Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen die van nature niet voorkomen in België. De zes asbestmineralen zijn chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthofylliet, tremoliet en actinoliet. 

Waar werd het gebruikt?

Asbest werd in het verleden veel gebruikt in de bouw vanwege zijn eigenschappen, zoals hittebestendigheid, isolatie en sterkte. Bovendien was asbest ook aantrekkelijk vanuit economisch oogpunt, omdat het een relatief goedkoop materiaal was. Deze informatie over asbest is relevant om te begrijpen waarom het op grote schaal werd toegepast. Het werd namelijk onder andere gebruikt in isolatiemateriaal, dakbedekking, brandwerende materialen, leidingen, cementproducten en in sommige apparaten. Asbest werd ook gebruikt in de scheepvaart, de auto-industrie en andere industrieën.

Hoe kan je het herkennen?

Het herkennen van asbest is vaak moeilijk zonder laboratoriumonderzoek. Asbestvezels zijn namelijk niet met het blote oog zichtbaar. Als je vermoedt dat je asbest in huis hebt, kun je een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf inschakelen om een staalname uit te voeren en het materiaal te analyseren in een laboratorium.

Er zijn echter enkele aanwijzingen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest in huis. In oudere gebouwen (gebouwd voor 1994) kan asbest voorkomen in materialen zoals golfplaten, isolatie rond leidingen, vinyltegels, spuitpleister op plafonds en muren, en bepaalde soorten lijm en kit.

Vraag hier gratis en vrijblijvende offertes op maat.

Hoeveel en welke soorten asbest zijn er?

Er zijn in totaal zes verschillende soorten asbestmineralen, die kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: losgebonden asbest en hechtgebonden asbest.

  1. Losgebonden asbest: Dit type asbest bestaat uit losse vezels die gemakkelijk kunnen worden vrijgegeven en in de lucht kunnen zweven. De drie bekendste soorten losgebonden asbest zijn: chrysotiel (wit asbest),  amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest).
  2. Hechtgebonden asbest: Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels stevig verankerd in een ander materiaal, zoals cement of lijm. Dit zorgt ervoor dat de vezels minder snel vrijkomen, tenzij het materiaal beschadigd raakt. Hechtgebonden asbest is over het algemeen minder gevaarlijk dan losgebonden asbest, omdat de vezels minder snel in de lucht terechtkomen.

Gezondheidsrisico’s van asbest

De belangrijkste gezondheidsrisico’s van asbest zijn gerelateerd aan het ontstaan van asbestgerelateerde ziekten, waaronder:

  1. Asbestose: Een chronische longziekte waarbij littekenweefsel zich vormt in de longen als gevolg van blootstelling aan asbestvezels.
  2. Longkanker: Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan het risico op het ontwikkelen van longkanker vergroten. Dit risico is vooral verhoogd bij mensen die roken.
  3. Mesothelioom: Dit is een agressieve vorm van kanker die zich ontwikkelt in de bekleding van organen, meestal de longen, buikholte of hart. Blootstelling aan asbest is de belangrijkste oorzaak van mesothelioom.

Het is belangrijk om op te merken dat deze ziekten zich meestal pas na vele jaren ontwikkelen, vaak tientallen jaren na de blootstelling aan asbest. Eenmalig contact met asbestvezels leidt meestal niet direct tot deze gezondheidsproblemen. Regelmatige medische testen en opvolging kunnen belangrijk zijn voor mensen die risico hebben gelopen op blootstelling. Het is raadzaam met een arts te spreken over geschikte medische screening als er zorgen bestaan over asbestblootstelling en het risico op kanker.

Waarom zijn de vezels schadelijk?

Als asbest aanwezig is, vormt dat een risico voor de gezondheid wanneer ze worden ingeademd. Wanneer asbesthoudend materiaal wordt verstoord, kunnen de vezels vrijkomen en in de lucht zweven. Als mensen deze vezels inademen, kunnen ze zich in de longen nestelen en op termijn verschillende longaandoeningen veroorzaken. Er is geen overtuigend bewijs dat aanraking met asbest via huidcontact of inslikken aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Niettemin is het van essentieel belang om voorzichtig te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen naargelang de omstandigheden.

asbest vezels

Maatregelen rond asbest in gebouwen

In Vlaanderen (en België) wordt gestreefd naar een asbestvrije omgeving, maar het verwijderen van asbest is een complex proces. Hier zijn enkele maatregelen die worden genomen om de omgang met asbest zo veilig mogelijk te maken: 

Asbest Afbouwbeleid in Vlaanderen

In Vlaanderen is er een gefaseerd afbouwbeleid opgesteld om de aanwezigheid van asbest in gebouwen te verminderen.

In 2022: Er is een verplichte inventarisatie van asbestverdachte materialen bij de verkoop van gebouwen die vóór 2001 werden opgericht. Dit betekent dat bij de verkoop van een oudere woning een erkende asbestdeskundige een inventaris moet opstellen om de aanwezigheid van asbestmaterialen in kaart te brengen.

