arrow
Beschrijf uw project
1*. Hoeveel leden van uw gezin wilt u verzekeren?
2*. Heeft u al een zorgverzekering?
3*. Bent u ook op zoek naar een ziekenfonds?
4*. Wanneer wilt u een hospitalisatieverzekering afsluiten?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Heeft een hospitalisatieverzekering zin?

Sommige noodzakelijke operaties of behandelingen voor zware ziekten kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s. Dit uit eigen zak betalen kan wat moeilijk zijn.

De verplichte ziekteverzekering komt deels tussen in de kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname, door bijvoorbeeld ernstige ziekten of ambulante zorg. Die verplichte verzekering dekt echter niet alle hospitalisatiekosten. Een ziekenhuisbezoek kan je dus duur komen te staan. Vervelend, want niemand wordt voor het plezier gehospitaliseerd.

Een aanvullende hospitalisatieverzekering biedt een financieel voordeel. Met zo’n verzekering ben je gedekt tegen een ruimer scala aan kosten. Een hospitalisatieverzekering dekt een deel van de kosten die niet gedekt worden door de verplichte ziekteverzekering. Bovendien geniet je van een hogere tussenkomst.

Om gegarandeerd een aanvullende hospitalisatieverzekering te kunnen afsluiten, kun je dat het beste op een jonge leeftijd doen. Op oudere leeftijd zal het lastiger zijn om zo’n verzekering af te sluiten.

Bij sommige verzekeringen geniet je zelfs onbeperkt hospitalisatiekosten.

In de meeste hospitalisatieverzekeringen is voor- en nazorg inbegrepen zodat je je geen zorgen moet maken over de financiële en administratieve kosten.

Voor je hospitalisatieverzekering betaal je een maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse premie. In ruil daarvoor komt de verzekeraar tussen in de medische kosten die gepaard gaan bij een ziekenhuisopname. Zo hoef je zelf minder kosten te dragen wanneer je gehospitaliseerd wordt.

Wat kiezen? Soorten hospitalisatieverzekering

ziekenhuis bed

Je kunt je op twee manieren aansluiten bij een hospitalisatieverzekering. Als particulier sluit je een individuele hospitalisatieverzekering af. Veel werkgevers voorzien dan weer een collectieve hospitalisatieverzekering voor hun werknemers.

1. Individuele hospitalisatieverzekering

Een individuele hospitalisatieverzekering ga je als particulier aan. Je sluit de verzekering rechtstreeks af bij een privéverzekeraar of een ziekenfonds.

Wanneer je zo’n verzekering afsluit, krijg je vaak een medische vragenlijst voorgelegd. In sommige gevallen zal de verzekeraar of het ziekenfonds ook een medisch onderzoek eisen, om onderliggende ernstige ziekten na te gaan.

Dat onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd door je huisarts. De huisarts geeft enkel de nodige informatie door aan de adviserende arts van de verzekeraar. Informatie die niet relevant is voor de verzekeraar wordt daarbij niet gedeeld. Ook informatie omtrent genetische aandoeningen binnen je familie hoef je niet te delen, maar daar kan wel naar gevraagd worden.

Je hebt de keuze om te weigeren bepaalde, andere informatie vrij te geven. Daarbij bestaat wel het risico dat de verzekeraar de verzekering op zijn beurt niet goedkeurt.

2. Collectieve hospitalisatieverzekering

Ook via je werkgever kun je aangesloten worden bij een hospitalisatieverzekering. Het betreft in dat geval een collectieve hospitalisatieverzekering. Dat is een extralegaal voordeel dat je ontvangt bovenop je loon. Je werkgever betaalt de premie.

Bij dat soort verzekering wordt doorgaans geen medische vragenlijst voorgelegd. Ook is er in de meeste gevallen geen medisch onderzoek vereist. Bij een collectieve verzekering wordt het risico gespreid over verschillende werknemers. De stabielere gezondheid van bepaalde werknemers compenseert het grotere risico op gezondheidsproblemen bij andere werknemers.

Bij de beëindiging van je contract bij de werkgever loopt de hospitalisatieverzekering af. Je hebt dan vaak de optie de verzekering over te nemen. Daarna betaal je de premie natuurlijk zelf.

Aandachtspunten goede hospitalisatieverzekering vergelijken

Een goede hospitalisatieverzekering is primordiaal. Sta je op het punt een hospitalisatieverzekering af te sluiten? Dan is het interessant de hospitalisatieverzekering te vergelijken met het aanbod van verschillende verzekeraars. Bij de vergelijking zijn er heel wat factoren waarmee je rekening kunt houden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

1. Dekkingen

Verschillende verzekeraars hanteren verschillende dekkingen. Er is geen wettelijk kader dat bepaalt welke dekkingen een hospitalisatieverzekering moet bieden. Elke verzekering is dus anders. Bovendien kan eenzelfde verzekeraar verschillende polissen aanbieden. De dekkingsgraad kan dus ook van polis tot polis verschillen.

