Wat is EPB verslag of verslag Energie Prestatie Binnenklimaat?

EPB staat voor ‘Energie Prestatie Binnenklimaat‘. Het EPB verslag moet aangegeven worden bij bouwprojecten waarvoor de EPB eisen gelden.

In het EPB verslag staat onder meer welke maatregelen genomen worden om aan die EPB eisen te voldoen. Het verslag vermeldt natuurlijk ook of de woning aan die eisen voldoet.

Met de energieprestatieregelgeving wilt de overheid…

 • Een hogere standaard wat energiezuinigheid betreft, belangrijk in het verlagen van de C02-uitstoot.
 • Goed geïsoleerde gebouwen leefbaar houden met degelijke ventilatie.

Twee kengetallen zijn cruciaal in het EPB verslag: het E-peil, en het S-peil.

 • E-peil of globale energieprestatie. Het E-peil beschrijft de globale energiezuinigheid van een woning. Het gaat om de prestaties van vaste installaties onder normale omstandigheden. Het getal geeft weer hoeveel energie de woning gebruikt voor warm water, verwarming, elektriciteit, en meer. Hoe lager het E-peil, hoe beter de energetische prestaties van de woning (en hoe lager de energiefactuur). Onder meer de thermische isolatie, ventilatie en compactheid van de woning beïnvloeden het E-peil.
 • S-peil of schilpeil. Het schilpeil geeft weer hoe isolerend het dak en de gevels van de woning zijn. Hoe hoger het S-peil, hoe meer energie verbruikt wordt om de binnentemperatuur constant te houden. Onder meer de isolatie, de vorm van het huis en de zonnewering zijn van belang.

Wie mag een EPB verslag opmaken?

Enkel een erkend EPB verslaggever mag een EPB verslag opstellen. Onder meer architecten en ingenieurs kunnen een aanvullende opleiding tot EPB verslaggever volgen. Na het behalen van een erkende opleiding krijgen zij de bevoegdheid om EPB verslaggevingen te doen.

Is een EPB verplicht?

Bij zowel ingrijpende renovaties als nieuwbouwprojecten is de bouwheer verplicht om een EPB verslaggever in te schakelen. De EPB verslaggever controleert of de woning voldoet aan de relevante energieprestatienormen, ook wel EPB eisen. De verslaggever adviseert de bouwheer zowel voor als tijdens de werken.

Of een nieuwe of drastisch gerenoveerde woning aan de EPB eisen moet voldoen, is afhankelijk van twee zaken:

 • Het gebouw wordt geklimatiseerd (verwarmd of gekoeld).
 • Je moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indienen of melding maken van het bouwproject.

Over het algemeen gelden de energieprestatienormen dus voor elke nieuwbouwwoning en voor elke grondige renovatie.

De energieprestatie- of EPB-normen verschillen van gewest tot gewest. In Vlaanderen geldt daarnaast de BEN-norm, in Wallonië de Q-ZEN-norm.

Op zoek naar een specialist?Vraag hier advies en offertes!

EPB verslag versus EPC verslag

De twee belangrijkste verschillen tussen een EPB verslag en een EPC verslag:

 • Een EPB verslag is nodig bij een grondige renovatie of een nieuwbouwproject waarvoor de energieprestatienormen gelden. Een EPC verslag heb je nodig bij de verkoop of verhuur van een bestaande woning, wooneenheid, of bestaand gebouw.
 • Een EPB aangifte is definitief. Een EPC verslag kun je opnieuw laten opstellen na bijvoorbeeld een energetische renovatie, en vervalt na 10 jaar.
EPB verslaggeving

Hoe verloopt EPB verslaggeving?

De EPB verslaggeving verloopt volgens volgende stappen.

Stap 1: Voorstudie of voorcalculatie

Ten minste 8 dagen voor de renovatie- of bouwwerken worden aangevat, moet de verslaggever een startverklaring opmaken. Daarvoor maakt de verslaggever een berekening van de energieprestatie aan de hand van onder meer de bouwplannen, de lastenboeken en het ventilatievoorontwerp. 

De EPB-verslaggever maakt ook een schriftelijk advies op waarmee de EPB eisen zeker gehaald kunnen worden. Met dat advies kan, indien de normen al gehaald worden, het S-peil en E-peil van de woning vrijblijvend verbeterd worden.

Worden de EPB normen niet gehaald? Dan brengt de verslaggever de bouwheer en de architect op de hoogte. De verslaggever adviseert, en gaat samen met de bouwheer en architect op zoek naar de beste oplossing. Op basis van de wijzigingen wordt opnieuw een startverklaring en voorcalculatie opgesteld, minimaal 8 dagen voor de start van de werken.

Stap 2: Opvolging

Ook tijdens de bouwwerken volgt de verslaggever het al dan niet behalen van de EPB normen op. De bouwheer en architect houden zoveel mogelijk documentatie bij, bijvoorbeeld over de gebruikte bouwtechnieken en isolatiematerialen. De verslaggever bezoekt doorgaans ook de werf.

Stap 3: Aangifte EPB eindverslag en subsidieadvies

De uiteindelijke EPB aangifte bevat onder meer een gedetailleerde berekening van de energetische prestaties van de woning.

Onder meer de facturen en informatie over de gebruikte materialen, verwarmings- en ventilatiesystemen, en bouwtechnieken zijn relevant voor de berekening. De uiteindelijke berekening gebeurt met een specifiek softwareprogramma.

Het verslag wordt ingediend bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De uiterste indiendatum voor het EPB verslag voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovaties ligt uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of de meldingsdatum.

Daarnaast ligt de indiendatum voor nieuwbouwprojecten 12 maanden na de eerst voorkomende van onderstaande data:

 • Datum van de ingebruikname van de woning (moment van domiciliëring).
 • Datum van het einde van de vergunnings- of meldingsplichtige bouw- of renovatiewerken.

Naast het EPB verslag bezorgt de verslaggever je doorgaans ook een Energieprestatiecertificaat. Dat is nodig om de woning te verkopen of verhuren.

Doorgaans zal de EPB verslaggever je bijstaan in het bepalen voor welke premies en subsidies je in aanmerking kan komen.

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Prijs EPB verslaggeving: wat kost een EPB verslag?

De prijzen voor een EPB verslag verschillen sterk. Gemiddeld beginnen de prijzen voor EPB verslaggeving rond de 500 euro. De werkelijke kost is afhankelijk van meerdere factoren.

 • Nieuwbouw of renovatie.
 • Type woning.
 • Bouwconcept.
 • Vraagprijs verslaggever.

Net als de energiedeskundigen die een EPC attest opstellen, mogen EPB verslaggevers hun tarieven vrij kiezen. Vergelijk meerdere offertes om de EPB verslaggeving zo voordelig mogelijk te laten voorlopen.

EPB verslaggever

Voordelen van een woning die EPB-conform is

Een EPB conforme woning brengt heel wat voordelen met zich mee.

 • Lager energieverbruik.
 • Lagere energiefactuur.
 • Premies en subsidies, waardoor de uiteindelijke kost voor het (ver)bouwproject aanzienlijk verlaagt.
 • Hoger wooncomfort.
 • Meer waardevolle woning.
 • Woning is aantrekkelijker op de woonmarkt.

Meer weten? Vraag info en ontvang advies op maat

Meer informatie nodig, of op zoek naar een erkend EPB verslaggever? Vul dan snel onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes en advies op maat van specialisten. Zo vind je snel en eenvoudig de beste oplossing voor jouw nieuwbouw- of renovatieproject!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat