Wat is een indienststellingsverslag?

Een indienststellingsverslag (IDV) bevestigt dat een beschermings- of arbeidsmiddel voldoet aan de relevante veiligheids- en hygiënenormen.

Het verslag moet worden opgesteld voor het beschermings- of arbeidsmiddel voor het eerst in gebruik wordt genomen. Ook voor een arbeids- of beschermingsmiddel opnieuw in gebruik wordt genomen, moet u een indienststellingsverslag laten opmaken. 

U moet als werkgever voor elke ingebruikname in het bezit zijn van een indienststellingsverslag dat bevestigt dat…

  • Het middel de eisen omtrent veiligheid en hygiëne naleeft. Doorgaans gaat het om het CE certificaat en conformiteitsattest.
  • Het middel de voorwaarden die bepaald werden na de risicoanalyse naleeft.
  • Het middel correct gebruikt kan worden in de arbeidsomgeving. Denk maar aan de juiste opstelling, en beschikbare en duidelijke instructies.

Daarnaast moet u ook kunnen aantonen dat de veiligheids- en hygiënemaatregelen in het verslag zijn uitgevoerd en/of worden nageleefd door de gebruikers van het beschermings- of arbeidsmiddel.

IDV opstellen

Wat wordt verstaan onder arbeidsmiddelen?

Arbeidsmiddelen zijn alle gereedschappen, beschermingsmiddelen, machines, apparaten en installaties die gebruikt worden op de werkvloer. Het gaat om elk middel waarmee een arbeidstaak kan worden uitgevoerd.

Het ‘in gebruik nemen van een arbeidsmiddel’ kan verschillende vormen aannemen. Het middel kan gebruikt worden, maar evengoed vervoerd, onderhouden, gerepareerd of gereinigd worden.

Is het verplicht?

Als werkgever bent u verplicht om de risico’s op de werkvloer voorkomen of minstens zoveel mogelijk te beperken. Voor elk arbeidsmiddel moet u dus een indienststellingsverslag laten opmaken en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Opgelet: Ook als arbeidsmiddelen over een CE-keuring beschikken, mogen ze pas in gebruik worden genomen na het opstellen van een indienststellingsverslag.

Wie moet het indienststellingsverslag opstellen?

Het verslag wordt opgemaakt door een preventieadviseur

Op zoek naar een preventieadviseur?Vraag advies en vergelijk offertes!

Opmaak en voorbeelden: Wat staat in het indienststellingsverslag?

Het indienststellingsverslag bevat 5 elementen.

1. Informatie over het arbeidsmiddel

Het IDV geeft een kort overzicht van de beschikbare informatie over het arbeidsmiddel. Het kan bijvoorbeeld gaan om het type arbeidsmiddel, het bouwjaar en het merk.

2. Analyse van de veiligheidsaspecten

De preventieadviseur analyseert de veiligheidsaspecten van het arbeidsmiddel. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid van het CE-certificaat, de stabiliteit van de opstelling, de onderhoudsplannen, en of het middel werd aangesloten conform het AREI.

De preventieadviseur noteert of de veiligheidsaspecten aanwezig zijn. Is een veiligheidsaspect niet in orde? Dan geeft de preventieadviseur aan wat er ontbreekt en geeft hij of zij aanvullende uitleg.

3. Inschattingsfactoren risicoanalyse

Eventuele gevaren die (het gebruik van) het arbeidsmiddel met zich mee brengt worden ingeschat. Er worden 3 aspecten van het risico beschreven: de waarschijnlijkheid, de blootstelling en het effect van het risico.

4. Risicoanalyse

De preventieadviseur voert vervolgens een risicoanalyse uit. Daarin noteert hij of zij de aard en grootte van elk risico. Het kan gaan om snijwonden, stof, of brandgevaar.

De preventieadviseur geeft een duidelijke omschrijving van het risico en noteert de bijhorende preventiemaatregelen om het risico te beperken. Daarnaast geeft de preventieadviseur een overzicht van welke beschermingsmiddelen al dan niet gedragen moeten worden tijdens het gebruik van het arbeidsmiddel.

5. Advies 

In een laatste onderdeel geeft de preventieadviseur (samen met een eventueel comité voor preventie en bescherming op het werk) aan of het arbeidsmiddel al dan niet verantwoord gebruikt kan worden mits de nodige preventiemaatregelen genomen worden. 

De preventieadviseur en het CPBW kunnen adviseren dat het arbeidsmiddel enkel onder bepaalde voorwaarden gebruikt kan worden. Als werkgever neemt u de uiteindelijke beslissing.

Indienststellingsverslag  opstellen

Heeft u vragen over arbeidsveiligheid en preventie? Contacteer een specialist voor info op maat

Heeft u vragen over het indienststellingsverslag, wilt u meer weten over veiligheid en preventie, of bent u op zoek naar een preventieadviseur? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies op maat en een overzicht met offertes. Zo kunt u snel en eenvoudig informatie inwinnen, het aanbod vergelijken, en een oplossing vinden op maat van uw onderneming.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.