Wat is de EPC-score van een woning?

De EPC waarde van een woning drukt uit hoe energiezuinig de woning is. Concreet krijgt de woning, na een epc keuring door een erkend energiedeskundige, een score. Die score geeft weer hoeveel kilowattuur de woning jaarlijks verbruikt per vierkante meter. Je vindt die score terug op het energieprestatiecertificaat.

Belangrijk: Een EPC attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning, wooneenheid of gebouw.

Verhuur of verkoop je meerdere wooneenheden? Dan moet voor elke autonome wooneenheid een apart EPC attest beschikbaar zijn. Voor gebouwen met 5 of meer wooneenheden moet sinds 1 januari 2023 ook een EPC Gemene Delen worden opgesteld. Die verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Enkel een erkend energiedeskundige, type A, mag een EPC attest opmaken. Zo’n attest blijft 10 jaar geldig.

Let wel: voor de verkoop van een woning heb je een EPC attest nodig dat in of na 2019 werd opgesteld. Voor de verhuur van een woning of wooneenheid mag het certificaat ouder zijn, maar niet ouder dan 10 jaar.

E-peil versus EPC-waarde

Het E-peil is niet hetzelfde als de EPC waarde. De belangrijkste verschillen:

EPC waarde E-peil
Uitgedrukt in kWh/m²/jaar. Getal zonder dimensie.
Berekend voor bestaande woningen. Berekend bij het ontwerp van een woning.
Een EPC attest moet verplicht worden voorgelegd bij de verkoop of verhuur van een woning. Verplicht bij bouwproject. Onderdeel van de EPB-eisen van een nieuw gebouw, of bij een ingrijpende energetische renovatie.
Kan opnieuw berekend worden. Is definitief en kan niet opnieuw worden vastgesteld.

Hoe wordt de EPC-score precies berekend?

De EPC score wordt toegekend door een energiedeskundige type A. De energiedeskundige keurt de woning tijdens een plaatsbezoek. Hij of zij bekijkt verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de mate waarin het dak of de gevel geïsoleerd zijn.

Naast de conclusies uit het plaatsbezoek houdt de deskundige rekening met de informatie uit verschillende bewijsstukken. Denk maar aan energiefacturen, technische informatie over de bouwmaterialen, en facturen van bouwwerken.

Tot slot voert de energiedeskundige alle relevante data in een speciaal softwareprogramma. Dat programma wordt door alle erkende energiedeskundigen gebruikt, en wordt beheerd door het VEA (Vlaams Energie-Agentschap). 

Het programma voert de uiteindelijke epc-score berekening uit. De energiedeskundige ondertekent het EPC attest, en stuurt het op per post.

Ontvang gratis offertes

Factoren die het EPC label bepalen

Er zijn heel wat zaken die de EPC-waarde van een woning bepalen.

 • Type woning. Open bebouwing is bijvoorbeeld gevoeliger voor warmteverlies dan gesloten bebouwing. Hoe meer vrije buitenmuren, hoe meer energie verloren kan gaan wanneer de gevel niet voldoende geïsoleerd is. Ook het oppervlak en aantal verdiepingen van de woning spelen een rol.
 • Bouwjaar. Oudere woningen scoren over het algemeen minder goed dan nieuwbouwwoningen. 
 • Isolatie van de bouwschil. De mate waarin de gevel en het dak geïsoleerd zijn, welke isolatiematerialen werden gebruikt, en de isolatiewaarde van die materialen beïnvloeden de score.
 • Ramen en deuren. Het materiaal waaruit ramen en deuren vervaardigd zijn, het totale raamoppervlak, en het gebruik van enkel of dubbelglas bepalen mee hoe energiezuinig de woning is.
 • Type verwarming. De manier waarop zowel de woning als het sanitair water verwarmd worden spelen een belangrijke rol. De energiedeskundige kijkt onder meer naar het type energiebron, de mate waarin de leidingen geïsoleerd zijn, enzovoort. Hoe efficiënter de verwarmingsinstallatie, hoe beter je score. 
 • Alternatieve energetische maatregelen. De aanwezigheid van zonnepanelen, zonneboilers, enzovoort.

Wat als de EPC-score niet correct is?

Wat te doen als je vermoedt dat de EPC score van je (huur)woning of wooneenheid niet klopt

 1. Neem contact op met het Vlaams Energieagentschap. Je kunt gebruik maken van het online verkrijgbare klachtenformulier. Je kunt de klacht per e-mail of per brief indienen.
 2. Zijn de twijfels gegrond? Dan onderzoekt het VEA de energiescore. 
 3. Kloppen de scores niet? Dan kan de energiedeskundige een boete krijgen. Als huiseigenaar, koper of huurder ontvang je echter geen vergoeding. Je kunt wel zelf naar de rechtbank stappen om een schadevergoeding te eisen.

Let wel, als je de woning zelf verkoopt of verhuurt, moet je verplicht een geldig en correct energieprestatiecertificaat voorleggen. Elke kandidaat-koper of huurder moet een realistische inschatting kunnen maken van het energieverbruik. Leg je geen geldig EPC attest voor? Dan riskeer je een boete van 500 tot wel 5.000 euro.

Bij de verkoop moet een notaris het VEA voorts verplicht verwittigen als er geen geldig EPC attest wordt voorgelegd. Als de notaris die melding niet doet, riskeert hij of zij zelf een boete van 250 tot 5.000 euro.

Daarnaast doet het VEA steekproeven om vast te stellen of het verplichte EPC attest voorgelegd werd. Bij vaststelling van een overtreding wordt de eigenaar uitgenodigd voor een hoorzitting, en kan de eigenaar een boete opgelegd worden. 

EPC-score moet correct zijn

Hoe kan je de EPC-waarde aflezen?

Wat vind je terug op het EPC attest?

1. EPC Energiescore

De belangrijkste informatie op het EPC certificaat is de EPC score. Dat kengetal drukt uit hoeveel kilowattuur een woning jaarlijks verbruikt per vierkante meter. Hoe lager het kengetal, hoe beter.

Naast het kengetal krijgt de woning ook een letter, het EPC label. A+ staat voor een uiterst energiezuinige woning, een F-label staat voor een energieverkwistende woning. Bij het label en de score hoort ook een kleurverloop, van groen (A+) tot rood (F). 

2. Gegevens van de energiedeskundige

De contactgegevens en handtekening van de energiedeskundige type A die het EPC attest heeft opgesteld, staan mee op het EPC attest. Zonder vermelding van die gegevens, en/of zonder handtekening, is het attest niet geldig.

3. Vervaldatum van het certificaat

Een EPC attest blijft 10 jaar geldig. Wanneer een woning verkocht of verhuurd wordt, blijft het EPC attest geldig.

Let wel: Voor de verhuur van een woning volstaat een EPC attest van maximaal 10 jaar oud. Voor de verkoop van een woning heb je een EPC attest nodig dat in of na 2019 werd opgesteld.

Tip: Het kan interessant zijn om na een energetische renovatie een nieuw EPC attest op te maken. Dat is niet verplicht, maar heeft vaak een gunstige invloed op de waarde van de woning.

4. Info over de energiekwaliteit van je woning

Het EPC bevat details over de energieverliezen. Enerzijds gaat het om energieverlies via de verwarmingsinstallatie. Anderzijds gaat het om energieverlies via de bouwschil, ramen, deuren en vloeren van de woning.

Andere informatie die relevant is voor het energieverbruik van de woning kan mee opgenomen worden in het attest.

5. Milieuvriendelijk en energiebesparend advies

Op het EPC attest staan ook adviezen en aanbevelingen. Met die aanbevelingen kan de eigenaar of toekomstige koper de energetische prestaties van de woning verbeteren. Het advies en de aanbevelingen zijn volledig vrijblijvend.

Tip: Op het EPC attest van een eengezinswoning vind je ook een kostenraming voor de nodige energetische renovaties.

6. Overzicht

Tot slot vind je een overzicht van de isolatiewaardes van de gebruikte isolatiematerialen en woningelementen die de energiedeskundige invoerde bij de berekening.

Op zoek naar een specialist?Vraag hier advies en offertes!

EPC norm: wat is een goede EPC-waarde op het energieprestatiecertificaat van je huis of appartement? + Tabel

De energiescores worden als volgt ingedeeld:

 • Energielabel A+: minder dan 0 kWh/m²/jaar
 • Energielabel A: 100 – 0 kWh/m²/jaar
 • Energielabel B: 200 – 100 kWh/m²/jaar
 • Energielabel C: 300 – 200 kWh/m²/jaar
 • Energielabel D: 400 – 300 kWh/m²/jaar
 • Energielabel E: 500 – 400 kWh/m²/jaar
 • Energielabel F: 500 – 700 kWh/m²/jaar

Wat is nu precies een goed EPC label? Momenteel worden volgende labels als goed beschouwd:

 • Appartementen: energielabel A of B. Een verbruik tussen 0 en 200 kWh/m²/jaar.
 • Woningen: energielabel A, B of C. Een verbruik tussen 0 en 300 kWh/m²/jaar.

Met die scores is de woning over het algemeen voldoende geïsoleerd, en beschikt de woning over een efficiënt verwarmingssysteem. Met het Renovatiepact wilt de Vlaamse overheid dat elke woning een energielabel A of A+ heeft: een verbruik van maximaal 100 kilowattuur per vierkante meter, per jaar. 

