Premies voor geplaatste ventilatiesystemen 2024

Er bestaan verschillende financiële ondersteuningen, zoals een Totaalrenovatiebonus. Plaats je een nieuw ventilatiesysteem, gecombineerd met minstens twee andere energiebesparende maatregelen? Dan kan je een bepaalde premie aanvragen krijgen, zoals een nieuwe beglazing premie, zoldervloerisolatie premie, zonneboiler premie enzovoort. Een premie krijgen kan pas als je deze zelf aanvraagt. Informeer je daarom goed over de mogelijke premies waarop je aanspraak zou maken.

Moet je een nieuw ventilatiesysteem verplicht laten installeren, bijvoorbeeld ventilatiesysteem c? Bij het nemen van energiebesparende maatregelen biedt de Vlaamse overheid de Energielening aan indien het nieuw ventilatiesysteem meetelt in deze maatregelen.

Benieuwd naar nog andere premies en subsidies? In dit artikel worden meerdere interessante financiële ondersteuningen verduidelijkt.

1. Mijn VerbouwLening

Door het grote aantal verouderde woningen in Vlaanderen hebben veel eigenaars dringend nood aan bijkomende financiële ondersteuning om hun woning of appartement te renoveren. Je kan onder meer sinds 1 september 2022 Mijn VerbouwLening aanvragen voor een maximumbedrag van 60.000 euro.

Ingrijpende energetische renovaties die focussen op de woningkwaliteit en op het verbeteren van de energieprestaties kunnen gefinancierd worden met Mijn VerbouwLening, door de vlaamse overheid uitgegeven.

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening? Dan moet je woning of appartement voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je woning/appartement is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • Je woning/appartement is minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum. Je vindt het bouwjaar van jouw woning steeds terug op het Kadastraal uittreksel.

Tarieven

Op basis van jouw financiële situatie en terugbetalingscapaciteit wordt telkens nagegaan wat voor jou haalbaar is wat betreft het leningsbedrag en de looptijd.

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor een bedrag van minimum 1.250 euro tot maximum 60.000 euro, met een afbetalingstermijn van maximum 25 jaar. Het is een renteloze lening (0 % intrest), zolang de wettelijke rente onder 3 % blijft. Op 1 september 2022 lag de wettelijke rente onder de 3 % en dus wordt Mijn VerbouwLening nog steeds renteloos aangeboden.

Indien de wettelijke rente op jaarbasis boven 3 % stijgt, zal de intrest voor Mijn VerbouwLening boven 0 % stijgen. De rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is uiteraard enkel van toepassing voor wie op dat moment Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Hoe aanvragen?

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 (of tot eind 2024 voor een erfenis/schenking) via het Energiehuis van jouw gemeente. Het Energiehuis kan je ook begeleiden tijdens het renovatieproces (advies, vergelijken van offertes, aanvragen van premies, financiering van jouw project enzovoort).

Ontvang je graag persoonlijk advies op maat?
Stel je vragen aan specialisten
arrow Ontvang offertes

2. EPC labelpremie

Heeft jouw woning een slechte EPC score of energieprestatie? Indien je jouw woning binnen een periode van 5 jaar zodanig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, maak je sinds 2021 aanspraak op de EPC labelpremie.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Alle woningeigenaars kunnen een EPC-labelpremie ontvangen.
 • Enkel voor een woning, woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie kan je de EPC-labelpremie ontvangen. De slechte energieprestatie wordt aangetoond via het energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan 2019.
 • Het EPC-label van:
  • een woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar, na de datum van het eerste EPC, minimaal label C halen.
  • een appartement heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.
 • Sloopwerken of herbouw zal niet in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie.
 • Vijf jaar na het behaalde EPC-label moet een nieuw EPC aangetoond worden. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.

Let op: Je kan de EPC-labelpremie niet combineren met een nog lopend Totaalrenovatiebonustraject.

Tarieven

Het bedrag van de ventilatie premie die je ontvangt, hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).

