Wat is een asbestinventaris? 

Een asbestinventaris is een document met een uitgebreide beschrijving van de asbestmaterialen in een gebouw of werkzone en waar deze zich precies bevinden. Deze inspectie is nodig om aan de wettelijke verplichtingen voor asbestbeheer en -verwijdering in België te voldoen. Bovendien is het een manier om de gezondheidsrisico’s voor werknemers en bewoners te beperken. 

De asbestinventarisatie moet opgesteld worden na de plaatselijke inspectie van een gebouw of object door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. De asbestdeskundigen nemen monsters van verdachte materialen zoals isolatiemateriaal en dak- of vloerbedekking. Na een labo-analyse kan vervolgens met zekerheid gezegd worden of er al dan niet asbest aanwezig is. 

Op basis van de resultaten wordt uiteindelijk het asbestinventarisatierapport opgesteld. In de asbestinventaris geeft de asbestdeskundige bovendien voor ieder asbesthoudend materiaal of gebouwonderdeel advies om het veilig en correct te beheren of te verwijderen. 

Werkgevers in heel België moeten verplicht over een asbestinventaris beschikken

Op zoek naar een asbestspecialist?Vul het offerteformulier in. Het is gratis en vrijblijvend.

Hoeveel kost een asbestinventaris? 

Over het algemeen kost een niet-destructieve asbestinventaris in België tussen de 300 en 500 euro. Voor een destructieve asbestinventaris betaal je gemiddeld tussen de 500 en 1.500 euro. Deze prijzen zijn exclusief btw

Er zijn echter heel wat factoren die de prijs beïnvloeden

 • De grootte van het gebouw. 
 • De complexiteit van het gebouw. 
 • Het type asbestinventarisatie dat vereist is. 
 • Het bedrijf dat de inventarisatie uitvoert. 

De prijzen hierboven zijn dus een gemiddelde. De exacte kosten kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van het bedrijf en het project.

Daarom is het handig om verschillende offertes op te vragen bij meerdere asbestinventarisatiebedrijven. Zo krijg je een exacte prijs en een overzicht van de diensten die ze aanbieden. Vervolgens kan je de keuze maken die het beste bij jouw situatie past. 

asbestspecialist verpakt asbest

Hoeveel soorten asbestinventarisatie zijn er in België? 

Er bestaan twee soorten asbestinventarisatie in België: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris. We leggen deze twee typen hieronder voor je uit. 

1. Destructieve asbestinventaris 

Bij een destructieve asbestinventaris moeten de materialen verwijderd of beschadigd worden om ze te kunnen identificeren en analyseren.

Dit gebeurt enkel wanneer de aan- of afwezigheid van asbesthoudende materialen niet op een andere manier kan worden vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de materialen niet met het blote oog zichtbaar zijn of wanneer er geen documentatie beschikbaar is. 

Het doel is om uiteindelijk een volledig en gedetailleerd overzicht te krijgen van alle asbestmaterialen in een gebouw. Maar een destructieve asbestinventaris is een complexe en risicovolle procedure. Tijdens het verwijderen of beschadigen van de asbesthoudende materialen kunnen namelijk asbestvezels in de lucht terechtkomen. 

Daarom kan enkel een asbestdeskundige dit type asbestinventarisatie uitvoeren. Hij of zij beschikt over de nodige kennis, ervaring en apparatuur om de werken op een veilige en correcte manier uit te voeren. 

Er moeten niet alleen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de verspreiding van de asbestvezels te voorkomen, maar ook om de omgeving na de werken veilig achter te laten. 

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voordat de effectieve onderhouds-, renovatie- of sloopwerken plaatsvinden. Het beschrijft de aanwezige asbesthoudende materialen die: 

 • Zowel rechtstreeks waarneembaar zijn. 
 • Als ingesloten zijn. Deze komen tijdens het afbreken of slopen plots bloot te liggen. 

