Wat is een tak 21 levensverzekering?

Tak 21 levensverzekeringen bieden een manier om kapitaal op te bouwen op lange of middellange termijn. Het gegarandeerd rendement en eventuele winstdeelname van tak 21 levensverzekeringen ligt doorgaans hoger dan dat van een gewoon spaarboekje. Met bepaalde tak 21 producten geniet je bovendien een fiscaal voordeel. Ook is je kapitaal beschermd tegen faillissementen van de verzekeraar.

De tak 21 producten worden bijvoorbeeld gebruikt om het wettelijk pensioen aan te vullen. Daarnaast vallen ook verzekeringen die een uitkering bieden bij het overlijden van de verzekeringnemer doorgaans onder tak 21. Het gaat onder meer om uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen.

tak 21

Welke soorten bestaan er? 

Met een tak 21 levensverzekering kun je verschillende waarborgen stellen. Elk soort levensverzekering binnen tak 21 helpt je bij het nastreven van een bepaald doel.

Een eerste optie is de pensioenspaarverzekering. Daarmee geniet je een fiscale aftrek op je pensioensparen.

Een overlijdensverzekering verzekert de uitkering van een bepaald kapitaal wanneer je komt te overlijden. Het bedrag wordt uitgekeerd aan je nabestaanden, en beschermt hen tegen de financiële gevolgen van je overlijden.

Op een tak 21 spaarverzekering kun je maandelijks een bedrag storten of eenmalig een bedrag storten. Je kunt de twee ook combineren: zowel maandelijks een bedrag opzij zetten als grotere bedragen opzij zetten, net als bij een gewone spaarrekening.

Een laatste optie is de langetermijnspaarverzekering. Daarmee geniet je een fiscale aftrek toegekend door de overheid. 

Meer weten over tak 21?
Ontvang advies op maat.

Tak 21 levensverzekering versus tak 21 spaarverzekering

Een tak 21 spaarverzekering is een van de vele producten binnen de tak 21 levensverzekeringen. De tak 21 spaarverzekering is een alternatief of aanvulling op je gewone spaarrekening. Je geniet van een gewaarborgde rente op je premies. 

Na de looptijd van het verzekeringscontract ontvang je bovenop het gespaarde kapitaal de rente die het kapitaal heeft opgebracht. Er worden doorgaans wel kosten en taksen afgehouden, alsook de premies voor aanvullende verzekeringen zoals de overlijdensdekking. 

Stortingen naar de tak 21 spaarverzekering zijn niet verplicht. Ze kunnen tijdelijk opgeschort of uitgesteld worden. De verzekeraar zal wel een betalingsplan met je opstellen, maar dat is dus niet bindend.

Bovenop het verzamelde kapitaal en de rente kun je van sommige verzekeraars ook een winstdeling ontvangen. De winstdeling is niet gegarandeerd en wordt niet op voorhand vastgelegd.

Hoeveel de winstdeling bedraagt, is afhankelijk van het rendement van de beleggingen door de verzekeraar met je premies. De winstdeling wordt jaarlijks bekeken. Eens toegekend kan de winstdeling niet meer teruggeroepen worden.

Tak 21 levensverzekering versus tak 21 Universal Life verzekering 

Net als de tak 21 spaarverzekering is de tak 21 Universal Life verzekering een tak 21 spaarproduct. De verzekeraar bindt zich bij die verzekering echter niet tot een bepaald rendement. Het is een flexibel spaarproduct.

Je kiest zelf welke bedragen je met welke regelmaat stort. Welk bedrag je uitgekeerd krijgt na de looptijd van het contract is niet zeker. Hoeveel de uitkering bedraagt is afhankelijk van de gestorte bedragen, de rente op het moment van de storting, en de eventuele winstdeling.

verschillende soorten tak 21

Waarom kiezen voor tak 21 levensverzekering?

Een levensverzekering binnen biedt enkele interessante financiële voordelen.

1. Gegarandeerd rendement

Het belangrijkste voordeel van een levensverzekering is de gegarandeerde rente op je kapitaal. Het geld dat je spaart met je tak 21 levensverzekering (de betaalde premies verminderd met de kosten die met de verzekering gepaard gaan) brengt jaarlijks rente op. 

Let wel: De rentevoet kan wijzigen doorheen de looptijd van je contract. De nieuwe, gewijzigde rente heeft enkel invloed op toekomstige bijdragen, en niet op de bedragen die je stortte voor de rente wijzigde.

Het kan daarnaast bijvoorbeeld om een rente van 0 procent gaan. Nu is de rente op een tak 21 levensverzekering in de praktijk vaak hoger dan de rente op je gewone spaarboekje. 

2. Beschermd kapitaal

Ook de uitkering van je kapitaal is gegarandeerd. Als de verzekeraar zich niet aan zijn verplichtingen kan houden, komt het Garantiefonds voor Financiële Diensten tussen.

3. Mogelijk fiscaal voordeel

Als je de tak 21 levensverzekering gebruikt om aan pensioensparen te doen, mag je de premies fiscaal aftrekken. Ook als je een tak 21 spaarverzekering neemt, geniet je een fiscaal voordeel. Om het fiscaal voordeel te genieten, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Voor informatie op maat contacteer je best een financieel adviseur of je verzekeraar.

4. Mogelijke winstdeling

Je tak 21 levenverzekering kan ook gepaard gaan met een eventuele winstdeelname of winstdeling. Je ontvangt dan een percentage van je belegde kapitaal, afhankelijk van de jaarresultaten van je beleggingen.

Let wel: Je verzekeraar is niet contractueel of wettelijk verplicht om de winstdeling uit te keren. 

5. Optie: aanvullende verzekeringen

Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen waarmee je jouw tak 21 verzekering optimaal kunt benutten. Zo zijn er de overlijdensdekking of de arbeidsongeschiktheidsdekking.

tak 21 soort levensverzekering

Nadelen, werking en regels van tak 21-levensverzekeringen

Voor je een levensverzekering tak 21 aangaat, houd je best rekening met de mogelijke nadelen alsook de werking en regels. Zo zal je bij een vervroegde terugbetaling bijvoorbeeld een roerende voorheffing verschuldigd zijn, gekapitaliseerd aan de gegarandeerde rentevoet.

Waarop letten? 

Op korte termijn is een tak 21 verzekering minder interessant. Tak 21 verzekeringen zijn vooral geschikt voor sparen op lange en middellange termijn. Het is steeds de bedoeling dat je het kapitaal pas na een bepaalde periode opneemt. 

Daarnaast gaan tak 21 producten gepaard met meer kosten en taksen dan een gewone spaarrekening. Denk maar aan de instap- en beheerkosten. Hoeveel je precies betaalt, is onder meer afhankelijk van het gekozen product. Het hogere rendement zal die kosten vaak ruim compenseren, maar dat is niet altijd het geval. Een financieel adviseur helpt je bij het bepalen of een tak 21 verzekering financieel interessanter is dan een gewone spaarrekening. 

Ook kan de rente van een tak 21 verzekering 0 procent zijn. De kans bestaat dus dat je na afloop van het contract en aftrek van de taksen en kosten minder ontvangt dan je aanvankelijk geïnvesteerd hebt.

De lage rente en hoge inflatie van deze tijden hebben tot slot ook invloed op het rendement van tak 21 producten. 

Hoe werkt het?

Met een levensverzekering tak 21 kun je zowel eenmalig als periodiek een bedrag opzij zetten. Ook een combinatie van beide opties is mogelijk. 

De gestorte bijdragen vormen zo je kapitaal. Je kunt een driedelige betaling van je kapitaal ontvangen via je tak 21 levensverzekering.

  • De gestorte bedragen, minus de kosten.
  • Een gewaarborgd rendement, dat negatief kan zijn.
  • Eventueel de winstdeling. De winstdeling is niet contractueel of wettelijk verplicht.

Met een tak 21 verzekering kun je jouw wettelijk pensioen aanvullen. Je geniet dan een belastingvoordeel. Vaak vallen overlijdens-, uitvaart- en schuldsaldoverzekeringen ook onder een levensverzekering tak 21.

Bij het opstellen van een tak 21 contract wordt een bepaalde termijn vastgesteld. Je sluit het contract af met de bedoeling het kapitaal pas op te nemen wanneer de looptijd van het contract is afgelopen.

Een fiscaal contract loopt tot aan de pensioenleeftijd van de verzekerde. Een niet-fiscaal contract loopt voor minstens 8 jaar en 1 maand. Wil je het kapitaal sneller opnemen? Dan moet je een roerende voorheffing betalen. Contacteer je verzekeraar of een financieel adviseur om onaangename verrassingen te vermijden.

Om je nabestaanden te dekken in het geval van je overlijden, kun je een overlijdensdekking laten opnemen in de polis. Daarmee garandeer je dat het kapitaal bij je nabestaanden terechtkomt wanneer je bijvoorbeeld overlijdt vóór het aflopen van de verzekering.

