Wat is een jaaractieplan (JAP)?

Het jaaractieplan kadert in het dynamisch risicobeheersingssysteem. In het jaaractieplan neemt u op welke acties u dat jaar onderneemt om het welzijn op het werk te verbeteren. Het plan vermeldt ook wie daarvoor verantwoordelijk is, en wanneer de acties uitgevoerd worden.

In het jaaractieplan staan niet enkel maatregelen en acties om arbeidsongevallen te voorkomen. Het plan kan ook acties omvatten die bijvoorbeeld het psychosociaal welzijn, de ergonomie, of de gezondheid op het werk verbeteren.

Jaaractieplan JAP opstellen

JAP en Globaal Preventieplan (GPP)

In het dynamisch risicobeheersingssysteem speelt risicoanalyse een belangrijke rol. Tijdens de risicoanalyse gaat u op zoek naar risico’s op de werkvloer. 

Op basis van de vaststellingen en adviezen uit die risicoanalyse stelt u het vijfjaarlijkse globaal preventieplan (GPP) op. Daarin omschrijft u de doelstellingen voor de komende 5 jaar inzake welzijn op het werk. Het GPP bevat onder meer de te nemen maatregelen, hun prioriteiten, en de verantwoordelijken.

Het GPP omschrijft de acties op langere termijn. Om de concrete acties op kortere termijn in te plannen, stelt u het jaaractieplan (JAP) op. Het JAP is de concrete, praktische uitwerking van het GP.

Codex: Is een JAP opmaken verplicht?

Het opstellen van het JAP is, volgens de codex welzijn op het werk, verplicht voor elke onderneming die ten minste 1 werknemer in dienst heeft.

U moet het jaaractieplan voor 1 november van het dienstjaar voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Beschikt uw onderneming niet over een CPBW? Dan legt u het jaaractieplan voor aan de vakbondsafvaardiging. Als uw onderneming ook geen syndicale afvaardiging heeft, legt u het jaaractieplan rechtstreeks voor aan uw werknemers.

Het JAP mag niet uitgevoerd worden voor het CPBW, de vakbondsafvaardiging, of de werknemers hun advies verleend hebben over het ontwerp van het jaaractieplan.

Meer weten over welzijn op het werk?Contacteer een expert voor advies op maat!

Wie stelt het JAP op?

Bij het opstellen van het jaaractieplan zijn verschillende partijen betrokken. Omdat het plan een directe invloed heeft op alle leden van de organisatie, wordt iedereen die deel uitmaakt van de hiërarchische lijn betrokken bij de opmaak. Het gaat dus om elk lid van de onderneming die op de een of andere manier bevoegd is om bevelen te geven aan andere werknemers.

Daarnaast zijn de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, net als de preventieadviseur(s), nauw betrokken bij het opstellen van het JAP.

Vaak kiezen werkgevers voor het inschakelen van een externe preventieadviseur. Het opmaken van het JAP vergt namelijk veel tijd, werk en kennis, waardoor een externe partij een waardevolle meerwaarde biedt.

Als werkgever bent u uiteraard ook betrokken bij de opmaak van het plan. U bent de eindverantwoordelijke

Groepsvergadering

Inhoud: Hoe ziet een jaaractieplan er uit?

De inhoud van het jaaractieplan wordt gebaseerd op het globaal preventieplan. In het JAP staan de doelstellingen inzake het preventiebeleid voor het komende jaar, en hoe u die zal verwezenlijken. Het gaat concreet om volgende punten:

  • De prioritaire doelstellingen voor het volgende dienstjaar.
  • Met welke methodes en middelen uw onderneming die doelstellingen zal bereiken.
  • Wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het JAP, wat hun opdrachten en verplichtingen zijn, en welke middelen zij zullen gebruiken.
  • Eventuele aanpassingen die aangebracht zullen worden aan het GPP, bijvoorbeeld door resultaten uit een risicoanalyse naar aanleiding van ongevallen die het afgelopen dienstjaar plaatsvonden, wijzigingen binnen het bedrijf, of adviezen uit het jaarverslag van het voorbije jaar.

Een doeltreffend jaaractieplan opstellen? Laat u bijstaan door een preventieadviseur

Een stapje voor zijn op vlak van welzijn? Met een extern preventieadviseur kunt u terugvallen op de kennis en expertise die nodig zijn om een doeltreffend preventiebeleid te voeren in uw onderneming.

Heeft u vragen over het jaaractieplan of welzijn op het werk in het algemeen? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies van specialisten, en offertes op maat. Zo vindt u snel en eenvoudig de geschikte adviseur voor uw onderneming.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.