Soorten levensverzekeringen in België

Er zijn heel wat verschillende soorten levensverzekeringen waarmee je een kapitaal kunt opbouwen voor jezelf of je nabestaanden.

Individuele levensverzekering en groepsverzekering

Met een levensverzekering verzeker je een kapitaal dat je op een later moment in je leven ontvangt. Het gaat om een op voorhand bepaald bedrag of rente. Je ontvangt dat bedrag enkel als je nog leeft. Een levensverzekering biedt bijvoorbeeld een mooie aanvulling op het wettelijk pensioen, of bescherming tegen toekomstige lasten.

Je werkgever kan ook een groepsverzekering starten voor diens werknemers. Het bedrag dat de werkgever jaarlijks opzij zet is vaak een percentage van het loon. Zo wordt een pensioenreserve opgebouwd. 

De werknemers ontvangen het kapitaal uit de groepsverzekering pas wanneer ze op (vervroegd) pensioen gaan. Er zijn enkele uitzonderingen op die regel. Gaat de werknemer bijvoorbeeld niet op pensioen wanneer die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt? Dan kan die ervoor kiezen om het aanvullend pensioen al eerder uit te laten betalen.

soorten levensverzekeringen

Tak 21

Een eerste soort levensverzekering is de tak 21 levensverzekering, ook wel de spaarverzekering genoemd. Een tak 21 levensverzekering heeft een laag risico en biedt een gewaarborgd nettokapitaal en garandeert een bepaalde interestvoet

Daarnaast kan de verzekeraar ook een jaarlijkse winstdeling uitkeren. Die winstdeling wordt bepaald aan de hand van de meerwaarde die dat jaar op de beleggingen werd gerealiseerd. De winstdeling wordt vrijblijvend uitgekeerd als bonus, en is niet contractueel of wettelijk verplicht.

Tak 23

De tak 23 levensverzekering gaat gepaard met een groter risico, maar biedt een potentieel hoger rendement. De tak 23 levensverzekering wordt ook wel de beleggingsverzekering genoemd. 

Het rendement van een tak 23 levensverzekering is rechtstreeks afhankelijk van de opbrengsten van de beleggingsfondsen die de verzekeringnemer heeft uitgekozen. Tak 23 biedt geen garantie op een bepaald kapitaal of rendement. Er is dus steeds het risico op financiële verliezen.

Je kunt de tak 23 levensverzekering na een periode van 3 jaar kosteloos opzeggen. Een tak 21 levensverzekering stopzetten binnen een periode van 8 jaar na het opstarten van de verzekering gaat gepaard met uitstapkosten en roerende voorheffingen.

Heb je vragen over de verschillende levensverzekeringen?
Contacteer gratis en vrijblijvend verzekeraars en experts!
arrow Ontvang offertes

Overlijdensverzekering

Ook de overlijdensverzekering is een van de vele soorten levensverzekeringen. Met een overlijdensverzekering voorziet de verzekerde bescherming tegen de financiële gevolgen van diens overlijden voor zijn of haar nabestaanden. Denk maar aan financiële steun bij (toekomstige) lasten zoals het aflossen van een woonlening, het betalen van de erfbelasting of het financieren van hogere studies van de (klein)kinderen.

Het contract van een overlijdensverzekering bepaalt de uitkering van een bepaald kapitaal wanneer de verzekeringnemer overlijdt. Hoe hoger het kapitaal, hoe hoger de premie die de verzekeringnemer betaalt. 

Er zijn verschillende soorten overlijdensverzekeringen. Hieronder lees je meer over de tijdelijke overlijdensverzekering, de levenslange overlijdensverzekering en de schuldsaldoverzekering.

1. Tijdelijke overlijdensverzekering

Met een tijdelijke overlijdensverzekering verzeker je een bepaald kapitaal gedurende een vaste termijn. De einddatum van een tijdelijke overlijdensverzekering ligt meestal op 65 jaar. Het kapitaal wordt enkel uitgekeerd als je overlijdt voor de einddatum van het contract.

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal verzekert een vaste som. Ook de premie is een vast bedrag. Bij een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal daalt het verzekerde kapitaal en het premiebedrag met een vast percentage of bedrag.

2. Levenslange overlijdensverzekering

Bij een levenslange overlijdensverzekering laat je eveneens een bepaald kapitaal verzekeren. Het kapitaal wordt uitgekeerd na je overlijden, ongeacht wanneer. 

overlijdensverzekering

3. Schuldsaldoverzekering op je hypotheek

Een laatste soort overlijdensverzekering is de schuldsaldoverzekering. Die is gekoppeld aan een hypothecaire lening. Een schuldsaldoverzekering betaalt een deel of het volledige openstaande kredietbedrag terug aan je nabestaanden wanneer je komt te overlijden.

Je gaat een schuldsaldoverzekering aan als waarborg voor een lening. Dat is niet wettelijk verplicht, maar bij het vragen om een groot krediet zullen de meeste kredietinstellingen wel vragen om een schuldsaldoverzekering aan te gaan. De kredietinstelling kan daarvoor een vermindering van de rentevoet toekennen.

Gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering is een combinatie van elementen uit overlijdens- en gewone levensverzekeringen. Een gemengde levensverzekering biedt zowel bescherming tegen financiële moeilijkheden na het overlijden van de verzekerde aan de nabestaanden als een aanvulling op het pensioen van de verzekerde door uitbetaling van (een deel van) het kapitaal na een vaste termijn.

Je bouwt met een gemengde levensverzekering een kapitaal op met een bepaald doel. Er wordt een moment afgesproken waarop je dat bedrag ontvangt. Kom je voor dat moment te overlijden? Dan wordt de voorziene som uitgekeerd aan je nabestaanden. Als je op pensioen gaat voor die vaste termijn is verstreken, betaalt de verzekeraar het kapitaal of de rente uit.

