Wat zijn chemische agentia?

Chemische agentia zijn chemische stoffen, elementen, mengsels en verbindingen. Chemische agentia komen voor in de natuur, worden gebruikt (bijvoorbeeld op het werk), of komen vrij bij bepaalde beroepsactiviteiten. Niet alle chemische agentia zijn schadelijk. Gevaarlijke chemische agentia zijn die stoffen die een negatieve of schadelijke invloed kunnen hebben op de mens of op het milieu.

Wetenschapper

Wat zegt de codex over het gebruik van chemische agentia?

De codex welzijn op het werk bepaalt dat werkgevers de gezondheid en veiligheid van hun werknemers moeten beschermen. Zo ook tegen de risico’s die gepaard gaan met het werken met chemische agentia. 

Europese verordeningen

Ook op Europees niveau gelden regels rond het werken met chemische agentia. Concreet gaat het om de REACH en CLP verordeningen. 

CLP: Indeling, verpakking en labels

CLP staat voor Classification, Labelling en Packaging. De CLP verordening bepaalt hoe u chemische stoffen moet indelen, verpakken en labelen

REACH: Informeren

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De REACH verordening bepaalt dat bedrijven die chemische stoffen importeren, produceren of op een andere manier toeleveren verplicht zijn de eigenschappen van de chemische agentia aan te geven. Ze moeten ook de risico’s die de stoffen met zich mee brengen vermelden, alsook welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te beperken.

Veilig omspringen met chemische agentia op de werkvloer?
Vraag een preventieadviseur om advies op maat.
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Welke maatregelen moet u nemen om uw mensen te beschermen tegen gevaarlijke stoffen?

Om uw werknemers te beschermen en te voldoen aan de regelgeving, moet u volgende acties ondernemen.

Biologische en chemische agentia

Risicoanalyse

Eerst en vooral moet u een risicoanalyse uitvoeren omtrent het gebruik van de chemische agentia die gebruikt worden of aanwezig zijn op de werkvloer

Uw preventieadviseur bekijkt onder meer de gevaarlijke eigenschappen van de chemische agens, hoe en in welke mate de werknemers aan de stoffen blootgesteld worden en wat de grenswaarden zijn voor beroepsmatige blootstelling

Preventiemaatregelen

Aan de hand van de risicoanalyse neemt u vervolgens de nodige preventiemaatregelen. Die kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: informeren over het gebruik van de stoffen, en het beperken van de blootstelling. 

Opleiding en inventaris

U zorgt onder meer voor de nodige opleidingen voor werknemers die de stoffen gebruiken. U voorziet handleidingen en instructies bij de relevante werkposten, en stelt een inventaris op van de gebruikte chemische agentia.

Overschrijden van de grenswaarden voor blootstelling (aan huid, ogen, luchtwegen) vermijden

Daarnaast beperkt u de blootstelling aan de chemische agentia, in het bijzonder met het oog op het niet overschrijden van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Dat kan bijvoorbeeld door de juiste ventilatietechnieken toe te passen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. 

Meer weten over veiligheid, gezondheid en chemische agentia? Contacteer een preventieadviseur voor advies op maat

Als werkgever wilt u uw werknemers zo goed mogelijk beschermen. Gelukkig wordt u in uw inspanningen ondersteund door uw preventieadviseurs.

Heeft u vragen over het gebruik van chemische agentia op de werkvloer, of bent u op zoek naar een preventieadviseur? Vul dan onderstaand formulier in. U ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies op maat en een overzicht met prijsvoorstellen. Zo vindt u heel eenvoudig een oplossing op maat van uw onderneming.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.