Wanneer is het EPB volgen verplicht bij nieuwbouw of renovatie?

Het EPB (energieprestatie en binnenklimaat) bevat bepaalde normen omtrent de energiezuinigheid en het binnenklimaat van gebouwen. Welke normen van de energieprestatieregelgeving van toepassing zijn op jouw project, is afhankelijk van verschillende factoren. Onder meer het type werken en het jaar van de bouwaanvraag spelen een rol.

Hoe weet je nu of een bouwproject aan de EPB-normen moet voldoen?

Voor het bouwen van een nieuwe woning moet de bouwheer steeds een architect en EPB verslaggever inschakelen, en de energieprestatieregelgeving volgen. 

Gaat het om een (ingrijpende energetische) renovatie, een bijbouw, of een aanpassing van de gebouwschil van een bestaand gebouw? Over het algemeen geldt de EPB-plicht voor bouwprojecten waarbij volgende 2 zaken van toepassing zijn:

  1. Het gebouw wordt geklimatiseerd (gekoeld en/of verwarmd).
  2. Het gaat om een project waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nodig is, of waarvan melding moet worden gemaakt. 

Als bepaalde werken aan een bestaand gebouw EPB-plichtig zijn, geldt de EPB-plicht voor alle werken en wijzigingen die aan het gebouw worden uitgevoerd. Ook de werken aan dat gebouw waarvoor geen aanvraag tot vergunning nodig is, of waarvan geen melding moet worden gemaakt, zijn dus EPB-plichtig.

Voor de start van de werken, moet de bouwheer de EPB startverklaring indienen. Enkel wanneer de startverklaring en het voorontwerp goedgekeurd worden, mogen de werkzaamheden beginnen. Na het afronden van de werken dient de EPB verslaggever de EPB-aangifte in, waaruit moet blijken dat het gebouw aan de relevante EPB-normen voldoet. 

Weet je niet zeker of de werken EPB-plichtig zijn? Een EPB verslaggever kan een juridische audit uitvoeren en een document opstellen dat staaft waarom de EPB-plicht wel of niet geldt.

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow Ontvang offertes

Geklimatiseerd of niet?

Een gebouw dat in de praktijk niet verwarmd of gekoeld wordt, kan alsnog als geklimatiseerd worden beschouwd.

Een gebouw waarin mensen werken, wonen, overnachten, verzorgd worden of hun vrije tijd doorbrengen, wordt altijd als geklimatiseerd beschouwd. Een landbouw- of industrieel gebouw wordt doorgaans niet als geklimatiseerd beschouwd.

Is het bij de aanvraag van de vergunning, of het doen van de melding, niet bekend of het gebouw geklimatiseerd zal worden? Dan wordt het steeds als geklimatiseerd beschouwd.

Aan welke EPB eisen moet de uitbreiding van een gebouw voldoen? Normen voor ventilatie en isolatie

Een uitbreiding van je woning moet niet aan de eisen van de energieprestatieregelgeving voldoen als

  • Er geen architect betrokken moet zijn bij het project volgens de stedenbouwkundige wetgeving.
  • En het beschermd volume van de uitbreiding kleiner is dan 3.000 kubieke meter.

Is het project EPB-plichtig? Dan moet je enkele EPB-normen volgen.

Een nieuwe ‘natte’ ruimte, zoals een keuken, toilet of badkamer moet over een doorstroomopening en afvoervoorziening beschikken. Daarmee voldoe je aan de minimumeisen voor ventilatie.

Vernieuwde, nieuwe of na-geïsoleerde scheidingsconstructies moeten de maximale U-waarden respecteren. 

Benieuwd welke eisen gelden voor jouw uitbreiding? Contacteer vrijblijvend een EPB verslaggever

EPB verslaggever

Betrokken partners EPB verslaggever

Er zijn in principe 4 personen betrokken bij de EPB-plicht. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het volgen van de EPB-normen. Het gaat om de bouwheer, de architect, de ventilatieverslaggever en natuurlijk de EPB verslaggever.

De architect kan echter tevens EPB verslaggever zijn. Daarnaast kan de EPB verslaggever ook de ventilatieverslaggever zijn.

Op zoek naar een specialist?
Vraag hier advies en offertes!

