Wat is de zorgkas?

De zorgkas voorziet in naam van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming en wordt gefinancierd via de zorgpremie. De zorgpremie wordt rechtstreeks aan de zorgkas betaald. Elk ziekenfonds heeft zijn zorgkas. Ook de Vlaamse overheid heeft een eigen zorgkas, namelijk de Vlaamse zorgkas. De zorgpremie is een bijdrage specifiek voor Vlaanderen om mensen die belangrijke zorg nodig hebben te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De Vlaamse zorgkas is een verzekeringsstelsel dat onafhankelijk is van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de hospitalisatieverzekering en de aanvullende verzekering. Dit is een verplichte jaarlijkse bijdrage voor mensen die in Vlaanderen wonen en 25 jaar of ouder zijn.

Wat doet de zorgkas?

zorgkas bijdrage

Het doel van de zorgkas is om de zorg voor iedereen betaalbaar te maken en te houden. Een persoon met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap heeft namelijk niet alleen veel zorg nodig maar vaak ook financiële steun.

Een zorgkas organiseert met andere woorden de concrete werking van de Vlaamse sociale bescherming, bestaande uit:

 • Het zorgbudget voor zwaar afhankelijke personen (voorheen zorgverzekering)
 • Een zorgbudget voor de ouderenzorg (voorheen sponsoring ouderen)
 • Een budget gehandicaptenzorg (voorheen budget basisondersteuning)
 • De vergoedingen voor het huren of kopen van mobiliteitshulpmiddelen
 • De verpleegtoeslag in woonzorgcentra, kortdurende wooncentra of kinderdagverblijven

Wat kost de zorgkas?

De zorgkassen worden gefinancierd door de zorgpremie. Deze zorgpremie bedraagt 54 of 27 euro per jaar. Je betaalt de zorgpremie rechtstreeks aan het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent, bijvoorbeeld het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Dit bedrag is voor alle zorgkassen gelijk.

Dankzij de zorgpremie kan een zorgbudget verstrekt worden aan mensen die veel zorg nodig hebben of een erkende handicap hebben.

Mensen met een beperkt inkomen betalen 27 euro. Alleen jouw zorgkas kan dit statuut toekennen. Dat gebeurt voor de volgende situaties:

 • Wie een bijstandsuitkering ontvangt (leefbaar inkomen, inkomensgarantie ouderen (IGO), invaliditeitsuitkering toegekend door de FOD Sociale Zekerheid)
 • Wezen, alleenstaande minderjarigen, kinderen met een erkende handicap (66 %)

Wie moet er de zorgkas betalen?

Vanaf het jaar dat je 26 wordt, moet elke inwoner van Vlaanderen zich aansluiten bij een door de Vlaamse overheid uitgegeven zorgfonds en jaarlijkse bijdragen betalen. Sluit je jezelf niet vrijwillig aan bij een erkend ziekenfonds, dan sluit je automatisch aan bij de hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Iedereen moet jaarlijks een premie voor de zorg betalen aan het ziekenfonds – of je als bediende, arbeider of zelfstandige bij een ziekenfonds aangesloten bent. Als je de premie twee keer niet betaalt, krijg je een boete die kan oplopen tot 250 euro. Als inwoner van Brussel kan je ervoor kiezen om je aan te sluiten bij de Vlaamse zorgkas.

Door jaarlijkse premies te betalen aan je zorgkas, maak je deel uit van de Vlaamse solidariteit. Iedereen die niet in Vlaanderen of Brussel woont, maar er wel werkt, moet of kan zich aansluiten bij de Vlaamse zorgkas.

Wie heeft recht op een zorgbudget?

Iedereen die bij een Vlaamse zorgkas aangesloten is, krijgt financiële steun als men veel zorg nodig hebben. Het is een soort verzekering voor kosten die verband houden met langdurige zorg.

Iedereen die door ouderdom, aanhoudende ziekte of handicap veel zorg nodig heeft, krijgt maandelijks een vergoeding van de Vlaamse zorgkas. Je moet voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ​​zorgbudget:

Je moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen, zoals de Vlaamse zorgkas:

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je vóór de datum waarop je recht hebt op het zorgbudget vijf aaneengesloten jaren hebben
 • Als je in Vlaanderen of Brussel woont
 • Of als je ononderbroken sociale verzekeringen geniet in een andere EU-lidstaat of een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.
 • Ben je jonger dan 18? Dan moet één van je ouders aangesloten zijn bij de zorgkas.