Als verzekerde kun je zelf de verhouding kiezen tussen de bedragen die de verzekeraar uitkeert bij overlijden en bij leven.

Aanvullende verzekering afsluiten?

Bij het afsluiten van een levensverzekering kun je bij veel verzekeraars kiezen voor enkele aanvullende verzekeringen. Hieronder vind je een overzicht met enkele veel voorkomende aanvullende verzekeringen.

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Als verzekeringnemer betaal je doorgaans een periodieke premie voor je levensverzekering. Met deze aanvullende verzekering krijg je een vrijstelling van het betalen van die premie wanneer je arbeidsongeschikt wordt.

Bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar de betaling van het premiebedrag volledig of gedeeltelijk over van de verzekerde. De premie moet niet betaald worden of wordt verlaagd tot de verzekerde weer arbeidsgeschikt is.

Let wel, doorgaans geldt voor deze aanvullende verzekering een wachttijd. Contacteer je verzekeraar voor informatie op maat.

Indexatieclausule

Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid een indexatieclausule te nemen op je levensverzekering. Daarmee wordt het verzekerde bedrag en de verzekeringspremie automatisch verhoogd op een op voorhand bepaalde datum. In de meeste gevallen is die verhoging gelinkt aan de consumentenprijsindexcijfers.

Verzorgersclausule

Een levensverzekering kan ook een verzorgersclausule bevatten. Dat houdt in dat, wanneer de verzekeringnemer overlijdt, de verzekeraar de betaling van de premie overneemt. Zo blijft de verzekering lopen, maar moeten de nabestaanden geen premie betalen.

levensverzekering

Hoe verloopt de uitbetaling van een levensverzekering? 

Je kunt de verschillende soorten levensverzekeringen ook indelen naargelang de wijze waarop het kapitaal wordt uitgekeerd

Wil je weten welke uitkering mogelijk is bij jouw levensverzekering? Contacteer je verzekeraar of een financieel adviseur.

Kapitaalverzekering

Met een kapitaalverzekering wordt het volledige bedrag in een keer uitgekeerd.

Renteverzekering

Met een renteverzekering ontvang je een periodieke uitkering, vaak maandelijks of jaarlijks.

Gemengde formule

Een mengvorm die de uitbetaling van een groter bedrag combineert met de uitkering van percentages van of rente op het kapitaal.

Verzekeringsspecialist nodig?
Vraag hier advies en prijsvoorstellen.

Veelgestelde vragen over levensverzekeringen

Welke verzekeringen vallen onder levensverzekering?

+

Er zijn ontzettend veel verzekeringen die onder de noemer levensverzekering vallen. Het gaat om alle verzekeringen die uitkeren wanneer de verzekerde overlijdt, en verzekeringen die uitkeren op een bepaalde datum wanneer de verzekerde nog leeft.

Ook gemengde verzekeringen die zowel uitkeren op een vaste datum als wanneer de verzekerde overlijdt, vallen onder de noemer levensverzekering.

Voorbeelden zijn de overlijdensverzekeringen, gemengde verzekeringen, uitvaartverzekeringen en kapitaalverzekeringen.

Wat is het verschil tussen een levensverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

+
Een overlijdensverzekering is een van de verschillende soorten levensverzekeringen. Overlijdensverzekeringen zoals de uitvaartverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering keren een bepaald bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt.

Is een levensverzekering interessant?

+
Een levensverzekering kan zeker interessant zijn. Je kunt er bijvoorbeeld een financieel vangnet mee voorzien voor je nabestaanden, controle uitoefenen over je kapitaal (zelfs na je overlijden), of net een bepaald kapitaal vastzetten voor een later moment in je leven. Welke voordelen je precies geniet, is afhankelijk van het soort levensverzekering en de polisvoorwaarden in de contracten die je afsluit.

Is een uitvaartverzekering een levensverzekering?

+
Een uitvaartverzekering is een soort overlijdensverzekering, en dus ook een soort levensverzekering. 

Welke levensverzekering keert uit bij leven?

Verschillende levensverzekeringen bieden een uitkering van het verzekerd bedrag bij leven. Denk maar aan de gemengde levensverzekering, een lijfrentepolis of bepaalde kapitaalverzekeringen.

Dergelijke levensverzekeringen keren een bepaald kapitaal uit op een afgesproken datum, ook voor de verzekerde komt te overlijden. Voor de meeste verzekerden is die uitkering een mooie aanvulling op het wettelijk pensioen.

Let op: Levensverzekeringen zoals de kapitaalverzekering keren niet uit wanneer de verzekerde overlijdt voor de datum waarop het kapitaal zou worden uitbetaald. Contacteer een verzekeraar of financieel adviseur om jezelf en je nabestaanden daartegen in te dekken.

Ook verzekeringen die in theorie enkel uitkeren bij overlijden, kunnen afgekocht worden. Dan ontvang je, tegen een bepaalde vergoeding, alsnog het bedrag dat eigenlijk pas uitgekeerd zou worden bij je overlijden. Contacteer je verzekeraar en lees nauwkeurig de polisvoorwaarden na om onaangename verrassingen bij het uitkopen van je levensverzekering te voorkomen.

Verzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering voorzien uiteraard enkel een uitkering wanneer je komt te overlijden.

verzekeringsagent

Wat is de beste levensverzekering voor jou? Vergelijk gratis verschillende levensverzekeringen en verzekeraars in België

Heb je nog vragen over de verschillende soorten levensverzekeringen, of ben je op zoek naar een verzekeraar? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat van experts. Zo kun jij je goed informeren, verschillende prijzen en voorwaarden vergelijken, en de beste oplossing voor jouw specifieke situatie vinden.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Aanvullende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.