Sociaal secretariaat

Zoekt u een partner voor uw loonberekening of om uw HR-taken op te volgen? Vul hier uw informatieaanvraag in en ontvang een vrijblijvend voorstel.

Loonberekening, sociale documenten en fiscale aangiften vragen heel wat tijd en opzoekwerk. een erkend sociaal secretariaat beheerst deze materie door en door, zodat u zich op uw basisactiviteit kunt concentreren.

Werkt u al samen met een sociaal secretariaat? Ontdek de vele facetten van het engagement van Partena HR en vergelijk ze met wat uw huidige partner biedt.

Naast loonberekening, biedt Partena u ook vele HR-beheerstools, professioneel advies van juridische experten, tijdelijke of permanente HR-outsourcing en heel wat publicaties en opleidingen.

Vul de vragenlijst hieronder in om er meer over te weten.

 Sociaal secretariaat nodig?
Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes
 • Gezinsbijslag of kinderbijslag: Iedereen met kinderen krijgt daarvoor een toeslag.
 • Arbeidstijden: In theorie werkt een werknemer 38u per week in België. Wie minder werkt, werkt deeltijds, wie meer werkt presteert overuren. Zowel deeltijds werken als overuren presteren kan gevolgen hebben voor de sociale zekerheidsrechten van uw werknemers. Laat het bijhouden van deze overuren over aan een sociaal secretariaat.
 • Tijdskrediet: deze term wordt in de privésector gebruikt voor loopbaanonderbreking. In bepaalde situaties hebben uw werknemers recht op specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Gaat één van uw werknemers gebruik maken van tijdskrediet? Contacteer dan een sociaal secretariaat en maak gebruik van hun expertise.
 • Verlof en vakantie: Hoeveel dagen vakantie mogen uw werknemers nog nemen? Niet altijd makkeljik om dit accuraat bij te houden. Met de hulp van een sociaal secretariaat is dit allemaal een pak makkelijker.
 • Bedrijfsvoorheffing: elke werknemer in België betaalt een voorschot op zijn inkomstenbelastingen, de bedrijfsvoorheffing, deze wordt geheven op het bruto-inkomen.
 • Betaald educatief verlof: elke werknemer die een vorming, bijscholing of avondcursus wil volgen mag een aantal uren afwezig blijven van zijn werk met behoud van zijn loon.
 • C4: Een administratief document waarmee de werknemer weer onder het statuut van werkzoekende valt. Hiermee kan de werknemer recht krijgen op een werkloosheidsvergoeding.
 • Enkel vakantiegeld: het inkomen dat een werknemer krijgt als hij betaald verlof neemt. Het enkel vakantiegeld wordt berekend op basis van het inkomen van het vorige werkjaar en wordt gestort op de dag dat je normaal je loon krijgt. Het loon van bedienden loopt gewoon door tijdens hun vakantieperiode
 • Dubbel vakantiegeld: Deze bonus krijgt een werknemer bovenop het enkel vakantiegeld.
 • Vertrek-vakantiegeld: Wie stopt met werken of verandert van werkgever krijgt het vakantiegeld van de vorige werkgever gestort. De nieuwe werkgever zal dit dan afhouden van het volgende loon en terugstorten in de normale periode.
 • DIMONA: Déclaration Immédiate / Onmiddellijke Aangifte: een elektronische dienst voor de aangifte van tewerkstelling. Elke werkgever is verplicht iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer te melden aan de RSZ via deze dienst.
 • USS: De unie van Erkende Sociale Secretariaten. Hierin zijn alle erkende sociale secretariaten in gegroepeerd. Een Sociaal Secretariaat moet erkend zijn door de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid (FOS).
 • RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Stop met het instuderen van complexe termen en al die nieuwe regelgevingen en laat uw personeelsadministratie over aan een sociaal secretariaat.