Zo voorzien bepaalde hospitalisatieverzekeringen bijvoorbeeld een dekking voor de kosten van voor- en nazorg. Het gaat dan om de kosten voorgaand aan je hospitalisatie, of de kosten voor eventuele nabehandelingen.

Ook biedt niet elke hospitalisatieverzekering dekking voor een ziekenhuisopname in het buitenland.

De verschillen in dekkingsgraad zijn het grootst tussen privéverzekeraars en ziekenfondsen. Een ziekenfonds hanteert een lagere premie, maar biedt over het algemeen een minder ruim aantal dekkingen.

Privéverzekeraars bieden een ruimere dekking, maar hanteren hogere premies. Een privéverzekeraar zal in bepaalde gevallen het remgeld bijvoorbeeld volledig terugbetalen, terwijl dat bij een ziekenfonds vaak niet het geval is.

Bij het vergelijken van een hospitalisatieverzekering is het aan te raden om de dekkingsgraad goed te bekijken. Eventuele ongedekte kosten kun je dan uit eigen zak betalen.

2. Hoe verlopen de terugbetalingen?

Een hospitalisatieverzekering kan met of zonder voorschot werken. Kies je voor een hospitalisatieverzekering waarbij je de medische kosten eerst zelf draagt? Dan draag je de kosten in eerste instantie zelf. De verzekeraar of het ziekenfonds zal achteraf een terugbetaling voorzien.

Kies je voor een hospitalisatieverzekering waarbij de verzekeraar de kosten draagt? Dan kun je rekenen op een rechtstreekse betaling factuur. Bij ernstige ziektes als Parkinson of kanker is dat vaak de interessantste optie. De ziekenhuiskosten kunnen bij zulke aandoeningen hoog oplopen.

3. Ambulante kosten

De ambulante kosten zijn de medische kosten rond de opname. Het gaat om kosten die gepaard gaan met de ziekenhuisopname, maar gebeuren buiten de opname. Denk maar aan nabehandelingen, of voorbereidende bezoeken aan het ziekenhuis voor een operatie.

De meeste verzekeraars hanteren daarbij een periode van 1 maand voor de opname en 3 maanden na de opname. Die periode verschilt natuurlijk van verzekeraar tot verzekeraar. Daarom zijn ambulante kosten een aandachtspunt bij het vergelijken van verschillende hospitalisatieverzekeringen.

4. Wachttijd

Om misbruik te voorkomen, hanteren nagenoeg alle verzekeraars een wachttijd. Dat is de periode tussen het aansluiten bij de verzekering, en het moment waarop je kunt rekenen op een tussenkomst van de verzekering. Tijdens die periode betaal je de premies, maar ben je nog niet gedekt.

Het gaat om een periode van gemiddeld 6 maanden. Uitzonderingen daarop zijn kosten bij een ziekenhuisopname in nood van ambulante zorg. Ook wanneer je overstapt van een verzekering met gelijkaardige dekkingen, zullen veel verzekeraars de wachttijd schrappen.

5. Franchise

De franchise of vrijstelling is de kost die je zelf blijft dragen. Doorgaans ligt die tussen de 250 en 500 euro, maar verschilt bij verzekeraars en polissen onderling. Daarmee gaat de verzekeraar veelvuldig gebruik van de hospitalisatieverzekering tegen.

In sommige gevallen heb je keuze, of kan er onderhandeld worden over de gehanteerde franchise. Met andere woorden: hoe lager de franchise ligt, hoe hoger je maandelijkse of jaarlijkse premie zal zijn.

Sommige verzekeraars werken enkel met een franchise wanneer je voor een eenpersoonskamer kiest. In sommige gevallen is de franchise dan weer afhankelijk van het gekozen ziekenhuis. Meer informatie vindt je bij de verzekeraar of het ziekenfonds.

6. Zware of ernstige ziekten gedekt?

Een verzekering is in feite een kans- of risicocontract. Lijd je aan een ernstige ziekte als Parkinson? Dan kan het zijn dat de bijhorende behandelingen niet gedekt worden. Niet elke verzekeraar voorziet namelijk een dekking voor de kosten die gepaard gaan met bepaalde zware ziektes.

Verzekeraars hanteren een lijst met ernstige of zware ziekten waarin vermeld wordt welke ziektes al dan niet gedekt worden.

Zijn zo’n zware ziekten gekend voor je de verzekering afsluit? Dan kan je premie hoger liggen, of kan de verzekeraar je aanvraag zelfs weigeren. Ontstaat de aandoening na afsluiten van de verzekering? Dan is de dekking niet bij elke verzekering gegarandeerd.

7. Derde betalersregeling en remgeld

De derde betalingsregeling voorziet een rechtstreekse betaling factuur bij hospitalisatie- en andere zorgkosten. Die betaling gebeurt vanuit de verplichte ziekteverzekering. Over het algemeen betreft het een keuze van de arts. Die kan er voor kiezen om met of net zonder die regeling te werken.

Hij of zij ontvangt de betaling dan rechtstreeks van het ziekenfonds. De patiënt hoeft enkel het persoonlijk aandeel (het remgeld) te betalen, het bedrag dat overblijft na tussenkomst door de verzekering.

