Hoe verander ik van ziekenfonds?

Het is heel eenvoudig om van ziekenfonds te veranderen. Je neemt gewoon contact op met het nieuwe ziekenfonds en zij regelen alles met je huidig ziekenfonds om je dossier over te zetten.

Er zijn evenwel enkele voorwaarden verbonden aan de overstap:

 • Je aanvraag moet voor de vijfde van de maand voorafgaand aan het nieuwe trimester gebeuren
 • Je moet op z’n minst een volledig jaar aangesloten blijven bij het nieuwe ziekenfonds
 • Je mag geen schulden hebben bij je oude ziekenfonds

Verschil tussen mutualiteiten

Elk ziekenfonds staat in de eerste plaats in voor hetzelfde en dat is de terugbetaling van medische zorgen en ziekte-uitkeringen. Dat is de bij wet verplichte ziekteverzekering.

De terugbetaling van deze medische kosten is bij eender welk ziekenfonds hetzelfde. Dat neemt uiteraard niet weg dat elk afzonderlijk ziekenfonds bijkomende verzekeringen en voordelen aanbiedt aan hun leden.

veranderen van ziekenfonds
 

Die verzekeringen en voordelen moeten ze evenwel financieren met hun eigen middelen, waardoor de ene mutualiteit zich kan onderscheiden van de andere. Op die manier ben je in staat om het fonds eruit te pikken dat het meest aansluit op jouw persoonlijke wensen en noden.

In totaal zijn er 7 grote groepen van ziekenfondsen, landsbonden genoemd:

 • de christelijke mutualiteiten
 • de socialistische mutualiteiten
 • de liberale mutualiteiten
 • de neutrale ziekenfondsen (zoals het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
 • de onafhankelijke ziekenfondsen
 • de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail 

Verder is het nog belangrijk om weten dat mutualiteiten niet per se aan een specifieke regio verbonden zijn. Als je je bijvoorbeeld als Vlaams-Brabander wenst aan te sluiten bij een mutualiteit in Limburg of omgekeerd, dan behoort dat perfect tot de mogelijkheden.

Vergelijk offertes van ziekenfondsen

Lidgeld mutualiteit versus uitgebreide diensten

Je kan je keuze voor een bepaalde mutualiteit baseren op meerdere zaken. Lidgeld is er daar een van. Je kan louter afgaan op prijs en je aansluiten bij de goedkoopste die er is.

Daarnaast kan je evenzeer de knoop doorhakken op basis van aangeboden diensten, met name welke medische diensten en/of opnames gedekt worden.

Extra voordelen van diensten die ziekenfondsen aanbieden

Het is zeker interessant om de verschillende bijkomende voordelen die ziekenfondsen aan hun leden te bieden hebben van naderbij toe te lichten. Dat kunnen de volgende zijn:

 • Extra tussenkomsten bij klassieke zaken zoals optiek en tandzorg
 • Hospitalisatie
 • Aanmoediging tot sporten aan de hand van een tegemoetkomingen bij lidgelden
 • Voordelen verbonden aan geboorte
 • Diverse andere zaken zoals een korting op je rijbewijs en een tussenkomst bij slaaptherapie
overschakelen ziekenfonds

 

Waarom zou ik overstappen naar een andere mutualiteit?

Bijna drie kwart van de Vlamingen stapt nooit over naar een ander ziekenfonds, terwijl je net een aanzienlijk bedrag kan uitsparen. Zoals je eerder in dit artikel al te weten kwam, is de basis van elke mutualiteit dezelfde, maar zijn de daarbovenop aangeboden diensten vaak heel uiteenlopend.

Daarom is het belangrijk om na te gaan of je bij je huidige ziekenfonds ook effectief profiteert van de geleverde dienstverlening. Misschien betaal je een hoog lidgeld bij je huidige ziekenfonds zonder dat de aanvullende voordelen interessant zijn voor jou.

Ontvang gratis offertes van ziekenfondsen

Wanneer is het mogelijk om te veranderen van mutualiteit?

Je kan op eender welk moment beslissen om je aan te sluiten bij een bepaald ziekenfonds, maar de feitelijke overstap gebeurt op vaste, jaarlijkse tijdstippen. Dit is vier keer per jaar, telkens op de eerste dag van een elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Om de overstap te officialiseren is er ongeveer een maand tijd nodig.

Kostprijs overstap naar een andere mutualiteit

Ja vraagt je ondertussen zeker en vast al af welke kost er gemoeid is met het overstappen van mutualiteit. Daarover hoef je je geen zorgen te maken, aangezien dit proces volledig gratis verloopt.

Bovendien zijn er geen lange wachttijden die je in rekening moet nemen en blijf je tijdens de overgang van het oude ziekenfonds naar de nieuwe mutualiteit verzekerd. Je loopt met andere woorden geen enkel risico.

overstappen mutualiteit
 
 

Hoe schakel ik veilig over naar een nieuw ziekenfonds?

Als je op veilige wijze wil overschakelen naar een nieuw ziekenfonds, dan is het geen slecht idee om contact te zoeken met zoveel mogelijk verschillende ziekenfondsen en offertes bij hen op te vragen. Zo kan je hun tarieven en diensten nauwgezet met elkaar vergelijken en zal je de meest geschikte mutualiteit eruit kunnen pikken.

Beschrijf uw project
1*. Bent u momenteel reeds aangesloten bij een ziekenfonds?
2*. Wat is uw hoofdactiviteit?
3*. Bent u gerechtigde of persoon ten laste?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid .privacy charter

Ziekenfonds bedrijven in andere regio's