Wat is een ventilatieprestatieverslag in het kader van EPB verslaggeving?

Het ventilatieprestatieverslag is een belangrijk onderdeel van het EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) verslag. Een nieuwbouwwoning moet bijvoorbeeld aan bepaalde normen voldoen wat de energiezuinigheid betreft. Ook wat de verluchting en het gezond binnenklimaat betreft, zijn er bepaalde eisen. Daar komt het ventilatieprestatieverslag kijken.

Een woning die voorzien is van voldoende verluchting is minder vatbaar voor vochtproblemen. Zo’n woning heeft ook een gezonder binnenklimaat. Met de verplichte ventilatieverslaggeving waakt de overheid over de kwaliteit van de systemen voor ventilatie in nieuwbouwwoningen.

Het ventilatieprestatieverslag bestaat uit 4 deelaspecten

Het ventilatieprestatieverslag kan uit 4 delen bestaan, afhankelijk van het type geplaatste ventilatiesysteem.

1. Regelbare toevoeropeningen

Systemen A en systeem C beschikken over regelbare toevoer openingen. Voor die systemen is het verplicht om te rapporteren over onder meer de capaciteit van en het type regelbare toevoeropeningen. De regelbare toevoeropeningen worden ook gecontroleerd.

Systemen B, D en D+ voor ventilatie beschikken niet over regelbare toevoeropeningen. De toevoer kan dus niet over gerapporteerd worden.

2. Regelbare afvoeropeningen

Als het systeem over regelbare afvoeropeningen beschikt, moeten die gecontroleerd worden. De ventilatieverslaggever rapporteert over onder meer de capaciteit van en het type regelbare afvoeropeningen van de ventilatie.

3. Doorstroomopeningen

De rapporteur rapporteert ook over de doorstroomopeningen. Het gaat bijvoorbeeld om kieren naast of onder deuren.

De ventilatieverslaggever houdt rekening met de huidige situatie. Als er bijvoorbeeld nog geen binnendeuren geplaatst zijn, wordt de volledige deuropening meegenomen in de berekening.

4. Mechanische ventilatie

Tot slot meet de ventilatieverslaggever de ventilatiedebieten.

 • Bij ventilatiesystemen C en C+ meet de ventilatieverslaggever de afvoerdebieten.
 • Bij ventilatiesystemen D of D+ meet de ventilatieverslaggever de afvoer- en toevoerdebieten
Op zoek naar een specialist?
Vraag hier offertes en advies!

Is ventilatieverslaggeving verplicht bij nieuwbouw en verbouwing in Vlaanderen? Ook niet-residentieel?

Om de technische kwaliteit van ventilatiesystemen te verbeteren, is het sinds 1 januari 2016 verplicht om bij…

 • Een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen
 • Een melding voor nieuwe wooneenheden
 • Een ingrijpende energetische renovatie

…volgende documenten te voorzien:

 • Het ventilatieprestatieverslag (VPV). Daaruit blijkt of de ventilatie aan de EPB normen voldoet.
 • De ventilatieontwerpspecificaties (VOS). Een overzicht van alle EPB gerelateerde eisen waaraan de installatie moet voldoen.
 • Het ventilatievoorontwerp (VVO). Voor de start van de werkzaamheden en bij de EPB startverklaring laat je een voorontwerp opmaken. Daarin staan alle ventilatiecomponenten en hun plaatsing beschreven.

Enkel een ventilatieverslaggever erkend door het BCCA of het SKH mag bovenstaande documenten opstellen.

De verplichting geldt zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen, en zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende energetische renovaties. Een ingrijpende renovatie is een renovatie waarbij je minimaal 75 procent van de vloeren, muren en het dak laat isoleren en de verwarmingsketel vervangt.

De minimale ventilatievoorziening of ventilatie-eis is afhankelijk van…

 • Oppervlakte van het gebouw.
 • Bestemming en functie van het gebouw.
 • Type werken (nieuwbouw) of ingrijpende renovatie.

Boete ontbreken ventilatieprestatieverslag of niet behalen ventilatie-eis

Behaal je de ventilatienormen die gelden voor jouw gebouw niet? Dan kun je een boete ontvangen van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het gaat om een boete van 100 euro per 25 kubieke meter niet-afgevoerde of niet-aangevoerde lucht per uur. De controle gebeurt aan de hand van het ventilatieprestatieverslag.

Dien je geen ventilatieverslag in? Dan kun je ook een boete ontvangen.

Ventilatieverslag aan BCCA of SKH

Sinds 2018 moet je het ventilatieprestatieverslag afleveren bij een erkende kwaliteitsorganisatie. De twee erkende organisaties zijn het BCCA en het SKH.

De organisatie kijkt het verslag na, en waakt over de naleving van de normen zoals beschreven in STS-P 73-1 (“Systemen voor balansventilatie in residentiële toepassingen”).

Wanneer heb je ventilatieverslaggeving nodig? 

Bij het indienen van de startverklaring van het EPB verslag (dus voor de start van de werken) moet je ook het ventilatievoorontwerp voorleggen. Het ventilatievoorontwerp bevat onder meer het type systeem en hoe dat systeem geïnstalleerd zal worden. 

Wanneer het systeem is geïnstalleerd, controleert de ventilatieverslaggever het systeem. Hij stelt het ventilatieprestatierapport op en geeft het door aan de ventilatieverslaggever. Het ventilatieprestatierapport is nodig voor de EPB aangifteplichtige verslaggeving.

