadelen

Lucht-lucht warmtepompen hebben tal van voordelen, maar ook enkele nadelen. Lees hier wat de voor- en nadelen zijn. Op deze manier kan je een mooie afweging maken of de lucht-lucht warmtepomp al dan niet iets voor jou is. Je kan ook steeds advies vragen aan een vakman uit jouw regio.

Warmtepomp installeren?Vraag GRATIS advies aan vakmannen!

Voordelen

Een lucht-lucht warmtepompsysteem heeft verschillende voordelen.

 • Lage prijs: een lucht-lucht systeem is een van de goedkoopste modellen.
 • Flexibiliteit: het toestel kan zowel verwarmen als koelen (airconditioning).
 • Snelle werking: een ruimte kan zeer snel op de gewenste temperatuur gebracht worden.
 • Eenvoudige installatie: er zijn geen graafwerken nodig bij de plaatsing van een lucht-lucht warmtepomp.
 • Milieuvriendelijk: je hebt geen fossiele brandstoffen nodig. Je verbruikt enkel elektriciteit.

Nadelen

Naast de voordelen hebben lucht-lucht warmtepompen ook enkele nadelen.

 • Laag rendement bij koude weersomstandigheden.
 • Extra verwarming nodig: indien het rendement bij koud weer te laag is, voorzie je een extra verwarmingsbron.
 • Niet te combineren met bestaande verwarmingstoestellen: je kan een lucht-lucht warmtepompsysteem niet combineren met vloerverwarming of radiatoren. Bij een lucht-water warmtepomp is de combinatie wel mogelijk.
 • Voelbare luchtstroom.
Lucht-lucht warmtepomp voebare luchtstroom

Op zoek naar de beste lucht-lucht warmtepompen?

Wil je een lucht-lucht warmtepomp kopen, neem dan zeker contact op met een erkende vakman. Hij gaat samen met jou op zoek naar de beste mogelijkheden om jouw woning te verwarmen en te koelen.

Vraag via onderstaand offerteformulier gratis en vrijblijvend offertes aan en kom in contact met een expert in jouw buurt.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Waarom wenst u een warmtepomp?
2*. Welk type warmtepomp wenst u?
3*. Wat is uw geschat budget voor de warmtepompinstallatie?
4*. Wanneer wenst u de warmtepomp?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Warmtepomp
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Warmtepomp