Premieoverzicht zonnepanelen in België

De premie voor zonnepanelen in België verschilt per gewest. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

GewestPremieoverzicht
Vlaanderen

2023

De Vlaamse premie voor zonnepanelen bedraagt sinds 1 januari 2023 maximaal 750 euro. Afhankelijk van het totale vermogen van de zonnepaneelinstallatie krijg je het volgende premiebedrag: 

 • tot 4 kWp: 150 euro/kWp
 • tot 6 kWp: 75 euro/kWp
Brussel

2023

 • Groenestroomcertificaten (tot 790 euro per jaar gedurende 10 jaar)
 • Groene lening: met deze lening kan je in Brussel het plaatsen van zonnepanelen financieren. De lening heeft een plafond van 25.000 euro aan een interestvoet van 0 tot 2% met een looptijd van maximaal 30 jaar.
 • Gemeentelijke premie voor plaatsen zonnepanelen (afhankelijk van gemeente tot gemeente)
Wallonië

2023

 • In 2023 betaalt het Waals Gewest 54,27 % van het prosumententarief terug
 • Daarnaast is er ook een premie voor de installatie van een digitale meter ter waarde van 152 euro.

Premie aanvragen? Vraag gratis advies

Premies voor zonnepanelen in Vlaanderen (2023)

Wil je een premieaanvraag indienen? In Vlaanderen kan je voor je zonnepanelen installatie aanspraak maken op een lokale premie en een premie van netbeheerder Fluvius.

Wie voor het einde van dit jaar zonnepanelen op z’n dak plaatst, kan daarvoor een Vlaamse premie van 750 euro ontvangen.

Premies en subsidies voor zonnepanelen vervroegd stopgezet (2024)

De premie voor zonnepanelen verdwijnt op 1 januari 2024 in plaats van 1 januari 2025. De Vlaamse regering heeft namelijk besloten de premie vervroegd stop te zetten.

Het maximumbedrag van de premie werd in 2023 al gehalveerd van 1.500 euro naar 750 euro. Het plan was om in 2024 hetzelfde te doen: het premiebedrag zou dan neerkomen op 375 euro in plaats van 750 euro. 

Maar omdat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aantoonde dat de premie tot oversubsidiëring leidde, heeft de Vlaamse regering besloten de premie voor het begin van 2024 af te schaffen. Zo besparen ze tot wel 50 miljoen euro. 

Bovendien is het duidelijk dat investeringen in zonnepanelen ook interessant en rendabel zijn zonder een premie. De overheidssteun is niet meer nodig om de energietransitie verder te zetten. Het voorbije jaar is de Vlaamse capaciteit aan zonnepanelen bijvoorbeeld goed gestegen van 4.497 megawatt naar 5.543 megawatt. 

Kortom: wie de premie nog wil ontvangen, moet voor het einde van 2023 de nodige stappen ondernemen.

Belangrijk hierbij is dat niet de besteldatum, maar de keuringsdatum de bepalende factor is voor het al dan niet ontvangen van de premie. De keuringsdatum is de officiële datum waarop je de zonnepanelen in dienst neemt

Stel dat je dit jaar nog zonnepanelen laat installeren, maar ze worden pas volgend jaar in 2024 gekeurd, dan heb je geen recht op de premie. Laat je zonnepanelen dus in 2023 keuren. Niet de besteldatum, maar de keuringsdatum bepaalt namelijk of je in aanmerking komt voor de premie. 

Dit betekent dat je best zo snel mogelijk zonnepanelen laat installeren en keuren. Hoe lang het keuren duurt, verschilt per bedrijf, hoeveel materiaal ze op voorraad hebben en de drukte. Bij sommige aannemers duurt dit meerdere maanden, bij andere enkele weken. 

Via ons offerteformulier kom je in contact met specialisten die je op voorhand vertellen of de keuring nog op tijd zal gebeuren. Zo ben je gerust dat je de premie nog zult ontvangen. 

