Gevelrenovatie premie: Mijn VerbouwPremie

Een interessante premie voor gevelrenovatie en andere gevelwerken is de Mijn VerbouwPremie. Die premie bundelt sinds oktober 2022 de renovatiepremie van de Vlaamse overheid en de energiepremies van Fluvius. Het premie aanbod was tot dan verscheiden en de aanvraagprocedure verliep via verschillende instanties. Vandaag kan je voor al je aanvragen terecht bij één centraal loket.

Welke werken komen in aanmerking?

Je maakt aanspraak op Mijn VerbouwPremie voor de categorie ‘buitenmuur’. Concreet betreft het dan het plaatsen van gevelisolatie en het laten uitvoeren van andere gevelwerken, zoals:

 • Het plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel.
 • Het plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel.
 • Het navullen van een bestaande spouwmuur.
 • Het verwijderen van astbesthoudende gevelbekleding.
 • De afbraak van buitenmuren of het vervangen van nieuwe buitenmuren.
 • De behandeling van buitenmuren tegen optrekkend vocht.
 • De behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam.
 • Het afbreken van borstweringen of balustrades bij balkons of het plaatsen van nieuwe.
 • Het aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het aanbrengen van buitenmuursiolatie langs de binnenkant van de buitengevel.
 • Het afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of gevelbepleistering alsook het aanbrengen van buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel.
spouwmuurisolatie vakman

Wie komt in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie?

Elke eigenaar en andere investeerder die de bestaande spouwmuur navult van zijn huis of buitenmuurisolatie aanbrengt, kan de Mijn VerbouwPremie aanvragen.

 • Ben je een eigenaar-bewoner uit de middelste of laagste inkomenscategorie? Of ben je een verhuurder aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)? In dat geval kan je de premie aanvragen voor alle bovengenoemde werken aan de spouw- of buitenmuur op voorwaarde dat die voldoende geïsoleerd is.
 • Als er werken zijn aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie voor het isoleren van de spouw- of buitenmuur toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw.
  Als er een Vereniging is van Mede-Eigenaars (VME) behoort de premie toe aan hen.
 • Tot slot wordt er vanaf het najaar van 2023 ook een aanvullende MijnVerbouwPremie toegekend aan eigenaar-bewoners uit de middelste of laagste inkomenscategorie én SVK-verhuurders.
  Het betreft dan investeringen in de gemeenschappelijke delen of in bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw.
  De aanvraagprocedure voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zal daarom binnenkort ook wijzigen.
Meer weten?Stel je vragen aan specialisten

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie?

Het premiebedrag voor gevelisolatie (eventueel in combinatie met andere gevelrenovaties) is afhankelijk van de aard van het gebouw en van wie het aanvraagt.

Hieronder vind je een overzicht van de premiebedragen voor eigenaars of investeerders van woningen. Maar ook van andere gebouwen zoals appartementen en niet woon-gebouwen.

1. Premiebedragen voor eigenaars of investeerders van woningen

Doelgroep Premiebedrag
Eigenaar-bewoner in laagste inkomenscategorie + Verhuurder aan sociaal verhuurkantoor Tot 50 % van de investering, max. € 6.000 (bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner in middelste inkomenscategorie Tot 35 % van de investering, max. € 4.200 (bij factuur van min. € 1.000 en max. € 12.000)
Eigenaar-bewoner in hoogste inkomenscategorie + Andere investeerder

€ 5 per m² spouwmuurisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*

€ 15 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur in 2020)*

€ 30 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*

€ 15 per m² isolatie aan binnenkant van de buitengevel (eindfactuur vanaf 2021)* of max. 40 % van factuurbedrag (excl. btw) bij factuur van min. € 1.000

*De eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerders kunnen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie

2. Premiebedragen voor andere gebouwen (appartementen en niet woon-gebouwen)

Doelgroep Premiebedrag
Eigenaar of investeerder € 5 per m² spouwmuurisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*

€ 15 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur in 2020)*

€ 30 per m² buitengevelisolatie (eindfactuur vanaf 2021)*

€ 15 per m² isolatie aan binnenkant van de buitengevel (eindfactuur vanaf 2021)* of max. 40 % van factuurbedrag (excl. btw) bij een factuur van min. € 1.000

*Je kan voor andere gebouwen enkel een premie krijgen voor (spouw)muurisolatie

Wat zijn de voorwaarden voor gebouwen?

De voorwaarden voor een renovatiepremie is dat het gebouw (woning of appartement) in het Vlaamse Gewest ligt en minstens 15 jaar oud is op de datum van aanvraag.

Dit wordt gecontroleerd via de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geld de oudste van de twee data.

Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor spouwmuurisolatie en/of buitenmuurisolatie langs de binnen- of buitenkant van de buitengevel. Eventueel ook met gelijktijdige asbestverwijdering.

Je kan de premie aanvragen voor renovatiewerken of voor een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die gesloopt zijn en volledig herbouwd worden, komen dus niet in aanmerking!

Hoe dik moet gevelisolatie zijn volgens de premie?

De technische voorwaarden voor de premie is dat de lambda waarde voor spouwmuurisolatie maximaal 0,065W/mK/ bedraagt.

In het geval van buitengevelisolatie moet de Rd-waarde minstens 3 m² K/W zijn en voor isolatie langs de binnenkant van de gevel dan weer een Rd-waarde van minimaal 2 m² K/W.

Zit je nog met andere vragen?Vraag hier gratis en vrijblijvend advies en offertes!

Hoe vraag je de premie aan?

De Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse overheid kan je eenvoudig online aanvragen via het digitaal loket. Dit kan uiterlijk tot 2 jaar na datum van de laatste factuur.

Voor de aanvraag heb je verschillende documenten nodig zoals goedgekeurde facturen en een attest van je aannemer. Een vakman kan al deze nodige documenten aan jou bezorgen en je eventueel ook helpen met je aanvraag.

Je kan de Mijn VerbouwPremie voor dezelfde categorie om de 5 jaar aanvragen.

Heb je eerder al een aanvraag gedaan voor een energiepremie van Fluvius of de overkoepelende renovatiepremie? Wees dan gerust, want deze tellen niet mee!

Indien mogelijk raden we je hierdoor wel aan om zoveel mogelijk werk in 1 keer te laten uitvoeren.

renovatiepremie

Twee premies voor gevelisolatie: Totaalrenovatiebonus en EPC-labelpremie [Overzicht]

1. Totaalrenovatiebonus (BENO-pass)

Heb je nog voor het in voege treden van Mijn VerbouwPremie (vóór 30 juni 2022) al minstens 1 energiebesparende maatregel laten uitvoeren aan je woning? Dan kom je door gevel- of spouwmuurisolatie te combineren met andere energiebesparende maatregelen nog steeds in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus.

Het principe van de Totaalrenovatiebonus of BENO-pass is dat je binnen een termijn van 5 jaar minstens 3 of meer energiebesparende werken laat uitvoeren door een erkend vakman. Naast de premie voor elke afzonderlijke klus kan je dankzij de BENO-pass rekenen op een bijkomende bonus of premie.

Welke werken komen in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus als je investeert in minstens 3 van de volgende energiebesparende maatregelen binnen de 5 jaar:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Buitenmuurisolatie (binnen, buiten of via de spouw)
 • Vloer- of kelderisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing
 • Zonneboiler
 • Warmtepop
 • Ventilatiesysteem

Hoeveel bedraagt de bonus?

Het bedrag is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen die je neemt. Voor beschermde afnemers wordt het bonusbedrag wel met 50 % verhoogd.

Hieronder vind je een kort overzicht:

Aantal investeringen Totaalrenovatiebonus voor eengezinswoningen Totaalrenovatiebonus voor appartementen
3 € 1.250 € 625
4 € 1.750 € 875
5 € 2.750 € 1.375
6 € 3.750 € 1.875
7 € 4.750 € 2.375

Wat zijn de voorwaarden van de bonus?

Je hebt recht op deze bonus als je beschikt over een woning of wooneenheid in het Vlaams gewest dat voor 1 januari 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.

Ook dient de eindfactuur van de eerste investering een datum te hebben tussen 2017 en 2020.

Indien je in 2020 een offerte hebt ondertekend voor een investering die je kan meerekenen voor de Totaalrenovatiebonus en waarvan de eindfactuur ten laatste in 2021 ontving, heb je de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 • De investeringen dienen binnen een termijn van vijf jaar uitgevoerd te worden.
 • De voorwaarden van de verschillende premies voor de aparte werken blijven gelden.
gevelrenovatie voor en na

Hoe vraag je de bonus aan?

Je krijgt de Totaalrenovatiebonus automatisch toegekend van zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement minstens drie investeringen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen. Zij nemen zelf contact met je op.

Let op, je dient dus eerst de werken zelf te betalen en te laten uitvoeren, en de premie aan te vragen bij Fluvius. Pas daarna kan je de Totaalrenovatiebonus ontvangen.

Hulp nodig met je aanvraag?
Vraag hier gratis offertes en advies aan vakmannen in jouw buurt
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

2. EPC-labelpremie

Welke werken komen in aanmerking?

Als je energiebesparende werken liet uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021, kom je in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

Wie heeft recht op de premie?

Je hebt recht op deze premie wanneer je een hoger energielabel op je EPC-attest haalt na de renovatie dan ervoor.

Let op, want sinds begin 2023 geldt de renovatieverplichting! Wie een bestaande woning koopt met een slecht energieprestatiecertificaat (E of F) dient een verplichte renovatie uit te voeren binnen de vijf jaar tot het EPC-label minimaal op D staat. De EPC-labelpremie kan nieuwe woningeigenaars hierbij ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie hangt af van het type woning en het EPC-label dat je behaalt na de renovatie:

Als je recht hebt op sociale tarieven voor elektriciteit en gas, hebben beschermde afnemers recht op premiebedragen die 20 % hoger zijn. Je kan de EPC-labelpremie wel alleen aanvragen nadat de werken uitgevoerd en gefactureerd zijn.

EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar Premiebedrag voor huis met label E of F Premiebedrag voor appartement met label D, E of F
Energielabel C € 2.500 N.A.
Energielabel B € 3.750 € 2.500
Energielabel A € 5.000 € 3.750

Wat zijn de voorwaarden van de premie?

De premie is beschikbaar voor een woning of wooneenheid met een slechte energieprestatie. Dit kan je bewijzen via een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019.

Voor een huis dient je energielabel op dit attest E of F te zijn. Voor een appartement mag het energielabel op het attest D, E of F zijn.

Een tweede voorwaarde is dat je binnen de 5 jaar na de datum op dit EPC-attest een hoger EPC-label behaalt door renovatiewerken (muurisolatie, dakisolatie, warmtepomp, enzovoort).

Voor een huis is het behaalde EPC-label minstens C en voor een appartement minstens B.

Verder heb je ook 2 EPC-keuringen nodig van een energiedeskundige type A om de premie te verkrijgen.

De energiedeskundige komt bij je langs en verwerkt alle nodige data in een softwareprogramma. Na enkele dagen krijg je al jouw EPC-attest in de brievenbus!

Tot slot is het niet mogelijk om de EPC labelpremie te combineren met de Totaalrenovatiebonus.

Energiedeskundige

Hoe vraag je de premie aan?

De snelste manier om de EPC labelpremie aan te vragen is een online aanvraag via Fluvius. De aanvraag zelf bestaat uit twee stappen:

 1. Voor de renovatie: Je start je aanvraag door je EPC labelpremie te activeren op de Fluvius website. Je geeft de gegevens van het EPC van je woning in en duidt het huidige EPC-label aan. Je hebt nu 5 jaar de tijd om je woning te renoveren.
 2. Na de renovatie: Wanneer je woning gerenoveerd is en je een nieuw EPC hebt laten opmaken, kan je overgaan op de uitbetaling van je labelpremie. Je gaat naar de Fluvius website en geeft de gegevens van het EPC na de renovatie in en duidt het nieuwe EPC-label aan.
Vraag advies aan specialistenVraag hier uw offertes!

Extra interessant: verlaagd btw-tarief

Indien jouw woning 10 jaar is of ouder heb je ook recht op een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaatst van 21 % voor gevel- en isolatiewerken.

De voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief van 6 % zijn dat de werken uitgevoerd en gefactureerd worden door een erkend vakman. Ook dienen de levering en plaatsing van de materialen door dezelfde erkende vakman te gebeuren.

Let op, dit verlaagd btw tarief heeft enkel betrekking op een privéwoning. Slechts in bepaalde gevallen komen woningen die voor een klein deel voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, ook in aanmerking.

Meer weten? Vraag info en advies aan specialisten in jouw regio en vergelijk gratis offertes

Om aanspraak te kunnen maken op de verschillende premies is het noodzakelijk de werken door een erkende aannemer te laten uitvoeren.

Vakmannen zijn vertrouwd met de voorwaarden van de premies en informeren je graag over de financiële voordelen ervan voor jouw renovatieproject.

Bovendien bezorgen ze je de nodige documenten voor een correcte en eenvoudige aanvraag.

Vraag via onderstaand formulier info en advies aan vakmannen in jouw regio. En ontvang tegelijk gratis vrijblijvende offertes!

Vergelijk zo eenvoudig de beschikbaarheden en prijzen van vakmannen in jouw buurt.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Welk type gevelrenovatie wenst u?
2*. Hoeveel gevels dienen bewerkt te worden?
3*. Wanneer wenst u de gevelwerken op te starten?
4. Beschrijving van uw project
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Gevelrenovatie
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Gevelrenovatie