Hoe zit het met de effectieve, gemiddelde scores? Een overzicht met gemiddelde scores per bouwjaar, per type gebouw:

Bouwjaar Gemiddelde EPC score woning Gemiddelde EPC score appartement
1960 – 1970 564, label F 372, label D
1971 – 1985 443, label E 286, label C
1986 – 1995 345, label D 252, label C
1996 – 2005 244, label C 199, label B
2006 – nu 190, label B 160, label B

Voordelen goede of lage EPC-waarde

Een goede EPC waarde brengt heel wat interessante voordelen met zich mee.

 • Lager energieverbruik. Een energiezuinige woning verbruikt uiteraard minder energie. En dat komt het milieu ten goede!
 • Lagere energiefactuur. Minder energieverbruik vertaalt zich in lagere energiekosten. Interessant voor jou, en interessant voor potentiële kopers!
 • Wooncomfort. Een constante binnentemperatuur, weinig of geen toch, en de afwezigheid van vochtproblemen verhogen je wooncomfort.
 • Hogere waarde. Een woning met een goede EPC score scoort beter op de woningmarkt. Volgens de ERA vastgoedbarmoter uit 2019 is een woning met een EPC score tussen de 100 en 199 zo’n 11 procent meer waard dan een woning met EPC score tussen de 400 en 499.
 • Sneller verkocht. Een woning met een EPC score tussen de 100 en 199 wordt gemiddeld 25 dagen sneller verkocht dan een gelijkaardige woning met een hogere EPC waarde van 400 tot 499.
 • Advies. Het EPC attest bevat, ook bij woningen met een goede EPC score, advies om de EPC score verder te verbeteren. Handig voor de nieuwe eigenaar!

Vraag advies aan specialisten

Wat betekent een slechte EPC-waarde?

 • Voor appartementen wordt een label C, D, E of F als slechte score beschouwd.
 • Voor woningen zijn de labels D, E of F slecht.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een slechte EPC waarde?

Oorzaken

Er zijn verschillende factoren die de EPC score van een woning beïnvloeden. Je EPC score kan slecht zijn omdat…

 • De woning niet voldoende geïsoleerd is. Gebrekkige of verouderde isolatie zorgt voor veel warmteverlies. Vooral het dak heeft een grote invloed op de isolatiewaarde van je woning. Een slecht geïsoleerde geval is even nefast voor de energiezuinigheid. Kijk zeker ook naar de isolatie van deuren, ramen en vloeren.
 • De woning voorzien is van een verouderd verwarmingssysteem. Een oude CV-ketel vervangen met een meer modern model kan wonderen doen voor je EPC score.
 • Vocht. Te veel vocht kan niet enkel zorgen voor schimmel en vochtproblemen. Ook de EPC waarde van je woning kan er door achteruit gaan. De werking van je isolatie kan verminderen. Lucht heeft goede isolerende eigenschappen, maar vocht niet. Vooral isolatiematerialen als rots- of minerale wol lijden onder de aanwezigheid van vocht.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen van een slechte EPC score?

 • Meer energieverbruik. Je woning verwarmen duurt langer, en kost meer energie. Bovendien kan er constant warmte verloren gaan, waardoor het verwarmen allesbehalve efficiënt verloopt.
 • Hogere energiefactuur. Meer energieverbruik vertaalt zich in een hogere energiefactuur.
 • Waarde daalt. Een woning met een slechte EPC score heeft over het algemeen een lagere waarde dan een gelijkaardige woning met een goede EPC score.
 • Woning staat langer te koop. Een woning met een slechte EPC score is minder aantrekkelijk voor kopers.

Daarbij komt dat je bij de verkoop van je woning een EPC attest moet voorleggen. Je kunt de EPC waarde dus niet verborgen houden voor kandidaat-kopers. Ook als je het pand verhuurt, moet je een EPC attest voorleggen aan potentiële huurders.

Tip: Heeft je woning een slechte EPC score, maar is je energieverbruik niet erg hoog? Houd dan zeker je energiefacturen bij. Bij een verkoop kun je met die energiefacturen aantonen dat het verbruik van de woning niet zo hoog is als het EPC attest doet vermoeden.

energiefacturen aantonen bij verkoop van de woning

EPC waarde verbeteren

Je doet er, zoals je ziet, goed aan om de EPC waarde van je woning te verbeteren. Op het EPC attest vind je steeds de nodige aanbevelingen. Een overzicht van maatregelen die je EPC score kunnen verbeteren vind je hieronder.