Vragen over tak 21 levensverzekeringen?
Vergelijk prijsvoorstellen en krijg advies op maat.
arrow Ontvang offertes

Regels

Een tak 21 levensverzekering moet voldoen aan de voorwaarden van de verzekeringswetgeving. Zo gelden er bijvoorbeeld regels rond de informatie die beschikbaar moet zijn voor de cliënt. 

Daarnaast geldt de garantieregeling op tak 21 levensverzekeringen. Kan de verzekeraar zijn verplichtingen niet meer nakomen? Dan komt het Garantiefonds voor Financiële Diensten tussen met een vergoeding. Contacteer je verzekeraar of een financieel adviseur voor informatie op maat.

Wat zijn de kosten?

Een tak 21 verzekering gaat gepaard met bepaalde kosten. Welke kosten van toepassing zijn, kan verschillen van contract tot contract.

Doorgaans gaat het om volgende kosten:

  • Beheerkosten. Dat is een percentage op de premies dat de verzekeraar aanrekent voor het beheer van je tak 21-levensverzekering.
  • Taks op premies. Er wordt 2 procent taks geheven op je premie. Kies je voor een tak 21 pensioenspaarverzekering? Dan betaal je deze taks niet.
  • Instapkosten. Doorgaans gaat het om een percentage van je premie. Om welk percentage het gaat, hangt meestal af van de beleggingsduur en de gestorte bedragen.
  • Uitstapkosten. Het vroegtijdig beëindigen van het contract gaat in de meeste gevallen gepaard met uitstapkosten.

Kijk je polisvoorwaarden na of contacteer een verzekeraar of financieel adviseur voor informatie over de kosten voor jouw levensverzekering. Heb je nog geen tak 21 levensverzekering? Vergelijk dan de kosten en voorwaarden bij verschillende verzekeraars.

Tak 21 levensverzekering fiscaliteit

Als je met je tak 21 levensverzekering aan pensioensparen doet, geniet je een fiscaal voordeel. Het gaat om een fiscale aftrek van 30 procent. Om het fiscaal voordeel te genieten, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

Je bent minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar oud en bent onderworpen aan de Belgische personenbelasting. Je hebt daarnaast de Belgische nationaliteit, of bent inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Doe je aan langetermijnsparen met je tak 21 levensverzekering? Dan kun je ook in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. Het gaat om een fiscale aftrek als aanvulling op of ter vervanging van de fiscale aftrek van een woonkrediet. Of je gebruik kunt maken van het fiscaal voordeel is afhankelijk van je woningkrediet.

pensioensparen met tak 21

Is een levensverzekering tak 21 interessant? Vergelijk gratis meerdere verzekeraars en vind de beste optie voor jouw situatie

Om je kapitaal zo rendabel mogelijk te beleggen, ga je best te rade bij een expert. Vul daarom onderstaand formulier in. Je ontvangt dan gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat. Zo kun jij advies inwinnen en verschillende prijsvoorstellen en voorwaarden vergelijken. Zo vind je gegarandeerd de beste oplossing voor jouw situatie.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Aanvullende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Veelgestelde vragen over tak 21

Is tak 21 nog een goede belegging?

+
De lage rentevoeten van de laatste jaren en de relatief hoge taksen en kosten maken van tak 21 levensverzekeringen momenteel niet voor iedereen de meest interessante optie. 

Pensioensparen met een tak 21 levensverzekering blijft in de meeste gevallen echter wel nog een goede belegging. Ook nog lopende tak 21 contracten zijn in veel gevallen nog steeds rendabel, zeker wanneer je uitstapkosten zou betalen wanneer je de verzekering vroegtijdig stopzet.

Benieuwd met welke tak 21 producten jij in 2023 kunt beginnen met het opbouwen van je kapitaal? Een financieel adviseur geeft je advies op maat.

Hoeveel belastingen betaal je op een verzekering tak 21?

+
Je betaalt 2 procent taks op de premies die je betaalt, tenzij je met een tak 21 verzekering aan pensioensparen doet.

Vraag je een vervroegde terugbetaling? Dan betaal je 30 procent roerende voorheffing op de intresten.

Is Tak 21 pensioensparen?

+
Je kunt een tak 21 levensverzekering gebruiken om aan pensioensparen te doen.

Is langetermijnsparen nog interessant?

+
Of langetermijnsparen financieel interessant is in jouw situatie, is afhankelijk van verschillende factoren. Een financieel adviseur bekijkt samen met jou welke opties het meest rendabel zijn.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.