Belastingvoordeel bij aangifte individuele levensverzekering: Aan welke voorwaarden voldoen? 

Je kunt een fiscaal voordeel genieten als je een individuele levensverzekering afsluit. Je moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen.

De verzekeringnemer, verzekerde en belastingplichtige zijn eenzelfde persoon. Je geniet dus geen fiscaal voordeel als je een verzekering afsluit waarbij jij de verzekeringnemer bent en bijvoorbeeld je partner de verzekerde is.

Ook moet het gaan om een contract waarin een al dan niet gewaarborgde rente of kapitaal wordt verzekerd bij leven of overlijden. De verzekering is afgesloten bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.

Daarnaast moet je het contract afsluiten voor je 65ste verjaardag. De einddatum van het contract ligt dan weer ten vroegste in je 65ste levensjaar. Het contract heeft een minimumlooptijd van 10 jaar. Ook moet de begunstigde in leven zijn op de eindvervaldatum van het contract.

Gaat het om een kapitaal dat uitgekeerd wordt bij overlijden? Dan gelden bijkomende voorwaarden. Zo moet de begunstigde bij het overlijden van de  verzekerde bijvoorbeeld ofwel een wettelijk samenwonende partner of echtgenoot/echtgenote zijn, ofwel een bloedverwant tot en met de tweede graad (ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, of broers en zussen). Contacteer een financieel adviseur voor informatie op maat.

Verzekeringsexpert nodig?Stel je vragen en vergelijk gratis offertes.

Belastingvermindering: Hoeveel fiscaal aftrekbaar van een individuele levensverzekering?

Hoeveel belastingvermindering je precies geniet, is afhankelijk van je beroepsinkomen. Daarbij geldt ook een maximaal premiebedrag waarop je een belastingvermindering geniet. In 2023 geldt een maximumbedrag van 2.350 euro.

In dat maximumbedrag zit ook de belastingvermindering die je krijgt voor de afbetaling van een hypothecair krediet.

Is een individuele levensverzekering een fiscaal interessant alternatief is op bijvoorbeeld pensioensparen? Een financieel adviseur of verzekeringsexpert helpt je de voor- en nadelen af te wegen. Een expert gaat op zoek naar de oplossing waarmee jij jouw fiscaal voordeel optimaliseert.

Soorten levensverzekeringen: verschillende opties

Met een levensverzekering heb je de keuze uit verschillende soorten risicodekkingen uitkeringen.

1. Uitkering bij leven (bijvoorbeeld pensioensparen)

Een eerste mogelijkheid is dat het kapitaal enkel uitgekeerd wordt als je op de eindvervaldatum nog bij leven bent. Kom jij tijdens de looptijd van het contract te overlijden? Dan is de verzekeraar niet gebonden om het kapitaal uit te keren.

Je kunt dergelijk contract aanvullen met bijkomende dekkingen. Zo kun je een uitkering bij een ongeval, ziekte of bij invaliditeit laten opnemen.

Een extra optie is een dekking bij vroegtijdig overlijden. Je reserveert dan opnieuw de uitbetaling van het kapitaal op de eindvervaldatum van het contract. Bij vroegtijdig overlijden (dus voor de eindvervaldatum van het contract) worden de gestorte premies echter wel uitgekeerd aan een in het contract opgenomen begunstigde.

2. Uitkering bij overlijden (bijvoorbeeld schuldsaldoverzekering)

Een tweede optie is het laten uitbetalen van het kapitaal wanneer je komt te overlijden. Ook daar zijn aanvullende dekkingen bij ziekte, ongeval of invaliditeit mogelijk. Met dergelijke verzekering bescherm je jouw nabestaanden tegen de financiële gevolgen van je overlijden. Het is dus geen manier om een kapitaal op te bouwen voor je eigen toekomst, maar een manier om je nabestaanden ook na je overlijden financieel te kunnen steunen.

Een voorbeeld van dergelijke levensverzekering is de schuldsaldoverzekering. Daarmee laat je (een percentage van) het resterende openstaande bedrag van een hypothecaire lening aflossen wanneer je komt te overlijden voor het krediet is afbetaald.

Gemengd

Er zijn ook levensverzekeringen waarmee je een uitkering bij leven combineert met een uitkering bij overlijden. Je kiest zelf welk percentage van je kapitaal of welk bedrag er wordt uitgekeerd op de eindvervaldatum van het contract en bij je overlijden. 

Je kunt opnieuw opteren voor aanvullende dekkingen bij bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit of ongeval.

Overzicht

Wanneer uitgekeerd? Waarvoor?
Bij leven Kapitaal opbouwen voor later, bijvoorbeeld als aanvulling op het wettelijk pensioen, om hogere studies van (klein)kinderen te financieren, of bepaalde dromen te verwezenlijken.
Bij overlijden Financiële bescherming van je nabestaanden wanneer je komt te overlijden, bijvoorbeeld de (gedeeltelijke) aflossing van een hypotheek of het betalen van een uitvaart.
Bij leven en bij overlijden Zowel financiële bescherming van je nabestaanden als sparen op lange termijn. Je kiest zelf hoe je kapitaal verdeeld wordt.
Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Stel gerust je vragen aan verzekeringsexperts
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Langetermijnsparen fiscaal: Is een levensverzekeringscontract belastbaar? 

Ontving je tijdens de looptijd van het contract een belastingvermindering voor minstens één betaalde premie? Dan is het kapitaal in de levensverzekering belastbaar. Als je op geen enkele premie een belastingvermindering genoot, is het kapitaal in de levensverzekering niet belastbaar.

Wat is belastbaar?

Enkel het contractueel overeengekomen kapitaal is belastbaar als je belastingvermindering ontving op een of meerdere premies. Koop je het contract af voor de einddatum? Dan is de werkelijke afkoopwaarde belastbaar.

Als de winstdeling samen met de rest van het kapitaal (premies en rentes) wordt uitgekeerd, is die niet belastbaar. Opnieuw: als je geen fiscaal voordeel genoot op de premies, wordt ook geen belasting geheven op de winstdeling.

Doorgaans werkt de belasting op langetermijnsparen ‘bevrijdend‘. Dat betekent dat je na de belasting geen personenbelasting meer betaalt op het belastte bedrag. In sommige gevallen betaal je een personenbelasting in plaats van gewone belasting op het kapitaal uit een langetermijnspaarverzekering.

Benieuwd welk deel van jouw kapitaal wordt belast, en op welke manier? Een financieel adviseur of verzekeringsexpert geeft je informatie op maat.

Hoeveel bedraagt de belasting? 

Hoeveel je precies moet afdragen aan de belastingen is afhankelijk van meerdere factoren. Het gaat onder meer om de leeftijd van de begunstigde en het moment waarop het kapitaal wordt uitgekeerd. Daarnaast zijn ook het type contract (bijvoorbeeld uitkering bij leven versus uitkering bij overlijden) en het moment waarop het contract werd afgesloten, bepalend. 

Contacteer een verzekeringsexpert voor informatie op maat.

individuele levensverzekering belastingvermindering

Meer weten over Individuele levensverzekering? Stel je vragen nu

Meer weten over individuele levensverzekeringen? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat. Zo kun je de verschillende tarieven en voorwaarden vergelijken, en een goed geïnformeerde keuze maken.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Projectomschrijving
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.