Een investering in zonnepanelen zonder premie is nog steeds interessant en rendabel: met zonnepanelen bespaar je op je energiefactuur en wek je op een duurzame en milieuvriendelijke manier stroom op. De terugverdientijd is bovendien ook zonder premie relatief kort. 

Premie netbeheerder Fluvius

Fluvius stimuleert de plaatsing van zonnepanelen door particulieren via een eenmalige premie. De voorwaarde die daaraan verbonden is, is dat je de nieuwe panelen laat installeren door een erkend RESCert-installateur. RESCert is het overkoepelende orgaan dat de certificaat aanvragen van installateurs beheert over de drie Gewesten heen.

Gemeentelijke premie

Boven op de premie van Fluvius maak je mogelijk ook aanspraak op een lokale premie. De bedragen verschillen evenwel van gemeente tot gemeente. We adviseren je dan ook om je uitgebreid te informeren bij je gemeente of je al dan niet aan de voorwaarden voldoet voor je de premie aanvraagt.

Compensatiepremie na afschaffing terugdraaiende teller

Ter vergoeding van de afschaffing van de terugdraaiende teller en het prosumententarief, op voorspraak van het Grondwettelijk Hof, kwam de Vlaamse regering op de proppen met een compensatiepremie of retroactieve premie voor eigenaars van zonnepanelen. Iedereen die kan aantonen dat zijn geplaatste zonnepanelen dateren van vóór 2021 kan vanaf 20 juli 2021 een half jaar lang een beroep doen op de retroactieve premie van Fluvius.

De Vlaamse regering besliste om de compensatiepremie of retroactieve premie voor de terugdraaiende teller in het leven te roepen om zo het beloofde rendement van 5 % op zonnepanelen, verbonden aan de terugdraaiende teller, te blijven garanderen. Het rendement van de terugdraaiende teller was voor veel eigenaars van zonnepanelen net de drijfveer om in zonnepanelen te investeren, tot de uitspraak dus van het Grondwettelijk Hof tot herroeping van de terugdraaiende teller.

De premie geldt niet voor eigenaars van zonnepanelen wiens installatie tussen 2007 en 2012 in dienst genomen werd. Zij verkregen namelijk al hun rendement van 5 %. Eigenaars van zonnepanelen die in 2006 overgingen tot installatie, kunnen wel de retroactieve premie aanvragen, omdat zonnepanelen toen nog een hele dure investering waren.

Hoe zal de berekening van de compensatiepremie voor de terugdraaiende teller juist in zijn werk gaan? Volgende criteria worden in acht genomen:

 • Productie op jaarbasis van zo’n 3.600 kWh
 • Eigen verbruik van om en bij de 36 %
 • Piekvermogen van 4 kWp
 • Omvormersvermogen van 3,6 kVA (kilovoltampère)

Op basis van dat piekvermogen van je zonnepanelen is er een vaste vergoeding per kWh aan de premie verbonden.

premie zonnepanelen

Investeringspremie combinatie zonnepanelen met warmtepomp

Combineer je zonnepanelen met warmtepomp? Dan is er goed nieuws, want hiervoor kan je rekenen op een investeringspremie. op voorwaarde dat de Vlaamse regering daarvoor een positief advies van de Raad van State krijgt. De investeringspremie bedraagt 1.136 euro.

Let op: wie in het bezit is van een digitale teller kan zijn of haar aanvraag indienen vanaf najaar 2021. Betreft het een klassieke meter, dan kan je premieaanvraag pas indienen zes maanden na plaatsing van de digitale meter en dat tot ten laatste eind 2025.

Vraag advies en ontvang gratis offertes

Extra premie combinatie warmtekrachtkoppeling of windturbine

De voorwaarden die van kracht zijn voor de investeringspremie voor de combinatie zonnepanelen en warmtepomp, gelden ook op de premie aanvragen voor de combi met warmtekrachtkoppeling of een windturbine.

