Wat is de onroerende voorheffing?

De Vlaamse onroerende voorheffing is een Vlaamse, jaarlijkse belasting. Je betaalt onroerende voorheffing op onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest. Onroerende goederen zijn voornamelijk gebouwen en gronden.

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Dat is geen werkelijk inkomen, maar een hypothetisch huurinkomen dat aan een onroerend goed wordt toegekend. Het onroerend goed hoeft daarvoor dus niet werkelijk verhuurd te worden. Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd, waardoor ook de onroerende voorheffing wijzigt.

Hoe bereken je de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. De uiteindelijke voorheffing bestaat uit de basisheffing voor het Vlaams Gewest, en de opcentiemen op provinciaal en gemeentelijk vlak. De provincies en gemeentes bepalen zelf hoe hoog die opcentiemen zijn. 

In het Vlaams Gewest bedraagt het basistarief voor onroerende goederen 3,97 procent. Voor sociale huisvesting geldt een verlaagd tarief.

Je kunt je onroerende voorheffing zelf berekenen met de simulatietool van de Vlaamse Belastingdienst

Hoeveel bedraagt de korting van de Vlaamse Belastingsdienst op de onroerende voorheffing

De korting op de Vlaamse onroerende voorheffing kan oplopen tot 50 of zelfs 100 procent voor een termijn van 5 jaar. Voor bouwprojecten met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of melding vanaf 2023 geldt:

Soort werken Maximaal behaald E-peil Percentage korting op onroerende voorheffing
Gedeeltelijke of volledige heropbouw, of nieuwbouw voorafgegaan door sloop E20 50 procent
Gedeeltelijke of volledige heropbouw, of nieuwbouw voorafgegaan door sloop E10 100 procent
Ingrijpende energetische renovatie E60 100 procent

Voor werken waarvoor voor 2023 een stedenbouwkundige vergunning of melding werd aangevraagd, is het percentage afhankelijk van het behaalde E-peil, de aard van de werken en het jaar waarin de vergunning of melding werd aangevraagd.

De vermindering van de onroerende voorheffing gaat in op 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil van het onroerend goed bepaald werd.

De vermindering is combineerbaar met andere kortingen op de onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld de vermindering voor een bescheiden woning, personen met een handicap, of kinderbijslaggerechtigde kinderen.

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Wat is het E-peil?

Het E-peil drukt uit hoe energiezuinig een woning of gebouw is onder normale omstandigheden. Hoe energiezuiniger het gebouw, hoe lager het E-peil.

Dat E-peil speelt een belangrijke rol in de EPB-normen (de normen voor Energieprestatie en Binnenklimaat). Die normen zijn relevant voor nieuwbouwprojecten en (ingrijpende energetische) renovatiewerken.

Verschillende factoren beïnvloeden het E-peil. Enerzijds gaat het om zaken als de thermische isolatie en luchtdichtheid van een woning of gebouw. Ook de oriëntatie, bezonning en compactheid van het gebouw zijn van belang. Anderzijds spelen de vaste installaties in de woning een belangrijke rol. Denk maar aan het ventilatie- of verwarmingssysteem, de koeling, en de verlichting.

Wat is een gunstig E-peil?

Er zijn duidelijke normen wat het E-peil betreft:

  • Sinds 2021 mag het E-peil van nieuwbouwwoningen niet hoger zijn dan E30. Voldoe je niet aan de minimumeisen voor het aandeel hernieuwbare energie? Dan mag het E-peil niet hoger zijn dan E26,
  • Na een ingrijpende energetische renovatie mag het E-peil maximaal E60 zijn.

Respecteer je die normen niet? Dan ontvang je een boete.

EPC-label-B-2.jpg

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarde voor een korting op de Vlaamse onroerende voorheffing is het behaalde E-peil. Het beoogde E-peil is afhankelijk van het type bouwproject en het aanvraagjaar. Bij een (gedeeltelijke) herbouw dien je maximum een E-peil E10 te behalen. Voor een ingrijpende energetische renovatie geldt E60 als bovengrens

Er wordt enkel rekening gehouden met het oorspronkelijke E-peil dat staat vermeld op het EPC Bouw. Neem je na het bepalen van het E-peil andere energiebesparende maatregelen? Dan hebben die ingrepen geen verdere invloed op de vermindering.

