Wat is de betekenis van het E-peil? En waarom is het E-peil zo belangrijk?

Het toegekende E-peil drukt uit wat de globale energieprestatie van een woning is. De score geeft aan hoe energiezuinig een woning of gebouw precies is. Hoe lager E-peil score, hoe lager het berekende energieverbruik onder normale omstandigheden.

Dat berekende E-peil is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Thermische isolatie.
 • Compactheid.
 • Luchtdichtheid.
 • Oriëntatie en bezonning.
 • Ventilatie verliezen.
 • Vaste installaties, zoals het verwarmingssysteem, warm water toevoer, ventilatie, verlichting en koeling.

Rond het E-peil bestaan sinds 2006 bepaalde verplichtingen. Sinds 2021 mag het E-peil van een nieuwbouwwoning niet hoger zijn dan 30. Die normen voor een nieuwbouwwoning worden steeds strenger. Zo’n 10 jaar geleden mocht het E-peil bijvoorbeeld niet hoger dan 80 zijn. Ook bij ingrijpende energetische renovaties moet je rekening houden met het E-peil.

Daarnaast is het E-peil een van de belangrijkste factoren op het EPB verslag. Een EPB verslaggever moet naast het S-peil ook het E-peil van een nieuwbouw of gerenoveerde woning berekenen. Bouw of verbouw je een woning? Als je geen EPB verslag opgesteld hebt, kan het Vlaams Energieagentschap je hoge boetes opleggen.

EPC versus E-peil

Het EPC staat voor hoeveel kilowattuur per vierkante meter de woning jaarlijks verbruikt. Dat certificaat moet worden voorgelegd wanneer je een gebouw, woning of wooneenheid wilt verhuren of verkopen.

Het E-peil geeft ook een beeld van de energieprestaties van een woning. Het is een dimensieloos getal, maar geeft wel, net als het EPC, weer hoe energiezuinig een woning is. Het E-peil moet echter enkel worden vastgesteld in het kader van het EPB verslag.

Dat EPB verslag moet verplicht worden opgemaakt bij de bouw van een nieuwe woning, of bij een ingrijpende energetische renovatie waarvan melding moet worden gemaakt, of waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Het E-peil kan tot slot het EPC van een gebouw beïnvloeden. Het is een van de factoren die de uiteindelijke EPC score kan bepalen, indien er een E-peil werd bepaald voor de woning of het gebouw.

Voor welke gebouwen is het relevant?

Voor nieuwbouwwoningen waarvoor in of na 2006 een bouwaanvraag werd ingediend, moet een bepaald E-peil gehaald worden. Het maximaal E-peil wordt regelmatig verstrengd.

Ook bij een ingrijpende energetische renovatie moet een bepaald E-peil worden behaald.

Benieuwd welk E-peil bepaald moet worden bij jouw bouwproject? Contacteer vrijblijvend EPB specialisten!

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow Ontvang offertes

Wat is een goed E-peil? Welke E-peilen eisen 2022 en 2023

Momenteel gelden volgende E-peil restricties voor ingrijpende renovaties of nieuwbouwprojecten:

 • Voor nieuwbouwwoningen mag het maximaal E-peil sinds 2021 een maximum van score 30 zijn.
 • Na een ingrijpende energetische renovatie mag het maximaal E-peil sinds 2022 maximaal 60 zijn.

Een negatief E-peil (bijvoorbeeld E-10) toont aan dat de woning minder energie verbruikt dan de woning produceert. Dat betekent bijvoorbeeld dat de fotovoltaïsche panelen of zonnepanelen van de woning meer energie opwekken dan de woning verbruikt.

Opgelet: Het maximale E-peil wordt met 10 procent verstrengd voor bouwprojecten die niet voldoen aan de eis omtrent het minimumaandeel van hernieuwbare energie. Dat minimumaandeel is sinds 1 januari 2023 als volgt bepaald:

 • Nieuwe residentiële gebouwen: 25 kilowattuur per vierkante meter, per jaar.
 • Nieuwe, niet-residentiële gebouwen: 35 kilowattuur per vierkante meter, per jaar.
 • Ingrijpende energetische renovaties, zowel residentieels als niet-residentieel: 20 kilowattuur per vierkante meter, per jaar.
E-peil

Hoe wordt het E-peil berekend? E-peil punten en berekening

Het E-peil wordt als volgt berekend: E = 100 x (Eprimair/Eprimair,ref).

Eprimair, of de primaire energiefactor, is een eerste variabele in de berekening. Het betreft het jaarlijkse energieverbruik van een woning in mega joule. Er wordt rekening gehouden met….

 • Verwarmingsverbruik.
 • Verbruik voor de verwarming van sanitair water. Voor kantoren en scholen wordt geen rekening gehouden met de verwarming van sanitair water, maar met de verlichting.
 • Koelingsverbruik. Passieve koeling of actieve koeling.
 • Hulpenergie (voorbeeld: het energieverbruik van geothermische warmtepomp die de warmte van het verwarmingssysteem helpt verspreiden).
 • Opgewekte energie uit fotovoltaïsche zonnepanelen en/of warmtekrachtkoppelinginstallaties.

Eprimair,ref is de tweede variabele. Eprimair,ref is het energieverbruik, uitgedrukt in mega joule, van een referentiewoning met hetzelfde verliesoppervlak en volume als de woning waarvoor de berekening wordt gemaakt. Het verliesoppervlak is de som van de oppervlaktes van bovengrondse vloeren (of een onverwarmde kelder), buitenmuren, daken en ramen.

Goed om weten: De leefgewoontes van de bewoners hebben geen impact op het E-peil. Het gaat onder meer om het energieverbruik van een ventilatiesysteem, verwarmingssystemen en sanitair warm water. Het E-peil zegt dus niets over het verbruik voor bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast.

Voor de eigenlijke berekening gebruikt de energiedeskundige speciale software. Dat softwarepakket wordt beheerd door het Vlaamse Energieagentschap

Kan het ook berekend worden voor een oudere woning?

Nee. Het E-peil wordt enkel berekend bij nieuwe gebouwen, of bij ingrijpende energetische renovaties. Het E-peil maakt deel uit van het EPC Bouw. Je kunt voor een oudere woning wel een Energieprestatiecertificaat laten opmaken. 

Wat als je E-peil te hoog is? Boete!

Is het E-peil hoger dan het wettelijk bepaalde maximum dat hoort bij het jaar van de bouwaanvraag? Dan kan een aanzienlijke boete worden opgelegd. Hoe groter je overtreding, hoe hoger de boete.

voordelen van de E-peil premie

Voordelen van de E-peil premie

Bouw je een nieuwe woning, of laat je een woning ingrijpend energetisch renoveren? Dan kun je in aanmerking komen voor een E-peilpremie.

Nieuwe woningen

Bouw je een nieuwe woning met een laag E-peil, lager is dan de huidige norm? Dan kom je in aanmerking voor:

 • Vermindering van de onroerende voorheffing* (voor een energiezuinig nieuw gebouw) met 50 of 100 procent.
 • E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw. Het premiebedrag is afhankelijk van de verhouding tussen het laag E-peil en het maximale E-peil op het moment dat je de bouwaanvraag indiende. De premies zijn voorts verschillend voor nieuwe woningen en nieuwe appartementen.

*De onroerende voorheffing is de jaarlijkse, gewestelijke belasting op onroerende goederen.

Vermindering onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovaties

Deed je op of na 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een energetische renovatie? Dan kom je in aanmerking voor een vermindering van de onroerende voorheffing voor een energetische renovatie. Ook hier gaat het om een vermindering van 50 of 100 procent.

E-peil berekenen

E-peil en EPB verschillen: Vlaanderen, Brussel en Wallonië

 De informatie in dit artikel is relevant voor Vlaanderen. Hoe zit het in de andere gewesten?

1. Wallonië

In Wallonië gaat het om het ‘niveau EW‘, niet zozeer om het E-peil. Het EPB heet daar PEB (Performance Energétique des Bâtiments). De normen en eisen in Wallonië zijn over het algemeen minder streng dan die van de Vlaamse overheid.

2. Brussel

De EPB en E-peil normen in Brussel zijn anders dan die in Vlaanderen en Wallonië. Benieuwd naar de E-peil eisen in jouw regio? Neem vrijblijvend contact op met EPB verslaggevers via het formulier onderaan dit artikel.

E-peil normen verschillen per gewest

Krijg professioneel advies en vergelijk gratis offertes

Op zoek naar een EPB verslaggever voor het bepalen van het E-peil? Of nood aan informatie en advies op maat? Vul dan snel onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes, en persoonlijk advies. De snelste weg naar een duurzame oplossing voor jouw project!

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
More than 35,000 people find the right professional here every month
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat