Hoeveel kan er op een maaltijdcheque staan ? 

Het bedrag van de maaltijdcheque wordt bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of de individuele arbeidsovereenkomst (IAO). In regel is er een aandeel van de werknemer en een aandeel van de werkgever. Met andere woorden, zowel werknemer als werkgever betalen mee.

Een werkgever betaalt maximaal € 6,91. Een werkgever betaalt minimaal € 1,09.

Er is wettelijk geen maximum bedrag. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van belastingen en sociale zekerheid (RSZ), moet een maaltijdcheque een maximumbedrag van € 8 bevatten. Een hogere waarde is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Hoeveel maaltijdcheques maximaal? 

De werknemer heeft recht op één maaltijdcheque voor elke werkelijk gepresteerde dag.

Feestdagen, kort verlof of tijdelijke werkloosheid geven geen recht op een maaltijdcheque. Deelname aan vergaderingen van adviesorganen of vakbondsvertegenwoordigers en cursussen die door gewone werknemers worden gevolgd in het kader van educatief verlof of door de werkgever opgelegde opleiding, tellen als werkelijke werkdagen.

In principe doet het aantal uren er niet toe. In beginsel hebben deeltijdse werknemers ook recht op dezelfde maaltijdvergoeding per dag van fysieke aanwezigheid als een werker die voltijds werkt. Dit is niet het geval voor ondernemingen die kiezen voor een alternatieve berekening om het aantal maaltijdcheques op basis van het aantal gewerkte uren toe te passen.

Hoe worden ze toegekend? 

De aantal toegekende maaltijdcheques worden maandelijks op de maaltijdchequerekening van de werknemer bijgeschreven, in een of meerdere termijnen, afhankelijk van het aantal dagen in die maand dat de werknemer heeft gewerkt. Het aantal cheques moet gelijk staan aan het aantal dagen dat de werknemer effectief arbeidsprestaties levert.

Uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal, wordt het aantal vouchers afgestemd op het aantal dagen dat de werknemer in de loop van het kwartaal daadwerkelijk werkt.

De elektronische maaltijdcheques kunnen ter beschikking gesteld worden door een uitgever erkend door de Minister bevoegd voor Sociale zaken, Werk, Zelfstandigen en Economische zaken. 

Vergelijk meerdere gratis offertes

Waarom investeren in maaltijdcheques? 

Maaltijdcheques zijn een extralegaal voordeel van het salaris. Zij zijn een bijdrage in de maaltijdkosten van uw werknemers. Met de elektronische vorm of papieren maaltijdcheque kunnen uw werknemers hun maaltijden in restaurants of in supermarkten betalen.

Intussen is het voor ongeveer 50 % van de Belgische werknemers een vast onderdeel van hun bezoldiging geworden. De overheid geeft geen maaltijdcheques. Het is een erkende uitgever zoals Edenred, Monizze, Sodexo en E-kena die maaltijdcheques uitgeven.

Sodexo

Voordelen maaltijdcheques werknemers 

Maaltijdcheques zijn voordelig voor de werknemers omdat ze er geen sociale bijdragen of inkomstenbelasting op betalen.

Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen behalve in geval van diefstal of verlies.

Voordelen maaltijdcheques werkgevers

Maaltijdcheques zijn niet enkel voordelig voor uw werknemers. Ook voor u zijn ze gunstig :

  • Maaltijdcheques zijn een fiscaal aantrekkelijke manier voor werkgevers om hun werknemers te belonen.
  • Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Dit maakt de uitgifte van maaltijdcheques goedkoper dan het geven van een loonsverhoging.
  • Zij maken geen deel uit van het basissalaris, omdat de werknemer alleen maaltijdcheques ontvangt voor elke werkelijk gewerkte dag.

Ontvang en vergelijk gratis offertes

Voor wie zijn maaltijdcheques?

Maaltijdcheques bedrag

De sectorale of bedrijfs-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) bepaalt de categorieën van personeelsleden die recht hebben op maaltijdcheques en het bedrag van de bijdrage van de werknemer en werkgever.

Wie recht heeft op maaltijdcheques kan ook worden geregeld via een individuele overeenkomst. Dit is enkel het geval wanneer er geen collectieve overeenkomst kan worden gesloten.

Andere voorwaarden van maaltijdcheques

  • De maaltijdcheque mag niet worden gebruikt ter vervanging of omzetting van een bestaande uitkering. Dit verbod geldt niet voor ecocheques. Je mag wel maaltijdcheques verlenen ter vervanging of ter omzetting van ecocheques zonder RSZ-verplichting.
  • Maaltijdcheques kunnen niet worden gecombineerd met een onkostenvergoeding voor dezelfde maaltijd op dezelfde dag. Ook niet met de aanwezigheid van een bedrijfsrestaurant waar maaltijden onder de kostprijs worden aangeboden. Indien de maaltijdcheques volledig in het bedrijfsrestaurant moeten worden besteed, is cumulatie echter wel mogelijk. Voor maaltijden die tegen kostprijs worden aangeboden, is het cumulatieverbod evenmin van toepassing.
  • De elektronische maaltijdcheque is maximaal 12 maanden geldig vanaf het moment dat de cheque op de maaltijdchequerekening is bijgeschreven en kan alleen worden gebruikt voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van voeding in supermarkten.
  • Het gebruik van elektronische maaltijdcheques brengt voor de werknemer geen kosten mee, behalve in het geval van diefstal of verlies. Dit wordt vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau. Of in het arbeidsreglement indien de toekenning geregeld is in een individuele schriftelijke overeenkomst. In ieder geval mogen de kosten van het vervangingsmedium in geval van diefstal of verlies niet meer bedragen dan de nominale waarde van een maaltijdkaartje.

Zijn maaltijdcheques onderworpen aan RSZ bijdragen en belastingen?

Als aan alle voorwaarden voor de geldigheid is voldaan, is de maaltijdcheque vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever en de werknemer. Voor de werkgever is er ook een belastingaftrek van 2 euro per voucher.

De vrijstelling van belastingen en sociale premies geldt echter alleen voor het deel van de maaltijdcheque dat door de werkgever wordt gefinancierd (maximaal 6,91 euro). De bijdrage van de werknemer wordt ingehouden op het nettosalaris.

Vergelijk gratis offertes van meerder maaltijdcheques-spelers

Maaltijdcheques zijn immens populair bij werknemers én werkgevers. Het is dan ook de ideale beloning voor uw personeel. Bent u ook geïnteresseerd in maaltijdcheques? Door onderstaand formulier in te vullen kunt u offertes op maat ontvangen van verschillende maaltijdchequesmaatschappijen. Zo kunt u prijzen vergelijken en de beste deal voor u en uw bedrijf vinden.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Hoeveel medewerkers (inclusief uzelf) telt uw bedrijf?
2*. Maakt u al gebruik van maaltijdcheques?
3. Beschrijving van uw project
4. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Maaltijdcheques
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Maaltijdcheques bedrag: voordelen en voorwaarden [Overzicht]