Afhankelijk van EPC-label
na renovatie binnen de 5 jaar
Maximumbedrag
EPC labelpremie
Maximumbedrag
EPC labelpremie
beschermde afnemers
Woning
met EPC-label
E of F
Het behalen van:

 • Label A: € 5.000
 • Label B: € 3.750
 • Label C: € 2.500
Het behalen van:

 • Label A: € 6.000
 • Label B: € 4.500
 • Label C: € 3.000
Wooneenheid
met EPC-label
D, E of F
Het behalen van:

 • Label A: € 3.750
 • Label B: € 2.500
Het behalen van:

 • Label A: € 4.500
 • Label B: € 3.000

Hoe aanvragen?

De procedure voor het aanvragen van de premie verloopt in twee fasen:

 • Fase 1: Activatie EPC-labelpremie
 • Van zodra je beschikt over het EPC-label waaruit de slechte energiescore van jouw woning (label E of meer) of wooneenheid (label D of meer) blijkt, kan je bij Fluvius de activatie van de premie krijgen of aanvragen.
 • Fase 2: Uitbetaling EPC-labelpremie
 • 5 jaar na datum van dit behaalde EPC-label, moet je een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat jouw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Binnen de 12 maanden na het behalen van het nieuwe EPC kan je de premie aanvragen.
Meer weten?
Vraag info en advies op maat

3. Gemeentelijke premie

Een gewestelijke premie bestaat niet meer, maar je kan in sommige gemeenten en steden in Vlaanderen wel aanspraak maken op een gemeentelijke premie indien het nieuwe ventilatiesysteem meetelt.

Let wel op: want de subsidiebedragen en voorwaarden kunnen verschillen per gemeente of stad. Het is ook mogelijk dat niet elke gemeente financiële ondersteuning aanbiedt. Vraag daarom zeker bij de bevoegde instantie in jouw buurt na of ze een premie krijgen en subsidies voor een mechanisch ventilatiesysteem aanbieden. Plus, wat de voorwaarden zijn om ze te ontvangen.

Recht op verlaagd btw-tarief

Bij het plaatsen van vaste ventilators of luchtverversers in je badkamer heb je recht op het verlaagde btw-tarief van 6 % in plaats van 21 %, indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De woning waar de ventilatie geplaatst wordt is 10 jaar of ouder
 • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig deel ervan wordt gebruikt om een beroep uit te oefenen
 • De werken worden uitgevoerd en de eindgebruiker gefactureerd door een aannemer

Lagere onroerende voorheffing voor Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

Je hebt recht op een lagere onroerende voorheffing, door de vlaamse overheid uitgegeven, wanneer je een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert. Met een ingrijpende energetische renovatie wordt bedoeld een renovatie waarbij technische installaties volledig vervangen worden (bijvoorbeeld ventilatie) en minstens 75 % van de huidige en nieuwe buitenschil (na)geïsoleerd is.

Korting bedrag

De korting op de onroerende voorheffing geldt 5 jaar. Deze korting wordt toegekend op basis van het behaalde E-peil en bedraagt:

 • 50 % wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt (wanneer omgevingsvergunning voor 31/12/2019 aangevraagd werd).
 • 100 % wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E60 behaalt.

Voorwaarden

 • Er wordt verplicht een omgevingsvergunning of een melding van de renovatie ingediend bij de gemeente.
 • Het toegewezen E-peil heeft betrekking op het volledige gebouw.

De korting op je onroerende voorheffing ontvang je automatisch via je aanslagbiljet, volgend op het jaar waarin het E-peil werd bepaald.

Meer weten over de premie(s) voor geplaatste ventilatiesystemen? Vraag advies aan specialisten in jouw buurt

Ben je van plan energiebesparende maatregelen door te voeren? Heb je nog extra info nodig over een premie krijgen voor ventilatie in het Vlaamse gewest? Ontvang gratis en vrijblijvend advies en offertes op maat van professionele installateurs via onderstaand formulier.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Over welk type project gaat het?
2*. Welk type ventilatiesysteem wenst u?
3. Beschrijving van uw project
4. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Ventilatiesysteem
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Ventilatiesysteem