Hebben zelfstandige bedrijfsleiders recht op aanvragen maaltijdcheques?

In België zijn maaltijdcheques synoniem voor een sociaal voordeel dat vrijgesteld is. Maar u vraagt zich waarschijnlijk af wat een sociaal voordeel precies is? Wel, dat zijn voordelen die u als zaakvoerder zijnde aan uw medewerkers kan toekennen met als doel de betrekkingen tussen personeel en bedrijfsleider aan te scherpen.

Waar u verder misschien nog niet op de hoogte van was, is dat sinds 1 januari 2017 maaltijdcheques voor bedrijfsleiders tot de mogelijkheden behoren. Het spreekt voor zich dat hiervoor aan enkele voorwaarden voldaan moet worden.

Een van die voorwaarden houdt in dat de toekenning van maaltijdcheques geen optie is indien u eigenaar bent van eenmanszaak. U voelt het al aankomen: maaltijdcheques zijn enkel geldig voor vennootschappen en hun bedrijfsleiders.

 

Maaltijdcheques voor zelfstandigen: dagelijks bedrag

Het maximale dagelijkse bedrag per maaltijdcheque waarvoor een zelfstandige in aanmerking komt, is 6,91 euro netto (8 euro – 1,09 euro eigen bijdrage). Op jaarbasis zijn er 220 werkdagen, waardoor het maximale jaarlijkse bedrag in principe is vastgelegd op 1520,2 euro. Vergelijk de prijzen via ons offerteformulier.

 
man betaalt met maaltijdcheque

Zijn maaltijdcheques voor zelfstandigen vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen?

Het antwoord op deze vraag is ja, althans sinds 2007 is dit het geval. Met ingang van dat jaar kunnen ook bedrijfsleiders op zelfstandige basis genieten van maaltijdcheques voor bedrijfsleiders, als sociaal voordeel dat fiscaal vrijgesteld is.

Voorwaarden maaltijdcheques zelfstandigen

Met de effectieve toekenning van de maaltijdcheques gaan enkele voorwaarden gepaard die u als bedrijfsleider moet respecteren. Wij lijsten ze even op voor u in een handig overzicht:

  • Het is mogelijk om uzelf maaltijdcheques toe te kennen, op voorwaarde dat de andere werknemers in het bedrijf ook maaltijdcheques ontvangen
  • Maaltijdcheques zijn en blijven een extra op het loon en mogen niet fungeren als vervanging van het effectieve loon, uitgekeerde premies of andere mogelijke voordelen in natura
  • De hoeveelheid aan toegekende cheques moet afgestemd zijn op het aantal effectief gewerkte dagen
  • Het bedrag aan maaltijdcheques dat u aan uzelf uitkeert, mag niet hoger liggen dan het voordeel dat de meest begunstigde persoon binnen de onderneming op het gebied van maaltijdcheques ontvangt. Verder is het ook niet toegestaan dat de zaakvoerder meer cheques krijgt dan het maximale aantal waarop een medewerker die voltijds in dienst is recht heeft
  • Voor de toekenning van de maaltijdcheques is een schriftelijk, individueel akkoord vereist
  • Net zoals bij de werknemers worden de maaltijdcheques voor de zaakvoerder afgeleverd op naam
  • De maaltijdcheques hebben een uiterlijke gebruikstermijn van 12 maanden

Vaak gestelde vragen over maaltijdcheques zelfstandigen

We zijn onszelf er wel degelijk van bewust dat dergelijk thema de nodige vragen met zich meebrengt. De antwoorden op de vaakst gestelde vragen vindt u hieronder terug.

maaltijdcheque

Zijn de maaltijdcheques fiscaal aftrekbaar?

Als aan alle voorafgaande voordelen voldaan is, zijn maaltijdcheques vrijgesteld van personenbelasting en andere sociale lasten. Ze zijn evenwel slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar voor een bedrag van 2 euro per uitgekeerde cheque. Dat houdt in dat op jaarbasis slechts een totaal van 440 euro (220 x 2 euro) fiscaal aftrekbaar is.

