Hoeveel brengt een tak 21 levensverzekering op in België?

Een tak 21 levensverzekering (ook wel spaarverzekering) biedt een gewaarborgd rendement op elke storting. Het gewaarborgd rendement kan gelden voor de volledige looptijd van het contract, of voor een bepaalde periode. Je kapitaal in de levensverzekering kan gekapitaliseerd worden aan eenzelfde of verschillende rentevoeten. Daarover lees je onder in dit artikel meer.

Bovenop je inleg en rendement ontvang je een eventuele winstdeling (ook wel winstdeelname). Hoe hoog de winstdeling is, is afhankelijk van de jaarresultaten van je verzekeraar. Het gaat dus om een sterk variabele en niet gegarandeerde bonus.

Het uiteindelijke kapitaal in je levensverzekering wordt als volgt samengesteld:

  • Je inleg.
  • Plus de gewaarborgde rente op elke premiestorting (minstens 0 procent).
  • Plus een eventuele winstdeling.
  • Minus eventuele kosten en taksen.
tak 21 verzekering

Tak 21 roerende voorheffing

Heeft het contract van je tak 21 spaarverzekering een vaste looptijd van minstens 8 jaar (en koop je de verzekering niet af voor de eindvervaldatum)? Dan is de opbrengst uit je tak 21 product op het einde van de rit vrijgesteld van roerende voorheffing.

Heb je nog vragen over tak 21 levensverzekeringen?
Contacteer (gratis en vrijblijvend!) verzekeringsadviseurs met onderstaand formulier.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Vergelijk alle tak 21 spaarverzekeringen: netto rendement 2022 en gewaarborgde intrestvoet

Een overzicht met tak 21 producten en hun gewaarborgde intrestvoeten.

Aanbieder Product Bruto gewaarborgde intrestvoet Termijn gewaarborgde intrestvoet Netto rendement 2022
Patronale Starfix, Safe 21 en Fructisafe 2% (tijdelijke actie) 8 jaar en 1 maand 1,50%
Credimo Credo21 Bon 2% 8 jaar en 1 maand 0,50%
AG Insurance Yongo Moon 1,75% 8 jaar en 1 maand 1,70%
Baloise Invest Tak 21-rekening 1,75% 8 jaar 0,57%
Patronale Secure 21 1,60% Lopende jaar 1,60%

Kolom ‘netto rendement 2022’ bevat het rendement van deze verzekering in 2022 na aftrek van eventuele kosten en belastingen. De kolom ‘bruto gewaarborgde intrestvoet’ bevat de minimale intrestvoet die gewaarborgd is voor de termijn in de kolom ’termijn gewaarborgde intrestvoet’. Het uiteindelijke rendement kan na aftrek van kosten en belastingen lager zijn.

De informatie in bovenstaand schema dient enkel als overzicht van bepaalde elementen uit tak 21 producten. Een levensverzekering bestaat uit meer dan enkel een gewaarborgd rendement. Elk verzekeringscontract kan andere voorwaarden bevatten. Ook de uit- en instapkosten alsook de beheerkosten kunnen verschillen van aanbieder tot aanbieder.

Contacteer een verzekeringsadviseur voor advies op maat en meer informatie over de verschillende tak 21 producten en hun rendement.

De maximaal gewaarborgde rente die verzekeraars mogen aanbieden, is 2 procent. Een wettelijk bepaald minimaal gewaarborgd rendement is er niet.

Krijg advies van specialisten

Hoogste rendementen van 2022

Het jaar 2022 was een slecht jaar voor de beurzen. Belfius (met Invest Capital) behaalde met 2,55 procent op jaarbasis alsnog het hoogste bruto rendement van 2022. Netto was dat 2,43 procent. 

AG Insurance (met Free Invest Plan, Future Invest Bon en Post Optima Best) haalde een bruto rendement van 2,50 procent, Allianz (Invest for Life3A My Future) een bruto rendement van 2,10 procent

Het eerste kwartaal van 2023 is op moment van schrijven nog niet afgerond.

Is tak 21 nog een goede belegging voor bijvoorbeeld pensioensparen?