Digitale meter

De digitale meter is een elektronische meter ter vervanging dient van de klassieke elektriciteits- of gasmeter. Net zoals de traditionele meter geeft een digitale meter het verbruik van elektriciteit en aardgas weer, met dat verschil dat een digitale meter elektronisch gestuurd wordt en dus op autonome wijze verbruiksgegevens kan versturen en ontvangen.

De specifieke voordelen van zonnepanelen met een digitale meter zijn:

 • Gebruiksvriendelijk: meterstanden aflezen is niet langer nodig en meteropnemer moet niet meer langskomen
 • Groter verbruiksinzicht dankzij online toepassing
 • Mogelijkheid tot koppeling aan slimme huishoudapparaten, apps en andere toepassingen

Voorwaarden premie zonnepanelen

Wie heeft recht op de premie voor zonnepanelen? Voor je de door de Vlaamse overheid uitgegeven eenmalige premie aanvraagt, is het belangrijk dat je naast het RESCERT-certificaat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het vermogen van je omvormer mag maximaal 10 kVA bedragen
 • Het dak van het betreffende gebouw moet van isolatie voorzien zijn als het gebouw verwarmd wordt
 • Op het aansluitingspunt zijn nooit eerder zonnepanelen actief geweest
 • De geplaatste installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname geregistreerd zijn bij Fluvius en de premie aanvraag dient binnen dezelfde termijn ingediend te worden
 • Ze mogen gedurende 15 jaar niet verplaatst worden naar een ander paneel
 • Ze mogen niet uitgebreid worden met een installatie die profiteert van de ‘terugdraaiende teller’
 • De door de Vlaamse overheid uitgegeven premie wordt enkel uitbetaald na plaatsing van digitale meter, binnen de 90 dagen na aanmelding van de installatie
subsidie zonnepanelen

Zonnepanelen kopen

Je bent ondertussen al te weten gekomen welke premies er allemaal in omloop zijn en welke voorwaarden eraan verbonden zijn, maar het spreekt voor zich dat aan zonnepanelen kopen een bepaald prijskaartje hangt.

Wat kosten zonnepanelen?

De prijzen voor zonnepanelen hangen voornamelijk af van de grootte van het gezin en het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Beide factoren gaan hand in hand. Ook het aantal panelen dat je nodig hebt, is een cruciale factor om rekening mee te houden.

Bijvoorbeeld: een huishouden van 1 persoon verbruikt op jaarbasis gemiddeld 2.500 kWh, wat overeenkomt met circa 12 panelen. De investering die gemaakt moet worden voor 12 zonnepanelen bedraagt hier zo’n 6.100 euro. Ter vergelijking, een huishouden van 6 personen verbruikt gemiddeld het dubbele aan energie (5.000 kWh). In dat geval mag je rekenen op een investering van ongeveer 11.800 euro.

Kosten besparen via groepsaankoop

Wil je toch extra geld besparen? Je kan dat in de vorm van een groepsaankoop zonnepanelen via bijvoorbeeld de provincie waar je woont. De provincie koopt een bepaalde hoeveelheid zonnepanelen, waardoor ze de aankoopprijs een aanzienlijk stuk naar beneden kunnen krijgen.

Vraag professioneel advies en vergelijk gratis offertes

Ben je na het lezen van bovenstaande informatie overtuigd geraakt om over te gaan tot de plaatsing van zonnepanelen? Dan raden we je graag aan om je te wenden tot professionals en zo veel mogelijk offertes op te vragen en met elkaar te vergelijken. Op die manier zal het je lukken om aan het meest voordelige tarief tot de uiteindelijke installatie over te gaan.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw (geschat) jaarlijks elektriciteitsverbruik?
2*. Waar wenst u zonnepanelen te plaatsen?
3*. Bent u ook geïnteresseerd in een thuisbatterij?
4*. Wanneer wenst u afspraak te maken (is nodig voor opmetingen en offerte)?
5. Voor welk type gebouw wenst u de installatie van zonnepanelen?
6. Beschrijving van uw project
7. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Zonnepanelen
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Zonnepanelen