Definitie: Wat betekent risicoanalyse?

Als werkgever staat u in voor de veiligheid en het welzijn op de werkvloer. Aan de hand van een risicoanalyse krijgt u een beeld van de gevaren op de werkvloer.

Het gaat om gezondheid, welzijn en veiligheid in brede zin. Met een risicoanalyse kunt u de gevaren van verschillende aspecten op de werkvloer in kaart brengen, bijvoorbeeld gezondheid, maar ook psychosociaal welzijn of ergonomie.

De risicoanalyse gebeurt op 3 niveaus: de organisatie als geheel, een groep werkposten of functies, en het individu. Aan de hand van de analyse stelt u samen met de preventiediensten de nodige preventiemaatregelen op.

Nieuwe risicoanalyse opstellen

Dynamisch risicobeheersingssysteem

Een eenmalige risicoanalyse volstaat niet. De risicoanalyse maakt deel uit van een dynamisch risicobeheersingssysteem.

U blijft de risico’s systematisch analyseren, preventiemaatregelen bijsturen, en het preventiebeleid aanpassen. Met een risicoanalyse evalueert u vervolgens de huidige preventiemaatregelen met het oog op het verbeteren van het preventief beleid.

Er zijn een aantal situaties waarin een nieuwe risicoanalyse zich opdringt:

  • Na een arbeidsongeval of incident op de werkvloer.
  • Veranderingen in de organisatie van het werk: nieuwe procedures, processen of methodes, een nieuwe werkplaats of een nieuw gebouw
  • Bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer. Ook bij het aanwerven van stagiairs, uitzendkrachten en jobstudenten voert u een nieuwe risicoanalyse uit.
  • Bij het in gebruik nemen van nieuwe arbeidsmiddelen en producten, bijvoorbeeld nieuwe beschermingsuitrustingen.

Wat staat er in de risicoanalyse?

Een risicoanalyse beantwoordt 4 vragen.

  1. Wat zijn de risico’s in het bedrijf/op de werkpost/voor het individu?
  2. Wie kan getroffen worden door het risico?
  3. Welke maatregelen kunt u nemen? Welke maatregelen krijgen de prioriteit?
  4. Zijn de huidige preventiemaatregelen voldoende?
Meer weten over risicoanalyse?Contacteer een expert en krijg gratis advies op maat!

Doel: Waarom is een risicoanalyse belangrijk?

Als werkgever draagt u de wettelijke verplichting om te waken over het welzijn op het werk en de risico’s op de werkvloer te analyseren. U moet de nodige maatregelen nemen om gevaarlijke werkomstandigheden te voorkomen en uw werknemers te beschermen. De risicoanalyse vormt een belangrijke basis voor die preventiemaatregelen, en maakt duidelijk waar extra bescherming nodig is.

Daarnaast wapent u uw werknemers tegen arbeidsongevallen, beroepsziekten, een te hoge werkdruk en overmatige stress.

Ziekteverzuim als gevolg van een van de risico’s op de werkvloer kan ernstige gevolgen hebben voor uw werknemers zelf, maar ook voor uw onderneming. Denk maar aan een verlaagde efficiëntie en productiviteit, een verhoogde werkdruk voor werknemers die taken overnemen van een zieke collega, of een verslechtering van de sfeer op het werk.

Hoe ziet een risicoanalyse of risk analysis er uit?

De risicoanalyse is een taak voor de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, met aan het hoofd een preventieadviseur. Elke risicoanalyse bestaat uit verschillende fasen. Over het algemeen verloopt de risicoanalyse volgens de volgende 3 stappen.

1. Risico’s en gevaren identificeren

In een eerste stap gaat de preventieadviseur na welke risico’s en gevaren er zijn. Dat kan per werkpost, voor elke individuele werknemer, of globaal.

2. Nadere bepaling van de risico’s

Vervolgens bepaalt de preventieadviseur wat de risicofactoren zijn, en onderzoekt hij of zij de oorzaken van de risico’s. De preventieadviseur gaat ook na wie door het risico bedreigd wordt: een individu, werkpost of functie, of de hele organisatie.

3. Evaluatie van de risico’s

Nu de risico’s gekend zijn, kan de preventieadviseur ze evalueren/analyseren. Hij of zij zoekt een antwoord op vragen als: hoe groot is het risico? In welke mate bieden de huidige maatregelen bescherming? Is het risico aanvaardbaar, of zijn extra preventiemaatregelen dringend nodig?

Verschillende methodes bij opstellen

Er zijn verschillende methodes waarop de preventiediensten een risicoanalyse kunnen uitvoeren. Niet elke methode is geschikt voor het beoordelen van elk soort risico. De preventieadviseur en de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn verantwoordelijk voor het bepalen en gebruiken van de correcte methode.

Over het algemeen kunnen de methodes opgedeeld worden in 2 groepen: de kwalitatieve, en de kwantitatieve methodes.

Kwantitatieve methode

De preventieadviseur kwantificeert de risico’s en gevaren. Hij of zij zet ze om in meetbare criteria, bijvoorbeeld de financiële gevolgen van een incident.

Kwalitatieve methode

Een kwalitatieve risicoanalyse bekijkt (hypothetische) situaties en scenario’s. De preventieadviseur maakt een schatting van de risico’s en hun dreiging

Preventieadviseur

Meer weten over risicoanalyses? Contacteer een expert!

Met een goede risicoanalyse kunt u de gevaren in uw bedrijf drastisch verkleinen. Bent u op zoek naar een preventieadviseur voor uw onderneming, of heeft u vragen over risicoanalyses? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en vrijblijvend advies van specialisten en offertes op maat. Zo wint u belangrijke informatie in, kunt u het aanbod vergelijken, en vindt u snel en eenvoudig een oplossing voor uw onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.