Wat betekent vertrouwenspersoon op het werk?

Een vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor het personeel van uw onderneming. De vertrouwenspersoon neemt heel wat opdrachten voor zijn of haar rekening. Hij of zij luistert, adviseert, verwijst werknemers door naar de juiste instanties en kan bij conflicten op de werkvloer als bemiddelaar optreden.

Werknemers kunnen de vertrouwenspersoon aanspreken bij zaken als grensoverschrijdend gedrag, een te hoge werkdruk, of andere psychosociale problemen op de werkvloer.

Rol en functie: Wat houdt het takenpakket in?

Het takenpakket van een vertrouwenspersoon is erg divers. Een greep uit de opdrachten van de vertrouwenspersoon:

  • Luisteren en adviseren. Een vertrouwenspersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor aan werknemers die problemen ervaren op het werk. Hij of zij kan advies bieden en helpt op een informele manier bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op de werkvloer.
  • Risicoanalyse en preventiebeleid. De vertrouwenspersoon kan (geanonimiseerde) gegevens doorspelen over veelvoorkomende incidenten en conflicten aan de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij of zij draagt ook bij aan het uitwerken van interne procedures bij problemen op de werkvloer.
  • Interventie. Een vertrouwenspersoon kan informele bemiddelingen leiden, en werknemers doorverwijzen naar de preventieadviseur voor een verzoek tot formele interventie. 
  • Overleg. De vertrouwenspersoon overlegt regelmatig met de preventieadviseur psychosociaal welzijn.

De vertrouwenspersoon zal daarnaast:

  • Bemiddelen bij moeilijkheden: ervaringen uitwisselen en oplossing zoeken
  • Register van feiten; enkel vertrouwenspersoon en preventieadvideur hebben hier toegang toe. Verklaring wordt opgenomen bij pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedraag.

Let op: De vertrouwenspersoon is onderworpen aan geheimhoudingsplicht. Hij of zij mag de werkgever bijgevolg geen persoonlijke informatie over werknemers verschaffen zonder expliciete toestemming.

Veilige werkplek

Wetgeving: Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor uw bedrijf wettelijk verplicht?

Volgens de wetgeving bent u als werkgever niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het wordt echter wel aanbevolen.

Meer weten over de rol van de vertrouwenspersoon?
Contacteer een expert voor advies op maat.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Hoe de juiste vertrouwenspersoon aanstellen?

Niet elke werknemer mag aangesteld worden als vertrouwenspersoon. U heeft de keuze uit verschillende partijen:

  • Een lid van het personeel van de onderneming.
  • Een extern persoon die niet bij u in dienst is.
  • De interne preventieadviseur (tenzij u die rol zelf vervult), of een preventieadviseur psychosociale aspecten.

De kandidaat vertrouwenspersoon wordt aangesteld bij een akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers of leidend ambtenaar. Daarna maken zij en de hiërarchische lijn de rol bekend.

Een vertrouwenspersoon moet de nodige opleidingen, goedgekeurd door de vlaamse overheid, volgen om zijn of haar rol te vervullen. Regelmatige bijscholing verzekert dat de vertrouwenspersoon de functie naar behoren kan blijven uitvoeren.

Bepaalde functies sluiten de mogelijkheid om als vertrouwenspersoon aangeduid te worden uit. Als werkgever mag u bijvoorbeeld niet als vertrouwenspersoon optreden. Iemand met leidinggevende bevoegdheden of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer komen evenmin in aanmerking. Een preventieadviseur kan u adviseren over welke werknemers binnen uw onderneming al dan niet in aanmerking komen.

Waarom een externe of interne vertrouwenspersoon aanstellen?

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon op de werkvloer kan op de eerste plaats open communicatie op het werk ondersteunen. De nieuwe vertrouwenspersoon maakt namelijk deel uit van het personeel van de onderneming, waardoor werknemers zich minder geremd voelen om een gesprek aan te knopen. Dit draagt bijgevolg aan bij bescherming op het werk. 

Hij of zij verlaagt de drempel naar het aankaarten van problemen of het verzoeken van een informele interventie (zowel tussen werknemers onderling als bij een conflict tussen werknemers en leidinggevenden). Een gesprek met de vertrouwenspersoon verloopt bovendien op volledig vertrouwelijke wijze. Voorzie hiervoor een passend lokaal en geef voldoende tijd voor gesprekken. 

Bijgevolg kan de vertrouwenspersoon belangrijke (geanonimiseerde) informatie aan het licht brengen. Die gegevens kunnen waardevol zijn voor het bijschaven van het welzijnsbeleid op het werk.

Interne vertrouwenspersoon

Meer weten over de opleiding en taken van een vertrouwenspersoon, en wat die voor u als werkgever kan betekenen? Krijg advies op maat!

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen in uw onderneming. Wilt u meer weten over wat een vertrouwenspersoon doet, de kosten en hoe u de juiste persoon aanstelt? Of bent u op zoek naar een preventieadviseur? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies op maat en offertes van preventieadviseurs. Zo vindt u snel en eenvoudig een oplossing voor uw onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.