Sparen met een tak 21 spaarverzekering kan interessant zijn op middellange en lange termijn. Er wordt vermoed dat de werkelijke rendementen de komende jaren zullen toenemen. Om te bepalen of een tak 21 spaarverzekering een fiscaal en financieel interessante optie is voor jou, doe je best beroep op een financieel adviseur of verzekeringsexpert.

verzekeringsmaatschappij

Wat is het maximale gewaarborgde rendement?

De wetgeving begrenst de bruto rentevoet die verzekeringsondernemingen mogen waarborgen. De bovengrens ligt op 2 procent. Een wettelijk bepaalde ondergrens (een wettelijk bepaald minimum voor gewaarborgde bruto rentevoeten) bestaat niet.

Met de huidige beurzen kan het rendement van een levensverzekering in bepaalde gevallen zelfs negatief zijn. De gewaarborgde rentevoet kan negatief zijn, of de kosten die opgenomen zijn in het verzekeringscontract kunnen hoger zijn dan de gewaarborgde rentevoet

Oudere, reeds afgesloten contracten waarborgen vaak wel nog een hoger rendement. Een nieuw contract afsluiten met die hoge gewaarborgde rendementen is momenteel echter niet mogelijk.

Nood aan advies op maat?Contacteer verzekeringsadviseurs.

Kunnen gewaarborgde rendementen wijzigen? 

De rentevoet die een verzekeraar waarborgt, geldt niet altijd voor de volledige looptijd van het contract. Contracten kunnen, wat het rendement betreft, in grofweg 3 categorieën worden ingedeeld.

1. Premie zonder toekomstige garantie: opeenvolgende koopsommen

Bij verzekeringscontracten met premies zonder toekomstige garantie is het gewaarborgd rendement enkel van toepassing op reeds gestorte bijdragen. Het gewaarborgd rendement geldt niet voor toekomstige stortingen.

Bij een wijziging van het gewaarborgd rendement wordt het nieuwe rendement toegepast op elke nieuwe storting die na de wijziging verricht wordt. Bedragen die voor de wijziging gestort werden worden verder gekapitaliseerd aan het rendement dat van toepassing was voor de wijziging, tot het contract afloopt.

De verschillende bijdragen worden dus aan verschillende rendementen gekapitaliseerd afhankelijk van wanneer ze gestort werden.

 2. Premie met toekomstige garantie: constante jaarpremies

Sluit je een verzekeringscontract af met een constante jaarpremie? Dan geldt het gewaarborgd rendement voor alle bijdragen, ongeacht wanneer die gestort worden.

Wijzigt de verzekeraar het gewaarborgd rendement? Dan geldt die gewijzigde rentevoet enkel voor nieuw aangesloten verzekerden, en voor eventuele stijgingen in de toekomstige bijdragen van reeds aangesloten verzekerden. Dat laatste kan bijvoorbeeld voorvallen wanneer een reeds aangesloten verzekerde zelf zijn of haar periodieke bijdrage verhoogt na een loonsverhoging. 

3. Premie met tijdelijke garantie

Een laatste type contract hanteert een gewaarborgd rendement voor een beperkte periode, en dus niet tot de eindvervaldatum van het contract. Het gewaarborgd rendement kan van toepassing zijn voor een periode van 1 of meerdere jaren, of bijvoorbeeld gelden voor het lopende jaar waarin je de verzekering afsluit. 

Wijzigt de verzekeraar de gewaarborgde rentevoet? Dan wordt de nieuwe rentevoet toegepast op elk nieuw gestort bedrag, én op de verdere kapitalisatie van reeds gestorte bedragen.

verzekeraar

Op zoek naar een tak 21 product met het beste rendement? Meer weten over verzekeringen? Stel je vragen en ontvang gratis offertes

Levensverzekeringen zijn complexe producten die een grote invloed kunnen uitoefenen op jouw toekomst en die van je nabestaanden. Bij het afsluiten van een levensverzekering is het dan ook aan te raden om advies in te winnen bij een verzekeringsadviseur. Vul daarom onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat van specialisten. Zo weet jij beter waar je voor staat, krijg je een overzicht van het aanbod, en kun je een weldoordachte keuze maken.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Projectomschrijving
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.