Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een erg flexibel spaarproduct. Je betaalt een eenmalige of periodieke premie, en krijgt op een bepaald moment een groot bedrag uitgekeerd. De bijdragen die je levert zijn gewaarborgd. Bovenop de premiebedragen ontvang je een gegarandeerde rente en in veel gevallen ook een winstdeelname. 

Wat je met de levensverzekering doet, hangt helemaal af van je wensen en noden. Je kiest zelf hoeveel je spaart, wie de begunstigden zijn (bij leven en bij overlijden) en wanneer het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd.

Je kunt bijvoorbeeld een levensverzekering afsluiten waarvan het kapitaal wordt uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat. Na je 65ste keert de verzekeraar dan het verzekerde bedrag uit. Dat kan geleidelijk aan, bijvoorbeeld met maandelijkse betalingen, of in een grote som. Op die manier gebruik je de levensverzekering als een soort pensioenspaarverzekering.

Aangezien levensverzekeringen erg flexibel zijn, kun je ze ook gebruiken om andere doelen te financieren. Je kunt bijvoorbeeld sparen voor een wereldreis, het bekostigen van de studies van je kinderen of kleinkinderen, of kapitaal opbouwen om later je droomwoning te laten bouwen.

Hoewel het misschien tegenstrijdig klinkt, vallen ook overlijdensverzekeringen onder de categorie levensverzekering. Het belangrijkste kenmerk van een overlijdensverzekering? De verzekeraar keert in principe pas uit wanneer de verzekerde komt te overlijden.

Naast de klassieke levensverzekering en de overlijdensverzekering, bestaat er ook de gemengde levensverzekering of de levensverzekering met overlijdensdekking. Je verzekert dan een bepaald bedrag, betaalt je premie(s), en spreekt af wanneer de verzekeraar het verzekerde bedrag uitkeert. Kom je voor die tijd te overlijden? Dan gaat het geld naar je begunstigde(n).

Gratis verzekeringsadvies op maat?
Contacteer vrijblijvend verzekeringsadviseurs.

Wat gebeurt er met je levensverzekering na je overlijden?

Nagenoeg alle levensverzekeringen bevatten een vorm van overlijdensdekking. Als je komt te overlijden voor de eindvervaldatum zoals bepaald in het verzekeringscontract, keert de verzekeraar het kapitaal uit aan je begunstigde(n).

Wat is het verschil tussen een levensverzekering en een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een soort levensverzekering. Met een uitvaartverzekering wordt het verzekerde bedrag echter aan een welbepaald doel besteed: de uitvaart

Je geniet met een uitvaartverzekering een gelijkaardige flexibiliteit als met een gewone levensverzekering. Het verzekerde bedrag, de betaalfrequentie en de periode waarover je de premiebetalingen spreidt, kies je helemaal zelf. 

Het doel van een uitvaartverzekering is het dekken van de kosten voor je begrafenis of crematie. Dankzij het verzekerde kapitaal hoeven je nabestaanden niet in te zitten met de financiële kant van je uitvaart. Ze kunnen zich focussen op het rouwproces, en hoeven niet bovenop het rouwen nog een groot bedrag op te hoesten.

Daarnaast krijg je via een uitvaartverzekering vat op hoe je uitvaart georganiseerd wordt. Veel verzekeraars bieden je de optie om via de wilsbeschikking aan te geven welke wensen je hebt betreffende je uitvaart.

Met een natura uitvaartverzekering verzeker je bijvoorbeeld een bepaald dienstenpakket. Na je overlijden betaalt de verzekeraar de begrafenisondernemer rechtstreeks. Op zijn beurt verzorgt de uitvaartondernemer je begrafenis of crematie volgens jouw wensen.

Tot slot bieden veel uitvaartverzekeraars ook extra diensten aan. Zo kunnen ze psychologische bijstand verlenen, of je nabestaanden administratieve steun bieden.

