Hoe wordt de uitkering bepaald bij zelfdoding? Wat wordt door de levensverzekering gedekt?

Ontvangen de begunstigden van een verzekerde die overlijdt door zelfdoding een uitbetaling van de levensverzekering van de overledene?

Meestal bevat een levensverzekering ook een dekking bij overlijden. Daardoor ontvangen de begunstigden die zijn opgenomen in het verzekeringscontract een uitbetaling van het kapitaal bij het overlijden van de verzekerde

Bij zelfdoding is dat echter niet altijd het geval. Ook een overlijden door euthanasie kan de uitbetaling beïnvloeden.

levensverzekering

Betaalt levensverzekering uit bij zelfdoding? Voorwaarden 

Een levensverzekering keert normaliter ook uit bij zelfdoding. Er gelden wel enkele voorwaarden.

Overlijdensdekking

Een eerste voorwaarde is de overlijdensdekking. Een levensverzekering die niet uitkeert bij overlijden, keert logischerwijs ook niet uit bij zelfdoding. Meestal is een levensverzekering echter wel voorzien van een overlijdensdekking.

Levensverzekering wordt niet uitgekeerd bij zelfdoding binnen het eerste jaar

Daarnaast geldt de algemene regel dat de verzekeraar ook niet uitkeert als de zelfdoding plaatsvindt binnen het 1ste jaar na het ondertekenen van het verzekeringscontract. Deze bepaling staat ingeschreven onder de wet van Landverzekeringsovereenkomsten.

Met die voorwaarde kan de verzekeraar vermijden dat er misbruik wordt gemaakt. Iemand zou opzettelijk een levensverzekering kunnen afsluiten kort voor een voorziene zelfdoding. Een voorziene zelfdoding kan namelijk niet als onzekere factor beschouwd worden. Wettelijk gezien kan het daarom niet gaan om een door de verzekering gedekt voorval. 

De verzekeraar mag afwijken van de wettelijke regeling in het voordeel van de begunstigde. Uitbetaling bij zelfdoding mag dus opgenomen worden in het verzekeringcontract. Mogelijk ligt de premie voor een levensverzekering met dergelijke dekking hoger.

Zelfdoding onder omstandigheden

Ontoerekeningsvatbaarheid en andere omstandigheden zijn niet relevant in bovenstaande voorwaarde. Ook na zelfdoding (binnen het eerste jaar van het contract) als gevolg van een psychische aandoening of schokkende gebeurtenis geldt geen recht op uitbetaling.

Uitsluiting zelfdoding of langere wachttijd

De wachttijd voor uitkering bij zelfdoding kan ook hoger liggen dan 1 jaar. Een verzekeraar mag zelfs een uitsluiting bij zelfdoding opnemen in de voorwaarden van de verzekering. Bij zelfdoding is er dan geen sprake van uitbetaling, ongeacht wanneer de zelfdoding plaatsvindt.

Bewijs zelfdoding

De verzekeraar moet, als die het verzekerde bedrag niet uitkeert, zelf het bewijs van zelfdoding leveren. Het medisch beroepsgeheim kan het bewijzen van zelfdoding bemoeilijken.

Het afsluiten van een levensverzekering en financieel beschermen van je nabestaanden is geen herstel voor zelfdoding. Worstel je met je mentale gezondheid, of ken jij iemand die strijdt met gevoelens van angst of depressie? Een gespecialiseerd hulpverlener biedt een mogelijke uitweg.

Stel je vragen aan adviseurs

Erfbelasting en personenbelasting

Keert de verzekeraar uit bij overlijden door zelfdoding? Dan betaalt de begunstigde zoals bij een ander overlijden steeds een erfbelasting. Hoeveel die belasting bedraagt is afhankelijk van het verwantschap tussen de begunstigde en de verzekerde, en de omvang van het nalatenschap.

Als er geen enkel fiscaal voordeel genoten werd op de levensverzekeringpremies, moet de begunstigde geen personenbelasting betalen op het uitgekeerde bedrag. Werden de premies wel fiscaal in vermindering gebracht? Dan betaalt de begunstigde een personenbelasting van 10 procent. Eventuele winstdelingen zijn belastingvrij.

levensverzekering

Keert een levensverzekering uit bij euthanasie? 

Overlijden door euthanasie is wettelijk gezien een natuurlijke dood. Een levensverzekering zal dus normaliter uitbetaald worden bij dood door euthanasie. Er gelden echter wel enkele voorwaarden.

Overlijdensdekking

Opnieuw geldt dat een levensverzekering zonder overlijdensdekking niet uitkeert bij overlijden. De begunstigde ontvangt enkel een uitbetaling als een overlijdensdekking onderdeel uitmaakte van het verzekeringscontract.

Uitsluiting euthanasie

Verzekeraars mogen overlijden door euthanasie uitsluiten. De begunstigde ontvangt dan geen uitbetaling wanneer de verzekerde overlijdt door euthanasie.

Aanvraag euthanasie

Was de aanvraag tot euthanasie al aanwezig op het moment dat de levensverzekering werd afgesloten? Dan zullen verzekeraars niet tot het uitbetalen van de verzekering overgaan, of het afsluiten van de verzekering weigeren.

Meer weten? Raadpleeg specialisten in jouw buurt

Wil je meer weten over een levensverzekering? Neem met onderstaand formulier vrijblijvend contact op met verzekeringsadviseurs.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Projectomschrijving
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Levensverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.