Maak je graag gebruik van een premie voor jouw badkamerrenovatie? Ontdek in dit artikel alles over de mogelijke renovatiepremies voor badkamers.

volledige badkamerrenovatie

Welke renovatiepremies in 2024 voor badkamer in Vlaanderen?

Je kunt gebruik maken van verschillende renovatiepremies voor het renoveren van je badkamer. Van welke premie voor badkamerrenovatie kun jij momenteel gebruik maken? Hieronder vind je een overzicht van de geldigde premies.

1. Mijn VerbouwPremie sanitair voor badkamer renovatie

Mijn VerbouwPremie beslaat meerdere categorieën. Een van die categorieën is sanitair en elektriciteit. Hoe zit de premie in elkaar?

Overzicht van werken die in aanmerking komen

Onderstaande werken aan elektriciteit en sanitair komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie:

 • Vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren.
 • Vernieuwen van aanwezige sanitaire toestellen of plaatsen van maximaal 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1 toilet als die nog niet aanwezig zijn in de woning. De plaatsing van nieuwe toestellen of installaties moet gecombineerd worden met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren.
 • Plaatsing van een regenwaterinstallatie of regenwaterput. Combineerbaar met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren.
 • Werken aan de elektrische installatie en telecommunicatie, alsook de aansluiting op het openbare net, en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit.
 • Vervanging van leidingen van de centrale verwarming en vloerverwarming.

Opgelet! Accessoires, badkamermeubels, elektrische verbruikstoestellen, verlichtingsarmaturen, en de plaatsing van radiatoren en andere afgiftesystemen komen niet in aanmerking voor deze renovatiepremie.

Doelgroep

Onderstaande groepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie voor werken aan elektriciteit en sanitair:

 • Eigenaar-bewoners uit de middelste inkomenscategorie.
 • Eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie.
 • Verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor.

Premiebedrag

De premiebedragen voor de renovatiewerken zijn afhankelijk van je inkomenscategorie.

Voor aanvragers uit de laagste inkomenscategorie en verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor:

 • De premie bedraagt maximaal 50% van de investering, met een maximumbedrag van 3.750 euro.
 • Het totale factuurbedrag is minimaal 1.000 euro, maximaal 7.500 euro. Is de factuur hoger dan 7.500 euro? Dan wordt bij de premieberekening wordt geen rekening gehouden met het deel van het bedrag dat de 7.500 euro overschrijdt.

Voor aanvragers uit de middelste inkomenscategorie:

 • De premie bedraagt maximaal 35% van de investering, met een maximumbedrag van 2.625 euro.
 • Het totale factuurbedrag bedraagt minimaal 1.000 en maximaal 7.500 euro. Bedragen de facturen meer dan 7.500 euro? Dan wordt bij de premieberekening geen rekening gehouden met het deel van het bedrag dat de 7.500 euro overschrijdt.

Opgelet! Bovenstaande percentages gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31 december 2023.

Vanaf 2024 gelden andere premiepercentages. Voor aanvragers uit de laagste inkomenscategorie en verhuuders aan een sociaal verhuurkantoor geldt vanaf dan een premiepercentage van maximaal 35%. Voor aanvragers uit de middelste inkomenscategorie geldt vanaf dan een premiepercentage van maximaal 25%.

Heb ik recht op een renovatiepremie? Voorwaarden Mijn VerbouwPremie

Voor de aanvraag van Mijn VerbouwPremie gelden enkele voorwaarden.

 • De woning of het appartement moet minstens 15 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.
 • De premie is geldig voor bestaande gebouwen, of voor de realisatie van woningen en appartementen door de herbestemming van een reeds bestaand gebouw (bijvoorbeeld een schuur of bedrijfspand).
 • Werken aan de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen komen niet in aanmerking voor de premie. Ook een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking.
 • Je kunt de werken zelf uitvoeren, of beroep doen op een aannemer.
 • Je kunt Mijn VerbouwPremie voor de categorie elektriciteit en sanitair slechts om de 5 jaar ontvangen.
 • De elektrische installatie moet conform zijn met het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).
Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow Ontvang offertes

2. Vlaamse aanpassingspremie badkamer 65-plusser

65-plussers, en personen die samen wonen met een 65-plusser, kunnen gebruik maken van de Vlaamse aanpassingspremie. Hoe zit de premie in elkaar?

Overzicht van werken die in aanmerking komen

De aanpassingspremie geldt voor 2 categorieën van renovatiewerken die te maken hebben met:

 • 1.     Technische installaties of hulpmiddelen
 • 2.     Verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te verbeteren.

Je kunt voor elke categorie een afzonderlijke aanvraag indienen.

Onder werken aan technische installaties of hulpmiddelen worden verstaan:

 • Automatisering van een bestaande toegangsdeur, rolluiken of garagepoort. Plaats je nieuwe automatische deuren, rolluiken of poorten? Dan komt enkel de motor in aanmerking voor de premie.
 • Installatie van een badkamer (met minstens een douche en wastafel) aangepast aan een 65-plusser. Laat je een tweede badkamer installeren? Dan geldt de premie enkel wanneer de nieuwe badkamer zich op een andere woonverdieping bevindt dan de 1ste badkamer.
 • Plaatsing van een aangepast toilet, of een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet.
 • Plaatsen van vaste, in de woning verankerde technische en mechanische installaties die dienen als hulpmiddelen om zich te verplaatsen.
 • Installatie van een traplift of een rolstoelplateaulift.
 • Aanbrengen van handgrepen en andere steunmiddelen in sanitaire ruimtes.
 • Onder werken om de toegankelijkheid van de woning te verbeteren worden verstaan:
 • Wegwerken van niveauverschillen door het verlagen of verhogen van vloeren op de woonverdieping.
 • Overbruggen van verdiepingshoogtes door het plaatsen van veilig begaanbare trappen.
 • Toegankelijk maken van de woning met hellende vlakken, verbreding van de toegangsdeur (al dan niet automatisch bediend) en wegwerken van hinderende toegangsdrempels.
 • Voldoende ruimte creëren door de gangbreedte en/of deuropeningen aan te passen, of het vergroten en/of functioneel herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimtes.
 • Verbouwingswerken en inrichtingswerkzaamheden om een wooneenheid in de woning te voorzien waarin de bejaarde afzonderlijk zelfstandig kan wonen.

Doelgroep

De Vlaamse aanpassingspremie is er in het belang van 65-plussers, maar kan ook door anderen aangevraagd worden. Wie kan de aanpassingspremie aanvragen?

 • 65-plussers die aanpassingswerken aan de eigen woning laten uitvoeren.
 • 65-plussers die aanpassingswerken laten uitvoeren aan de woning die ze huren op de private huurmarkt. De huurovereenkomst moet dan minstens 3 jaar gelden.
 • Bewoners* die hun woning aanpassen voor een inwonende 65-plusser. De bewoner moet een bloed- of aanverwant zijn tot de 2de graad.
 • Verhuurders die voor minstens 9 jaar een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en aanpassingen uitvoeren voor een 65-plussen die in de woning woont.

*Je wordt in deze zin beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont en/of getrouwd bent de woning op aanvraagdatum zelf bewoont. Dat kan op grond van zakelijk recht, of een huurovereenkomst voor 3 jaar of langer.

Woont de 65-plusser in bij een bloed- of aanverwant? Dan moet de eigenaar van de woning de aanvraag indienen.

Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden wat het jaarlijkse inkomen betreft. Het inkomen van de 65-plusser(s) en eventuele wettelijk samenwonende partners mag niet meer bedragen dan:

 • 32.980 euro voor 1 aanvrager zonder persoon ten laste.
 • 46.170 voor 1 aanvrager met 1 persoon ten laste. Het bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per bijkomende persoon ten laste.
 • 46.170 euro voor 2 aanvragers. Het bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per bijkomende persoon ten laste.

Let op! Bovenstaande bedragen indexeren jaarlijks. Onder personen ten laste vallen enerzijds inwonende minderjarige kinderen en inwonende meerderjarige kinderen waarvoor kinder- of wezenbijslag wordt uitbetaald. Anderzijds gaat het om inwonenden die ernstig gehandicapt zijn. Heeft de aanvrager zelf een erkende handicap? Dan wordt die meegerekend als persoon ten laste.

Het jaarlijks inkomen bestaat uit de som van:

 • Het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen.
 • Leefloon.
 • Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een internationele of Europese instelling.

Voorwaarden

Naast je leeftijd gelden enkele andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Vlaamse aanpassingspremie:

 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest. De woning is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd.
 • De 65-plusser heeft op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom. Uitzondering: het betreft een ongeschikte woning die door de 65-plusser werd bewoond.
 • Beide categorieën waarvoor de aanpassingspremie geldt kan maximaal 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd. De aanvragen voor de 2 verschillende categorieën mogen elkaar overlappen. Je hoeft niet te wachten op bevestiging voor de 1ste aanvraag om een 2de aanvraag in te dienen.

Premiebedrag

De aanpassingspremie bedraagt 50% van de goedgekeurde facturen, inclusief btw. Dat premiepercentage geldt per categorie.

Het totale factuurbedrag moet (per categorie) minstens 1.200 euro bedragen. De aanpassingspremie bedraagt maximaal 1.250 euro, ook wanneer het factuurbedrag hoger is dan 2.500 euro.

De aanpassingspremie is combineerbaar met Mijn VerbouwPremie. De bijkomende premie geldt enkel voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen premie ontving.

Op zoek naar een specialist?
Vraag hier advies en offertes!

Ook financieel interessant: verlaagd btw-tarief voor renoveren badkamer

Met het verlaagd btw-tarief betaal je slechts 6% btw (in plaats van de gewoonlijke 21% btw). Hoe werkt dat precies?

Overzicht van werken die in aanmerking komen

De werken in het kader van een badkamerrenovatie die in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief zijn onder meer:

 • Plaatsing van sanitair (toiletten, baden, douches, wastafels, …) die aangesloten zijn op de waterleiding of riolering.
 • Vaste badkamerkasten op maat.
 • Vaste ventilators, mechanische ventilatie en luchtverversers.
 • Schilder- en andere decoratiewerken.
 • Wand-, plafond- en vloerbekleding die wordt vastgemaakt of ter plekke op maat gesneden wordt.

Doelgroep en voorwaarden

De voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief voor een badkamerrenovatie zijn:

 • De woning is minstens 10 jaar oud.
 • De woning wordt voor minder dan 50% gebruikt voor beroepsdoeleinden.
 • Je doet beroep op 1 erkend aannemer.

Premiebedrag

Het verlaagd btw-tarief wordt niet zozeer als premie uitgekeerd. Je betaalt met het verlaagd btw-tarief slechts 6% btw op zowel arbeids- als materiaalkosten. Normaal geldt daarop een btw-tarief van 21%.

De erkende aannemer die de werken uitvoert, verrekent het tarief. Het verlaagd btw-tarief is dus niet van toepassing op werken die je zelf uitvoert. Ook niet op de aankoop van de nodige materialen.

moderne badkamerrenovatie

Andere premies van de Vlaamse overheid waarvoor je in aanmerking kan komen

Je kunt ook volgende premies overwegen voor je badkamerrenovatie.

Totaalrenovatiebonus

Vraag je binnen een periode van 5 jaar minstens 3 premies aan voor energiebesparende maatregelen? Of combineer je minstens 2 premies voor energiebesparende maatregelen met de installatie van een ventilatiesysteem? Dan kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.

Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de Totaalrenovatiebonus.

Opgelet! De Totaalrenovatiebonus is niet combineerbaar met de EPC labelpremie.

EPC-labelpremie

Heeft je woning een slechte EPC-waarde, maar laat je werken uitvoeren waardoor het EPC-label aanzienlijk verhoogt? Dan kun je in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.

Er zijn 2 opties:

 1. De woning heeft bij aanvang van de werken een EPC-label E of F. Met de werken moet je, binnen een periode van 5 jaar, een EPC-label C of beter halen.
 2. De woning heeft bij aanvang van de werken een EPC-label D, E of F. Met de werken moet je, binnen een periode van 5 jaar, een EPC-label B of beter halen.

Gemeentelijke en provinciale renovatiepremie aanvragen

Tot slot kun je ook op gemeentelijk en provinciaal vlak in aanmerking komen voor bepaalde premies. Daarvoor ga je te rade bij de gemeente en provincie waar je woning gelegen is. 

Hoe renovatiepremie badkamer aanvragen?

Of je nu…

 • Een tweede badkamer laat installeren,
 • Een vakman inschakelt voor een kleine renovatie van je badkamer,
 • Of een bestaande badkamer laat aanpassen zodat die ook op latere leeftijd bruikbaar blijft…

een renovatiepremie voor je badkamer komt handig van pas!

Een ervaren vakman kan je niet enkel bijstaan in het renoveren van de badkamer. Hij of zij staat je ook bij het verzamelen van de nodige documenten en de aanvraag van de premies. Nog op zoek naar een professioneel aannemer in jouw regio? Vul dan het formulier onderaan dit artikel in. Je ontvangt gratis en vrijblijvend een raming van de prijzen op maat, en advies van specialisten!

badkamerrenovatie premie aanvragen

Extra info of advies nodig? Stel je vragen aan specialisten en vergelijk gratis offertes

Met de juiste premie kun je de kosten voor een badkamerrenovatie aanzienlijk drukken. Zeker wanneer je beroep doet op een erkend vakman kun je genieten van heel wat financiële voordelen. Premie badkamerrenovatie aanvragen? Een ervaren badkamerspecialist staat je bij! 

Nog op zoek naar een erkend badkamerspecialist in jouw regio? Vul dan snel onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes en advies op maat. Zo vind je gegarandeerd de meest voordelige aannemer voor jouw specifieke project!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw badkamer project?
2*. Welke badkamer werken wilt u laten uitvoeren?
3*. Wanneer wilt u het badkamer project opstarten?
4. Beschrijving van uw project
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Badkamerrenovatie
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Renovatiepremie badkamer: overzicht renovatiepremies badkamer 2024