Onderhoud verwarmingsketel

Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Wat kost het onderhoud van een verwarmingsketel?

Je centrale verwarmingsketel regelmatig laten nakijken door een erkend technicus is wettelijk verplicht (behalve voor elektrische ketels). Hoeveel kost zo’n onderhoud en welke factoren beïnvloeden de kostprijs? Hoeveel een dergelijk onderhoud kost, hangt af van het soort verwarmingsketel waarover je beschikt en van de ouderdom van je woning.

Overloop de volgende twee stappen om te weten te kopen hoeveel je moet rekenen voor het onderhoud van jouw centrale verwarmingsketel (cv-ketel).

 • Stap 1: Ga na over welk type cv-ketel je beschikt om de gemiddelde kostprijs te weten. Werkt jouw cv-ketel op gas, dan reken je best rond de €100 inclusief arbeidskosten en exclusief Btw. Ter indicatie heeft een ervaren technicus voor een onderhoud van een gasketel ongeveer één uur nodig. Indien jouw cv-ketel op stookolie werkt, reken je best voor €120 inclusief arbeidskosten en exclusief Btw. Ter indicatie heeft een ervaren technicus voor een onderhoud van een ketel op stookolie ongeveer anderhalf tot twee uur nodig.
 • Stap 2: Bereken jouw Btw-percentage aan de hand van de ouderdom van je woning. Is jouw woning 10 jaar oud of minder? Dan betaal je het standaard Btw-tarief van 21 procent op de onderhoudskosten. Voor een woning die meer dan 10 jaar oud is, wordt een verlaagd Btw-tarief aangerekend. In plaats van 21 procent, betaal je maar 6% Btw.

 

Ontvang je prijs op maat

https://www.bobex.be/verwarmingsketel/content-30007h 

Onderhoudscontracten

Wil je je liefst niet teveel kopzorgen maken over onderhoudsbeurten of storingen van je cv-ketel? Dan kan je kiezen voor een onderhouds-, service- of all-in contract, waarbij je langdurig afspreekt met een vakman om jouw cv-ketel op regelmatige tijdstippen te onderhouden en bijvoorbeeld onderdelen te vervangen. Zo kan je steeds op je beide oren slapen en voorkom je onverwachte onkosten. Wanneer jouw ketel last heeft van storingen, kan je een pak goedkoper af zijn met bijvoorbeeld een servicecontact. Je bepaalt zelf met jouw leverancier wat de voorwaarden zijn van jouw contract.

Waarom een verwarmingsketel onderhouden?

Waarom onderhoud je best je ketel regelmatig?

Jouw cv-ketel voldoende onderhouden is zeer belangrijk voor zowel jouw veiligheid als voor het rendement en de levensduurte van jouw ketel.

 • Je vermijdt levensgevaarlijke defecten waarbij koolmonoxide ontsnapt, brand ontstaat of een explosie wordt veroorzaakt.
 • Bovendien is het milieuvriendelijk om regelmatig onderhoud in te plannen.
 • Een goed onderhouden en afgesteld toestel kan tot wel 15% hoger rendement halen dan een ketel die onvoldoende is onderhouden. In elk geval zal minder energie worden verbruikt alsook minder CO2 worden uitgestoten.
 • De kans op storingen worden geminimaliseerd waardoor je op lange termijn bespaart op onverwachte kosten.
 • Ook de levensduurte van je ketel wordt verlengd dankzij regelmatig onderhoud.

Vanwege bovenstaande voordelen is een regelmatige onderhoudsbeurt voor je cv-ketel door een erkend technicus wettelijk verplicht.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen bij een ketelonderhoud?

Centrale verwarmingstoestellen zijn onderhevig aan strikte wettelijke verplichtingen op vlak van onderhoud. Deze verplichtingen gelden niet voor elektrische cv-ketels of afzonderlijke stooktoestellen zoals kachels, haarden en geisers die niet met een centrale ketel verbonden zijn.

Wat de wettelijke verplichtingen precies zijn voor jouw cv-ketel, hangt af van het soort brandstof (vloeibare brandstof, gas of vaste brandstof) van je cv-ketel. Wanneer je een cv-ketel op stookolie of gas hebt met een maximumvermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) zijn de wettelijke verplichtingen niet op jouw ketel van toepassing. Toch is ook voor dit type ketels een regelmatig onderhoud aangeraden. Het vermogen van je cv-ketel kan je gewoon aflezen van het kenplaatje.

 • Wettelijke verplichtingen voor een cv-ketel op gas (aardgas, butaan of propaan): tweejaarlijks onderhoud door een erkende ‘technicus gasvormige brandstof’.
 • Wettelijke verplichtingen voor een cv-ketel op vloeibare brandstof (stookolie): jaarlijks onderhoud door een erkende ‘technicus vloeibare brandstof’.
 • Wettelijke verplichtingen voor een cv-ketel op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool): jaarlijks onderhoud door een geschoolde vakman.

Let er zeker op dat u een reinigings- en verbrandingsattest met alle informatie van de technicus (naam, erkenningsnummer en handtekening) ontvangt aan het einde van het onderhoud. Hou steeds de twee meest recente van deze attesten bij.

Huurt of verhuurt u een woning? Dan moet de wettelijke verplichting nagekomen worden door huurder, en een kopie van het attest ook door de verhuurder van het pand worden bijgehouden.

Hoe gebeurt het onderhoud van een verwarmingsketel?

Tijdens onderhoud van jouw ketel worden onderdelen op de juiste manier gereinigd, correct afgesteld en nagezien op fouten. Hoe jouw ketel best moet worden onderhouden, hangt af van het type ketel.

Onderhoud verwarmingsketel: hoe gebeurt het?

Onderhoud cv-ketel op stookolie, gas of vaste brandstof

Terwijl je een cv-ketel op gas maar om het jaar moet laten nakijken, is dat voor een cv-ketel elk jaar een vereiste. Hoe jouw specialist te werk gaat, verschilt tussen de twee types maar er zijn een aantal stappen die steeds worden doorlopen alle types ketels:

 • Er wordt een visuele controle uitgevoerd en rookgaskanalen nagekeken.
 • De ketel en brander worden gereinigd. De schoorsteen kan eventueel ook worden gereinigd.
 • Slijtagegevoelige onderdelen zoals dichtingen en de thermokoppel kunnen worden vervangen indien nodig en op jouw verzoek.
 • Brander wordt correct afgesteld.
 • Metingen worden uitgevoerd. Deze zijn wettelijk verplicht.
 • Ten slotte wordt het reinigings- en verbrandingsattest opgemaakt. Hou dit attest goed bij.

Voor cv-ketels op stookolie, ook wel mazoutketels genoemd, bestaat er naast het wettelijk verplichte onderhoud en het curatieve onderhoud, ook het grote onderhoud. Tijdens het jaarlijkse onderhoud waarbij alles wordt nagekeken op storingen, bepaalde delen worden gereinigd en de brander correct wordt afgesteld, zorg je er best voor dat er ook een aantal extra zaken worden nagekeken. Zo kan je de warmtewisselaar meteen een onderhoudsbeurt geven en nakijken of het sifon geen sporen van aluminiumoxide vertoont.

Het curatieve onderhoud laat je uitvoeren wanneer er zich defecten voordoen die verholpen moeten worden. Daarnaast heb ook nog het grote onderhoud voor een grondigere, alomvattende onderhoudsbeurt. Ook dit is nodig omdat dit soort ketels vaak tot 20 à 25 jaar meegaan.

Onderhoud elektrische cv-ketel

Een elektrische cv-ketel is een steeds populair wordende keuze. Het is milieuvriendelijk, voordelig in aankoop, zeer veilig en vooral zeer onderhoudsvriendelijk. Ondanks zijn grote efficiëntie verbruikt het helaas veel energie, wat kan leiden tot hoge energiefacturen zonder zonnepanelen om hun steentje bij te dragen.

Zeer onderhoudsvriendelijk, hoe zit dat juist? Omdat er geen aanvoer is van fossiele brandstoffen moet de aanvoer nooit hersteld worden. Toch heeft ook een elektrische cv-ketel heeft een periodiek onderhoud nodig om verkalking tegen te gaan. Tijdens een onderhoud zal een specialist nakijken of er zich op het verwarmingselement kalkaanslag heeft gevormd, of de thermostaat juist is afgesteld, en of er geen problemen zijn aan de watertoevoer en waterafvoer.

Heb je moderne ketel? Dan voorkomt die kalkaanslag misschien zelf door kalk automatisch af te breken in de ketel. Je kan ook kiezen om een waterontkalker te installeren aan de watertoevoer van je ketel. In dergelijke gevallen moet je jouw ketel enkel laten nakijken voor de instellingen van de thermostaat en de water toe- en afvoer, tenzij er zich storingen voordoen.

Onderhoud niet-centrale verwarmingstoestellen

Heb je ook individuele stooktoestellen in huis? Hoe zit het met het onderhoud van dergelijke verwarmingssystemen die niet zijn aangesloten op jouw cv-systeem? Kachels, open haarden, gashaarden, doorstroomketels en badgeisers zijn telkens vrijgesteld van wettelijk verplicht onderhoud.  Toch laat je ook deze toestellen best regelmatig nakijken voor jouw veiligheid, energiefactuur en de levensduurte van jouw toestellen.

Bij het afsluiten van een verzekering kan er de verplichting om dergelijke toestellen regelmatig te laten nakijken zijn ingeschreven. Vermijd risico’s en laat ook jouw niet-centrale stooktoestellen regelmatig nakijken.