Wat is de ziekenfondsbijdrage?

De ziekenfondsbijdrage is het lidgeld waarmee de mutualiteit zijn aanvullende diensten financiert. Elk ziekenfonds heeft een basisaanbod van aanvullende diensten die ze aan al hun leden bieden.

Het ziekenfonds bepaalt zelf welke voordelen en diensten het aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan geboortevoordelen, goedkope jeugdvakanties, (gedeeltelijke) terugbetaling van lenzen… De mutualiteit moet er wel voor zorgen dat:

  • Deze aanvullende voordelen en diensten aan de wettelijke voorwaarden voldoen;
  • De prestaties voor alle leden gelijk zijn. Zijn er toch verschillen, dan moet het ziekenfonds dit op basis van objectieve criteria kunnen rechtvaardigen.

Los van de ziekteverzekering

Deze bijdrage staat los van de wettelijke ziekteverzekering. De kosten van deze verplichte verzekering worden namelijk door de sociale bijdragen gedekt. Alle ziektefondsen moeten volgens deze verplichte verzekering tussenkomen in:

  • De gedeeltelijke of volledige terugbetaling van bepaalde ziektekosten (zoals geneesmiddelen, doktersafspraken, kinesitherapie, …)
  • De uitbetaling van de ziekte-uitkering.
ziekenfonds lidgeld

Overzicht bijdrage per mutualiteit

De ziekenfondsbijdrage verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds en hangt volledig af van het basisaanbod, aangeboden aan hun leden.

In onderstaande tabel vind je het lidgeld per ziekenfonds terug voor 1 volwassene (zonder personen ten laste):

Ziekenfonds Jaarlijkse bijdrage
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds VNZ € 94,80
Bond Moyson Oost-Vlaanderen € 89,76
Bond Moyson West-Vlaanderen € 89,40
Christelijke Mutualiteit € 99,00
De Voorzorg Antwerpen € 85,80
De Voorzorg Limburg € 84,00
Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be € 90,00
Liberale Mutualiteit Oost-vlaanderen € 85,20
Liberale Mutualiteit PLUS € 93,00
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen NZVL € 95,76
Onafhankelijk Ziekenfonds OZ € 102,48
Partena € 102,00
Socialistische Mutualiteiten Brabant € 81,60

Wat is het goedkoopste ziekenfonds?

Het ziekenfonds met de laagste jaarlijkse bijdrage is de Socialistische Mutualiteiten Brabant. Daar betaal je slechts € 81,60 per jaar voor je aansluiting bij de mutualiteit.

Of dit ziekenfonds ook het best bij jou past, hangt uiteraard af van de diensten die de mutualiteit aanbiedt, en jouw specifieke noden. Kies dus niet blind de goedkoopste mutualiteit, maar vergelijk eerst verschillende ziekenfonds.

Bestaat er ook een gratis ziekenfonds?

Wie zich niet wil aansluiten bij een ziekenfonds, moet zich verplicht inschrijven bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Zo ben je in orde met de ziektekostenverzekering.

Aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is gratis. Je betaalt geen ziekenfondsbijdrage, maar bijgevolg geniet je ook niet van de voordelen van een ziekenfonds. Voor diensten die buiten de verplichte ziekteverzekering vallen, moet je dus de volle pot betalen.

wat kost een ziekenfonds?

Extra kosten naast bijdrage ziekenfonds?

Naast de maandelijkse bijdrage zijn er 2 soorten bijdragen die te betalen zijn aan het ziekenfonds: enerzijds een verplichte bijdrage en anderzijds een niet-verplichte bijdrage.

[1] Zorgpremie voor Vlaamse sociale bescherming (verplicht)

De zorgpremie bedraagt 54 euro en is een verplichte bijdrage op jaarbasis die de Vlaamse sociale bescherming financiert. Elke Vlaamse burger van 26 jaar of ouder betaalt deze premie.

Met de zorgpremie wordt de Vlaamse sociale bescherming dus bekostigd. Dankzij de Vlaamse sociale bescherming maken zwaar zorgbehoevenden (bijvoorbeeld mensen met een handicap of ouderen met een zorgnood) aanspraak maken op bepaalde tegemoetkomingen.

[2] Aanvullende verzekeringen (niet-verplicht)

Zoals gezegd heeft elke mutualiteit een basisaanbod aan diensten ten voordele van hun leden. Daarnaast bieden ziekenfondsen de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten voor een bredere bescherming voor allerlei medische kosten. De bekendste voorbeelden zijn de hospitalisatie- en tandzorgverzekeringen.

Deze verzekeringen beschermen je tegen hoge medische kosten, maar hebben natuurlijk een bepaalde kostprijs.

aanvullende verzekeringen bij ziekenfonds zorgen voor terugbetaling hospitalisatie

Wat als ik mijn ziekenfondsbijdrage niet betaal?

Wanneer je het maandelijks lidgeld van je mutualiteit niet betaalt, heb je geen recht meer op de voordelen van de aanvullende verzekering via het ziekenfonds. Het ziekenfonds kan je echter niet vervolgen om de betaling af te dwingen.

Wie minder dan 2 jaar niet in orde is, kan zijn dossier regulariseren door het achterstallige bedrag in één keer te betalen. Gebeurt dat niet? Dan kan de mutualiteit zware sancties opleggen na 2 jaar:

  1. Het ziektefonds mag de voordelen van de aanvullende verzekering stopzetten.
  2. Wil je opnieuw in orde zijn met de aanvullende verzekering, dan moet je 24 maanden de bijdragen betalen. Tijdens deze periode heb je geen recht op de aanvullende voordelen van deze verzekering.

Veranderen van ziekenfonds is geen oplossing. De achterstallige bijdragen, de verlies van de voordelen en de wachttijd gaan meer naar het nieuwe ziekenfonds.

Veelgestelde vragen

Hoeveel bedraagt bijdrage ziekenfonds?

Hoeveel je moet bijdragen aan je ziekenfonds is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent. Het bedrag schommelt tussen 81,60 en 102,48 euro per jaar. Je vindt een overzicht per ziekenfonds in de tabel bovenaan.

Is de ziekenfondsbijdrage verplicht?

Sinds 2012 is iedereen verplicht een ziekenfondsbijdrage, ook wel aanvullende verzekering genoemd, te leveren.

Hoeveel bedraagt de ledenbijdrage Bond Moyson? (+ voor elke andere mutualiteit)

De ledenbijdrage bij Bond Moyson hangt af van de regio waarin je woont. In West-Vlaanderen betaal je 89,40 euro, in Oost-Vlaanderen bedraagt het bedrag 89,76 euro.

Bijdrage per mutualiteit vergelijken

Voor wie puur op prijs afgaat, is ziekenfondsen vergelijken niet moeilijk. Je kan gewoon de goedkoopste mutualiteit kiezen, maar we raden dit toch af.

Zoek eerder naar het ziekenfonds dat het best bij jou past. Heb je kinderen die op jeugdvakantie willen? Heb je een bril? Of is een extra tandzorgverzekering interessant? Vergelijk daarom de extra voordelen van verschillende ziekenfondsen en vind een mutualiteit op maat.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Bent u momenteel reeds aangesloten bij een ziekenfonds?
2*. Wat is uw hoofdactiviteit?
3*. Bent u gerechtigde of persoon ten laste?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid


Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Ziekenfonds
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.