Hoe overschakelen van ziekenfonds?

Het is heel eenvoudig om van ziekenfonds te veranderen. Je neemt gewoon contact op met het nieuwe ziekenfonds en zij regelen alles met je huidig ziekenfonds om je dossier over te zetten.

Er zijn evenwel enkele voorwaarden verbonden aan de overstap:

 • Je aanvraag moet voor de vijfde van de maand voorafgaand aan het nieuwe trimester gebeuren
 • Je moet op z’n minst een volledig jaar aangesloten blijven bij het nieuwe ziekenfonds
 • Je mag geen schulden hebben bij je oude ziekenfonds

Verschil tussen mutualiteiten

Elk ziekenfonds staat in de eerste plaats in voor hetzelfde en dat is de terugbetaling van medische zorgen en ziekte-uitkeringen. Dat is de bij wet verplichte ziekteverzekering.

De terugbetaling van deze medische kosten is bij eender welk ziekenfonds hetzelfde. Dat neemt uiteraard niet weg dat elk afzonderlijk ziekenfonds bijkomende verzekeringen en voordelen aanbiedt aan hun leden.

veranderen van ziekenfonds
 

Die verzekeringen en voordelen moeten ze evenwel financieren met hun eigen middelen, waardoor de ene mutualiteit zich kan onderscheiden van de andere. Op die manier ben je in staat om het fonds eruit te pikken dat het meest aansluit op jouw persoonlijke wensen en noden.

In totaal zijn er 7 grote groepen van ziekenfondsen, landsbonden genoemd:

 • de christelijke mutualiteiten
 • de socialistische mutualiteiten
 • de liberale mutualiteiten
 • de neutrale ziekenfondsen (zoals het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
 • de onafhankelijke ziekenfondsen
 • de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail 

Verder is het nog belangrijk om weten dat mutualiteiten niet per se aan een specifieke regio verbonden zijn. Als je je bijvoorbeeld als Vlaams-Brabander wenst aan te sluiten bij een mutualiteit in Limburg of omgekeerd, dan behoort dat perfect tot de mogelijkheden.

Lidgeld mutualiteit versus uitgebreide diensten

Je kan je keuze voor een bepaalde mutualiteit baseren op meerdere zaken. Lidgeld is er daar een van. Je kan louter afgaan op prijs en je aansluiten bij de goedkoopste die er is.

Daarnaast kan je evenzeer de knoop doorhakken op basis van aangeboden diensten, met name welke medische diensten en/of opnames gedekt worden.

Extra voordelen van diensten die ziekenfondsen aanbieden

Het is zeker interessant om de verschillende bijkomende voordelen die ziekenfondsen aan hun leden te bieden hebben van naderbij toe te lichten. Dat kunnen de volgende zijn:

 • Extra tussenkomsten bij klassieke zaken zoals optiek en tandzorg
 • Hospitalisatie
 • Aanmoediging tot sporten aan de hand van een tegemoetkomingen bij lidgelden
 • Voordelen verbonden aan geboorte
 • Diverse andere zaken zoals een korting op je rijbewijs en een tussenkomst bij slaaptherapie
overschakelen ziekenfonds

Waarom zou ik overstappen naar een andere mutualiteit?

Bijna drie kwart van de Vlamingen stapt nooit over naar een ander ziekenfonds, terwijl je net een aanzienlijk bedrag kan uitsparen. Zoals je eerder in dit artikel al te weten kwam, is de basis van elke mutualiteit dezelfde, maar zijn de daarbovenop aangeboden diensten vaak heel uiteenlopend. 

Daarom is het belangrijk om na te gaan of je bij je huidige ziekenfonds ook effectief profiteert van de geleverde dienstverlening. Misschien betaal je een hoog lidgeld bij je huidige ziekenfonds zonder dat de aanvullende voordelen interessant zijn voor jou. Het is niet per se zo dat veranderen van ziekenfonds nadelen of juist voordelen met zich mee brengt.

Wanneer is het mogelijk om te veranderen van mutualiteit?

Je kan op eender welk moment beslissen om je aan te sluiten bij een bepaald ziekenfonds, maar de feitelijke overstap gebeurt op vaste, jaarlijkse tijdstippen. Dit is vier keer per jaar, telkens op de eerste dag van een elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Om de overstap te officialiseren is er ongeveer een maand tijd nodig.

Kostprijs overstappen mutualiteit

Ja vraagt je ondertussen zeker en vast al af welke kost er gemoeid is met het overstappen van mutualiteit. Daarover hoef je je geen zorgen te maken, aangezien dit proces volledig gratis verloopt.

Bovendien zijn er geen lange wachttijden die je in rekening moet nemen en blijf je tijdens de overgang van het oude ziekenfonds naar de nieuwe mutualiteit verzekerd. Je loopt met andere woorden geen enkel risico.

overstappen mutualiteit
 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Kan ik zomaar van ziekenfonds veranderen? 

Je kan altijd besluiten om van ziekenfonds te veranderen, de echte overstap gebeurt pas in het begin van elk nieuw kwartaal. Beslis je bijvoorbeeld op 26 februari om van ziekenfonds te veranderen, gaat je switch effectief door op 1 april. Let op: vaak moet je vier weken op voorhand de aanvraag voor een wijziging van ziekenfonds aanvragen.

Hoe schakel ik veilig over naar een nieuw ziekenfonds?

Overstappen van ziekenfonds? Als je op veilige wijze wil overschakelen naar een nieuw ziekenfonds, dan is het geen slecht idee om contact te zoeken met zoveel mogelijk verschillende ziekenfondsen en offertes bij hen op te vragen. Zo kan je hun tarieven en diensten nauwgezet met elkaar vergelijken en zal je de meest geschikte mutualiteit eruit kunnen pikken.

Kan ik overstappen naar een ander ziekenfonds bij ziekte of zwangerschap?

Ja, zowel bij ziekte als bij zwangerschap is het mogelijk om van ziekenfonds te veranderen. Zoals voor iedereen gelden de vastgelegde overstapmomenten (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Als het nieuwe ziekenfonds vergelijkbare voordelen aanbiedt als het oude, dan is er ook geen wachttijd.

Is er een wachttijd?

Er bestaat geen wettelijke wachttijd voor het aansluiten bij een ziekenfonds. Je kan op elk moment overstappen, rekening houdend met de vaste startdata (eerste dag van elk kwartaal).

Hoeveel keer kan je veranderen van ziekenfonds?

In principe kan je vier keer per jaar voor een andere mutualiteit kiezen, namelijk bij het begin van elk kwartaal: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Je kan op elk moment beslissen om te switchen, maar de feitelijke overstap gebeurt bij het begin van het volgende kwartaal.

Ziekenfondsen vergelijken: vind de beste mutualiteit

Vul ons formulier in en de beste ziekenfondsen van het land nemen zelf contact met je op. Ontvang een vrijblijvend voorstel, vergelijk hun tarieven en vind het ideale ziekenfonds voor jou en je gezin.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw hoofdactiviteit?
2*. Wat is uw leeftijd?
3*. Bij wie bent u aangesloten?
4*. Bent u gerechtigde of persoon ten laste?
5. Aanvullende informatie
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Ziekenfonds
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.