Je hebt het ventilatieverslag nodig voor:

 • Nieuwbouw.
 • Energetische renovaties (waarbij de verwarmingsketel vervangen wordt en minstens 75 procent van de muren, vloeren en het dak geïsoleerd wordt waardoor je warmteterugwinning krijgt).

De verplichting geldt voor bouwaanvragen vanaf 01 januari 2016. Voor bouwaanvragen van voor 01 januari 2016 volstaat een inregelrapport over de ventilatie. Dat is een kort rapport over de ingeregelde ventilatiedebieten per kamer, opgesteld door de ventilatie-installateur.

De verplichting geldt ook als je het systeem zelf plaatst

ventilatieverslaggeving

Prijs: wat zijn de kosten voor ventilatieverslaggeving?

De ventilatieverslaggever moet zelf 75 euro (exclusief btw) betalen bij het indienen van het rapport. Die kost wordt steeds doorgerekend aan de bouwheer en is slechts een deel van de totale kosten voor het ventilatieverslag.

Hoeveel kost ventilatieverslaggeving dan precies? Je mag rekenen op een prijs van 250 tot 500 euro, exclusief btw. Inbegrepen zijn onder meer de kosten voor het opstellen van het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag, de metingen en controles.

Hoeveel je precies betaalt, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Type en functie gebouw.
 • Type ventilatiesysteem.
 • Vraagprijs ventilatieverslaggever.

Je ventilatieverslaggeving zo voordelig mogelijk laten uitvoeren? Vergelijk verschillende offertes!

Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow Ontvang offertes

Wie mag een ventilatieprestatieverslag opmaken? 

Je moet beroep doen op een erkend ventilatieverslaggever. Enkel zo kun je aan de Vlaamse EPB eisen voldoen. De verslaggever moet erkend zijn door een kwaliteitsorganistatie (BCCA of SKH). Je kunt beroep doen op:

 • EPB verslaggever
 • Architect (in sommige gevallen tevens de EPB verslaggever)
 • Ventilatie-installateur
 • Leverancier van het ventilatiemateriaal (bijvoorbeeld als je het ventilatiesysteem zelf installeert)
 • Een studie- en adviesbureau

Let op: Wie je ook kiest, voor geldige verslaggeving heb je een ventilatieverslaggever nodig die erkend is door een van de kwaliteitsorganisaties. Om die erkenning te bekomen, moet de verslaggever een opleiding volgen die erkend is door het BCCA of SKH.

Taken van erkende ventilatieverslaggevers

De ventilatieverslaggever is niet enkel verantwoordelijk voor het opstellen van het ventilatieprestatieverslag. Wat doet de verslaggever precies?

Opstellen VVO (ventilatievoorontwerp)

De ventilatieverslaggever maakt een ventilatievoorontwerp (VVO). Daarin staat onder meer welk ventilatiesysteem geïnstalleerd zal worden, en hoe het systeem wordt geplaatst. Je ziet op het plan bijvoorbeeld waar de toe- en afvoer van het systeem zich zullen bevinden. Het voorontwerp bevat ook een berekening van het ventilatiedebiet. 

Het ventilatievoorontwerp is noodzakelijk voor het opstellen van de EPB startverklaring. De werkzaamheden kunnen niet beginnen zonder een goedgekeurde startverklaring.

Bepalen van de VOS (Ventilatieontwerpspecificaties)

Het VOS is een overzicht van alle EPB eisen waaraan het ventilatiesysteem moet voldoen. Welke eisen dat zijn, is onder meer afhankelijk van de bestemming van het gebouw en het type uitgevoerde werken.

Opvolgen installatie

De ventilatieverslaggever volgt de installatieprocedure op (en is soms ook degene die de installatie uitvoert). In een eerste fase worden (tijdens de ruwbouw) de ventilatiekanalen geplaatst. 

De tweede fase begint als de binnendeuren in het gebouw geplaatst zijn. Het ventilatiesysteem wordt geïnstalleerd en ingeregeld voor gebruik. De ventilatieverslaggever kan nu het inregelrapport opstellen.

Opstellen ventilatieprestatieverslag

Dit is het eindverslag dat ingediend moet worden als onderdeel van de EPB aangifte. De ventilatieverslaggever controleert de volledige installatie. Het verslag bevat de uiteindelijke meetresultaten en informatie over onder meer:

 • Ventilatiedebieten en behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst.
 • Luchtdichtheid en isolatie van de ventilatiekanalen
 • Luchtfiltratie
 • Onderhoudsnoden
ventilatieprestatieverslag

Wil je meer weten? Vraag info en ontvang advies op maat

Doe voor ventilatieverslaggeving steeds beroep op een erkend verslaggever. Op zoek naar een bekwaam en erkend ventilatieverslaggever in jouw omgeving? Vul dan snel onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes en advies op maat. Zo vind je gegarandeerd de beste oplossing voor jouw project!

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Voor welk type gebouw wenst u een EPC certificaat?
2*. Wat is de oppervlakte van het gebouw?
3*. Wenst u ook een asbestattest of asbestcertificaat?
4*. Tegen wanneer wenst u het of de attest(en)?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
EPC of Energieprestatiecertificaat
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
More than 35,000 people find the right professional here every month
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor EPC of Energieprestatiecertificaat