In 2034: Tegen 2034 moeten alle asbesthoudende daken en gevels verwijderd zijn. Dit geldt met name voor gebouwen met een residentiële bestemming.

In 2040: Alle risicovolle toepassingen van asbest moeten tegen 2040 zijn verwijderd. Dit omvat asbesthoudende materialen die een hoog risico op blootstelling en dus ook ziekten met zich meebrengen.

Asbestattest en inventaris

Om de aanwezigheid van asbest in huis en andere gebouwen in kaart te brengen, moet een erkende asbestdeskundige een asbestinventaris opstellen. Dit inventarisrapport geeft een gedetailleerd overzicht van de aanwezige asbesthoudende materialen in het gebouw. Het is verplicht om een dergelijk asbestattest te hebben bij de verkoop van gebouwen die vóór 2001 zijn opgericht. Het opstellen van een asbestinventaris en het uitvoeren van een asbestonderzoek mogen alleen worden gedaan door erkende asbestdeskundigen

asbestinventaris

Wat zijn de kosten van een erkende asbestdeskundige?

De kosten voor een asbestonderzoek kunnen variëren tussen € 400 en € 900. De prijs wordt bepaald door de asbestdeskundige, die het onderzoek uitvoert volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de prijs. Over het algemeen geldt: hoe groter de woning en hoe meer stalen er genomen moeten worden, hoe hoger de kosten zullen zijn. 

Tip: Voor de afgifte van het asbestattest rekent de OVAM een retributie van € 50. Deze retributie wordt door de asbestdeskundige in rekening gebracht bij de klant via de factuur. Het is belangrijk om te weten dat de asbestdeskundige geen BTW mag berekenen over dit retributiebedrag.

Wat kost het om asbest te laten verwijderen?

De prijs van een asbestsanering varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de specifieke situatie, het oppervlakte en het aantal ruimtes dat behandeld moet worden. Voor een enkele ruimte van maximaal 35m2 liggen de gemiddelde kosten rond de € 850. Bij meerdere ruimtes die in totaal tot 50m2 beslaan, kunnen de kosten al snel boven de € 1.000 uitkomen. Voor meerdere ruimtes met een oppervlakte boven de 70m2 moet je rekening houden met kosten tussen de € 1.500 en € 2.000.

kosten asbest attest

Waar mag je asbest inleveren?

Als je asbesthoudend materiaal wilt verwijderen, zijn er verschillende opties voor het inleveren ervan: 

  • Container thuis: In sommige regio’s is het mogelijk om een speciale asbestcontainer bij jou thuis te laten plaatsen. Hierin kun je het veilig verpakken en vervolgens wordt de container opgehaald door een erkend bedrijf voor verdere verwerking.
  • Containerpark: Veel gemeenten bieden speciale inzamelpunten op het containerpark waar je asbesthoudend materiaal kunt afleveren. Het is belangrijk om vooraf de regels en richtlijnen van het containerpark te raadplegen, omdat er vaak specifieke procedures zijn voor het aanleveren van asbest.
  • Verwijderaar: Er zijn ook bedrijven en instanties die gespecialiseerd zijn in het verwijderen van asbest. Deze professionele verwijderaars hebben de juiste kennis, training en uitrusting om asbest op een veilige en verantwoorde manier te behandelen en te verwijderen. Je kunt contact opnemen met dergelijke bedrijven voor het afvoeren van asbesthoudend materiaal.
Ontvang je graag persoonlijk advies en offertes op maat?
Kom snel en eenvoudig in contact met erkende asbestverwijderaars
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Opleiding asbestverwijdering 

Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke taak die specifieke kennis en vaardigheden vereist. Het omgaan met asbesthoudend materiaal zonder de juiste voorzorgsmaatregelen is een gevaar voor de gezondheid. Daarom is het noodzakelijk om een opleiding te volgen als je betrokken wilt zijn bij asbestverwijdering. Er zijn verschillende opleidingsprogramma’s beschikbaar die gericht zijn op het veilig verwijderen van asbest. Deze opleidingen omvatten doorgaans theoretische kennis over de gevaren van asbest, wet- en regelgeving, en praktische training in het correct omgaan met asbesthoudend materiaal, het dragen van beschermende uitrusting en het volgen van de juiste procedures.

Vul het offerteformulier in en kom in contact met erkende asbestverwijderaars

Wil je asbest laten verwijderen en wil je in contact komen met erkende asbestverwijderaars? Vul dan het offerteformulier hieronder in op onze website. Op basis van deze informatie kunnen erkende asbestverwijderaars een passende offerte opstellen. Ze zullen rekening houden met de benodigde veiligheidsmaatregelen, de complexiteit van het project en eventuele bijkomende kosten, zoals de afvoer van het asbestafval.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Over welk type gebouw gaat het?
2*. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?
3*. Wanneer wenst u deze dienst?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Asbest verwijderen
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Asbest verwijderen