Maximale boete niet behalen EPB-normen

Er is geen vast maximaal boetebedrag voor het niet voldoen aan van de EPB-normen. Het gaat wel om een maximaal bedrag per kubieke meter. De boetes voor overtredingen bij een groot nieuwbouwproject zijn daardoor hoger dan de boetes voor overtredingen bij een kleinschalige verbouwing.

Berekeningswijze van EPB boetes

Voor nieuwbouw bedraagt de boete maximaal 25 euro per kubieke meter gecreëerd beschermd volume van de woning.

Voor een verbouwing of functiewijziging bedraagt de boete maximaal 10 euro per kubieke meter verbouwd beschermd volume van de woning.

Hoe worden EPB boetes geïnd?

De EPB-verslaggever berekent de boetes. Het VEA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) is verantwoordelijk voor het innen van de boete.

Een boete lager dan 250 euro wordt in de praktijk niet geïnd. 

Overzicht van de mogelijke boetes: van laattijdig indienen EPB-aangifte tot incorrect EPB-verslag

Welke overtredingen kun je begaan, wat voor boete van het VEA loop je op in geval van overtreding, en wie staat in voor het betalen van de boete?

Beboete overtreding Boetebedrag Wie betaalt de boete?
Laattijdig of niet indienen van de startverklaring  Deadline: 8 dagen voor het aanvatten van de werken € 250  Bouwheer
Laattijdig of niet indienen EPB-aangifte Deadline: zie verder in dit artikel € 1.000 + € 10 euro per dag dat de aangifte niet werd ingediend + € 1 per kubieke meter verbouwd of nieuw beschermd volume  Maximum totale boete: € 10.000 Bouwheer
EPB-aangifte strookt niet met de reële toestand van het gebouw (Bijvoorbeeld: aangifte vermeldt materialen die niet gebruikt zijn) Maximaal € 10 per kubieke meter beschermd volume  EPB-verslaggever
EPB-normen zijn niet behaald Nieuwbouw: maximaal € 25 per kubieke meter beschermd volume Verbouwing: maximaal € 10 per kubieke meter beschermd volume   Bouwheer
Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Zo vermijd je een EPB boete 

Volg deze tips op om een EPB-boete te vermijden:

  • Leg het uiteindelijke ontwerp voor aan de EPB-verslaggever idealiter nog voor je de bouwvergunning aanvraagt.
  • Dien je startverklaring in ten laatste 8 dagen voor je de werken aanvat.
  • Volg het advies van de EPB-verslaggever op. Tijdens de werken waakt de verslaggever over het behalen van de EPB-normen. Door tijdig in te grijpen, vermijd je niet enkel boetes, maar ook onnodige kosten.
  • Dien de EPB-aangifte tijdig in. De aangifte moet uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of de meldingsdatum ingediend zijn. Bij nieuwbouw dien je de aangifte ten laatste 12 maanden na het in gebruik nemen van de woning of het aflopen van de werkzaamheden in. Respecteer de datum die zich het eerst voordoet.

Benieuwd naar de voordelen van een EPB expert?

Op zoek naar een EPB-verslaggever? Vul dan snel onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes en persoonlijk advies. Zo kun je heel eenvoudig tarieven vergelijken, en vind je snel een antwoord op je vragen.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Wat als EPB niet gehaald wordt?

+
De bouwheer en de architect zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de EPB-normen. De EPB-verslaggever volgt het bouwproces op en waakt mee over het behalen van de normen. 
Als de bouwheer en/of architect de EPB-normen niet halen, kunnen zij een boete van het VEA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) oplopen.

Is EPB verplicht bij verbouwing?

+
De EPB-aangifte is verplicht voor energetisch ingrijpende renovaties en nieuwbouwwoningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd, of waarvan melding gemaakt moet worden. Het gebouw moet ook geklimatiseerd (verwarmd en/of gekoeld) worden.

Benieuwd of jouw bouwproject aan de EPB-normen moet voldoen? Een EPB-verslaggever geeft je advies op maat

Hoeveel tijd voor indienen EPB?

+
De EPB-startverklaring moet ten laatste 8 dagen voor het aanvatten van de werken worden ingediend. Als de startverklaring niet wordt goedgekeurd, mogen de werken niet beginnen.

De EPB-aangifte wordt ingediend uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning, of 5 jaar na de meldingsdatum.

Voor nieuwbouw dien je de EPB-aangifte in ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data: de datum waarop de woning in gebruik wordt genomen (datum van domiciliëring), of de datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werkzaamheden.

.

EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat