Wat is de SOBANE methode?

Om de risico’s in uw onderneming aan het licht te brengen, voert u een risicoanalyse uit. Die analyse biedt waardevolle inzichten die u kunt gebruiken om preventiemaatregelen op te stellen. Een bekende methode voor het uitvoeren van een risicoanalyse is de SOBANE methode.

De SOBANE methode bestaat uit 4 interventieniveaus:

  1. Screening (opsporing).
  2. Observatie.
  3. Analyse.
  4. Expertise.

De eerste 2 interventieniveaus (screening en observatie) hebben een participatieve benadering. Er wordt beroep gedaan op de kennis van de betrokken werknemers. Zij hebben terreinervaring en een duidelijk zicht op de risico’s binnen hun werkpost of functie. De methode zet de werknemers in om na te denken over de problemen en mee op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

De laatste 2 interventieniveaus (analyse en expertise) worden pas ingezet wanneer de risico’s moeilijk in te schatten en/of aan te pakken zijn. De risico’s worden bestudeerd door een specialist, bijvoorbeeld de preventieadviseur, en een expert, bijvoorbeeld een gespecialiseerd arts wanneer het gaat om gezondheidsrisico’s. De expertise van de specialist en de wetenschappelijke kennis van de expert bouwen verder op de kennis en ervaringen van de werknemers.

Specialist inschakelen

Wat zijn de basisprincipes van de SOBANE strategie?

De SOBANE strategie steunt op een aantal basisprincipes.

Eerst en vooral ligt de focus op preventie en aanpassingen van het werk en de werkomstandigheden aan de werknemers. De methode doelt op het optimaliseren van het welzijn en de productiviteit, niet enkel op het naleven van de wetten.

Daarnaast heeft elke werknemer een actieve rol in preventie en zijn de werknemers niet het passieve voorwerp van de preventiemaatregelen of het preventiebeleid. De input van de werknemers over de eigen arbeidssituatie (screening en observatie) is daarbij complementair aan de input van de specialisten en experts (analyse en expertise).

Volgens de SOBANE methode zijn alle problemen en risico’s op het werk met elkaar verbonden. Een globale risicoanalyse van de werkomgeving is daarom nodig. Eens de risico’s gekend zijn, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Een kwantitatieve evaluatie heeft daarop geen voorrang.

Meer weten over preventie?Krijg vrijblijvend advies van een specialist.

Déparis gids: Participatieve werknemersvergadering

In de Déparis gidsen vindt u een handige leidraad voor het leiden van een werknemersvergadering omtrent het opsporen of screenen van risico’s op het werk. 

Er zijn verschillende gidsen waarvan de inhoud werd aangepast aan verschillende beroepen en sectoren. In een grote onderneming is het goed mogelijk dat u verschillende gidsen nodig heeft om de uiteenlopende arbeidssituaties te onderzoeken.

Brochure per risicodomein: Veiligheid, psychosociale aspecten, beeldschermwerk, …

Het tweede preventieniveau, observatie, wordt ook tijdens een participatie werknemersvergadering uitgevoerd. De observatie legt de focus op een specifiek probleem, bijvoorbeeld werkbelasting, brandrisico, lawaai of het gebruik van gevaarlijke chemische producten.

De SOBANE strategie werkt met specifieke brochures per risicodomein. In de brochures vindt u opnieuw een leidraad voor het leiden van de werknemersvergadering. Daarnaast omvatten de brochures ook tools die u samen met de preventieadviseur tijdens de analyse kunt gebruiken om complexe problemen aan te pakken.

Tot slot bevatten de brochures ook informatie over wat de betrokken actoren van de onderneming kunnen verwachten van de experts die tussenkomen bij zeer complexe problemen, en hoe zij met de experts kunnen samenwerken.

Een analyse volgens de SOBANE methode? Contacteer een specialist voor informatie op maat

Als werkgever staat u in voor de veiligheid binnen uw onderneming. Gelukkig staat u er niet alleen voor: u kunt steeds rekenen op de kennis en ervaring van uw preventieadviseurs.

Heeft u vragen over de risicoanalyse, wilt u meer weten over de SOBANE methode, of bent u op zoek naar een preventieadviseur voor uw onderneming? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies van specialisten en offertes op maat. Zo vindt u snel en eenvoudig een duurzame oplossing voor uw onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.