Wat is een schuldsaldoverzekering?

Je gaat een schuldsaldoverzekering aan als waarborg op een lening. Deze verzekering is een overlijdensverzekering, en dus ook een soort levensverzekering.

Een schuldsaldoverzekering beschermt jou en je erfgenamen (of de persoon waarmee je bijvoorbeeld een groot bedrag leent voor bijvoorbeeld de aanschaf van een woning) tegen de financiële gevolgen van een overlijden. 

Wanneer jij of de partner waarmee je een woning kocht of andere lening aanging, overlijdt voor de lening is afbetaalt, zal de verzekeraar (een deel van) het openstaande krediet aflossen. Deze verzekering wordt daarom ook wel eens een kredietsaldoverzekering genoemd.

schuldsaldoverzekering

Hoe lang schuldsaldoverzekering betalen?

Een kredietsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering. Doorgaans sluit je de verzekering af op het moment dat je een groot bedrag leent. In de meeste gevallen gaat het om een hypothecair krediet.

De verzekering loopt zolang de lening loopt, of tot jij, of de persoon die samen met jou de lening aanging, komt te overlijden.

Is het verplicht? 

Een kredietsaldoverzekering afsluiten is niet wettelijk verplicht. Veel kredietverleners stellen een kredietsaldoverzekering echter wel als voorwaarde om een (hypothecaire) lening aan te gaan. Een groot bedrag lenen is, in de praktijk, vaak moeilijk zonder schuldsaldoverzekering. 

Het is echter verboden om je te verplichten om de schuldsaldoverzekering bij de kredietverlener af te sluiten. Het afsluiten van een kredietsaldoverzekering bij een andere verzekeraar mag ook geen reden tot het weigeren van het krediet zijn. Dat zou onder koppelverkoop vallen, een praktijk die bij wet verboden is in België. Je mag zelf kiezen bij welke instantie je de schuldsaldoverzekering afsluit.

Veel kredietverleners bieden een korting op de intrestvoet van de lening als je bij hen een kredietsaldoverzekering aangaat. Bekijk steeds goed de algemene voorwaarden, en ga na of hun aanbod het meest voordelig is. 

Wil je meer weten over schuldsaldoverzekeringen?
Stel hier je vragen en ontvang vrijblijvende prijsvoorstellen.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Waarom schuldsaldo verzekering nemen? Bescherming begunstigde(n)

Er zijn verschillende redenen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Eerst en vooral is een schuldsaldoverzekering vaak een voorwaarde voor het lenen van een groot bedrag. De verzekering is dan wel niet wettelijk verplicht, een kredietverlener is vrij om die voorwaarde te stellen. Je hebt wel het recht om zelf te kiezen bij welke verzekeraar je de schuldsaldoverzekering afsluit.

Met een schuldsaldoverzekering bescherm je daarnaast jezelf, je partner en je nabestaanden. Als jij of de persoon waarmee je de hypothecaire lening aanging overlijdt, biedt de verzekering bescherming tegen de financiële gevolgen. De nabestaanden blijven niet achter met de (volledige) restschuld van de hypothecaire lening.

Tot slot kan een schuldsaldoverzekering onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Een verzekeringsadviseur bekijkt samen met jou de mogelijkheden.

schuldsaldoverzekering afsluiten

Is het mogelijk om te lenen zonder schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht. Kredietverleners mogen echter wel de voorwaarde stellen dat je een kredietsaldoverzekering afsluit. Je hebt het recht om zelf te kiezen bij welke verzekeraar je een schuldsaldoverzekering afsluit, en bij welke kredietverlener je een hypothecaire lening aangaat.

Je kunt dus op zoek gaan naar een kredietverlener die bereid is om je het resterende bedrag te lenen zonder schuldsaldoverzekering. In de praktijk kan dat moeilijk zijn als het om een groot resterende bedrag gaat, maar in theorie is het mogelijk om te lenen zonder schuldsaldoverzekering. 

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om schuldsaldoverzekering stop te zetten?

+
Je kunt een schuldsaldoverzekering stopzetten. De dekking in geval van een overlijden valt dan weg. Je kunt een terugbetaling van een deel van je premie ontvangen.

Heeft fiscaliteit een invloed op de premie voor schuldsaldoverzekering? 

+
Of je de premies van je schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekt, beïnvloedt de hoogte van je premies niet. Let wel: dergelijke belastingvermindering is fiscaal gezien niet altijd de meest interessante optie. Een financieel adviseur helpt je met het optimaal benutten van je fiscale voordelen.

Wanneer start schuldsaldoverzekering? 

+
De datum waarop de schuldsaldoverzekering van start gaat, is opgenomen in het verzekeringscontract. De dekking begint bij de betaling van de eerste premie. Bepaalde verzekeraars bieden een gratis voorverzekering aan. Daarmee is het risico op overlijden tussen de ondertekendatum en het verlijden van de krediet- en aankoopakten (een periode van maximaal 4 maanden) gedekt.

Wat kost een schuldsaldoverzekering?

Hoeveel een schuldsaldoverzekering kost, is afhankelijk van meerdere factoren. Het geleende bedrag of resterend saldo is daarbij de belangrijkste factor.

Andere factoren zijn…

 • Hoe lang de lening loopt en hoe lang het duurt het voor je de schuld hebt afgelost.
 • Hoe oud je bent wanneer je de lening aangaat en de verzekering afsluit.
 • Je gezondheidstoestand, bepaald aan de hand van een medische vragenlijst of medisch onderzoek. Je moet een medische acceptatie hebben.
 • Of je het bedrag, dat je geleend hebt, gedeeltelijk of volledig verzekert.
 • Of je een jaarlijkse premie betaalt, de premie in een keer betaalt, of de betaling spreid over bepaalde momenten in het jaar.
 • Of je aanvullende verzekering en dekkingen afsluit bij de verzekeraar.

Vergelijk het aanbod

Hoe premie schuldsaldoverzekering berekenen?

Er zijn meerdere manieren om de premies voor je schuldsaldoverzekering te spreiden. Ofwel betaal je het volledige bedrag in een keer, nog voor je de lening aangaat. Ofwel betaal je de premie gespreid, bijvoorbeeld met een jaarlijkse betaling. Je schuldsaldoverzekering berekend de premie.

Een eenmalige betaling kan de goedkoopste oplossing zijn. Een verzekeringsadviseur helpt je met het vinden van de interessantste oplossing.

Een schuldsaldoverzekering heeft een afbouwende waarborg. Naarmate je het afbetaling van de lening waarop je de verzekering afsluit nadert, daalt het verzekerde bedrag en dus ook het bedrag dat uitbetaald zou worden bij een overlijden.

schuldsaldoverzekering berekenen

Is het fiscaal aftrekbaar? Hoe schuldsaldoverzekering inbrengen bij belastingen

Een schuldsaldoverzekering kan gepaard gaan met een fiscaal voordeel. Je moet dan wel aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je sluit de schuldsaldoverzekering af voor je 65ste verjaardag.
 • Het betreft een individueel contract (daar kunnen uitzonderingen op gelden).
 • Je bent de rechtmatige gebruiker of eigenaar van de wonig.
 • De verzekering heeft een looptijd van minstens 10 jaar.
 • Je betaalt de premie in hetzelfde kalenderjaar waarin je gebruik maakt van het fiscaal voordeel.

Daarnaast moet de schuldsaldoverzekering ondergebracht worden in een van de volgende drie categorieën.

Een eerste mogelijkheid: het gaat om je eerste, eigen en enige woning. Je geeft de schuldsaldoverzekering aan onder de noemer ‘woonbonus‘.

Een tweede mogelijkheid: je doet nog niet aan pensioensparen. Je geeft de schuldsaldoverzekering aan onder de noemer ‘pensioensparen‘.

Een laatste mogelijkheid: je sluit de schuldsaldoverzekering af voor een tweede woning. Je geeft de schuldsaldoverzekering aan onder de noemer ‘langetermijnsparen‘.

Een verzekeringsadviseur gaat op zoek naar de fiscaal meest voordelige oplossing.

Op zoek naar een verzekeringsexpert?Krijg advies en offertes.

Uitbetaling bedrag: wat dekt een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering kan het geleende bedrag deels of volledig verzekeren.

50% + 50% dekking

Jij en je partner dekken bij deze formule elks 50 procent van het geleende bedrag. Als een van jullie komt te overlijden voor de lening is afgelost, moet de overlevende de helft van de resterende schuld aflossen aan de kredietverlener. De andere helft van de resterende schuld wordt gedekt door de schuldsaldoverzekering.

100% + 100% dekking

Zowel jij als jij partner dekken bij deze formule het volledige geleende bedrag. Overlijd jij, of overlijd je partner voor de lening is afgelost? Dan wordt de volledige resterende schuld afgelost door de schuldsaldoverzekering.

Flexibele dekking: opties op maat

Je kunt ook kiezen voor een verdeling op maat. Dat komt bijvoorbeeld goed van pas als jij of je partner aanzienlijk meer verdient. De verzekeraar bekijkt samen met jullie welke verdeling het interessantst is. 

Een dekking van 100 en 40 procent verzekert bijvoorbeeld dat, als de partner met het hoogste inkomen plots overlijdt, de schuld volledig wordt afgelost. Als de partner met een lager inkomen overlijdt, lost de verzekeraar 40 procent van de resterende schuld af. De overige 60 procent van de resterende schuld blijft voor de rekening van de overlevende partner.

Dekt schuldsaldoverzekering bij zelfdoding?

Niet elke verzekeraar biedt (volledige of gedeeltelijke) dekking in geval van zelfdoding. De voorwaarden verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Meestal geldt de dekking niet wanneer de zelfdoding plaatsvindt binnen het eerste jaar van de looptijd van het contract.

Worstel jij of iemand die je kent met depressie, angst, of mentale gezondheidsproblemen? Ga te rade bij een bekwaam hulpverlener. Je staat er niet alleen voor.

Waar sluit je een schuldsaldoverzekering af? Bank of verzekeraar? 

Kredietverleners bieden doorgaans ook schuldsaldoverzekeringen aan. Je bent niet verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij je kredietverlener. Dat kan ook bij een verzekeringsonderneming. Verschillende verzekeringsmaatschappijen, makelaars en verzekeringsagenten bieden schuldsaldoverzekeringen aan. 

Let bij het uitkiezen van een partij op volgende zaken:

 • Een kredietinstelling kan een lagere rente of andere korting op het krediet aanbieden wanneer je de schuldsaldoverzekering bij hen afsluit. Dat kan op lange termijn voordeliger zijn dan een goedkopere schuldsaldoverzekering bij een andere aanbieder.
 • Verschillende aanbieders hanteren andere dekkingen, voorwaarden en uitsluitingen.
 • De verzekering later overzetten naar een andere verzekeraar kan betekenen dat het woonkrediet duurder wordt.
 • Vergelijk het aanbod van verschillende partijen voor je een kredietsaldoverzekering afsluit. Een adviseur helpt je bij het overwegen van je keuzes.
schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank

Op zoek naar de beste schuldsaldoverzekering? Stel je vragen aan specialisten en vergelijk

Wil je garanderen dat je jouw schuldsaldoverzekering zo voordelig mogelijk én aan de beste voorwaarden afsluit? Vergelijk dan het aanbod. Vul onderstaand formulier in om gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen te ontvangen. Je krijgt ook advies op maat van verzekeringsexperts. Zo maak je jouw zoektocht een stuk eenvoudiger, en weet je meteen waar je aan toe bent.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Projectomschrijving
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.