Onderhoud gasketel

Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Onderhoud gasketel

Onderhoud gasketel: prijs en wetgeving

Voor centrale stooktoestellen op gas -denk maar aan aardgas, propaan en butaan- die een vermogen hebben van 20 kilowatt of meer, is de volgende wetgeving van toepassing:

 • Het toestel moet iedere 2 jaar aan een verplicht onderhoud onderworpen worden.
 • Dat onderhoud dient uitgevoerd te worden door een erkende ‘technicus gevormde brandstof’.
 • Na het onderhoud krijg je 2 attesten: een reinigingsattest en een verbrandingsattest. Na uitvoering van het onderhoud dienen naam, erkenningsnummer en handtekening van de technicus op de attesten ingevuld te worden.
 • Als huurder bezorg je de eigenaar een kopie van reinigings- en verbrandingsattest.
 • Hou op z’n minst de attesten van het laatste onderhoud in bewaring.

Is het onderhoud van een gasketel verplicht?

Belangrijk om weten: voor gastoestellen met een vermogen van minstens 20 kilowatt is een tweejaarlijks onderhoud verplicht. Voor toestellen met een lager vermogen geldt er geen verplichting, maar het onderhoud wordt wel sterk aanbevolen.

Prijs onderhoud gasketel

Wat het prijskaartje van het onderhoud betreft, mag je rekenen op volgende bedragen: je betaalt maandelijks €6 tot €10 als je beschikt over een onderhoudscontract en voor een eenmalige onderhoudsbeurt mag je rekenen op een bedrag tussen €60 en €100.

Hoe bespaar je op het onderhoud van een gasketel?

De prijzen van het onderhoud van een gasketel kwamen reeds ter sprake in de vorm van een onderhoudscontract en een eenmalige onderhoudsbeurt. Als je louter op de prijzen afgaat, lijkt een eenmalige onderhoudsbeurt goedkoper dan een onderhoudscontract. Met de nadruk op lijkt, want schijn bedriegt. In het onderhoudscontract zitten ook speciale diensten zoals spoedherstellingen, permanente bereikbaarheid en garantie inbegrepen. Indien er bij de gewone onderhoudsbeurt bepaalde onderdelen aan vervanging blijken toe te zijn, zal je daarvoor extra moeten betalen en zal de ingreep met andere woorden duurder uitvallen.

Bovendien zitten er in een onderhoudscontract nog tal van andere voordelen vervat:

 • Voordeliger op lange termijn
 • Permanente service in noodgevallen
 • Optimale veiligheid

Het voordeel op lange termijn is zeker en vast niet te verwaarlozen. Een gasketel bevat een brander die voor warmte zorgt door brandstof te verbrand. Na verloop van tijd wordt de brander vies en dat gaat logischerwijs gepaard met een lager rendement. Het is daarom noodzakelijk dat de brander op tijd gereinigd of zelfs vervangen wordt. Een gasketel die onderhouden wordt zoals het hoort gaat gemiddeld zo’n 15 jaar mee, wat veel langer is dan bij een slecht onderhouden ketel. Je bespaart dus enerzijds geld omdat je pas later een nieuwe ketel moet aanschaffen en anderzijds ligt de prijs op je energiefactuur een pak lager door het zuinigere brandstofverbruik tot wel 15%.

Daarnaast pluk je de vruchten van de permanente service in geval van nood. Het wil niet zeggen dat wanneer een gasketel goed onderhouden wordt dat die niet defect kan geraken of uitvallen. Zonder onderhoudscontract is het heel lastig om te kunnen profiteren van een snelle service omwille van de hoge vraag naar herstellingen. Maar dankzij het onderhoudscontract geniet je van een 24/24 service met directe hulp in noodgevallen.

Tot slot gaat een optimaal gevoel van veiligheid boven alles. Een structureel onderhoud van je gasketel voorkomt overbodige gevaarlijke situaties die de kop opsteken wanneer een ketel slecht functioneert.

Waarom is het belangrijk om een gasketel te onderhouden?

Het feit dat het onderhoud van je gasketel wettelijk verplicht is, onderstreept dat dat niet zomaar is. Je hebt namelijk alle belang bij het onderhoud omwille van veiligheidsredenen. Als het onderhoud niet (tijdig) gebeurt, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Zo zorgt de combinatie van een slecht onderhoud en slechte ventilatie voor een verhoogde kans op koolstofmonoxidevergiftiging. Koolstofmonoxide ontstaat wanneer aardgas niet volledig verbrand wordt. Een gasafvoerkanaal dat niet naar behoren werkt of een verkeerde instelling van de ketel kunnen aan de basis liggen hiervan. Een gasketel die goed onderhouden wordt, berokkent geen schade aan je eigen gezondheid en die van je gezin. Daarnaast zijn er nog verschillende andere voordelen aan verbonden:

 • Energiebesparende werking
 • Lagere uitstoot, lager risico
 • Langere levensduur
 • Minder kans op storingen
 • Zekerheid

Hoe moet je het onderhoud van een gasketel uitvoeren?

Naar alle waarschijnlijkheid vraag je je ondertussen af hoe de technicus precies in z’n werk gaat bij een onderhoudsbeurt van een gasketel. In het algemeen heeft de technicus 3 specifieke taken:

 1. Controleren: de technicus voert eerst enkele controles uit aan onder andere de schoorsteen of de rookgasafvoer en in het toestel zelf (verbranding, verluchting, stooklokaal).
 2. (eventueel) aanpassen van de gasketel: het is mogelijk dat de technicus een aantal fouten op het spoor komt tijdens de controle van de gasketel. In dat geval dient de ketel gereinigd en correct afgesteld te worden.
 3. Opstellen van de attesten: finaal stelt de technicus de attesten op vanaf het moment dat de controle volledig achter de rug is. Het is belangrijk dat je beide attesten van het laatste onderhoud steeds goed bijhoudt aangezien de overheid op basis van steekproeven nagaat of de attesten nog in orde zijn.

Onderhoud gasketel: keuring en andere verplichtingen

Keuring

We onthouden dat de keuring van een gasketel met een vermogen van minstens 20 kilowatt verplicht iedere 2 jaar uitgevoerd dient te worden door een ‘technicus gevormde brandstof’.

Andere verplichtingen

Verder moet je onthouden dat na uitvoering van het onderhoud naam, erkenningsnummer en handtekening van de technicus ingevuld dienen te worden op de attesten die je verkrijgt (reinigings- en verbrandingsattest). Hou de attesten zeker in bewaring tot wanneer het volgende onderhoud heeft plaatsgevonden.

Vind de beste vakman voor het onderhoud van je gasketel

Bij het onderhoud van je gasketel komt zonder twijfel het een en ander kijken en dus ga je hierbij best niet over een nacht ijs. Het is volkomen begrijpelijk dat je jezelf in de keuze voor de juiste technicus wenst laten bij te staan door professionals. Je kan bijgevolg te allen tijde een beroep doen op de deskundige hulp van Bobex.

Via Bobex.be is het mogelijk om offertes op te vragen bij verschillende technici die het onderhoud van gasketels voor hun rekening nemen. Zo verzeker je jezelf ervan dat je effectief de juiste keuze zal maken en kan je met een gerust gemoed de gewenste vakman inschakelen.