Wat is de aanvullende verzekering mutualiteit?

In België is iedereen verplicht aangesloten bij een mutualiteit. Alle Belgische burgers, zeker als statutair medewerker, zijn dus voorzien van een verplichte verzekering. Die verzekering komt tussen bij een groot deel van de kosten.

Kun je een aanvullende verzekering afsluiten zonder basisverzekering? In België is dat niet mogelijk, aangezien de verplichte verzekering bij wet verplicht is. Daarbij komt ook dat een aanvullende ziekteverzekering bij een mutualiteit vaak enkel mogelijk is als je ook voor de verplichte verzekering bij die mutualiteit bent aangesloten. Zo’n aanvullende ziekteverzekering kan je verkrijgen bij AG insurance of DKV.

Toch zijn er ambulante kosten waarin die verplichte verzekering niet tussenkomt. Bovendien is het dekkingspercentage, zijnde het percentage van de ambulante kosten dat wordt terugbetaald, is beperkt.

Een aanvullende ziekteverzekering biedt extra dekking voor je gezondheidskosten. Zo’n aanvullende ziekteverzekering dekt een ruimer scala aan medische kosten. Daarbij gaat het ook om een hoger dekkingspercentage en een hoger jaarlijks maximumbedrag dan bij de verplichte ziekteverzekering.

Gezinsverzekeringen, zoals bij de meeste mutualiteiten, vereisen dat alle gezinsleden bij de verplichte verzekering aansluiten. Om aan te sluiten bij de aanvullende verzekering van een ziekenfonds moet je lid zijn. Dit lidmaatschap kan je gelijktijdig met de aanvullende verzekering aanvragen. Bij sommige ziekte- en invaliditeitsverzekeringen betaal je geen lidgeld, maar ontvang je ook geen aanvullende verzekering.

Is een aanvullende ziekteverzekering wel nodig?

Wat is nu het voordeel van een aanvullende ziekteverzekering? Hoewel de verplichte ziekteverzekering bij heel wat courante kosten tussenkomt, dekt die verzekering niet alle medische kosten van het hele gezin. Meestal denk een aanvullende ziekteverzekering bijvoorbeeld ook oogzorg, zorg bij geboorte, psychologische hulpverlening, palliatieve zorg en het remgeld bij verschillende artsen.

Afhankelijk van het feit of je arts of specialist geconventioneerd of niet-geconventioneerd werkt, betaal je meer ambulante kosten. Een aanvullende ziekteverzekering biedt daarbij een hogere dekking. Waar de mutualiteit bijvoorbeeld 75% van je kosten dekt, zorgt de aanvullende ziekteverzekering voor de dekking van de resterende 25%. Ook je maximale jaarlijkse verzekeringsuitkering ligt hoger.

Er zijn verschillende soorten aanvullende ziekteverzekeringen. Sommige polissen focussen zich op hospitalisatiekosten, andere op tandzorg. Je kunt een bijkomende ziekteverzekering kiezen die past bij jouw behoeften.

Verwacht je hoge kosten voor ingrepen, behandelingen of zorg die niet onder de verplichte ziekteverzekering vallen? Dan biedt een aanvullende ziekteverzekering heel wat fiscale voordelen.

Aanvullende ziekteverzekering?
Vraag hier je offertes!

Wat dekt of vergoedt een aanvullende verzekering?

vrienden en familie

De verplichte ziekteverzekering zorgt enerzijds voor een vergoeding van een groot deel van je medische kosten. Het gaat bijvoorbeeld om de erelonen van artsen en andere specialisten (denk aan kinesisten en tandartsen) of geneesmiddelen. Die verplichte verzekering dekt zo’n 75% van de kosten. Wat resteert, is het remgeld. Zonder aanvullende ziekteverzekering betaal je dat volledig zelf.

Daarnaast zorgt de verplichte verzekering voor uitkeringen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Maar wat dekt een aanvullende ziekteverzekering zoal?

1. Ambulante kosten

Een aanvullende ziekteverzekering waarborgt je voor allerlei ambulante kosten. De kosten die gekoppeld zijn aan een ambulante behandeling. Denk maar aan zorg door een specialist of je huisarts, medicatie, enzovoort.

 • Medische en paramedische prestaties en behandelingen. Dat zijn zowel de kosten voor de prestaties die een arts of specialist uitvoert, als de kosten voor prestaties en behandelingen zoals logopedie, fysiotherapie en kinesitherapie.
 • Medische hulpmiddelen. Denk maar aan krukken, hoorapparaten, contactlenzen, enzovoort.
 • Geneesmiddelen en medisch materiaal.
 • Protheses en kunstledematen, met uitzondering van tandprotheses (daarvoor is een tandverzekering nodig).

De meeste verzekeraars dekken enkel behandelingen en zorg die uitgevoerd worden door erkende artsen en specialisten. Dat zijn artsen en specialisten die aangesloten bij het RIZIV en de orde der artsen. Bij veel hulpmiddelen kun je ook enkel rekenen op een tussenkomst wanneer die voorgeschreven werden door een erkende arts of specialist.

2. Alternatieve geneeskunde

Denk daarbij aan osteopathie, accupunctuur, en behandelingen met homeopatische geneesmiddelen en technieken. Die behandelingen moeten wel voorgeschreven zijn door een erkend arts of specialist.

3. Geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen of specialisten

Wat is precies het verschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen?

Een geconventioneerd arts hanteert de geconventioneerde of officiële tarieven. Een niet-geconventioneerd arts mag de gehanteerde tarieven zelf bepalen. Een gedeeltelijk geconventioneerd arts hanteert voor sommige behandelingen de officiële tarieven, en voor andere behandelingen vrij gekozen tarieven.

Welke invloed heeft dat statuut op de tussenkomst door je ziekteverzekering? De verplichte ziekteverzekering komt bij sommige behandelingen enkel tussen wanneer die uitgevoerd worden door een geconventioneerde specialist of arts. Voor een aanvullende ziekteverzekering is het niet belangrijk of de arts of specialist al dan niet geconventioneerd is.

De enige voorwaarde voor een tussenkomst door een aanvullende verzekering is dat de arts erkend is door het RIZIV. Daarnaast dekt een aanvullende ziekteverzekering doorgaans ook geen niet-medische kosten. Esthetische behandelingen worden bijvoorbeeld niet gedekt.

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow Ontvang offertes

Hoeveel kost een aanvullende ziekteverzekering?

Hoe duur is een aanvullende ziekteverzekering? Dat varieert. Er zijn heel wat factoren die de hoogte van je premie (het bedrag dat je betaalt om te genieten van de dekking door de verzekering) bepalen. Daaronder vallen…

 • Leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe lager je premie.
 • Leeftijd bij aansluiting. Hoe jonger je bent wanneer je de verzekering afsluit, hoe lager je premie.
 • Gekozen formule. Een enkele verzekeraar kan verschillende formules aanbieden. Het aantal dekkingen, dekkingspercentage, en het jaarlijks maximumbedrag bepalen je premie.
 • Premiefrequentie. Een jaarlijkse premie is vaak voordeliger dan een maandelijkse premie.
 • Aantal aangesloten personen. Veel verzekeraars, en met name gezinsverzekeraars, bieden bijvoorbeeld een gratis verzekering voor kinderen. In sommige gevallen daalt je premie wanneer een bepaald aantal personen is aangesloten.
 • Medisch dossier. Veel verzekeraars vragen je medisch dossier op bij aansluiting. Vooraf bestaande aandoeningen kunnen je premie verhogen.
 • Combinatie. Combineer je meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar? Dan maak je kans op korting.
 • Opstartkorting. Sommige verzekeraars bieden een opstartkorting.

Daarnaast bieden privéverzekeraars aanvullende ziekteverzekeringen met doorgaans een hoger dekkingspercentage, een hoger maximumbedrag en een ruimer aantal dekkingen.

Een mutualiteit biedt vaak lagere dekkingspercentages, maximumbedragen en een minder ruim aantal dekkingen, maar hanteert lagere premies.

Vergelijk aanvullende ziekteverzekering onderling + Vraag andere informatie en advies

Voor je een aanvullende ziekteverzekering afsluit, is het belangrijk om verschillende polissen te vergelijken. Niet elke aanvullende verzekering biedt dezelfde dekkingen, noch hanteren ze dezelfde dekkingspercentages en jaarlijkse maximumbedragen.

Om een bijkomende ziekteverzekering te vinden die perfect aansluit op jouw behoeften is het interessant om verschillende aanbieders te vergelijken. Zo vermijd je onaangename verrassingen, ambulante kosten en kun je een goed geïnformeerde keuze maken!

Vul onderstaand formulier in, en ontvang gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat van bijvoorbeeld AG insurance of DKV. Zo kun je een doelgerichte afweging maken van de verschillende tarieven en diensten van verzekeraars in je buurt. In enkele klikken vind jij gegarandeerd de aanvullende ziekteverzekering die het best bij je past!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw hoofdactiviteit?
2*. Wat is uw leeftijd?
3*. Bij wie bent u aangesloten?
4*. Bent u gerechtigde of persoon ten laste?
5. Bijkomende informatie
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Ziekenfonds
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.