Premie voor een warmtepomp in nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen zijn er geen afzonderlijke premies voor de installatie van een warmtepomp, maar toch loont het om een warmtepomp te installeren.

Het heeft een positieve impact op je E-peil en wie een extra inspanning levert om energiezuinig te bouwen, kan daarvoor beloond worden.

Ligt het toegekende E-peil van jouw woning aanzienlijk lager dan de norm, dan krijg je automatisch een vermindering van de onroerende voorheffing en kan je, onder bepaalde voorwaarden, ook nog een premie verkrijgen van netbeheerder Fluvius.

Vraag hier je offertes aan!

Wanneer recht op Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse overheid?

Je kan enkel de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor woningen waar de vergunning die je de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend. Nieuwbouw dus niet.

De volgende types warmtepompen komen in aanmerking voor een premie:

 • Geothermische warmtepomp
 • Lucht/lucht-warmtepomp
 • Lucht/water-warmtepomp
 • Hybride lucht/water-warmtepomp

Elke eigenaar en investeerder in woon- en niet-woongebouwen komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van een warmtepomp.

Bij een gemeenschappelijke warmtepomp die dient voor meerdere appartementen van een appartementsgebouw, komt de premie tot aan de investeerder voor het volledige appartementsgebouw of aan de vereniging van mede-eigenaars (VME).

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen die voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen die voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet én waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor datum van de eindfactuur werd verleend.

warmtepompen buiten

Bij nieuwbouwwoningen

Voor een nieuwbouw met bouwaanvraag die ingediend werd vanaf 2017 wordt er geen E-peilpremie meer gegeven. De premie kan enkel maar aangevraagd worden voor bouwaanvragen met indiendatum tot 31/12/2016.

Bij nieuwbouw met bouwaanvragen t.e.m. 2016 geeft netbeheerder Fluvius een premie als het E-peil aanzienlijk lager ligt dan het maximaal E-peil.

De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse Gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving geldt en waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend ten laatste op 31/12/2016.

De datum waarop je het energieprestatiecertificaat “EPC Bouw” met het E-peil krijgt, mag wel na 31/12/2016 vallen.

De E-peilpremie is afhankelijk van:

 • De datum van de bouwaanvraag
 • Het E-peil van jouw woning of appartement: hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie

Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking en de premie kan maar 1 keer per woning aangevraagd worden.

De premie voor een woning is niet dezelfde als die voor een appartement. De E-peilpremie voor een nieuwbouwwoning is:

Bouwaanvraag ingediendE-peilBedrag
Vóór 01 – 01 – 2010E80 – E61400 euro voor E80
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Vóór 01 – 01 – 2010E60 – E411.000 euro voor E60
(+ 40 euro per E-peilpuntverlaging)
Vóór 01 – 01 – 2010E40 of lager1.800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2010 tot 31 – 12 – 2011E60 – E411.000 euro voor E60
(+ 40 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2010 tot 31 – 12 – 2011E40 of lager1.800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2012 tot 31 – 12 – 2013E50 – E411.400 euro voor E50
(+ 40 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2012 tot 31 – 12 – 2013E40 of lager1.800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2014 tot 31 – 12 – 2014E40 of lager1.800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2015 tot 31 – 12 – 2015E30 of lager1.800 euro voor E30
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2016 tot 31 – 12 – 2016E20 of lager1.800 euro voor E20
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
Vanaf 1 – 1 – 2017 Geen premie

De E-peilpremie voor een nieuwbouwappartement is:

Bouwaanvraag ingediendE-peilBedrag
Vóór 01 – 01 – 2010E80 – E61200 euro voor E80 (+10 euro per E-peilpuntverlaging)
Vóór 01 – 01 – 2010E60 – E41400 euro voor E60
(+ 20 euro per E-peilpuntverlaging)
Vóór 01 – 01 – 2010E40 of lager800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2010 tot 31 – 12 – 2011E60 – E41400 euro voor E60
(+ 20 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2010 tot 31 – 12 – 2011E40 of lager800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2012 tot 31 – 12 – 2013E50 – E41600 euro voor E50
(+ 20 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2012 tot 31 – 12 – 2013E40 of lager800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2014 tot 31 – 12 – 2014E40 of lager800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2015 tot 31 – 12 – 2015E30 of lager800 euro voor E30
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Van 1 – 1 – 2016 tot 31 – 12 – 2016E20 of lager800 euro voor E20
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
Vanaf 1 – 1 – 2017 Geen premie
Warmtepomp laten installeren?
Vraag gratis offertes aan en kom in contact met professionals in jouw buurt!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Bij renovatie/verbouwing woning 2022 – 2023

Je kan de premie aanvragen voor een renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of een niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest.

Je komt ook in aanmerking voor de premie bij de realisatie van een nieuwe woning of een nieuw appartement door herbestemming.

Je komt niet in aanmerking voor de premie bij een gebouw dat volledig gesloopt en volledig herbouwd wordt. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw. Als je niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kan je in het Vlaamse Gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie vragen.

Welke subsidies kan je aanvragen bij nieuwbouw?

Verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening bij eender welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van en woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van zelfstandige activiteit. De verzekering helpt je dan bij de aflossing van de lening.

De voorwaarden zijn:

 • Je hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen of 25.000 euro voor louter renovatiewerken.
 • Je moet jouw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalopname van jouw lening.
 • Jouw woning waarvoor je leent ligt in het Vlaams Gewest en is/wordt jouw hoofdverblijfplaats.
 • De waarde van jouw woning mag niet hoger geschat zijn dan 378.120 euro door de kredietinstelling.
 • Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborg wonen gehad.
 • Je moet werken op het moment van de aanvraag en het volledige jaar dat er aan voorafging.
 • Je moet volledig arbeidsgeschikt zijn en geen arbeid verrichten met toestemming van een medisch adviseur. Je mag ook niet arbeidsongeschikt zijn geweest in voorbije 12 maanden. Een uitzondering wordt gemaakt voor zwangerschap of profylactisch verlof.

Korting op onroerende voorheffing

Je kan een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of een ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet en wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat (het “EPC Bouw”).

De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw wel of niet bewoond is en of de bewoner van het gebouw eigenaar is of niet. Er moet wel altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en het gebouw moet een voldoende lage E-peil hebben.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald.

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • Wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • Welke werken worden uitgevoerd?
 • Tot en met 2022: gaat het over een nieuwbouw of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • Vanaf 2023: gaat het om een (gedeeltelijke) herbouw ofover een ingrijpende energetische renovatie?
 • Hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

De vermindering wordt normaal gezien automatisch toegekend op jouw aanslagbiljet, dus je moet zelfs niks ondernemen. Als je van mening bent dat de vermindering ten onrechte niet werd toegekend op jouw aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingsdienst.

Lokale subsidies

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor bouw, renovatie of aankoop van een nieuwbouwwoning om zo de mensen te stimuleren en een kans te geven om een eigen woning te kopen of te verbeteren. De premies waarop je recht hebt, verschillen sterk van gewest tot gewest.

Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten en premies die gegeven worden door provincies, gemeentes en netbeheerders. Vraag daarom zeker na op welke premies jij recht hebt bij lokale instanties.

Vraag hier gratis en vrijblijvend offertes aan en bespaar kosten

Heb je recht op een premie met de geplande renovatiewerken? Vraag dan hier gratis en vrijblijvend offertes aan van professionals in jouw buurt, ontvang gratis advies en vergelijk prijzen om zo tot de beste oplossing te komen voor jouw situatie.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Waarom wenst u een warmtepomp?
2*. Welk type warmtepomp wenst u?
3*. Wat is uw geschat budget voor de warmtepompinstallatie?
4*. Wanneer wenst u de warmtepomp?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Warmtepomp
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Warmtepomp