Optie 1: Isoleren of na-isoleren

De isolatiewaarde van een woning is cruciaal voor de EPC score. Slechte geïsoleerde woningen kampen gemiddeld met 30% warmteverlies. Met deze isolatiewerken verklein je dat warmteverlies, en verbeter je de EPC score aanzienlijk:

 • Dakisolatie. Via het dak kan heel wat warmte verloren gaan. Ontbrekende, verouderde of te dunne isolatie laat je vervangen door een voldoende dikke laag efficiënt isolatiemateriaal.
 • Spouwmuurisolatie. Beschikt de woning over een spouwmuur? Met goede spouwmuurisolatie gaat de isolatiewaarde van je woning flink omhoog.
 • Raam- en deurisolatie. Kijk niet enkel naar de isolatiewaarde van ramen en deuren, maar ook naar de profielen. Met dubbel glas en isolerende raam- en deurkaders verbeter je de isolatiewaarde van je woning.
 • Vloerisolatie. Ook via de vloer op de benedenverdieping kun je warmte verliezen. Met degelijke vloerisolatie beperk je het energieverlies. Je kunt onder de vloerbedekking, of tegen het plafond van de kelder een laag kwalitatief isolatiemateriaal aanbrengen.

Optie 2: Vervang de oude verwarmingsketel

Met een energiezuinige verwarmingsinstallatie verbeter je de energieprestaties van je woning. Het gaat niet enkel om hoe de warmte wordt opgewekt, maar ook om hoe de warmte verdeeld wordt over de woning. Enkele opties bij het vervangen van een oude cv-ketel:

 • Warmtepomp. Een efficiënte warmtepomp verbetert je EPC score.
 • Lagetemperatuurverwarming. Vervang oude radiatoren met verwarmingselementen die werken op lage temperaturen, zeker wanneer je een warmtepomp plaatst.
 • Gascondensatieketel. Een energiezuinige ketel kan je EPC score met zo’n 20% verbeteren!
 • Zonneboiler. Een zonneboiler is een uiterst duurzame warmtebron.

Optie 3: Zonnepanelen

Zonnepanelen laten plaatsen is niet goedkoop, maar zorgen wel voor een drastische verlaging van je energiefactuur

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

EPC-labelpremie: hoe kom je in aanmerking?

Heeft je woning een slechte EPC score, en plan je energetische renovaties? Dan is de EPC labelpremie erg interessant.

Je komt in aanmerking voor de premie wanneer…

 • Je eigenaar bent van een woning of wooneenheid met een ondermaatse EPC score.
 • Je kunt aantonen dat je woning een slechte EPC score heeft. Het EPC attest waarmee je die score aantoont is opgesteld in of na 2019. Door het attest in te sturen, activeer je de aanvraag.
 • Na het opstellen van het attest heb je 5 jaar de tijd om de nodige renovaties uit te voeren.
 • Voor het uiteindelijke ontvangen van de premie laat je een nieuw EPC attest opstellen. Daaruit moet blijken dat de EPC score is verbeterd. Het nieuwe attest is maximaal 12 maanden oud op het moment dat je de aanvraag afrondt.
 • Voor woningen met labels D, E of F moet je label C of beter behalen.
 • Voor wooneenheden met labels C, D, E of F moet je label B of beter behalen.

Overzicht premiebedragen

Het premiebedrag dat je uiteindelijk ontvangt, is afhankelijk van het oude en het uiteindelijk behaalde EPC label. De premiebepaling verloopt als volgt voor woningen met label E of F:

Behaald label Maximaal premiebedrag
Label C € 2.500
Label B € 3.750
Label A € 5.000

Voor wooneenheden met label D, E of F verloopt de premiebepaling als volgt:

Behaald label Maximaal premiebedrag
Label B € 2.500
Label A € 3.750

Tip: Laat je binnen die 5 jaar meermaals energetische renovaties uitvoeren? Dan kun je een bijkomende premie ontvangen wanneer je binnen diezelfde periode een beter label behaalt.

Voorbeeld: Je laat de woning renoveren en gaat van label F naar label C. Bij een volgende renovatie, binnen diezelfde 5 jaar, laat je opnieuw een renovatie uitvoeren waardoor je label B behaalt.

Het bijkomende premiebedrag bedraagt maximaal het verschil tussen de premie voor het nieuwe behaalde label en het eerder behaalde label.

Let wel: Woningen die al label C of beter hadden, of wooneenheden die al label B of A hadden, komen niet in aanmerking voor de premie.

EPC label

EPC-keuring of energie-audit nodig? Vergelijk gratis meerdere offertes

Op zoek naar een erkend energiedeskundige type A? Vul onderstaand formulier in, en ontvang gratis en volledig vrijblijvende offertes en advies op maat. Zo vind je gegarandeerd een antwoord op je vragen, de meest voordelige oplossing!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat