Wat is EDPBW?

Een EDPBW of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voert de opdrachten uit die de IDPBW of Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk niet kan uitvoeren. In België zijn er een tiental erkende EDPBW’s waaruit u kunt kiezen.

Een EDPBW ondersteunt een onderneming in de vervulling van taken die te maken hebben met veiligheid, welzijn, gezondheid, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. Voor sommige van die taken moet u verplicht een EDPBW contacteren. 

Twee afdelingen en hun doelstellingen vormen de basis voor een EDPBW: 

  • Multidisciplinaire risicobeheersing: preventieadviseurs houden zich bezig met arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten (geweld, stress, pesterijen etc.) aan het hoofd staat een ingenieur-preventieadviseur niveau I.
  • Medisch toezicht op medewerkers: aan het hoofd staat een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Verplegend en administratief personeel staat in voor het bewaken van de gezondheid van de werknemers
preventieadviseur

EDPBW versus IDPBW

Aan de hand van een IDPBW kunt u al heel wat maatregelen invoeren die de veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers garanderen. Deze opdrachten kunnen grotendeels door de interne dienst worden uitgevoerd, maar niet volledig. Daarom is het van belang dat u bijkomend beroep doet op een EDPBW

Uw interne dienst kan onmogelijk alle taken rond welzijn volledig en correct uitvoeren. Vaak is het aantal opdrachten zo uitgebreid of specifiek, dat er bijkomend ingezet moet worden op de externe dienst en zijn competenties. 

Met andere woorden: voor die aspecten van welzijn waarover uw IDPBW geen ervaring of kennis heeft, kunt u beroep doen op een EDPBW. Deze externe dienst neemt alle taken over die bijkomende hulp nodig hebben of niet binnen het kennisveld van uw IDPBW valt. Bovendien wordt u bijkomend begeleid en geadviseerd indien u dat wenst. 

De IDPBW staat werkgever en werknemers bij om de wettelijke regels rond welzijn, gezondheid en veiligheid op de werkvloer correct uit te voeren. De EDPBW speelt als onafhankelijke partner hierbij een belangrijke rol: de externe dienst ondersteunt de interne dienst op vlak van risicobeheersing en gezondheidstoezicht. De EDPBW is dus een aanvulling op de IDPBW. 

Op zoek naar een specialist?Ontvang gratis en vrijblijvende offertes!

Is EDPBW verplicht?

Ja, als werkgever in België bent u wettelijk verplicht om zowel via een IDPBW als EDPBW uw werknemers op vlak van welzijn, gezondheid en veiligheid te verzorgen. Van zodra u één werknemer in dienst hebt, bent u verplicht uw onderneming aan te sluiten bij zowel een IDPBW als een EDPBW. 

Wat zijn de voordelen?

Het inschakelen van een EDPBW heeft heel wat voordelen. Niet alleen heeft u dan de wettelijk vereiste preventieadviseur in dienst, bovendien kunt u goed gebruikmaken van de kennis en de vaardigheden die met een EDPBW samengaan. De externe dienst staat ook altijd open om u bijkomend te adviseren. 

De voordelen situeren zich op drie vlakken

  • Economisch: uw bedrijf geniet van meer productiviteit en minder ongevallen. 
  • Sociaal: uw werknemers kunnen in een veilige en aangename sfeer werken. Bovendien draagt een EDPBW bij tot een positieve uitstraling van uw bedrijf. 
  • Juridisch: een EDPBW is verplicht volgens de wetgeving in België. 

Wat kost een externe preventiedienst?

Het tarief dat u als werkgever aan een EDPBW moet betalen, is afhankelijk van uw aantal medewerkers, de hoofdactiviteit van uw bedrijf en welke risico’s aan uw onderneming verbonden zijn. Op basis van deze drie factoren betaalt u een jaarlijks forfaitair minimumbedrag

U betaalt per werkgever een bepaald bedrag aan een EDPBW. Dit bedrag verschilt afhankelijk van de tariefgroep waartoe uw onderneming behoort. Er bestaan vijf tariefgroepen die op basis van het risiconiveau een hoger of lager minimumbedrag per werknemer vragen. 

Als een van uw werknemers geen volledig jaar werkzaam was, betaalt u een minimumbedrag op basis van de effectieve werktijd. Dit is niet van toepassing wanneer de EDPBW met betrekking tot deze medewerker een individuele daad verrichtte, bijvoorbeeld een medisch onderzoek. Dan moet u als werkgever wel het volledige minimumbedrag betalen. 

Onderstaande tabel geeft de richtprijzen voor de vijf bestaande tariefgroepen in 2023 weer. Dit zijn de prijzen voor bedrijven met meer dan vijf werknemers. Micro-ondernemingen (ondernemingen met minder dan zes werknemers) genieten van een verlaagd tarief. 

TariefgroepRichtprijs 
Tariefgroep 1 (Uitgeverijen, computeractiviteiten, financiële activiteiten, verzekeringen…)€ 51,60 
Tariefgroep 2 (Interimwerk, architecten, ingenieurs en technische adviseurs…) € 75,23 
Tariefgroep 3 (groot- en kleinhandel, opslag, beveiliging, openbaar bestuur…) € 93,88 
Tariefgroep 4 (voeding en drank, textiel, houtindustrie, farmacie, metaal…) € 118,74 
Tariefgroep 5 (visserij, chemie, afval, bouwnijverheid, gezondheidszorg…) € 139,26 

Hou er rekening mee dat er tussen externe preventiediensten onderlinge prijsverschillen bestaan. Daarom is het handig om via ons formulier offertes aan te vragen. Zo kunt u makkelijk de verschillende tarieven vergelijken en de keuze maken die het beste bij u past. 

Krijg advies van specialisten
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow-cta-box.pngOntvang offertes

Waarom en wanneer een EDPBW inschakelen?

Er zijn verschillende goede redenen om een EDPBW in te schakelen. Een EDPBW zorgt ervoor dat u als werkgever niet alleen uw wettelijke verplichtingen nakomt, maar ook dat uw welzijnsbeleid correct, efficiënt en duurzaam is. Uw werknemers kunnen zo volledig gerustgesteld in een veilige en gezonde omgeving aan de slag. 

Bovendien werkt een EDPBW ook preventief: mogelijke risico’s kunnen sneller opgespoord worden, wat betekent dat ongevallen en eventuele afwezigheden nog meer beperkt worden. 

Een EDPBW is niet alleen goed voor uw werknemers, maar ook voor uw bedrijf: wanneer uw medewerkers van een goed welzijnsbeleid genieten, zijn ze productiever en blijft uw bedrijf bijgevolg een goede en competitieve positie op de arbeidsmarkt behouden. 

Van zodra u als werkgever minstens één werknemer aanwerft, bent u wettelijk verplicht om onmiddellijk zowel een IDPBW als EDPBW in te schakelen

Samen met de gekozen EDPBW ondertekent u een overeenkomst waarin staat welke concrete opdrachten aan de externe dienst worden overgelaten. Deze opdrachten moet u steeds laten verwezenlijken door dezelfde ploeg preventieadviseurs.

Het CPBW of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk moet op de hoogte zijn van de namen van de mensen die zetelen in de EDPBW. 

Bij elke tussenkomst is de EDPBW verplicht een rapport voor u, de werkgever, op te stellen. Om dit zo onafhankelijk mogelijk te laten verlopen, mogen de leden van EDPBW geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen, bedrijven of instellingen waarin zij werkzaam zijn. 

De EDPBW moet zelf over de noodzakelijke materialen en middelen (technisch, financieel etc.) beschikken om zijn opdrachten zo optimaal en efficiënt mogelijk uit te voeren. 

Samenhorigheid op het werk

Meer weten? Kom snel en eenvoudig in contact met meerdere specialisten tegelijk  

Wilt u meer weten over de EDPBW? Of hebt u nood aan extra advies of begeleiding? Via ons offerteformulier komt u gratis in contact met de juiste specialisten die u antwoorden geven op al uw vragen en ondersteuning bieden waar nodig. Bovendien kunt u door meerdere offertes aan te vragen de tarieven met elkaar vergelijken.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Heeft u reeds een dienst voor preventie en bescherming op het werk?
2*. Hoeveel medewerkers heeft u?
3*. Vanaf wanneer wenst u beroep te doen op een preventieadviseur?
4. Bijkomende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Veelgestelde vragen over EDPBW

Hoeveel erkende EDPBW zijn er in België?

+
België heeft ongeveer een tiental erkende EDPBW’s. 

Wat kost een preventieadviseur?

+
Voor één prestatie-eenheid betaalt u gemiddeld € 186,51. Daarvoor krijgt u de prestatie van een uur werk door een extern preventieadviseur die gespecialiseerd is in arbeidsveiligheid, ergonomie, psychosociale aspecten of industriële hygiëne. 

Wat is de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk?

+
De IDPBW of Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk geeft aan de werkgever en werknemers advies over de toepassing van het welzijnsbeleid op het werk. De taken situeren zich onder andere op vlak van risicoanalyse, advies, administratie en dergelijke. 

Wat zijn de taken van een EDPBW? 

+
Een EDPBW of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft taken op vlak van veiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. Een EDPBW is een verplichte aanvulling op uw IDPBW. 

Wat zijn de tarieven van een EDPBW? 

+
Het tarief dat u als werkgever aan een EDPBW moet betalen, is afhankelijk van uw aantal medewerkers, de hoofdactiviteit van uw bedrijf en welke risico’s aan uw onderneming verbonden zijn. Op basis van deze drie factoren samen met de tariefgroep waartoe uw bedrijf behoort, betaalt u jaarlijks een forfaitair minimumbedrag dat gemiddeld tussen de € 52 en € 140 euro. 
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.