Wat doet de IDPBW?

De IDPBW of Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft verschillende opdrachten met betrekking tot risicoanalyse, advies, administratie en dergelijke. Deze interne dienst moet u als werkgever oprichten van zodra u één werknemer heeft aangeworven. De IDPBW moet minstens één preventieadviseur aanstellen. Als werkgever kunt u zelf deze functie vervullen als uw bedrijf minder dan twintig medewerkers telt. 

De belangrijkste opdracht van deze interne dienst is om de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers te helpen bij het toepassen van het welzijnsbeleid voor de werknemers. Bovendien heeft de dienst ook een preventieve werking: preventiemaatregelen en -activiteiten moeten op een regelmatige basis toegepast worden. 

Met andere woorden: de IPBW ziet toe op een correcte beoordeling van arbeidsrisico’s zodat de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers in de organisatie gegarandeerd zijn. Enkele concrete taken of bevoegdheden zijn bijvoorbeeld: 

  • Risico’s onderzoeken en advies geven rond risico-evaluatie. 
  • Globaal preventieplan en jaarlijkse actieplan helpen opstellen.
  • Oorzaken arbeidsongevallen onderzoeken en dit rapporteren.
  • Werkinstructies opstellen, voor de vorming zorgen en nieuwe medewerkers onthalen. 
  • Eerste hulp organiseren en interne noodprocedures opstellen en beschrijven.
  • Collega’s informeren over de wetgeving en de toepassing ervan. 
  • Advies geven rond arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en hygiëne.
  • Welzijn stimuleren door onder andere werk-privébalans voor de medewerkers te bewaren.
Krijg advies van specialisten
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Is oprichten IDPBW verplicht?

Het oprichten van een IDPBW is wettelijk in België verplicht van zodra u als werkgever uw eerste medewerker (voltijds, deeltijds of uitzendbureau) aanwerft. Als zelfstandige zonder enig personeel is het vanzelfsprekend dat u geen IDPBW hoeft op te richten. U bent dan immers verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, gezondheid en welzijn. 

Bovendien is het verplicht dat uw IDPBW uit minstens één preventieadviseur bestaat. U kunt als werkgever zelf de rol van preventieadviseur vervullen als uw bedrijf minder dan twintig werknemers telt. Hou rekening met het feit dat u voor een aantal specifieke aspecten nog steeds bijgestaan moet worden door deskundigen uit de externe preventiedienst (EDPBW).  

Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer

Wat is het verschil tussen IDPBW en EDPBW?

Een EDPBW of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vervult taken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. Meer bepaald verrichten zij de taken rond welzijn die de IDPBW vanwege een gebrek aan competenties, kennis of ervaring niet kan uitvoeren. Een EDPBW dient dus als een aanvulling op de IDPBW. 

In België zijn er verplicht enkele wettelijke taken van de preventiedienst die u als werkgever moet volbrengen. Een aantal daarvan moet uw interne preventieadviseur realiseren (IDPBW), een ander aantal (meer specialistische) taken moet u laten uitvoeren door een EDPBW en de overige taken kunt u zowel zelf doen (IDPBW) als laten uitvoeren door een EDPBW. 

Kleine en middelgrote bedrijven kiezen het vaakst voor de EDPBW om de overige taken uit te laten voeren. Dit omwille van twee redenen: het bespaart heel wat tijd en u bent ervan verzekerd dat de specialisten van een EDPBW over de meest recente kennis beschikken van wet- en regelgeving op vlak van veiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne. Het werk dat een EDPBW verricht, is correct en volledig. 

Wat is een interne preventieadviseur?

Een intern preventieadviseur geeft niet alleen advies rond het welzijnsbeleid van een onderneming of bedrijf, maar helpt ook actief mee om de werkgevers, leidinggevenden en medewerkers alle welzijnswetten correct en efficiënt uit te laten voeren. Een intern preventieadviseur moet wettelijk aangesteld worden en heeft daarbij de toestemming van de werknemers nodig. 