Daarnaast is de regeling er voor personen met een laag inkomen, en personen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare situatie bevinden.

Zoals hierboven beschreven kan je hospitalisatieverzekering op eenzelfde manier te werk gaan. Zij voorzien dan een rechtstreekse tussenkomst in plaats van een terugbetaling achteraf.

Daarbij komt ook dat een hospitalisatieverzekering het persoonlijk aandeel bij een ziekenhuisopname kan vergoeden. Niet elke verzekeraar doet dat. Over het algemeen gebeurt de terugbetaling van het remgeld of persoonlijk aandeel vaker door privéverzekeraars dan door ziekenfondsen.

Hospitalisatieverzekering vergelijken?
Vraag advies aan 1 of meerdere specialisten

Wat bepaalt de kostprijs? Hoe berekend?

Tot slot kan ook je premie bepalend zijn bij het vergelijken in je zoektocht naar een hospitalisatieverzekering. Die premie is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Instapleeftijd. De leeftijd waarop je de hospitalisatieverzekering afsluit, heeft invloed op je premie. Hoe jonger je de verzekering afsluit, hoe lager je premie.
  • Leeftijd. Naarmate je ouder wordt en het risico op hospitalisatie stijgt, verhoogt ook je premie.
  • Gezondheid. Verzekeraars die een medische vragenlijst en eventueel medisch onderzoek hanteren bij ernstige ziekte, gebruiken de resultaten bij het bepalen van je premie.
  • Franchise. De gekozen of gehanteerde franchise beïnvloedt je premie. Hoe lager de franchise, hoe hoger je premie.
  • Optionele dekking. Bovenop een tussenkomst in de hospitalisatiekosten, kun je bijkomende dekkingen vragen. Denk maar aan dekkingen voor tandzorg, zware ziekten, bevallingen, brilglazen en dergelijke.
  • Vrije kamerkeuze. Kies je bij een ziekenhuisopname voor een eenpersoonskamer? Dan mag het ziekenhuis een kamersupplement aanrekenen. Lig je om medische redenen op een eenpersoonskamer? Dan kan dat niet. Wanneer je zelf voor een eenpersoonskamer kiest en daar een dekking voor vraagt, zal je premie hoger liggen.

Wat is de beste hospitalisatieverzekering in België?

De beste hospitalisatieverzekering is voor iedereen een andere verzekering. Wat voor jou de beste hospitalisatieverzekering is, ligt aan jouw individuele noden en wensen. Naast de maandelijkse premie zijn er heel wat factoren die de ene hospitalisatieverzekering voor jou aantrekkelijker kunnen maken dan de andere.

Door verschillende aanbieders te vergelijken vind je snel en eenvoudig de hospitalisatieverzekering die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren.

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel het formulier in. Het is gratis en vrijblijvend
arrow Ontvang offertes
Hoe werkt het?
1
Doe uw aanvraag via het formulier
2
Ontvang gratis offertes op maat
3
Vergelijk en kies* de beste vakman!
*Uw aanvraag is vrijblijvend, u bent niet verplicht iemand te kiezen.
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Veelgestelde vragen
Zodra u het formulier heeft ingevuld, bellen wij u op voor enkele bijkomende vragen. Zo kunnen we u matchen met de specialisten die het meest geschikt zijjn voor uw aanvraag. Vervolgens nemen deze specialisten contact met u op om een offerte op maat te kunnen opstellen. Dit is volledig gratis en vrijblijvend. Tenslotte kunt u vergelijken en de beste specialist kiezen.
Nee, de offertes zijn volledig vrijblijvend. U bent dus zeker niet verplicht om een specialist te kiezen.
Veel van onze specialisten werken enkel in bepaalde regio's. We hebben uw adres dus nodig om u te kunnen matchen met de juiste specialisten. Bovendien moeten de specialisten vaak ter plaatse komen om een offerte te kunnen opmaken, dus is het handig als ze meteen over uw adres beschikken. Uw telefoonnummer hebben we nodig om u snel te kunnen contacteren zodat we uw aanvraag kunnen vervolledigen en doorsturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn enkel zichtbaar voor de specialisten met wie u gematcht wordt.
Wanneer het gaat om een renovatieproject komen onze specialisten bijna altijd ter plaatse. Dit is nodig om een correcte offerte op maat te kunnen opstellen, aangezien de prijs van een renovatieproject afhangt van een heleboel factoren.
Zodra wij u na uw w aanvraag ontvangen, bellen wij u op binnen de 48u. Op dat moment versturen wij uw aanvraag meteen naar de juiste specialisten die u ook binnen de 48u zullen contacteren voor een offerte.
Ja, al onze specialisten worden onderworpen aan een kwaliteitscontrole vooraleer ze kunnen toetreden tot ons netwerk. Onze gebruikers kunnen de specialisten bovendien een review geven. Deze kunt u raadplegen om een nog betere keuze te maken. U kunt achteraf zelf ook de specialisten beoordelen. Met negatieve feedback gaan we meteen aan de slag om steeds de beste kwaliteit te kunnen bieden.
Construction worker
Ontvang offertes