Wanneer is het volgen van de EPB-normen niet verplicht? 

Wanneer zijn bouwwerken niet EPB-plichtig?

1. Geen architect

Gaat het om een verbouwing met een beschermd volume kleiner dan 3.000 kubieke meter, en is de tussenkomst van een architect niet vereist? Dan zijn de werken niet EPB-plichtig. 

2. Buitenschil verandert niet

Is een architect wel nodig, maar wijzig je niets aan de buitenschil van het gebouw? Dan ben je niet EPB-plichtig. Denk maar aan werkzaamheden waarbij je een dragende binnenmuur verwijdert of aanpast.

3. Geen EPB-normen voor de uitgevoerde werken

Als er geen EPB-normen gelden voor de uitgevoerde werken, geldt de EPB-plicht niet. Denk maar aan het bouwen van een onverwarmde garage waarin je enkel een auto stockeert waarbij de buitenschil en vaste installaties van de woning niet beïnvloed worden. 

4. Tijdelijke vergunning

De EPB-plicht geldt niet voor werkzaamheden waarvoor een tijdelijke vergunning van maximaal 2 jaar nodig is.

De EPB-plicht geldt echter wel als voor eenzelfde project verschillende, opeenvolgende tijdelijke vergunningen nodig zijn en de cumulatieve duur van de vergunningen meer dan 2 jaar bedraagt. In zo’n geval gelden de EPB-normen die gelden voor het jaar van de bouwaanvraag waarin de eerste vergunning werd verkregen.

5. Kleine alleenstaande gebouwen

Werken aan een alleenstaand gebouw met een totale bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 vierkante meter zijn niet EPB-plichtig. Denk maar aan een vrijstaand tuinhuis.

Een aanbouw aan een woning of een vrijstaande zorgwoning, zelfs met een oppervlakte kleiner dan 50 vierkante meter, moet wel aan de EPB-normen voldoen.

6. Kleine, afzonderlijke EPN-eenheden

Een EPN-eenheid (Energieprestatie Niet-residentiële gebouwen) is een eenheid met een niet-residentiële bestemming die afzonderlijk gebruikt wordt en grenst aan lokalen die in hetzelfde gebouw liggen.

Voor EPN-eenheden met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 vierkante meter in…

  • Een landbouwgebouw.
  • Of in een industrieel gebouw waar geen energie gebruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken.

… Geldt de EPB-plicht niet. Voorbeelden zijn een kleine omkleedruimte, of een klein kantoor.

7. Landbouwgebouw met lage energiebehoefte

Een landbouwgebouw met een lage energiebehoefte is niet EPB-plichtig. Denk maar aan serre voor koude gewassen, of een niet-geklimatiseerde loods waarin voertuigen of landbouwmachines gestockeerd worden.

EPB-plichtig

Nog niet helemaal duidelijk? Raadpleeg de EPB-wegwijzer en vraag info en ontvang advies op maat

Op zoek naar een EPB verslaggever? Moeite met het opstellen van het dossier? Of nood aan tips om aan energiesparen te doen? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes, advies en info op maat. Zo vind je gegarandeerd de beste oplossing voor jouw project!

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Wat is nieuw in EPB vanaf 2022?

+
Vanaf 1 januari 2022 worden alle nieuwe gebouwen in België verplicht om aan de EPB-normen te voldoen. Deze verplichting geldt ook voor bestaande gebouwen die vanaf die datum verbouwd worden. Er zijn een aantal nieuwe eisen voor EPB-verplichtingen die van kracht zijn vanaf 2022, waaronder strengere eisen voor energiebesparing en duurzaamheid.

Welke werken zijn EPB plichtig?

+
Wanneer je momenteel werken aan je woning uitvoert, ben je mogelijk verplicht om aan de EPB-eisen te voldoen. Deze eisen hangen af van het type werk dat je uitvoert. Voor sommige werken is het verplicht om een verslag op te stellen, terwijl voor andere werken dit niet nodig is. Ook voor werken die geen vergunning vereisen, zoals een dakwerken of isolatiewerken, is de EPB-plicht van toepassing.

Is EPB en EPC hetzelfde?

+
Nee, EPC en EPB zijn niet hetzelfde. EPC staat voor Energieprestatiecertificaat en EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. 
EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat