Wat is een controlearts?

Een controlearts is een onafhankelijk arts die een werkgever kan adviseren over het medisch attest dat een behandelend arts uitschrijft om de afwezigheid van een werknemer te wettigen.

Als werkgever bent u verplicht om het gewaarborgd loon van een afwezige werknemer uit te betalen (indien die gewettigd afwezig is). U heeft bijgevolg ook het recht om een controlearts te laten verifiëren of die afwezigheid gerechtvaardigd is.

Een controlearts heeft minstens 5 jaar praktijkervaring. De controlearts stelt geen diagnoses, maar verifieert enkel of de verhouding tussen de duur van de afwezigheid en de aandoening klopt. De controlearts mag daarvoor een medisch onderzoek doen.

U bent nooit verplicht om een controlearts in te schakelen.

Controlearts

Waarom stuurt u als werkgever een controlearts?

Afwezigheden door ziekte kunnen een onderneming veel geld kosten. Bovendien zorgen afwezigheden ook voor andere problemen binnen de onderneming. De taken die de zieke medewerkers niet uitvoeren, moeten immers overgenomen worden door andere werknemers. De werkdruk stijgt, de kwaliteit van de geleverde diensten of producten neemt af, deadlines worden gemist, en de efficiëntie en productiviteit van uw onderneming verminderen.

Onterechte afwezigheden (zogenaamd zwart verzuim) kunnen een onderneming duur komen te staan. Een arbeidsovereenkomst beëindigen omwille van vermoedens van zwart verzuim kan niet zomaar. Veel werkgevers schakelen dan ook een controlearts in om dat misbruik vast te stellen.

Een controlearts inschakelen, kan ook een preventieve werking hebben. U geeft een duidelijk signaal aan alle aan- en afwezige werknemers dat zwart verzuim niet zomaar onder de radar blijft. Een controlearts kan dan ook deel uitmaken van het absenteïsmebeleid van uw onderneming.

Opgelet: Overmatige waakzaamheid kan ook negatieve gevolgen hebben. Werknemers kunnen zich gecontroleerd voelen, of het presenteïsme kan stijgen. Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk kan u helpen met het vinden van de juiste aanpak. Een preventieadviseur helpt u bepalen wanneer afwezigheden storend of verdacht zijn, en het opstellen van procedures omtrent het inschakelen van een controlearts.

Krijg advies op maat

Wetgeving: Hoe en wanneer kunt u een nazicht door de controlearts aanvragen?

U kunt al op de eerste dag van de afwezigheid van de werknemer een controlearts inschakelen. De werknemer hoeft daarvoor enkel zijn of haar arbeidsongeschiktheid gemeld te hebben. Het medisch attest hoeft nog niet ingediend te zijn.

Opgelet: Is de werknemer nog niet onderzocht door de huisarts? Dan kan de controlearts enkel een uitspraak doen over de arbeidsongeschiktheid op de dag van de controle.

U kunt de controlearts meerdere keren inschakelen wanneer een werknemer voor een langere periode afwezig is. Dat kan nog steeds wanneer de werknemer geen gewaarborgd loon meer ontvangt en een uitkering ontvangt van het ziekenfonds.

Om een controlearts in te schakelen, kunt u de controledienst contacteren. U kunt ook zelf kiezen welke controlearts u op pad stuurt. Het moet steeds gaan om een arts die controlegeneeskunde uitoefent. Niet zomaar elke dokter kan als controlearts optreden.

Op welke uren gaat de arts langs?

Een controle kan in principe op elk moment van de dag plaatsvinden Meestal gaat de controle door op een ‘redelijk tijdstip’, tussen 8 uur ’s morgens en 9 uur ’s avonds. Ook op zon- en feestdagen kan de controlearts de afwezige werknemer controleren.

Hoeveel kost het om een controlearts naar een zieke werknemer te sturen?

Een medische controle door de controlearts kost de werkgever gemiddeld 100 euro. Voor controles op zater-, zon- en feestdagen betaalt u een toeslag.

Controlearts raadplegen

Hoe werkt de controle? Wat mag een controlearts onderzoeken?

Een controlearts controleert 3 zaken:

  1. Of een werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is.
  2. Hoe lang een werknemer arbeidsongeschikt zal zijn en wanneer die het werk kan hervatten.
  3. Of de aanleiding voor de arbeidsongeschiktheid recht geeft op het gewaarborgd loon.

Verdere vaststellingen (zoals bijvoorbeeld de aard van de aandoening) mag de controlearts niet met de werkgever delen. Die vallen onder het medisch beroepsgeheim. De controlearts mag de werknemer enkel onderzoeken met oog op het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid en de duur van de afwezigheid.

Wat als de werknemer niet thuis is?

In veel gevallen gaat de controlearts langs bij de afwezige werknemer. Is de werknemer niet thuis? Dan krijgt die een uitnodiging om zich aan te bieden op de praktijk van de controlearts.

De controle kan ook meteen doorgaan op de praktijk van de controlearts, tenzij de werknemer het huis niet mag verlaten. Eventuele verplaatsingskosten zijn dan voor de rekening van de werkgever.

Vragen over absenteïsme?Een preventieadviseur staat voor u klaar.

Wat na de medische controle?

Na de medische controle verklaart de controlearts of de afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk.

De controlearts gaat akkoord met de arbeidsongeschiktheid. De werknemer blijft afwezig tot wanneer de arbeidsongeschiktheid eindigt.

De controlearts gaat niet akkoord met de arbeidsongeschiktheid. De werknemer moet het werk vervroegd hervatten of verliest het recht op gewaarborgd loon. U beslist als werkgever zelf of u het gewaarborgd loon al dan niet uitbetaalt.

De werknemer kan de verklaring van de controlearts aanvechten door beroep te doen op een arbitragearts. Als werkgever kunt u hetzelfde doen als u het niet eens bent met de bevindingen van de controlearts. De kosten voor de arbitragearts worden aangerekend aan de verliezende partij.

U ontvangt steeds een getuigschrift met de bevindingen van de controlearts. Ook als u beslist om het gewaarborgd loon niet uit te betalen (wanneer de werknemer het recht daarop verliest) heeft de werknemer het recht om thuis te blijven gedurende de periode die vermeld staat op het medisch attest van zijn of haar behandelend arts.

Wat als werknemer het bezoek van/aan de controlearts weigert?

Als een werknemer de controle weigert, verliest die het recht op het gewaarborgd loon.

Wat als de controlearts en de behandelend arts geen akkoord bereiken?

Als de controlearts niet akkoord gaat met het medisch attest van de behandelend arts, contacteert die de behandelend arts. Als geen van beide artsen hun mening herziet, moet binnen de 2 dagen een arbitragearts ingeschakeld worden. Die moet binnen de 3 dagen een uitspraak doen. De werknemer moet het werk in die periode niet hervatten. Als werkgever bent u ook niet verplicht om het gewaarborgd loon voor die periode uit te betalen.

U en de werknemer zijn verplicht de beslissing van de arbitragearts na te leven.

Dokter

Absenteïsme bestrijden? Een preventieadviseur staat u bij!

Zieke medewerkers kosten werkgevers handenvol geld. Het bestrijden van ongerechtvaardigde afwezigheden kan u dan ook heel wat besparen. Bent u op zoek naar een preventieadviseur, of heeft u vragen over het uitwerken en doorvoeren van een doeltreffend absenteïsmebeleid? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies van experts en offertes op maat. Zo vindt u gegarandeerd een voordelige, duurzame oplossing voor uw onderneming!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.