Definitie, voorbeelden en gevolgen: Wat wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag kan nefaste gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers. Als werkgever moet u dergelijk gedrag dan ook voorkomen en aanpakken waar nodig. 

Welke daden precies als grensoverschrijdend bedrag worden beschouwd, kan een heel persoonlijk gegeven zijn. Het gaat steeds om handelingen of uitspraken die de persoonlijke grenzen van het slachtoffer overschrijden. Er zijn verschillende manieren waarop grensoverschrijdend gedrag zich kan voordoen.

Veilige werkomgeving

Geweld

Geweld is een zeer duidelijke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan om zowel fysiek als verbaal geweld

Voorbeelden: dreiging tot geweld, schelden, fysieke aanval.

Pestgedrag

Een veelvoorkomende maar subtielere vorm van grensoverschrijdend gedrag op het werk is pesten. Pestgedrag bestaat uit herhaaldelijke, onredelijke, verbale of fysieke aanvallen op eenzelfde collega. Vaak speelt macht een grote rol: de getroffen persoon kan zich niet of onvoldoende verweren.

Voorbeelden: roddels, uitsluiting, vernedering.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk of nadelig behandelen van een collega op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, huidskleur, geslacht of genderidentiteit. 

Voorbeelden: seksisme, racisme, aanzetten tot discriminatie.

Ongewenste intimiteiten en ongewenst seksueel gedrag

Ongewenst seksueel gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van seksuele aard. Het gedrag kan zowel verbale, non-verbale als fysieke vormen aannemen. 

Voorbeelden: seksueel misbruik, dubbelzinnige opmerking, ongewenste aanraking.

Grensoverschrijdend gedrag in uw onderneming bestrijden?
Schakel een preventieadviseur in en bescherm uw werknemers.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Welk grensoverschrijdend gedrag is strafbaar?

Grensoverschrijdend gedrag dat de vorm aanneemt van een crimineel feit is in principe strafbaar. Denk maar aan zaken als seksueel misbruik of gedrag dat de lichamelijke gezondheid van de getroffen persoon in gevaar brengt. In de praktijk is het de rechter die beslist of het gedrag strafbaar is.

Hoe voorkomt u grensoverschrijdend gedrag op het werk? Hoe reageren?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het voorkomen en structureel aanpakken van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt treffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden.

Risicoanalyse en preventief psychosociaal welzijnsbeleid

Met een risicoanalyse krijgt u een duidelijk beeld van de psychosociale risico’s binnen uw organisatie. De resultaten uit die analyse bieden u een sterke basis voor het uitwerken van een doeltreffend beleid. 

Het preventief psychosociaal welzijnsbeleid bevat een duidelijke gedragscode. Daarin staat beschreven welke handelingen en uitspraken niet door de beugel kunnen.

Daarnaast vinden werknemers in het beleid een duidelijk overzicht met de stappen die zij kunnen ondernemen wanneer ze het slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben daarbij de keuze tussen een formele en informele klachtenprocedure.

Aangifte via informele klachtenprocedure

Het slachtoffer kaart het probleem aan bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten. De aanpak van het probleem verloopt informeel, bijvoorbeeld via een bemiddelingsgesprek met de overtredende collega en eventuele andere betrokken partijen.

Aangifte via formele klachtenprocedure

Het slachtoffer legt een formele klacht neer bij de preventieadviseur. 

Vertrouwenspersoon aanstellen

De stap naar het melden van psychosociale problemen op de werkvloer kan soms erg groot zijn. Door een vertrouwenspersoon aan te stellen, kunt u de drempel tot een interne oplossing verlagen.

Veilige werksfeer

Een doeltreffend preventief beleid opstellen? Krijg advies van experts

Een externe preventiedienst en een extern preventieadviseur kunnen u helpen om grensoverschrijdend gedrag en de bijhorende psychische en fysieke schade te voorkomen en aan te pakken. 

Wilt u meer weten over grensoverschrijdend gedrag of bent u op zoek naar een preventieadviseur? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies en offertes op maat. Zo vindt u snel en eenvoudig de juiste persoon voor uw onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.