De belangrijkste taken van een intern preventieadviseur zijn enerzijds het analyseren van risico’s en anderzijds maatregelen ontwikkelen die deze risico’s voorkomen. Bovendien richt een intern preventieadviseur ook bijkomende maatregelen op voor nog niet opgetreden gevaren. Zo worden arbeidsongevallen extra beperkt en voorkomen. 

Elke werkgever is wettelijk verplicht om een IDPBW te installeren van zodra hij of zij een medewerker in dienst heeft. 

De interne preventieadviseur heeft verschillende domeinen waarin hij of zij actief is. We bespreken deze kort hieronder. 

Op zoek naar een specialist?Ontvang gratis en vrijblijvende offertes!

Domein 1: Aansprakelijkheid

De interne preventieadviseur vormt een aanspreekpunt voor mensen van de EDPBW. Vragen kunnen gaan over psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. 

Domein 2: Samenwerking

De interne preventieadviseur werkt bovendien ook vaak samen met uiteenlopende mensen zoals de werkgever, werknemers en leden uit de hiërarchische lijn. Leidinggevenden moeten bijvoorbeeld de interne preventieadviseur aanspreken rond het welzijn van de medewerkers. Ze kunnen ook om advies vragen. 

Domein 3: Vorming

Bij het opstellen van het welzijnsbeleid moet de interne preventieadviseur ook nadenken over de hiërarchische lijn van de verschillende leden. Hij of zij zal dan ook moeten instaan voor de vorming of opleiding van leidinggevenden zodat zij in staat zijn een veilige en gezonde atmosfeer in het bedrijf te creëren. 

goede atmosfeer op de werkvloer

Meer weten over IDPBW? Stel je vragen aan specialisten

Heeft u nog meer vragen rond IDPBW? Of wilt u advies of informatie inwinnen? Via ons offerteformulier kunt u gratis extra vragen stellen omtrent interne preventie. Bovendien kunt u makkelijk tarieven aanvragen en met elkaar vergelijken. Zo kunt u de keuze maken die het best aan uw wensen voldoet.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Veelgestelde vragen over IDPBW

Wat is het doel van het identificatiedocument?

+
De (her)verdeling van de taken en bevoegdheden van de interne en externe diensten is officieel neergeschreven in het identificatiedocument. 

Wat is het verschil tussen een interne en externe preventiedienst?

+
De externe preventiedienst (EDPBW) verricht de taken rond welzijn die de interne preventiedienst (IDPBW) vanwege een gebrek aan competenties, kennis of ervaring niet kan uitvoeren. Met andere woorden: de IDPBW wordt voor bepaalde (specifieke) taken aangevuld door de EDPBW. Zowel de interne als externe preventiedienst houdt zich bezig met het welzijn op de werkvloer. 

Wat zijn de opdrachten of taken van een IDPBW? 

+
De belangrijkste opdracht van de IDPBW is om de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers te helpen bij het toepassen van het welzijnsbeleid voor de werknemers. Bovendien stelt de IDPBW ook preventiemaatregelen en -activiteiten op. Ook het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan wordt met behulp van de IDPBW opgesteld. 

Wat is het CPBW? 

+
Het CPBW of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een wettelijk overlegorgaan. Het ziet toe op de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer en houdt zich bezig met het welzijnsbeleid van de onderneming. Het Comité bestaat uit een deel afgevaardigden van de werkgever en een gekozen groep personeelsvertegenwoordigers. 

Wat is het jaarverslag van de interne dienst? 

+
Het jaarverslag van de interne dienst is een verslag over de werking en activiteiten van de IDPBW tijdens het voorafgaande jaar. Het moet jaarlijks ingevuld worden door de interne preventieadviseur en vervolgens aan de inspectie voorgelegd worden. Het brengt de gegevens samen rond de veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw onderneming (bijvoorbeeld statistische gegevens over het aantal arbeidsongevallen). 
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.