Schoorsteenvegen van A tot Z

Werd je schoorsteen al lang niet meer gereinigd? Het is nog niet te laat om er nu aan te beginnen. In bepaalde omstandigheden is schoorsteenvegen bovendien verplicht.

Verlaagd risico op schoorsteenbrand
De opstapeling van roet en vuil kunnen op termijn schouwbranden veroorzaken… en dit vermijd je best
Lager energieverbruik
Door je schoorsteen te reinigen stook je efficiënter wat onvermijdelijk een positief effect zal hebben op jouw energiefactuur.
Milieuvriendelijk
Minder stoken zal niet alleen voordelig zijn voor je energiefactuur, maar het zal ook een positieve impact hebben op het milieu.

Waarop beroep doen op een schoorsteenveger?

Waarom beroep doen op een professionele schoorsteenveger

Schoorsteenvegen is een manuele handeling die uitgevoerd wordt met een schoorsteenborstel: een stijve ronde of cilindrische borstel. Deze borstel maakt het mogelijk om in de binnenkant van de leidingen te wrijven zonder deze te beschadigen. De schoorsteenveger maakt heen en weer bewegingen om zo het roet, de as en de teer naar beneden te laten vallen. Hij stopt met zijn bewegingen als er niets meer naar beneden valt. Men kan een schoorsteen vegen van bovenuit (via de schoorsteen op het dak) of van onderuit (via de schouw binnen).

Binnen brengt de schoorsteenveger de schoorsteenborstel in de schouw aan. De borstel zit stevig vastgeschroefd op het einde van een stok die flexibel en in de lengte aanpasbaar is. Een reiniging van buitenaf vindt op hoogte plaats: de schoorsteenveger werkt dan via het dak. De schoorsteenborstel is bevestigd op een bal aan een lange koord of zelfs een flexibele stok die hem helpt bij het naar beneden gaan in de leidingen. De schoorsteenveger verwijdert alle vuil in de schoorsteen door de borstel op en neer te bewegen, tot hij de bodem bereikt heeft. In het geval van zeer lange kanalen, zal een professional de beide methodes moeten aanwenden.

Chemische schoorsteenreiniging

Een chemische schoorsteenreiniging bevat werkzame bestanddelen die het loskomen van het roet en de teer bevorderen. Dit type van reiniging wordt uitgevoerd in een hete pijp. We raden dit type van schoonmaak niet aan ter vervanging van de mechanische ingreep, omdat de effectiviteit ervan beperkt is. Belangrijk, deze reiniging heeft ook geen juridische waarde bij verzekeringskwesties. Je moet je schoorsteen dus sowieso ook op de klassieke manier vegen.

De schoorsteentrek

Dit natuurlijke schoorsteeneffect heeft zelf de capaciteit om rook en hete gassen te verwijderen, door hen naar de hoogte ‘te trekken’. Het is het resultaat van het verschil in temperatuur tussen de verbrandingsgassen en de externe lucht. Het is afhankelijk van de afmetingen van de rookkanalen, de staat van die leidingen (aanwezige scheuren en lekken verminderen de trek) en het vermogen van het verwarmingsapparaat zelf. In een ideale situatie is de trek stabiel, niet te sterk en niet te zwak.

Als de schoorsteentrek te zwak is, dan resulteert dit in een slechte afvoer van de rookgassen, een versnelde vervuiling van de schoorsteenwand en -leidingen en van het verwarmingsapparaat. Als de trek te sterk is, zal er schade aan het verwarmingstoestel komen en stijgt je energieverbruik sterk, omdat er te veel warmte verloren gaat.

Wanneer je jouw schoonsteen niet laat reinigen…

Dan stel je jezelf bloot aan grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals:

  • een slechte afvoer, een versnelde vervuiling, een verlies aan trek, een verlies aan rendement en een verhoging van de schadelijke uitstoot.
  • het risico op lozing en op koolstofmonoxide vergiftiging
  • het risico op een schoorsteenbrand omdat roet en teer op een zeer hoge temperatuur brandbaar zijn. Een brand in de schoorsteen beschadigt de rookkanalen, de schoorsteen en het dak met risico op het ontstaan van een volwaardige woningbrand.

Prijs schoorsteenvegen

Schoorsteenvegen: wat kost het

Je schoorsteen laten reinigen kost je tussen de 60 € en 100 €. Deze prijs is afhankelijk van deze factoren:

  • wanneer de vorige schoonmaakbeurt is uitgevoerd
  • een eventuele verstopping van de rookkanalen
  • het aantal rookkanalen dat geveegd moet worden: wanneer er meerdere zijn, vermindert verhoudingsgewijs de prijs
  • het btw-tarief. Er is een verlaagd tarief van 6% van toepassing voor woningen die ouder dan 10 jaar zijn, anders geldt er een tarief van 21% btw
  • wanneer de dienstverlening deel uitmaakt van een onderhoudscontract, dan gelden er andere, voordelige tarieven
  • specifieke omstandigheden, zoals moeilijk toegankelijke plaatsen, de aanwezigheid van vogelnesten, enzovoort

Maakt het reinigen van je schoorsteen deel uit van een onderhoudscontract, dan gebeurt het onderhoud vaak samen met het jaarlijkse onderhoud van jouw centraal verwarmingssysteem. Zit in de dienstverlening ook het onderhoud van de verwarming, dan kan de prijs oplopen tot € 150.

Je schoorsteen zelf vegen?

Technisch houdt je niets tegen om zelf aan de slag te gaan. Maar dat raden wij je niet aan! Jouw handelingen hebben namelijk geen enkele juridische waarde, en dat staat los van de kwaliteit van de werken die je uitvoert. Bij een wettelijk verplichte reiniging is het aanstellen van een professional verplicht. Deze neemt zijn verantwoordelijkheid en levert op het einde van de werken een certificaat af.

Wanneer er bij je thuis een ongeval zou gebeuren met betrekking tot jouw schoorsteen, zal jouw verzekeraar de onderhoudsbeurten van jouw schoorsteen controleren en nakijken of daarbij alle wettelijke verplichtingen in acht genomen werden. Als een certificaat niet kan worden voorgelegd, dan zal de verzekeraar ervan uitgaan dat het onderhoud niet correct is uitgevoerd, en je weigeren schadeloos te stellen.

Schoorsteenreiniging: wat zegt de wet?

Schoorsteenonderhoud maakt integraal onderdeel uit van het goed onderhoud van een woning. Dat onderhoud wordt uitgevoerd in opdracht van en op kosten van de eigenaar of de huurder als het pand wordt verhuurd. De Belgische wetgeving verplicht schoorsteenreiniging in bepaalde gevallen en raadt het aan in andere gevallen.

Het jaarlijkse onderhoud is verplicht wanneer de verwarming werkt met vaste brandstoffen zoals hout of pellets of met vloeistoffen zoals olie en stookolie. Het is ook van toepassing wanneer hout stoken de enige verwarmingsbron is, zoals bij een open haard (open of gesloten). Als verwarming op hout de belangrijkste verwarmingsbron in huis is, raadt men een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt aan.

Als de verwarming collectief is, dan is het jaarlijkse onderhoud van de verwarmingsinstallatie verplicht, inclusief de schoorsteenschoonmaak. Het is de verantwoordelijkheid van de syndicus, die de kosten zal verdelen tussen alle eigenaars of huurders.

Als je een gasinstallatie in gebruik heeft, dan is een jaarlijkse schoonmaak in België niet verplicht. Er bestaat enkel een verplichting om de verwarmingsinstallatie om de drie jaar te laten onderhouden. Toch raden wij hier een tweejaarlijks onderhoud aan.

Onze aanbevelingen

Bij het schoorsteenvegen is voorzichtigheid sterk aan te raden, los van de wetgeving ter zake. Wanneer jouw schoorsteen gereinigd wordt, controleert men de goede werking van de installatie, spoort men eventuele lekken op en kijkt men of er herstellingen noodzakelijk zijn. Soms is de vervanging van oude leidingen door nieuwe aangewezen bijvoorbeeld. Door de schoorsteen vanaf de bovenkant te reinigen, kan de algemene staat van de schoorsteen goed gecontroleerd worden.

Schoorsteenvegen is daarom een belangrijke ingreep. Besparen op dit onderhoud en jouw schoorsteen verwaarlozen brengt zeer weinig op gezien de mogelijke gevolgen. Wij nodigen je uit om te controleren of je in overeenstemming met de wetgeving jouw schoorsteen onderhoudt, en een beroep te doen op een professional in het geval dit nodig is.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Hoeveel schouwen (kanalen of pijpen) heeft u?
2*. Wat verbrandt u in de schouw(en)?
3. Wanneer wilt u de schoorsteen of schouw laten vegen?
4. Beschrijving van uw project
5. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Bedrijven voor Schoorsteenvegen