Wat is een tijdelijke overlijdensverzekering? 

Een (tijdelijke) overlijdensverzekering is een soort levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De tijdelijke overlijdensverzekering biedt dekking bij het overlijden van de verzekerde gedurende een bepaalde periode. Komt de verzekerde te overlijden voor de eindvervaldatum van het contract? Dan ontvangen de begunstigden het verzekerde kapitaal.

Je beschermt met een tijdelijke overlijdensverzekering dus je nabestaanden tegen de eventueel financiële gevolgen van je overlijden gedurende een contractueel bepaalde periode.

De begunstigden kunnen het uitbetaalde bedrag op verschillende manieren gebruiken. Denk maar aan het aflossen van een hypotheek, het financieren van hogere studies van je kinderen, het betalen van de successierechten of erfbelasting, of gewoon het dragen van de vaste kosten.

Hoe werkt het?

Je sluit een overlijdensverzekering af bij een verzekeraar. Je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert, hoe lang het contract loopt, en wie de begunstigden zijn

Vervolgens betaal je een eenmalige of periodieke premie aan de verzekeraar. De basispremie is onder meer afhankelijk van het verzekerde kapitaal en de looptijd van het contract. Kom je tijdens de looptijd van het contract te overlijden? Dan keert de verzekeraar het verzekerde kapitaal uit aan de aangewezen begunstigden. Die kunnen het bedrag op verschillende manieren benutten. 

Wat is het verschil tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering?

Een overlijdensverzekering is een soort levensverzekering. Je sluit een (tijdelijke) overlijdensrisicoverzekering af om je nabestaanden financiële bescherming te bieden tegen de gevolgen van je overlijden. De verzekeraar keert dus enkel een bedrag uit wanneer je (voor de eindvervaldatum van het contract) komt te overlijden.

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen, met elk hun specifieke behoeften. Een overlijdensverzekering is daar dus maar één van. Levensverzekeringen kun je afsluiten om bijvoorbeeld een aanvullend pensioen op te bouwen, bepaalde levensdoelen te financieren, of je successie te plannen.

Je ontvangt bij een normale levensverzekering een verzekerd bedrag (eventueel aangevuld met rente en winstdeling) op de eindvervaldatum van het contract, als je nog in leven bent. De meeste levensverzekeringen bevatten ook een overlijdensdekking. Overlijd je voor het contract afloopt? Dan ontvangen je begunstigden (een deel van) het verzekerde kapitaal.

Meer weten over levens- en overlijdensverzekeringen?
Contacteer gratis en vrijblijvend verzekeringsexperts en ontvang offertes op maat
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Soorten tijdelijke overlijdensverzekeringen

Je kunt een overlijdensverzekering met afnemend of met vast kapitaal afsluiten. Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste verschillen.

1. Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal waarborgt de uitbetaling van het verzekerde kapitaal aan de begunstigden. De verzekeraar betaalt enkel uit wanneer je overlijdt vóór de eindvervaldatum van het contract.

Het bedrag dat verzekerd is, ligt vast

Voordelen 

Een tijdelijke verzekering biedt enkele interessante voordelen. Je hebt bijvoorbeeld vrije keuze wat verschillende bepalingen in het contract betreft. Zo kies je zelf welk vast bedrag je verzekert en wie de begunstigden zijn. Ook bepaal je zelf hoe lang het contract loopt, en met welke regelmaat je de premies betaalt.

De dekking geldt vanaf de betaling van de eerste premie, of zelfs vanaf de inwerkingtreding van het contract (afhankelijk van de verzekeraar). De begunstigden ontvangen meteen een tussenkomst van de verzekeraar, zelfs wanneer je net na de eerste betaling komt te overlijden.

Je kunt dergelijke verzekering tot slot ook afsluiten vanuit je vennootschap. Ook dan kun je de begunstigden zelf kiezen.

Is het fiscaal aftrekbaar?

Een tijdelijke overlijdensverzekering is slechts onder bijzondere voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Je moet bijvoorbeeld belastingplichtige zijn, en tegelijk verzekeringnemer en verzekerde.

Je moet de tijdelijke verzekering daarnaast voor je vijfenzestigste verjaardag afsluiten en een echtgenoot, echtgenote of familielid tot de tweede graag als begunstigde aanwijzen.

m te bepalen of de premies voor je tijdelijke overlijdensverzekering fiscaal aftrekbaar zijn, en hoe je jouw fiscaal voordeel optimaliseert, neem je best contact op met een financieel adviseur of verzekeringsexpert

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal versus schuldsaldoverzekering 

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal verschilt van een schuldsaldoverzekering.

