Sociaal secretariaat

Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Vind uw partner in loonberekening en HR

Loonberekening, sociale documenten, fiscale aangiften, ... het vergt enorm veel tijd en opzoekwerk. Een erkend sociaal secretariaat beheerst deze materie door en door, zodat u zich op uw basisactiviteit kunt concentreren. Wij brengen u graag in contact met de beste sociale secretariaten op de markt.

Minder administratie
België is een bureaucratische nachtmerrie. Gelukkig neemt een sociaal secretariaat de administratieve rompslomp van loonberekening, sociale documenten en fiscale aangiften op zich. Denk eens aan de tijd en energie die u daarmee wint!

Advies en begeleiding
Een sociaal secretariaat is meer dan het uitbesteden van uw loonberekening. Ze kunt steeds bij hen terecht met al uw HR-vragen.

Correcte en stipte betaling van de lonen
Last but not least, uw personeel wordt steeds keurig op tijd en correct uitbetaald. Uw werknemers zullen u dankbaar zijn en u hoeft zich geen zorgen te maken over eventuele fouten.
 • Gezinsbijslag of kinderbijslag: Iedereen met kinderen krijgt daarvoor een toeslag.
 • Arbeidstijden: In theorie werkt een werknemer 38u per week in België. Wie minder werkt, werkt deeltijds, wie meer werkt presteert overuren. Zowel deeltijds werken als overuren presteren kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheidsrechten van uw werknemers. Laat het bijhouden van deze overuren over aan een sociaal secretariaat.
 • Tijdskrediet: deze term wordt in de privésector gebruikt voor loopbaanonderbreking. In bepaalde situaties hebben uw werknemers recht op specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Gaat één van uw werknemers gebruik maken van tijdskrediet? Contacteer dan een sociaal secretariaat en maak gebruik van hun expertise.
 • Verlof en vakantie: Hoeveel dagen vakantie mogen uw werknemers nog nemen? Niet altijd makkeljik om dit accuraat bij te houden. Met de hulp van een sociaal secretariaat is dit allemaal een pak makkelijker.
 • Bedrijfsvoorheffing: elke werknemer in België betaalt een voorschot op zijn inkomstenbelastingen, de bedrijfsvoorheffing, deze wordt geheven op het bruto-inkomen.
 • Betaald educatief verlof: elke werknemer die een vorming, bijscholing of avondcursus wil volgen mag een aantal uren afwezig blijven van zijn werk met behoud van zijn loon.
 • C4: Een administratief document waarmee de werknemer weer onder het statuut van werkzoekende valt. Hiermee kan de werknemer recht krijgen op een werkloosheidsvergoeding.
 • Enkel vakantiegeld: het inkomen dat een werknemer krijgt als hij betaald verlof neemt. Het enkel vakantiegeld wordt berekend op basis van het inkomen van het vorige werkjaar en wordt gestort op de dag dat je normaal je loon krijgt. Het loon van bedienden loopt gewoon door tijdens hun vakantieperiode
 • Dubbel vakantiegeld: Deze bonus krijgt een werknemer bovenop het enkel vakantiegeld.
 • Vertrek-vakantiegeld: Wie stopt met werken of verandert van werkgever krijgt het vakantiegeld van de vorige werkgever gestort. De nieuwe werkgever zal dit dan afhouden van het volgende loon en terugstorten in de normale periode.
 • DIMONA: Déclaration Immédiate / Onmiddellijke Aangifte: een elektronische dienst voor de aangifte van tewerkstelling. Elke werkgever is verplicht iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer te melden aan de RSZ via deze dienst.
 • USS: De unie van Erkende Sociale Secretariaten. Hierin zijn alle erkende sociale secretariaten in gegroepeerd. Een Sociaal Secretariaat moet erkend zijn door de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid (FOS).
 • RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Stop met het instuderen van complexe termen en al die nieuwe regelgevingen en laat uw personeelsadministratie over aan een sociaal secretariaat.