Betekenis schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering sluit de financiële gevolgen van het overlijden van de verzekerde uit voor de nabestaanden. De verzekerde sluit de schuldsaldoverzekering doorgaans af bij het nemen van een hypothecaire lening. Komt de verzekerde te overlijden? Dan lost de verzekeraar (een deel van) de openstaande schuld af bij de bank. Zo belandt die financiële last niet op de schouders van de nabestaanden.

Kan je een schuldsaldoverzekering opzeggen?

Een schuldsaldoverzekering is een soort overlijdensdekking. Tijdens de looptijd van het contract kan de verzekerde er alsnog voor kiezen om de verzekering stop te zetten. Bij een overlijden zal de verzekeraar een eventuele openstaande schuld dan niet langer aflossen. De verzekeraar betaalt in bepaalde gevallen wel een bedrag (de afkoopwaarde) terug.

Er zijn een aantal zaken waarop je best let bij het stopzetten van een schuldsaldoverzekering.

Schuldsaldoverzekering aflossen versus vroegtijdig stopzetten

Een schuldsaldoverzekering vroegtijdig stopzetten wordt het afkopen van de verzekering genoemd als de verzekeringnemer een terugbetaling ontvangt.

Betaalde je een eenmalige premie? Dan moet de verzekeraar in de meeste gevallen een deel van die premie terugbetalen omdat ze het verzekerde risico niet meer dekken.

Hoe kan je een schuldsaldoverzekering aflossen?

Je hebt jaarlijks het recht om een schuldsaldoverzekering stop te zetten. Je dient je wens tot het afkopen van de verzekering 3 maanden voor de vervaldag via aangetekend schrijven aan de verzekeraar.

Vermeld in het aangetekend schrijven het relevante contractnummer. Ook je naam, voornaam en geboortedatum moeten opgenomen worden in de aangetekende aanvraag. Voeg een kopie van je identiteitskaart toe. Vergeet de aanvraag tot slot niet te ondertekenen.

Vermeld het verzekeringscontract een aanvaardende begunstigde? Dan moet die aanvaardende begunstigde bevestigen dat het contract stopgezet mag worden. Normaliter is die aanvaardende begunstigde de kredietverlener. Voeg die ondertekende bevestiging (waarop het contractnummer opnieuw vermeld wordt) toe aan het aangetekend schrijven.

Als je jouw woonkrediet bij een andere kredietverstrekker herfinanciert, wordt de schuldsaldoverzekering doorgaans automatisch stopgezet. Je kunt dan een nieuwe schuldsaldoverzekering afsluiten. Informeer je bij het veranderen van kredietverstrekker goed bij een verzekeringsexpert.

Opgelet: Raadpleeg steeds de voorwaarden van het schuldsaldoverzekeringscontract. Verzekeraars kunnen onderling verschillende regels hanteren wat de procedure van het afkopen van een verzekering betreft.

Afkoop of stopzetten van schuldsaldoverzekering: Houd rekening met uitstapkosten en andere gevolgen

Een schuldsaldoverzekering aflossen, kan enkele nadelige gevolgen hebben.

Uitstapkosten afkopen schuldsaldoverzekering

De meeste verzekeraars hanteren uitstapkosten voor het stopzetten van een schuldsaldoverzekering. Die kosten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Informeer je goed over de uitstapkosten voor je verzekering stopzet.

Verlies voordelen schuldsaldoverzekering

Als je een schuldsaldoverzekering afkoopt, zul je de voordelen van de verzekering in de meeste gevallen verliezen. Het gaat niet enkel om de dekking bij een overlijden.

De kredietverlener kan bijvoorbeeld een korting aangeboden hebben op je rentevoet als je jouw schuldsaldoverzekering bij een bepaalde verzekeraar afsloot. Die korting zul je in de meeste gevallen verliezen als je de verzekering afkoopt.

Het kan in dergelijk geval alsnog interessant zijn om de schuldsaldoverzekering stop te zetten. Informeer je daarover goed bij een financieel adviseur. Die maakt voor jou de berekening en zet alle voor- en nadelen op een rijtje.

Weigering stopzetten schuldsaldoverzekering

Het kan ook zijn dat het afsluiten van de schuldsaldoverzekering een voorwaarde was voor het verkrijgen van de hypothecaire lening. In dat geval kan de kredietverlener je aanvraag tot het afkopen of stopzetten van de verzekering weigeren.

Extra belastingen

Bracht je de premies voor je schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering? Dan genoot je, als je de verzekering afkoopt, ten onrechte een fiscaal voordeel. Je betaalt daarom een extra belasting op de afkoopwaarde, bestaande uit een roerende voorheffing van 33 procent en een gemeentebelasting.

Op zoek naar een specialist?
Vraag advies en offertes op maat.

Is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

In Vlaanderen en Brussel zijn bepaalde schuldsaldoverzekeringen fiscaal aftrekbaar. Individuele schuldsaldoverzekeringen die je tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 afsloot op een hypothecaire lening, zijn fiscaal aftrekbaar als:

  • Je de verzekering afsloot bij een instelling in de Europese Economische Ruimte.
  • Je de verzekering afsloot voor je 65ste verjaardag.
  • Je de verzekering op je eigen hoofd afsloot.
  • De begunstigde(n) degene(n) is/zijn die het vruchtgebruik of de volle eigendom van de woning verwerft.

In Wallonië is een schuldsaldoverzekering wel fiscaal aftrekbaar, maar enkel als je die afsluit voor je 65ste verjaardag. Enkel individuele contracten voor gebouwen waarvoor je de verzekering afsluit komen in aanmerking voor de belastingvermindering. Daarnaast moet het gaan om een contract met een looptijd van minimaal 10 jaar. Je geniet enkel een voordeel op premies die je betaalde tijdens het jaar waarin je het fiscaal voordeel geniet.

Wil je met je schuldsaldoverzekering zoveel mogelijk nalaten aan je nabestaanden? Dan is het vaak niet aan te raden om de premies fiscaal in vermindering te brengen. Bij een vroegtijdig overlijden wordt het uitgekeerde bedrag dan namelijk belast.

Raadpleeg altijd een financieel adviseur voor je een schuldsaldoverzekering afsluit, stopzet of afkoopt.

Wat is de afkoopwaarde van een schuldsaldoverzekering? Afkoopwaarde berekenen

De precieze afkoopwaarde van een schuldsaldoverzekering wordt berekend op de datum van de schriftelijke aanvraag

De afkoopwaarde is afhankelijk van de looptijd van de verzekering, het verzekerde kapitaal en de betaalde premies. Daarnaast hanteren verzekeraars verschillende voorwaarden (denk maar aan de uitstapkosten) die de afkoopwaarde kunnen beïnvloeden

De afkoopwaarde is in de praktijk nagenoeg altijd lager dan de som van de betaalde premies. De verzekeraar rekent in de meeste gevallen uitstapkosten aan. Ook kan de verzekeraar kosten aanrekenen ter compensatie van het verlies van toekomstige premie-inkomsten.

De eigenlijke afkoopwaarde bedraagt 95 procent van de theoretische afkoopwaarde. De theoretische afkoopwaarde is het bedrag dat bestaat uit de kapitalisatie van de betaalde premies, minus de bedragen die de kosten van de overlijdensdekking vergoedden.

Gedurende de laatste 5 verzekeringsjaren stijgt dat percentage elk jaar met 1 procent. In het laatste verzekeringsjaar bedraagt de afkoopwaarde dus 100 procent van de theoretische afkoopwaarde.

Wanneer ontvang je de afkoopwaarde van een schuldsaldoverzekering?

Je ontvangt de afkoopwaarde van een schuldsaldoverzekering enkel als die positief is. De som van de betaalde premiebedragen is groter dan de kosten voor het gedekte risico en de andere kosten die de verzekeraar hanteerde.

Vergelijk gratis meerdere verzekeraars tegelijk 

Meer weten over (het afkopen van) schuldsaldoverzekeringen? Of ben je op zoek naar een verzekeraar? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes en advies op maat van specialisten. Het is aangeraden om advies in te winnen bij een expert voor je een schuldsaldoverzekering afkoopt of vroegtijdig stopzet.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Aanvullende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Veelgestelde vragen

Wat met schuldsaldoverzekering bij vervroegde terugbetaling en overlijden?

+
Een schuldsaldoverzekeringscontract wordt niet altijd automatisch stopgezet als je de hypothecaire lening zelf vroegtijdig aflost. Dat moet expliciet vermeld worden in het contract.

Over het algemeen zal een schuldsaldoverzekering blijven lopen tot de eindvervaldatum van het contract. Als verzekerde blijf je dan premies betalen, ook als de schuld bij de kredietverlener is afgelost. Daarmee verzeker je dat bij een vroegtijdig overlijden een bedrag wordt uitbetaald. Bij overlijden wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde en niet aan de kredietinstelling.

Als verzekeringnemer kun je natuurlijk ook een aanvraag tot het stopzetten of afkopen van de verzekering aangetekend opsturen. 

Wat gebeurt er met schuldsaldoverzekering bij verkoop huis?

+
Verkoop je de woning waarvoor je de schuldsaldoverzekering afsloot? Dan heb je meerdere opties.

Ofwel vorm je de polis om tot een gewone overlijdensverzekering.

Ofwel zet je een eventuele reserve over naar een pensioenspaarverzekering.

Ofwel pas je de verzekering aan en dek je daarmee een nieuw krediet.

Ofwel zet je de premiebetaling stop en gaat de verzekering in remise.

Een laatste optie is het afkopen van de reserve in de verzekering. Als je de premies voor de schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering bracht, wordt dat afgestraft.

Let wel: Bovenstaande opties zijn enkel mogelijk als ze opgenomen zijn in het schuldsaldoverzekeringscontract.

Wat bij vervroegd aflossen van het schuldsaldo?

+
Na het aflossen van een hypothecaire lening waarvoor je een schuldsaldoverzekering afsloot, heb je meerdere opties, afhankelijk wat het contract vermeldt. In sommige gevallen wordt de schuldsaldoverzekering automatisch stopgezet wanneer de lening is afbetaald.

Is dat niet het geval? Dan kun je de schuldsaldoverzekering aflossen. Je kunt de verzekering ook omzetten naar een overlijdensverzekering die niet gekoppeld is aan je woonkrediet. Bij een overlijden voor de vervaldatum van de verzekering ontvangen je nabestaanden de reserve uit de verzekering.

Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

+
In België is het afsluiten van een schuldsaldoverzekering niet verplicht. Kredietverleners kunnen het afsluiten van dergelijke verzekering echter wel als voorwaarde tot het verlenen van een krediet stellen.

Hoeveel jaar schuldsaldo verzekering betalen?

+
Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering wordt de looptijd van het contract vastgelegd. In theorie loopt de verzekering gelijk met de tijd waarover de aflossing van de lening loopt. Een lening die je over een periode van 30 jaar terugbetaalt, is dan gekoppeld aan een schuldsaldoverzekering die 30 jaar loopt. In de praktijk zul je meestal gedurende slechts 2/3de van de looptijd van de lening premies betalen voor je schuldsaldoverzekering.

Hoeveel kost een schuldsaldoverzekering?

+
Hoeveel je precies betaalt, is afhankelijk van het verzekerd bedrag, het dekkingspercentage, de looptijd van het contract, en de kosten die de verzekeraar hanteert. Vergelijk offertes om je schuldsaldoverzekering zo voordelig mogelijk af te sluiten.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.