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal Schuldsaldoverzekering
Het verzekerd bedrag is vast voor de volledige looptijd van het verzekeringscontract.  Het te verzekeren bedrag neemt af naarmate de afbetaling van de lening nadert.
De verzekerde kiest zelf hoe lang het contract loopt.  De looptijd van het contract wordt beïnvloed door de periode waarover de lening waarvoor de tijdelijke verzekering werd afgesloten wordt terugbetaald.
Komt de verzekerde te overlijden voor de eindvervaldatum? Dan keert de verzekeraar het verzekerd bedrag uit aan de begunstigden. Er kunnen successierechten of een erfbelasting geheven worden op het bedrag. Komt de verzekerde te overlijden voor de eindvervaldatum? Dan lost de verzekeraar (een deel van) de openstaande schuld af bij de kredietverlener. De kredietverlener is dus de eerste begunstigde. Is de schuld al afgelost, maar liep het contract nog bij het overlijden van de verzekerde? Dan ontvangen de begunstigden het resterende bedrag.
Niet verplicht. Niet verplicht, maar kredietverleners kunnen het afsluiten van een schuldsaldoverzekering hanteren als voorwaarde voor het verstrekken van een krediet.

Beide verzekeringen hebben ook enkele raakpunten. Beide verzekeringscontracten zijn verbonden aan een overlijdensrisico. Voor het afsluiten van het contract legt de verzekeraar daarom vaak een medische vragenlijst voor. In bepaalde gevallen vraagt de verzekeraar zelfs een medisch onderzoek.

2. Overlijdensverzekering met afnemend kapitaal

Bij een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal neemt het verzekerd kapitaal jaarlijks af. Dergelijke verzekering is in de meeste gevallen verbonden aan een lening.

De overlijdensverzekering met afnemend kapitaal wordt afgesloten om een openstaand krediet (gedeeltelijk of volledig) terug te betalen als je voor de eindvervaldatum van het contract komt te overlijden.

Het verzekerd bedrag neemt logischerwijs af aan hetzelfde tempo waarop het openstaande krediet afneemt. Een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal gelinkt aan een krediet wordt dan ook wel eens een kapitaalaflossingsplan genoemd. Een voorbeeld van zo’n tijdelijke verzekering is de schuldsaldoverzekering.

Je bepaalt zelf welk percentage van het krediet je wilt verzekeren. Met een dekking van 100 procent wordt de volledige lening afgelost wanneer je voor de eindvervaldatum van het verzekeringscontract komt te overlijden.

De verzekering loopt normaliter automatisch af wanneer de verzekerde overlijdt, of wanneer de looptijd van de verzekering eindigt. In de meeste gevallen loopt de looptijd van het contract gelijk met de aflostijd van het krediet.

Je kunt, als bedrijfsleider, een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend krediet afsluiten in het fiscale stelsel van de bedrijfsleidersverzekering. In dat geval ben jij de verzekerde en is de vennootschap de verzekeringnemer alsook de begunstigde.

Meer weten over overlijdensverzekeringen?Vergelijk eenvoudig het aanbod en krijg advies.

Voordelen 

Een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal gaat gepaard met enkele voordelen. De verzekering is bijvoorbeeld enorm flexibel. Je past de overlijdensverzekering eenvoudig aan als je het geleende bedrag herfinanciert. Je kiest ook zelf met welke regelmaat je een premie betaalt. 

Daarnaast biedt de tijdelijke overlijdensverzekering (met afnemend kapitaal) gemoedsrust. Je hebt de garantie dat je begunstigden en/of je bedrijf of vennootschap na je overlijden niet in financiële moeilijkheden belanden.

De verzekeringspremies zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Contacteer een verzekeringsexpert voor informatie op maat.

Welke opties heb je? 

Je kiest zelf welk percentage van het verstrekte krediet je verzekert. Daarnaast kies je met welke regelmaat je een premie betaalt.

Een eerste optie is de eenmalige premie. Je betaalt de volledige premie in één keer. Dat kan je een interessant fiscaal voordeel opleveren. Je bent ook meteen voor de volledige looptijd van het krediet verzekerd.

Een andere optie is de periodieke premiebetaling. Tijdens de eerste jaren van het contract betaal je een vaste premie. De totale premie wordt verspreid over de looptijd van het contract, in de meeste gevallen gedurende maximaal 2/3de van de looptijd van de verzekering.

Daarbovenop betaal je steeds de risicopremies. Je betaalt elk jaar een premie die bepaald wordt door het risico op overlijden van de verzekerde.

Wat zijn de kosten en taksen? 

Hoeveel de verzekering kost, is afhankelijk van heel wat factoren. De kosten zijn op te delen in het premiebedrag en de bijkomende kosten.

Premie tijdelijke overlijdensverzekering

Het premiebedrag is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste factor is natuurlijk het verzekerd bedrag. Hoe hoger dat bedrag, hoe hoger je premie. Daarnaast speelt de looptijd een rol. Eventuele aanvullende dekkingen kunnen je premie verder verhogen.

Ook verschillende, meer persoonlijke factoren kunnen het premiebedrag beïnvloeden. De leeftijd van de verzekerde speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Zo kan je premie stijgen naarmate de verzekerde ouder wordt.

Je gezondheid en levensstijl zijn ook van tel. Denk maar aan gezondheidsproblemen, roken, sporten, en dergelijke meer. Een slechtere gezondheid resulteert in een hogere premie, omdat dan het risico op overlijden (en dus het risico dat de verzekeraar neemt) hoger ligt.

Tot slot kan ook je beroep een invloed uitoefenen op de premie. Een zwaar of risicovol beroep uitoefenen kan ervoor zorgen dat de premie verhoogt.

De hoogte van het premiebedrag voor eenzelfde persoon kan ook nog eens verschillen bij verzekeraars onderling. Het loont daarom zeker om verschillende prijsvoorstellen te vergelijken.

Extra kosten

Ben je in België gedomicilieerd? Dan betaal je een verzekeringstaks van 2 procent op elke premie. Die taks valt overigens weg bij pensioensparen. De verzekeraar kan ook fractioneringskosten aanrekenen als je geen eenmalige maar periodieke premies betaalt.

Verzekeraars kunnen daarnaast ook in- en uitstapkosten aanrekenen.

Ook de kosten die verzekeraars hanteren kunnen onderling sterk verschillen. Vergelijk de kosten en voorwaarden van verschillende verzekeraars voor je een verzekering afsluit.

Is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten?

Een tijdelijke overlijdensverzekering kan handig van pas komen. Een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal wordt doorgaans afgesloten bij het aangaan van een lening. Denk maar aan de schuldsaldoverzekering. Ook bij het financieren van hogere studies kan dergelijke verzekering meer zekerheid bieden. 

Bij een carrière-onderbreking van je partner, als alleenstaande ouder, of als belangrijkste broodwinner in het gezin kan een (tijdelijke) overlijdensverzekering (ook met vast kapitaal) erg interessant zijn. Je verzekert daarmee de financiële bescherming van de begunstigden wanneer je binnen de looptijd van het contract komt te overlijden.

Uitsluitingen en beperkingen 

Ook een tijdelijke overlijdensverzekering werkt met bepaalde uitsluitingen. De precieze uitsluitingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Een algemene uitsluiting is die bij het overlijden van de verzekerde door opzettelijke daad (zelfdoding) binnen het eerste verzekeringsjaar.

De uitsluitingen en beperkingen die gelden voor jouw tijdelijke overlijdensverzekering vind je terug in de algemene voorwaarden van het contract. Het is zeker aan te raden om de uitsluitingen en beperkingen goed door te nemen voor je een tijdelijke overlijdensverzekering afsluit.

Veelgestelde vragen

Wat is de looptijd van een overlijdensrisicoverzekering?

+
Je bepaalt de looptijd van je overlijdensrisicoverzekering volledig zelf. Verschillende verzekeraars kunnen echter wel verschillende minimale looptijden hanteren. 

Ontvang je een uitkering bij leven van een tijdelijke overlijdensverzekering?

+
Tenzij anders bepaald in het contract ontvang je normaliter geen uitkering als je nog leeft op het moment dat het overlijdensverzekeringcontract afloopt. De betaalde premies gaan in dat geval verloren.

Beste overlijdensverzekering afsluiten? Vergelijk offertes van verschillende verzekeraars

Benieuwd naar de opties, premies en bijzondere voorwaarden van een tijdelijke verzekering bij overlijden? Vul dan gerust onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat van verzekeringsexperts.

Zo vind je gegarandeerd een tijdelijke overlijdensverzekering die aansluit bij jouw noden, en weet je zeker dat je niet meer betaalt dan nodig. Vraag advies en kom meer te weten over de wettelijke bepalingen.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Projectomschrijving
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.