Wat is gezondheid op de werkvloer? Mentale en fysieke gezondheid op de werkvloer

Gezondheid op de werkvloer is een zeer ruim thema. Enerzijds gaat het om het beschermen van werknemers die op het werk blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s. Denk maar aan de blootstelling aan schadelijke chemische middelen of grote fysieke inspanningen. Ook de mentale gezondheid van de medewerkers valt onder het thema gezondheid op de werkvloer.

Anderzijds kan gezondheid op de werkvloer ook de algemene gezondheid van de medewerkers omvatten. Denk maar aan initiatieven als sport op het werk, of campagnes om werknemers te helpen bij het stoppen met roken. Ook workshops rond gezondheidsthema’s als slaap, gezonde voeding of een gezonde balans tussen werk en privéleven vallen onder gezondheid op de werkvloer. 

werk-privé balans

Wat is een gezonde werkomgeving? Wat is de invloed van werk op de gezondheid?

In een gezonde werkomgeving wordt gewaakt over de mentale, fysieke en psychosociale gezondheid van alle medewerkers. De medewerkers kunnen hun werk om een veilige manier uitvoeren, en ook op lange termijn is hun gezondheid beschermd. Er wordt aandacht geschonken aan de bedrijfscultuur, de samenwerking tussen collega’s en de ergonomie op de werkvloer.

Daarnaast kunt u als werkgever ook inspanningen leveren om de werknemers gezond en fit te houden. Denk maar aan beweegmomenten op de werkvloer, preventiecampagnes en het verschaffen van informatie over gezondheid in het algemeen.

Gezondheid in kader van welzijn op het werk

Werkgevers zijn verplicht om het welzijn op de werkvloer te bevorderen. Zaken als veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne zijn belangrijke welzijnsdomeinen waarover werkgevers moeten waken. Ook gezondheid is een belangrijk welzijnsdomein.

Snel en eenvoudig advies en offertes op maat ontvangen?
Vul dit formulier in voor gratis en vrijblijvend advies en offertes!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Hoe kan een werkgever voor een gezonde werkplek zorgen?

Hoe ziet gezondheid op de werkvloer er uit in de praktijk?

Gezondheidstoezicht: Het medisch onderzoek en de arbeidsarts

Gezondheid op de werkvloer begint al bij het aannemen van werknemers. Zo kunnen nieuwe medewerkers gescreend worden tijdens een preventief medisch onderzoek. Dergelijk onderzoek stelt de preventieadviseur-arbeidsarts in staat om de geschiktheid van werknemers te beoordelen.

Het gezondheidstoezicht zorgt er verder voor dat gezondheidsrisico’s vermeden kunnen worden. Zo wordt voor elke werknemer passend werk gevonden, en kan rekening gehouden worden met de mogelijkheden van individuele werknemers. Ook de re-integratie van voormalig arbeidsongeschikte werknemers valt onder het gezondheidstoezicht.

Ook het periodieke medisch onderzoek speelt een belangrijke rol in het welzijnsbeleid van een organisatie. Tijdens het onderzoek kunnen beroepsziekten of de aanleg voor beroepsziekten worden vastgesteld. Die onderzoeken vormen als geheel ook een goed beeld van hoe het staat met de algemene gezondheid op de werkvloer.

Welke medische onderzoeken nodig zijn, is uiteraard afhankelijk van de aard van arbeid die uitgevoerd wordt op de werkvloer. Een arbeidsarts analyseert de risico’s en bepaalt welke onderzoeken relevant zijn. 

gezondheid op het werk

Het voeren van een actief gezondheidsbeleid

U kunt als werkgever natuurlijk ook verder gaan dan het beperken van gezondheidsrisico’s. Een actief gezondheidsbeleid kan vele vormen aannemen. De arbeidsomstandigheden optimaliseren, zal er voor elke onderneming wat anders uitzien.

Denk maar aan het ter beschikking stellen van informatie rond belangrijke gezondheidsthema’s, het organiseren van opleidingen en het voorzien van de nodige middelen (van de juiste bureaustoel tot een gezonde lunch).

Een actief gezondheidsbeleid stimuleert niet enkel de fysieke (en mentale) gezondheid van de medewerkers, maar kan ook het engagement en de productiviteit van de werknemers verhogen.

Samenwerking met het EDPBW en het IDPBW

Als werkgever staat u er gelukkig niet alleen voor. Bedrijven met minstens 1 medewerker zijn verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten. Ze zijn in de meeste gevallen ook verplicht aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

Die diensten zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het welzijnsbeleid. Hoe dat welzijnsbeleid er precies uitziet, is natuurlijk afhankelijk van de precieze activiteiten van de organisatie. Elk bedrijf heeft zijn eigen uitdagingen, maar gezondheid is in elke organisatie een relevant onderwerp. 

Omdat gezondheid een bijzonder ruim onderwerp is, kan het interessant zijn om delen van het actief gezondheidsbeleid uit te besteden aan een EDPBW en een extern preventieadviseur. Zij kunnen onder meer informatie beschikbaar stellen, health-checks organiseren, en een gezonde levensstijl op een creatieve en efficiënte manier stimuleren.

Meer weten over gezondheid op het werk?Contacteer een specialist!

Het belang van gezondheid op de werkvloer

Werknemers zouden zo’n 60 procent van hun tijd doorbrengen op de werkvloer. Een ongezonde werkomgeving heeft bijgevolg een enorme impact op hun gezondheid en algemeen welzijn. Maar waarom is welzijn op de werkvloer zo belangrijk?

Verplichting: Veiligheid en gezondheid waarborgen

Werkgevers zijn verplicht om de gezondheid van hun medewerkers te beschermen. Het medisch toezicht organiseren, het waken over de arbeidsveiligheid en het ter beschikking stellen van veilige materialen waarmee werknemers hun arbeid veilig kunnen uitvoeren, zijn bij wet verplichte verantwoordelijkheden van de werkgever.

Gezondheid op de werkvloer is echter veel meer dan het naleven van een verplichting.

Minder afwezigheden

Gezonde werknemers worden minder vaak én minder lang ziek. Absenteïsme kan een onderneming niet enkel duur komen te staan, maar is ook nefast voor de motivatie op de werkvloer, de productiviteit van de organisatie en de kwaliteit van het geleverde werk.

Vitaliteit: Verhoogde productiviteit, motivatie en efficiëntie

Gezonde, fitte medewerkers zijn goed voor de productiviteit én de efficiëntie van de organisatie: werknemers die genieten van voldoende slaap, een goede algemene gezondheid en een verbeterde conditie komen een organisatie enkel ten goede. Gezonde medewerkers zijn bovendien meer gemotiveerd, waardoor het personeelsverloop in een gezonde werkomgeving heel wat lager ligt.

Positief imago

Investeren in de gezondheid van de werknemers en het voeren van een actief gezondheidsbeleid komt het imago van de organisatie en de werkgever ten goede. Zowel klanten als kandidaat-werknemers voelen zich meer aangetrokken tot een organisatie met een positief imago.

stress

Hoe houdt u uw medewerkers gezond?

Gezondere werknemers in 4 stappen!

Stap 1: Onderzoek en analyse

Om een beter beeld te krijgen van de gezondheidsrisico’s op de werkvloer en de algemene gezondheid van de medewerkers kan een preventieadviseur een uitgebreid onderzoek doen. Zo brengt u die vlakken in beeld waarop uw organisatie goed scoort, en die vlakken waarop ruimte voor verbetering is.

Stap 2: Actieplan

Met een duidelijk overzicht van de werkpunten kan de preventieadviseur aan de slag. Werk een visie uit die past binnen de bedrijfscultuur, en focust op die aspecten die relevant zijn binnen het bedrijf.

Enkele thema’s die aan bod kunnen komen:

  • Gezonde voeding
  • Slaap
  • Beweging
  • Roken

Tip: Volg het SMART principe: het plan moet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.

Stap 3: Actie!

Rol het actieplan uit. Idealiter is het een mix van concrete (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van gezonde voeding), sensibiliserende (bijvoorbeeld posters) en engagerende acties (bijvoorbeeld workshops en opleidingen).

Stap 4: Evalueren, opvolgen en aanpassen

Na het uitrollen van het actieplan kan de preventieadviseur de geboekte resultaten analyseren. Aan de hand daarvan kan de aanpak bijgeschaafd, herhaald of radicaal gewijzigd worden.

Tip: Betrokkenheid en motivatie van de werknemers boosten? Deel de resultaten van de verschillende onderdelen van het actieplan en vraag om feedback!

Snel naar een gezondere werkomgeving? Een preventieadviseur staat u bij!

Een gezonde werkplek resulteert in een productiever, meer geëngageerd bedrijf met een positief imago. Benieuwd met welke stappen u de gezondheid van uw organisatie kunt verbeteren? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies van experts, en verschillende prijsvoorstellen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijkheden, kunt u snel en eenvoudig prijzen vergelijken, en bent u in enkele klikken een belangrijke stap dichter bij een gezondere onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.