Daarnaast moet het berekende E-peil betrekking hebben op het volledige gebouw

Ontstaat door aanpassingen aan een bestaand gebouw een aparte eenheid waarvoor een eigen EPB-attest wordt opgesteld? Als het E-peil van de eenheid voldoende laag is, kan ook die nieuwe eenheid in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing. De vermindering wordt enkel toegekend als aan die EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal inkomen wordt toegekend.

Benieuwd of jouw bouwproject in aanmerking komt? Een EPB-verslaggever weet raad!

Wie komt in aanmerking voor de korting?

De korting wordt uitgekeerd aan degene die op 1 januari van het aanslagjaar het zakelijk recht behoudt als belastingplichtige voor de onroerende voorheffing.

De korting gaat dus naar de persoon die belast wordt op het onroerend goed.

Op zoek naar een specialist?Vraag hier advies en offertes!

Wat komt in aanmerking? Korting onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie versus nieuwbouw

De korting is enkel van toepassing op gebouwen waaraan werken uitgevoerd werden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is. Sinds 2023 gaat het enkel om:

  • Volledige herbouw, maximum E10.
  • Gedeeltelijke herbouw, maximum E10.
  • Ingrijpende energetische renovatie, maximum E60.

Nieuwbouw (met uitzondering van herbouw na volledige afbraak) komt dus niet langer in aanmerking, tenzij de stedenbouwkundige vergunning of melding werd aangevraagd voor 2023.

Wanneer het bouwproject is afgerond, moet de volledige woning een voldoende laag E-peil behaald hebben (zie hierboven). Het E-peil wordt na het beëindigen van de werken berekend door de EPB-verslaggever en officieel vastgesteld door het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).

Het gebouw moet niet bewoond worden, en het is niet relevant of de uiteindelijke bewoner al dan niet eigenaar is van het gebouw. 

Hoe vermindering onroerende voorheffing aanvragen? 

De vermindering wordt bepaald aan de hand van de definitieve EPB-aangifte van de EPB-verslaggever die betrokken was bij het project. De verslaggever dient de aangifte in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

De korting wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet. Je hoeft de korting dus niet zelf aan te vragen. Ontvang je de korting niet, maar denk je er toch recht op te hebben? Dan kun je een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Dat kan via een online contactformulier, via het digitaal loket, of per brief.

Verandert het gebouw gedurende het aanslagjaar waarin de korting geldt van eigenaar? De vorige eigenaar en de nieuwe eigenaar ontvangen korting voor de periode waarin zij eigenaar waren van het gebouw.

Heb je extra advies en info nodig? Stel je vraag aan deskundigen en ontvang gratis offertes

Nood aan advies op maat, of op zoek naar EPB-verslaggever? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes en advies op maat. Zo kun jij je degelijk informeren, en vind je heel eenvoudig de beste oplossing voor jouw situatie.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Veelgestelde vragen

Is onroerende voorheffing fiscaal aftrekbaar?

+
Elke belasting die niet het karakter heeft van een inkomstenbelasting is aftrekbaar als beroepskost. De onroerende voorheffing wordt niet geheven op de belastbare winst van een onderneming, en is dus aftrekbaar als beroepskost.

Wat is het verschil tussen kadastraal inkomen en onroerende voorheffing?

+
De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen is het hypothetisch huurinkomen dat aan een woning of gebouw wordt toegekend. 

Hoe kan ik het kadastraal inkomen berekenen?

+
Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat bepaald wordt op basis van het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomst die de verhuurder zou ontvangen op het tijdstip van het referentiepunt. 

Waar vind ik mijn kadastraal inkomen? 

+
Je kan het bedrag van het kadastraal inkomen terug vinden op het aanslagticket van de onroerende voorheffing of personenbelasting, op de aankoopakte van uw woning of op de site van de Vlaamse overheid
EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat