Wat is de zorgkas?

De zorgkas voorziet in naam van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming en wordt gefinancierd via de zorgpremie. De zorgpremie wordt rechtstreeks aan de zorgkas betaald. Elk ziekenfonds heeft zijn zorgkas. Ook de Vlaamse overheid heeft een eigen zorgkas, namelijk de Vlaamse zorgkas. De zorgpremie is een bijdrage specifiek voor Vlaanderen om mensen die belangrijke zorg nodig hebben te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De Vlaamse zorgkas is een verzekeringsstelsel dat onafhankelijk is van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de hospitalisatieverzekering en de aanvullende verzekering. Dit is een verplichte jaarlijkse bijdrage voor mensen die in Vlaanderen wonen en 25 jaar of ouder zijn.

Wat doet de zorgkas?

zorgkas bijdrage

Het doel van de zorgkas is om de zorg voor iedereen betaalbaar te maken en te houden. Een persoon met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap heeft namelijk niet alleen veel zorg nodig maar vaak ook financiële steun.

Een zorgkas organiseert met andere woorden de concrete werking van de Vlaamse sociale bescherming, bestaande uit:

 • Het zorgbudget voor zwaar afhankelijke personen (voorheen zorgverzekering)
 • Een zorgbudget voor de ouderenzorg (voorheen sponsoring ouderen)
 • Een budget gehandicaptenzorg (voorheen budget basisondersteuning)
 • De vergoedingen voor het huren of kopen van mobiliteitshulpmiddelen
 • De verpleegtoeslag in woonzorgcentra, kortdurende wooncentra of kinderdagverblijven

Vraag advies en vergelijk de zorgkas van ziekenfondsen

Wat kost de zorgkas?

De zorgkassen worden gefinancierd door de zorgpremie. Deze zorgpremie bedraagt 54 of 27 euro per jaar. Je betaalt de zorgpremie rechtstreeks aan het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent, bijvoorbeeld het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Dit bedrag is voor alle zorgkassen gelijk.

Dankzij de zorgpremie kan een zorgbudget verstrekt worden aan mensen die veel zorg nodig hebben of een erkende handicap hebben.

Mensen met een beperkt inkomen betalen 27 euro. Alleen jouw zorgkas kan dit statuut toekennen. Dat gebeurt voor de volgende situaties:

 • Wie een bijstandsuitkering ontvangt (leefbaar inkomen, inkomensgarantie ouderen (IGO), invaliditeitsuitkering toegekend door de FOD Sociale Zekerheid)
 • Wezen, alleenstaande minderjarigen, kinderen met een erkende handicap (66 %)

Wie moet er de zorgkas betalen?

Vanaf het jaar dat je 26 wordt, moet elke inwoner van Vlaanderen zich aansluiten bij een door de Vlaamse overheid uitgegeven zorgfonds en jaarlijkse bijdragen betalen. Sluit je jezelf niet vrijwillig aan bij een erkend ziekenfonds, dan sluit je automatisch aan bij de hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Je moet jaarlijks een premie voor de zorg betalen aan het ziekenfonds. Als je de premie twee keer niet betaalt, krijg je een boete die kan oplopen tot 250 euro. Als inwoner van Brussel kan je ervoor kiezen om je aan te sluiten bij de Vlaamse zorgkas.

Door jaarlijkse premies te betalen aan je zorgkas, maak je deel uit van de Vlaamse solidariteit. Iedereen die niet in Vlaanderen of Brussel woont, maar er wel werkt, moet of kan zich aansluiten bij de Vlaamse zorgkas.

Kies hier een zorgkas

Wie heeft recht op een zorgbudget?

Iedereen die bij een Vlaamse zorgkas aangesloten is, krijgt financiële steun als men veel zorg nodig hebben. Het is een soort verzekering voor kosten die verband houden met langdurige zorg.

Iedereen die door ouderdom, aanhoudende ziekte of handicap veel zorg nodig heeft, krijgt maandelijks een vergoeding van de Vlaamse zorgkas. Je moet voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ​​zorgbudget:

Je moet aangesloten zijn bij één van de erkende zorgkassen, zoals de Vlaamse zorgkas:

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je vóór de datum waarop je recht hebt op het zorgbudget vijf aaneengesloten jaren hebben
 • Als je in Vlaanderen of Brussel woont
 • Of als je ononderbroken sociale verzekeringen geniet in een andere EU-lidstaat of een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte.
 • Ben je jonger dan 18? Dan moet één van je ouders aangesloten zijn bij de zorgkas.

De Vlaamse overheid heeft drie belangrijkste groepen bepaald die in aanmerking komen voor het zorgbudget zijn:

 1. Zwaar zorgbehoevenden (Zorgverzekering)
 2. Mensen met een handicap
 3. Ouderen met een zorgnood (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

zorgkas Vlaanderen

1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is voor degenen die serieuze en langdurige zorg nodig hebben, zoals degenen die in een verpleegcentrum wonen of degenen die veel hulp en zorg thuis nodig hebben door een chronische ziekte. Het zorgbudget is vrij te besteden en bedraagt 130 euro per maand.

De maandelijkse betaling gebeurt door je zorgkas op jouw rekening. Bovendien is het geschikt voor alle leeftijden.

2. Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap in Vlaanderen wordt ook wel Basis Ondersteuningsbudget (BOB) genoemd. Het zorgbudget is voor mensen met een handicap en beperkte ondersteuning. Het zorgbudget bedraagt 300 euro per maand om hulp mee te kopen.

Het kan worden gebruikt zonder reden of kostenbewijs en het wordt maandelijks op jouw rekening gestort door jouw zorgkas. Er geldt wel een automatische toewijzing dus je kunt het niet zelf aanvragen.

3. Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is geschikt voor 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het maximale maandelijkse zorgbudget is 594 euro.

Het zorgbudget is afhankelijk van de zorgbehoefte en het (gezins)inkomen en wordt maandelijks betaald op jouw rekening. Je kunt het vrij consumeren zonder rechtvaardiging of bewijs van uitgaven.

Vergelijk gratis zorgkassen

Welke zorgkassen zijn er?

Elk Vlaams ziekenfonds heeft zijn eigen zorgkas:

 • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen (zorgkascode 180)
 • Neutrale Zorgkas Vlaanderen (zorgkascode 280)
 • Vlaamse Zorgkas (zorgkascode 680) (door de Vlaamse overheid uitgegeven)
 • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen (zorgkascode 480)
 • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (zorgkascode 580)
 • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten (zorgkascode 380)

Je kunt nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aansluiten., want elke mutualiteit heeft zijn eigen zorgkas. Je kan dus enkel aansluiten bij de zorgkas van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten voor je ziekteverzekering.

Op zoek naar een zorgkas?

Heb je nog geen zorgkas? Vergelijk dan verschillende zorgkassen om de beste zorgkas te vinden. Wij brengen je gratis en vrijblijvend in contact met zorgkassen in je buurt. Vergelijk hun tarieven en diensten, en vind het beste zorgkas op jouw maat via onderstaand formulier.

Beschrijf uw project
1*. Bent u momenteel reeds aangesloten bij een ziekenfonds?
2*. Wat is uw hoofdactiviteit?
3*. Bent u gerechtigde of persoon ten laste?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid .privacy charter
Ziekenfonds bedrijven in andere regio's