Dankzij de destructieve asbestinventarisatie ben je zeker dat de asbestmaterialen veilig weggenomen worden voordat de effectieve werken beginnen. Bovendien vermijd je dat werknemers onbeschermd met asbest te maken krijgen of dat het asbestafval in het sloopafval terechtkomt. 

2. Niet-destructieve asbestinventaris 

Bij een niet-destructieve asbestinventaris worden de asbesthoudende materialen geïdentificeerd en geanalyseerd zonder ze te beschadigen of te verwijderen. Dit type inventarisatie gebruikt enkel visuele inspectie en documentatie. Er worden geen monsternames genomen voor labo-analyses. Het gaat om wat je met het blote oog kunt waarnemen. 

Het doel van een niet-destructieve asbestinventarisatie is om een overzicht te krijgen van de aanwezige asbesthoudende materialen zonder het risico op vrijkomende asbestvezels. 

Dit type asbestinventaris wordt ingezet bij gebouwen waarvan de asbestmaterialen makkelijk zichtbaar en toegankelijk zijn en maar een kleine kans hebben om asbestvezels te verspreiden. 

Toch gebeurt het dat ook een niet-destructieve asbestinventarisatie verdachte materialen beschadigt. Maar dit gebeurt wanneer enkel een labo-analyse met zekerheid kan zeggen of het materiaal met asbest besmet is. De beschadigingen zijn bij een niet-destructieve asbestinventarisatie altijd klein. 

Ook dit type asbestinventarisatie moet door een gecertificeerde asbestdeskundige uitgevoerd worden. Hij of zij beschikt over de nodige kennis en ervaring om de materialen niet alleen te identificeren, maar ook de risico’s ervan te analyseren. 

Op basis van de bekomen resultaten wordt een plan van actie opgesteld om de asbestmaterialen veilig en correct te beheren of te verwijderen.  

Drie methodes om asbest te inventariseren 

Ondergeschikt aan de destructieve en niet-destructieve inventarisatie, worden ook drie methoden of typen inventarisatie onderscheiden. Het is van belang dat je het juiste type inventarisatie voor jouw gebouw kiest. 

1. Type 0: screening 

Het type 0 asbestinventarisatie maakt snel, maar efficiënt een inschatting van de aanwezigheid van de asbesthoudende materialen in een gebouw. Daarbij wordt er een beroep gedaan op visuele inspecties en analyses van documenten. Er worden geen monsternames genomen. 

Het type 0 inventarisatie is ideaal voor gebouwen waarvan de verdachte materialen toegankelijk en makkelijk waarneembaar zijn. De kans op de verspreiding van asbestvezels moet ook laag zijn. 

2. Type A: gedeeltelijke inventarisatie 

Het type A asbestinventarisatie heeft als doelstelling de aanwezigheid van asbestmaterialen in bepaalde delen van een gebouw weer te geven. Bij dit type inventarisatie wordt wel een monstername genomen die vervolgens in een labo geanalyseerd wordt.

Het type A inventarisatie is ideaal voor gebouwen waarvan de asbesthoudende materialen zich in de delen bevinden die gerenoveerd of gesloopt moeten worden. 

asbestvezel in handpalm

3. Type B: volledige inventarisatie 

Het type B inventarisatie heeft als doelstelling de volledige aanwezigheid van asbestmaterialen weer te geven. Ook bij dit type inventarisatie wordt een monstername genomen. 

Het type B inventarisatie is verplicht bij de verkoop van gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn

Meer weten over asbestinventaris?
Vul het offertformulier in en krijg gratis en vrijblijvend offertes en advies op maat.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Is een asbestinventaris verplicht in 2023? [Wetgeving] 

Voor bepaalde gebouwen is een asbestinventarisatie verplicht. Er bestaat echter een verschil tussen de federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving

1. Federale arbeidswetgeving 

De federale arbeidswetgeving stelt dat elke werkgever verplicht een asbestinventaris moet opstellen voor gebouwen waar hij of zij personeel in dienst heeft. Het bouwjaar maakt daarbij geen verschil. De verplichting bestaat al sinds 1995 en geldt ook voor: 

 • Scholen. 
 • Crèches. 
 • Gemeentegebouwen. 

Bij deze inventarissen is het niet toegelaten om intact materiaal te beschadigen voor een monstername. 

Zegt de asbestdeskundige dat er asbest in het gebouw aanwezig is? Dan moet de werkgever een beheerprogramma opstellen. Dit moet bovendien jaarlijks geactualiseerd worden samen met de asbestdeskundige. 

2. Vlaamse milieuwetgeving 

Bij de Vlaamse milieuwetgeving wordt een opdeling gemaakt in alle gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn en sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken. 

Alle gebouwen gebouwd voor 2001 

Als je gebouw of woning voor 2001 gebouwd werd, dan moest je al vanaf 23 november 2022 over een geldig asbestattest beschikken bij de verkoop ervan. Zelfs als er geen werknemers in dienst zijn. Zo weet de eventuele koper waar er in het gebouw asbest aanwezig is. Vervolgens kan hij of zij de nodige maatregelen treffen. 

Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar ook verplicht om een asbestattest te bezitten. 

Sloop- renovatie- of ontmantelingswerken 

Als je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een grote werf met volledige of gedeeltelijke sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van een infrastructuurwerk (> 250 m³) of een residentieel gebouw (> 5.000 m³), dan is het verplicht een sloopopvolgingsplan aan je aanvraag toe te voegen.

Een sloopopvolgingsplan moet volgende onderdelen bevatten: 

 • Een destructieve asbestinventaris. 
 • Een inventaris van alle andere afvalstoffen die bij de sloop zullen vrijkomen. 
 • Alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken. 

Wie mag een asbestinventaris opmaken? 

Wie de asbestinventaris opstelt, is afhankelijk van de soort wetgeving. Er bestaat hier opnieuw een verschil tussen de federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving. We bespreken de verschillen hieronder. 

1. Federale arbeidswetgeving 

Bij de federale arbeidswetgeving bestaan er geen beperkingen of erkenningen om een asbestinventaris op te kunnen stellen. De werkgever kan zelf een asbestinventaris opmaken voor de gebouwen waar hij of zij werknemers in dienst heeft. Eventueel kan de preventieadviseur daarbij helpen.

In de praktijk vragen de meeste werkgevers echter hulp aan een asbestdeskundige, meestal iemand die werkzaam is in een asbestlabo. Van zodra de asbestinventaris opgesteld is, moeten zowel de preventieadviseur-arbeidsveiligheid als de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een schriftelijk advies geven. 

Tot slot wordt de afgewerkte asbestinventaris samen met de twee schriftelijke adviezen aan het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk of CPBW voorgelegd. 

2. Vlaamse milieuwetgeving 

Bij de Vlaamse milieuwetgeving wordt een opdeling gemaakt in een asbestinventarisatieattest bij verkoop en een sloopopvolgingsplan. 

Verkoop 

Om een asbestattest te bekomen, moet je een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie inschakelen. Hij of zij stelt de asbestinventaris op via een wettelijke inspectieprocedure. De deskundige moet aan verschillende vereisten voldoen om gecertificeerd te worden. Zo blijft de kwaliteit van het asbestattest van een hoog niveau. 

Sloopopvolgingsplan 

Een sloopopvolgingsplan, waarin onder andere de destructieve asbestinventaris vervat zit, moet je laten opmaken door een geregistreerde sloopdeskundige bij Tracimat

Ontvang gratis offertes

Stappenplan asbestinventaris 

Een asbestinventaris bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder geven we een stappenplan

Tip: Vooraleer de echte inspectie van de asbestinventaris plaatsvindt, is het aangeraden om de nodige documenten, plannen en/of bestekken van de gebouwen te verzamelen. Indien nodig kan je altijd extra informatie van de gebruikte materialen aan de fabrikant vragen. 

Stap 1: Inspectie 

De eerste stap is de visuele en/of destructieve inspectie van de gebouwen en installaties. Daarvoor wordt een checklist gebruikt. Alle asbesthoudende materialen worden in de inventaris neergeschreven. Van de verdachte asbesthoudende materialen wordt een monstername genomen. Vervolgens wordt dit staaltje onderzocht in een laboratorium dat door de FOD erkend is. 

Stap 2: Rapportage 

De volgende stap is de rapportage van de volbrachte inspectie. De opsporing en registratie van het asbestmateriaal wordt in een rapport neergeschreven. In de meeste gevallen worden de aanwezige asbesttoepassingen op plannen aangeduid. 

close-up asbest golfplaten

Stap 3: Beschrijving en risico-evaluatie 

De aanwezige asbesthoudende materialen worden beschreven. Daarbij komen volgende gegevens aan bod: 

 • Het soort asbest
 • De bezettingsgraad per lokaal
 • Activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat je in contact komt met het aanwezige asbest. 

Vervolgens wordt een klasse-indeling van het asbest gemaakt. Klasse 1 is ongebonden asbest, klasse 2 is gebonden asbest.

Voor de risico-evaluatie worden de verschillende factoren die het risico tot blootstelling aan asbest bepalen, beoordeeld. De factoren zijn: 

 • De toestand van het materiaal. 
 • De waterschade.
 • De vrije oppervlakte. 
 • De toegankelijkheid voor de gebruikers.  
 • De beweging van het materiaal. 
 • Of het materiaal voorkomt in verluchtingssystemen. 
 • Broosheidsgehalte. 
 • Asbestgehalte. 

Stap 4: Beheersplan 

De volgende stap is om een voorstel voor een beheersplan op te maken. Dit gebeurt op basis van de risico-evaluatie en het toepassen van een rekenkundige formule. Het beheersprogramma bestaat mogelijk uit: 

 • Een regelmatige beoordeling van het materiaal. Dit gebeurt minstens 1 keer per jaar. 
 • Een opsomming van de maatregelen die genomen moeten worden wanneer het materiaal in slechte staat is. De maatregelen zijn fixatie, inkapseling en/of verwijdering
 • Een lijst van instructies voor de werkzaamheden van asbestverwijdering. 

Welke gegevens vind je terug in een asbestinventaris? 

Een asbestinventaris bevat over het algemeen enkele basisonderdelen

 • Een identificatie van het gebouw en een overzicht van de ruimtes waar asbest gevonden werd. 
 • Een beschrijving van het type asbesthoudende materiaal en hoeveel ervan aanwezig is. 
 • Een risicobeoordeling van de aanwezige asbestmaterialen in het gebouw. 
 • Een evaluatie van de noodzaak van verwijderings- en saneringsmaatregelen
 • Advies over het beheer en de verwijdering van het asbest in het gebouw. 
 • Eventueel ook aanbevelingen voor een verdere inspectie of analyse.

Wil je een asbestinventaris laten opstellen door een deskundige? Verstuur je aanvraag en kom in contact met asbestspecialisten

Wil je een asbestinventaris laten opstellen? Of wil je advies op maat van asbestdeskundigen?

Vul het offerteformulier in en kom in contact met erkende asbestspecialisten uit jouw regio. Zij sturen je gratis en vrijblijvend offertes op met prijsvoorstellen en eventuele extra diensten die ze aanbieden. Door meerdere offertes van verschillende asbestdeskundigen te vergelijken, kan je de keuze maken die het beste bij jouw situatie past.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Over welk type gebouw gaat het?
2*. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?
3*. Wanneer wenst u deze dienst?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Asbest verwijderen
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Asbest verwijderen