De Vlaamse overheid heeft drie belangrijkste groepen bepaald die in aanmerking komen voor het zorgbudget zijn:

 1. Zwaar zorgbehoevenden (Zorgverzekering)
 2. Mensen met een handicap
 3. Ouderen met een zorgnood (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

zorgkas Vlaanderen

1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is voor degenen die serieuze en langdurige zorg nodig hebben, zoals degenen die in een verpleegcentrum wonen of degenen die veel hulp en zorg thuis nodig hebben door een chronische ziekte. Het zorgbudget is vrij te besteden en bedraagt 130 euro per maand.

De maandelijkse betaling gebeurt door je zorgkas op jouw rekening. Bovendien is het geschikt voor alle leeftijden.

2. Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap in Vlaanderen wordt ook wel Basis Ondersteuningsbudget (BOB) genoemd. Het zorgbudget is voor mensen met een handicap en beperkte ondersteuning. Het zorgbudget bedraagt 300 euro per maand om hulp mee te kopen.

Het kan worden gebruikt zonder reden of kostenbewijs en het wordt maandelijks op jouw rekening gestort door jouw zorgkas. Er geldt wel een automatische toewijzing dus je kunt het niet zelf aanvragen.

3. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is geschikt voor 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het maximale maandelijkse zorgbudget is 594 euro.

Het zorgbudget is afhankelijk van de zorgbehoefte en het (gezins)inkomen en wordt maandelijks betaald op jouw rekening. Je kunt het vrij consumeren zonder rechtvaardiging of bewijs van uitgaven.

Welke zorgkassen zijn er?

Elk Vlaams ziekenfonds heeft zijn eigen zorgkas:

 • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen (zorgkascode 180)
 • Neutrale Zorgkas Vlaanderen (zorgkascode 280)
 • Vlaamse Zorgkas (zorgkascode 680) (door de Vlaamse overheid uitgegeven)
 • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen (zorgkascode 480)
 • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (zorgkascode 580)
 • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten (zorgkascode 380)

Je kunt nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aansluiten, want elke mutualiteit heeft zijn eigen zorgkas. Je kan dus enkel aansluiten bij de zorgkas van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten voor je ziekteverzekering.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wie heeft recht op de zorgkas?

Iedereen in België die er nood aan heeft, heeft recht op de zorgkas. Er is geen minimum- of maximumleeftijd aan begrensd.

Wat doet een zorgkas?

Een zorgkas geeft advies, begeleidt je bij het aanvragen en innen van zorgpremies en dat je de rekeningen aan de zorgkas op tijd betaald hebt.

Wie heeft er recht op maandelijks zorgbudget?

Mensen die veel zorg nodig hebben kunnen een maandelijks zorgbudget aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen die thuis ondersteuning of verplegingshulp krijgen. Vroeger was dit bekend als tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Wat is een tegemoetkoming van de zorgkas?

Een tegemoetkoming van de zorgkas gebeurt wanneer een zorgkas je bijstaat bij betalingen en rekeningen. Een voorbeeld hiervan is het zorgbudget, in het leven geroepen voor ouderen met zorgnood.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: heette vroeger de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”. is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. bedraagt maximaal 656 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.

Wat is het verschil tussen zorgkas en mutualiteit?

De mutualiteit helpt bij medische kosten, de zorgkas doet dit niet per se. Wel betalen ze een maandelijkse bijdrage van 130 euro waarmee men andere dingen kan betalen. Denk aan bijvoorbeeld huishoudhulp.

Is zorgkas hetzelfde als ziekenfonds?

Neen, wel heeft elk Vlaams ziekenfonds ook een zorgkas. Ook de Vlaamse overheid heeft een zorgkas, genaamd de Vlaamse Zorgkas.

Welke kosten dekt de zorgkas?

De zorgkas dekt andere financiële kosten dan medische kosten. Ze betalen dan een bijdrage van 130 euro, dat bedrag dient voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld huishoudhulp.

Wat als je de zorgkas niet betaalt?

Wie de zorgkas twee keer niet of onvolledig betaalt ontvangt een boete van 250 euro. Deze twee keer hoeven niet opeenvolgend te zijn.

Op zoek naar een zorgkas?

Heb je nog geen zorgkas? Vergelijk dan verschillende zorgkassen om de beste zorgkas te vinden. Wij brengen je gratis en vrijblijvend in contact met zorgkassen in je buurt. Vergelijk hun tarieven en diensten, en vind het beste zorgkas op jouw maat via onderstaand formulier.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw hoofdactiviteit?
2*. Wat is uw leeftijd?
3*. Bij wie bent u aangesloten?
4*. Bent u gerechtigde of persoon ten laste?
5. Aanvullende informatie
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Ziekenfonds
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
More than 35,000 people find the right professional here every month
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.