Wat is tak 26?

Een tak 26 verzekering is een levensverzekering, maar verschilt sterk van verzekeringen uit bijvoorbeeld tak 21, 23 of 44.

Bij een tak 26 beleggingsverzekering is er geen sprake van een verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde. Een tak 26 verzekering heeft ook steeds een bepaalde looptijd en een eindvervaldatum waarop het vermogen wordt uitgekeerd.

Tak 26 verzekeringen lijken daarom meer op een obligatie. Het zijn kapitalisatieverrichtingen waarbij de verzekeraar zowel de bescherming van je vermogen als een bepaalde intrest waarborgt

Een tak 26 verzekering is een product waarmee je op een rendabele manier aan korte-, middellange- of langetermijnsparen kunt doen. De belangrijkste verschillen met producten uit tak 21 en 23, de grootste voordelen en enkele aandachtspunten vind je verder in dit artikel.

Wat is het verschil tussen tak 26 en tak 21 levensverzekering

Zowel levensverzekeringen uit tak 21 als levensverzekeringen uit tak 26 bieden een gewaarborgde intrestvoet, kapitaal garantie, en een optionele jaarlijkse winstdeelname.

Met een tak 26 levensverzekering kun je echter ook kiezen voor een basis gegarandeerde rentevoet en een getrouwheidspremie in plaats van eengewaarborgde intrestvoet en optionele winstdeling. 

Daarnaast is er bij deze tak verzekering geen sprake van verzekerde, verzekeringnemer of begunstigde. Bij een tak 21 levensverzekering is dat wel het geval.

Premietaks tak 26 vs tak 21

Met deze tak betaal je geen premietaks.

Bij een tak 21 levensverzekering betaal je een taks van 2 procent op je verzekeringspremies (of 4,4 procent als vennootschap), tenzij je de verzekering gebruikt voor pensioen- of langetermijnsparen. 

Roerende voorheffing tak 26 vs tak 21

Met deze tak verzekering betaal je steeds een roerende voorheffing op het rendement verzekering. Het gegarandeerd rendement van de verzekering wordt dus belast. 

Met een tak 21 levensverzekering betaal je enkel een roerende voorheffing verschuldigd voor verzekeringen met een looptijd korter dan 8 jaar, of wanneer je de verzekering afkoopt voor de termijn van 8 jaar verstreken is. De roerende voorheffing wordt berekend op een fictief rendement van 4.75 procent.

Fiscaal voordeel tak 26 vs tak 21

Deze tak verzekering is fiscaal neutraal. Je kunt de premies niet aftrekken van de belastingen, maar betaalt wel een belasting op het werkelijke rendement van de verzekering.

Met een tak 21 levensverzekering geniet je een fiscaal voordeel wanneer je de verzekering gebruikt om aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen. 

Looptijd contract

Een tak 26 verzekering kanook op kortere termijn interessant zijn. De minimale looptijd bedraagt doorgaans 1 jaar.

Door de (hoge) in- en uitstapkosten en de roerende voorheffing (die pas na een termijn van 8 jaar vervalt) is dat bij een tak 21 levensverzekering niet altijd het geval. Tak 21 producten zijn voornamelijk bestemd voor sparen op (middel)lange termijn.

Op zoek naar een levensverzekering die bij je past?
Contacteer gratis en vrijblijvend verzekeringsadviseurs.
arrow Ontvang offertes

Tak 26 verzekering versus tak 23

Tak 26 wordt, net als een tak 23 levensverzekering,  ook wel een beleggingsverzekering genoemd. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen.  

Een tak 23 levensverzekering biedt geen kapitaalgarantie en geen gewaarborgde rendementen. Het is een verzekering met een tamelijk hoog risico, maar wel een potentieel hoger rendement dan bijvoorbeeld een tak 21 levensverzekering.

Een tak 26 levensverzekering biedt wel kapitaalgarantie, en de keuze tussen gewaarborgd rendementen of een basisrentevoet

Daarnaast kan een tak 26 verzekering gepaard gaan met een optionele winstdeling of een getrouwheidspremie die je vermogen verder doen aangroeien. Met een tak 23 product heb je die optie niet.

Premietaks

Op de premies van je tak 26 verzekering betaal je geen taks.

Op de premies van een tak 23 product betaal je 2 procent taks (of 4,4 procent als vennootschap), tenzij je de verzekering gebruikt om aan pensioen- of langetermijnsparen te doen.

Roerende voorheffing

Je betaalt roerende voorheffing op het rendement uit een tak 26 verzekering.

Op een tak 23 verzekering betaal je geen voorheffing. Als je een tak 23 verzekering met rendementsgarantie neemt, betaal je in bepaalde gevallen wel roerende voorheffing. Die wordt dan berekend op het werkelijke rendement van de verzekering.

Fiscaal voordeel

Een tak 26 product is fiscaal neutraal. Je kunt de premies niet aftrekken van de belastingen, maar betaalt wel een belasting op het werkelijke rendement.

Een tak 23 product gaat enkel gepaard met een fiscaal voordeel als je aan pensioensparen doet.

Looptijd

Een tak 26 levensverzekering kan interessant zijn op korte termijn. Contracten hebben doorgaans een looptijd van minimum 1 jaar.

Een tak 23 levensverzekering is bedoeld voor (middel)lange termijn, doorgaans 8 jaar of langer. Je kunt een tak 23 levensverzekering (zonder rendementsgarantie) afkopen zonder roerende voorheffing, maar betaalt dan doorgaans wel uitstapkosten.

Risico

Tak 26 verzekeringen zijn een veilige manier om een (beperkt) rendement te behalen op je vermogen.

Een tak 23 levensverzekering heeft een hoger risico en geen kapitaalgarantie. Je kunt een deel van of zelfs je volledige vermogen verliezen. Een tak 23 verzekering heeft wel een hoger potentieel rendement. 

Vragen over tak 23 en tak 26 producten?
Stel ze aan verzekeringsexperts.

Tak 26 rendementen: totale prijs

Hoeveel en welke kosten je precies betaalt voor je tak 26 product, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. In- en uitstapkosten worden echter door de meeste verzekeraars gehanteerd. Hoeveel die precies bedragen, varieert. Ook beheerkosten kunnen aangerekend worden.

Je betaalt geen premietaks op de premies voor een tak 26 product, maar je wordt wel belast op het gerealiseerde rendement.

Wat is het rendement van een tak 26 contract? 

Het vermogen dat je zelf investeert (de premies die je betaalt), is beschermd. Je ontvangt dus minimaal het bedrag dat je investeert, minus eventuele kosten. Het beheer van een tak 26 verzekering is dus gelijkaardig aan dat van een tak 21 verzekering. Beide hebben een kapitaalsgarantie

Een tak 26 contract gaat gepaard met een gewaarborgde intrest voet of een basisrentevoet. Het rendement ligt over het algemeen hoger dan bij een gewone spaarrekening.

De rente is onder meer afhankelijk van de risicoklasse van je belegging- of spaarformule. Die bespreek je bij het afsluiten van de verzekering met je verzekeraar.

De intresten worden opgenomen in het verzekerd kapitaal, en brengen zelf dus ook nieuwe intresten op.

Ook kun je met een tak 26 product een potentiële winstdeling ontvangen, net als bij een tak 21 product. Je hebt daarnaast de optie om een getrouwheidspremie te ontvangen in plaats van een winstdeling. Een getrouwheidspremie gaat gepaard met een basisrentevoet, de optionele winstdeling met een gewaarborgde intrestvoet.

Je kunt uit je tak 26 verzekering vervroegd een bepaald percentage van je vermogen opnemen zonder extra kosten. Als je de volledige verzekering afkoopt, gaan daar wel uitstapkosten mee gepaard.

Fiscaal voordeel

Een tak 26 verzekering is fiscaal neutraal. Je betaalt een belasting op het gerealiseerde rendement, maar mag de premies niet in vermindering brengen bij je belastingaangifte.

Premietaks

Je betaalt geen premietaks op een tak 26 product. 

Roerende voorheffing

Je betaalt bij uitbetaling sowieso een voorheffing op het volledige rendement van je tak 26 verzekering.

Voor wie is tak 26 interessant?

Een tak 26 product is interessant voor zowel particulieren als vennootschappen.

Als particulier kun je op korte tot middellange termijn een mooi rendement behalen, en dat op een veilige manier.

Op middellange tot lange termijn is een tak 21 levensverzekering voor particulieren doorgaans wel een interessantere optie. Na 8 jaar vervalt bij een tak 21 product de voorheffing.

Voor vennootschappen is een tak 26 verzekering eveneens een veilige belegging. Het wegvallen van de premietaks (geen 2 maar 4,4 procent voor vennootschappen) maakt het voor hen een interessante optie.

De tak 26 verzekering is interessant voor iedereen die zijn of haar portefeuille wilt spreiden en een deel van het belegde vermogen niet aan risico’s wilt blootstellen. Het potentiële rendement is lager dan bij bijvoorbeeld een tak 23 levensverzekering, maar de belegging is veiliger.

Benieuwd met welke levensverzekering je jouw vermogen best doet aangroeien? Een verzekeringsadviseur bekijkt samen met jou de mogelijkheden.

levensverzekering tak 26 rendement

Voordelen en nadelen van tak 26

Sta zeker even stil bij deze punten wanneer je een tak 26 product overweegt.

Voordelen 

De belangrijkste voordelen van tak 26 op een rijtje.

Kapitaalgarantie

Je geniet de bescherming van je kapitaal, zodat je veilig kunt sparen en/of beleggen. Ook je rendement is bij wet beschermd.

Korte termijn en liquiditeit

Een tak 26 product is geschikt voor sparen en beleggen op korte termijn. De minimale looptijd van een tak 26 contract is doorgaans 1 jaar, in tegenstelling tot de courante minimale looptijden van 8 jaar en 1 maand bij tak 21 en tak 23 producten. 

Je kiest zelf de eindvervaldatum van de verzekering. Je kunt daarnaast jaarlijks een bepaald percentage van het vermogen opnemen zonder uitstapkosten of andere vergoedingen te betalen.

Gewaarborgd rendement

Je geniet een gewaarborgd rendement of een basisrentevoet. Het rendement is op voorhand bepaald. Op elke storting die je verricht, is een minimaal rendement gegarandeerd. Je hebt ook zicht op de periode waarvoor dat gewaarborgde rendement geldt.

Geen premietaks

Je betaalt geen taks op de verzekeringspremies voor een tak 26 product.

 Roerende voorheffing verrekend met vennootschapsbelasting

Vennootschappen kunnen deze voorheffing bij uitbetaling van de verzekering verrekenen met de vennootschapsbelasting.

Winstdeling of getrouwheidspremie

Bovenop je investering en rendement kunt je een winstdeling of getrouwheidspremie ontvangen.

Nadelen

Sta ook even stil bij de mogelijke nadelen van een tak 26 verzekering.

In- en uitstapkosten

Weinig verzekeraars bieden een tak 26 verzekering aan, maar de meeste aanbieders hanteren in- en uitstapkosten. Je mag echter wel jaarlijks een bepaald percentage van het kapitaal vervroegd opnemen zonder uitstapkosten of vergoedingen.

Roerende voorheffing

Je betaalt altijd een voorheffing op het rendement van een tak 26 product. Bij een tak 21 verzekering valt de onroerende voorheffing weg wanneer het contract een looptijd van meer dan 8 jaar heeft en je de eindvervaldatum respecteert.

Geen bijkomende waarborgen

Een tak 26 product is geen typische verzekering. Er is geen sprake van een verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde. Er zijn ook geen bijkomende waarborgen die dekking bieden bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Wil je advies op maat ontvangen? Stel je vragen en vergelijk gratis verschillende verzekeraars

Een levensverzekering afsluiten doe je niet zomaar. Een verzekeringsadviseur staat je bij in je keuze, en helpt je bij het vinden van de meest rendabele opties. Vul daarom onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen ter vergelijking, en kunt je vragen kwijt bij een expert. Zo vind je gegarandeerd de verzekering die bij je past, en dat aan de beste prijs.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Aanvullende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.