Daartegenover staat dan weer dat de beheerskosten die u betaalt aan de firma van de maaltijdcheques wel helemaal aftrekbaar zijn als beroepskost.

Daarnaast is er nog een belangrijk aandachtspunt: een zaakvoerder die op regelmatige basis uiteten gaat met zakelijke relaties en zich daarvoor een vergoeding toekent, zal af te rekenen krijgen met een cumulprobleem. Forfaitaire vergoedingen voor reizen in zowel binnen- als buitenland kunnen evenmin gecumuleerd worden aan de hand van dit systeem.

Wat als het bedrijf geen werknemers telt?

Als het betreffende bedrijf geen werknemers telt, kunnen er eveneens maaltijdcheques uitgekeerd worden aan de bedrijfsleider, zolang dat aan elke andere voorwaarde tegemoetgekomen wordt. Let wel: als u bij wijze van spreken morgen iemand in dienst neemt, bent u die persoon met onmiddellijke ingang maaltijdcheques verschuldigd.

Hoe wordt het aantal gepresteerde dagen juist bepaald?

Zoals u eerder in deze tekst al te weten kwam, is een van de voorwaarden voor de fiscale vrijgeleide dat het aantal effectief gewerkte dagen van de zaakvoerder gelijk moet zijn aan het aantal uitgereikte maaltijdcheques.

Het is aan de zaakvoerder in kwestie om dat te kunnen aantonen. Als dat bewijs niet kan worden aangeleverd, vervalt de vrijstelling meteen en zal het werkgeversaandeel, met andere worden het deel dat door het bedrijf ten laste genomen wordt, verondersteld worden als belastbaar loon.

Dagen waarop u ziek bent, op vakantie bent, klein verlet hebt, op tijdelijke werkloosheid staat en dergelijke meer tellen niet mee voor een maaltijdcheque. Ten laatste op de laatste dag van de eerste maand volgend op het afgelopen kwartaal moet het aantal cheques gelijkgestemd zijn aan het aantal dagen waarop in dat kwartaal op effectieve basis prestaties uitgevoerd werden.

maaltijdcheques op ruit
 

Maaltijdcheques zelfstandige: offertes vergelijken werpt zijn vruchten af

Graag adviseren we u afsluitend nog om tal van offertes aan te vragen en nauwkeurig in de weegschaal te leggen met elkaar. Alleen op die manier verwerft u een duidelijk idee van de tarieven die gebruikt worden in de sector en vervolgens zult u bij machte zijn om een deal te beklinken die u van te voren nooit voor mogelijk achtte.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Hoeveel medewerkers (inclusief uzelf) telt uw bedrijf?
2*. Maakt u al gebruik van maaltijdcheques?
3. Beschrijving van uw project
4. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Veelgestelde vragen: 

Kan u als eenmanszaak maaltijdcheques betalen?

+
Nee, enkel zelfstandige bedrijfsleiders kunnen maaltijdcheques betalen, niet een eenmanszaak. 

Hoeveel maaltijdcheques voor bedrijfsleider?

+
De hoeveelheid maaltijdcheques voor de bedrijflsleider mag niet meer zijn dan het aantal dagen dat een voltijdse werknemer in dat bedrijf kan werken. 

Wie heeft er recht op maaltijdcheques?

+
Iedereen heeft recht op maaltijdcheques. Een werkgever kan zowel aan bedienden als arbeiders maaltijdcheques geven en ook zelfstandigen hebben de mogelijkheid om zichzelf maaltijdcheques toe te kennen. Maaltijdcheques moeten natuurlijk vermeld worden in de arbeidsovereenkomst. 

Wanneer moeten maaltijdcheques worden uitbetaald?

+
Maaltijdcheques moeten maandelijks uitbetaald worden. 

Hoeveel maaltijdcheques per maand?

+
Per maand krijgen werknemers het aantal maaltijdcheques dat overeenkomt met hun aantal gewerkte dagen in die maand.
Maaltijdcheques
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Maaltijdcheques zelfstandige: hoe werkt het + welk bedrag ? [2024]