Uitvaartverzekering afsluiten

Belangrijkste kenmerken van de uitvaartverzekering

  • Een uitvaartverzekering keert steeds een bedrag uit. Let wel: veel verzekeraars keren de eerste 2 jaar na het afsluiten van het contract slechts een deel van het verzekerd bedrag uit. Let goed op die voorwaarden bij het kiezen van een uitvaartverzekering.
  • Hoe jonger je de verzekering afsluit, hoe goedkoper. Logisch ook: je premie spreiden over 30 jaar is voordeliger dan je premie spreiden over een periode van 10 jaar.
  • Enkel voor de uitvaart. Met het geld uit een klassieke levensverzekering doe je wat je wilt. Het kapitaal in een uitvaartverzekering wordt in eerste instantie gebruikt voor het financieren van je uitvaart. Een eventueel resterend bedrag wordt uiteraard uitgekeerd aan je begunstigden, maar wordt wel belast.
  • Geld meteen beschikbaar. Zodra je nabestaanden je overlijden aangeven bij de verzekeraar, kunnen ze een dekking van de uitvaartkosten genieten. Dat komt eens zo van pas als het vrijgeven van de erfenis op zich laat wachten. Dat kan namelijk enkele maanden duren. Zo vermijd je dat je nabestaanden de uitvaartkosten moeten voorschieten. Let wel: sommige verzekeraars keren pas uit op basis van de facturen in verband met de uitvaart. Vergelijk goed de voorwaarden van verschillende aanbieders voor je een verzekering afsluit.

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Net als de uitvaartverzekering is de overlijdensrisicoverzekering een soort overlijdensverzekering, en dus ook een soort levensverzekering.

Beide verzekeringen keren uit bij overlijden. De uitvaartverzekering dekt echter enkel (een deel van) de kosten voor je uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering of tijdelijke overlijdensverzekering dient een ander doel. Het verzekerde bedrag wordt ook gebruikt om de financiële gevolgen van je overlijden op te vangen, maar in veel ruimere zin.

Het verzekerde kapitaal is voornamelijk bedoeld om het wegvallen van je inkomsten op te vangen. Je nabestaanden (bijvoorbeeld je partner en kinderen) kunnen het kapitaal gebruiken om de huur of een hypotheek te betalen, in hun levensonderhoud te voorzien, als aanvulling op hun eigen inkomen, of om een bepaalde levensstandaard te behouden.

Let wel: Een tijdelijke overlijdensverzekering keert enkel uit als je komt te overlijden voor de eindvervaldatum van het contract.

Wat is beter: een levensverzekering of een uitvaartverzekering?

Het afsluiten van een levensverzekering – in welke vorm dan ook – is niet verplicht. Zoals je ziet dient een gewone levensverzekering een heel ander doel dan de uitvaartverzekering. Wanneer sluit je nu best de ene of de andere verzekering af?

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten?

Een uitvaartverzekering afsluiten doe je voornamelijk om je nabestaanden te beschermen tegen hoge uitvaartkosten. Dat kan handig zijn als…

  • Je nabestaanden niet over de nodige middelen beschikken om je uitvaartkosten te dekken.
  • Je inzit met die financiële klap net na je overlijden.
  • De onderlinge relaties in je familie complex zijn en je vreest dat de uitvaartkosten voor disputen zullen zorgen.
  • Je langdurig in een rusthuis verblijft en wilt voorkomen dat de verblijfskosten je nalatenschap opsouperen.

Daarnaast krijg je met de uitvaartverzekering meer vat op hoe je uitvaart er uitziet. Ook dat is een gegronde reden om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Houd er rekening mee dat de premies die je betaalt voor een uitvaartverzekering niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Tip: Overweeg je een uitvaartverzekering af te sluiten? Dan doe je dat best zo vroeg mogelijk. Verzekeraars kunnen een wachttijd hanteren. Als je tijdens die wachttijd komt te overlijden, keert de uitvaartverzekeraar meestal niet het volledige bedrag uit. Bovendien ligt je maandelijkse of periodieke premie een stuk lager als je de betalingen over een lange periode spreidt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Contacteer een adviseur voor informatie op maat.

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Er zijn heel wat redenen om een levensverzekering af te sluiten. Een levensverzekering is een erg flexibel spaarproduct, waarmee je op middellange tot lange termijn een aanzienlijk kapitaal kunt opbouwen. Je geniet een garantie op je premiebijdragen, een gewaarborgde rente, en in veel gevallen ook een winstdeelname.

Wanneer je dat kapitaal ontvangt en wat je er mee doet, beslis je helemaal zelf: een van de vele voordelen van de levensverzekering. 

Je kunt een levensverzekering met overlijdensdekking afsluiten om je nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van je dood, maar je kunt evengoed een levensverzekering afsluiten om te sparen voor een vakantiewoning. Vrees je dat jouw pensioen niet zal volstaan om je levensstandaard te behouden? Dan kun je een levensverzekering gebruiken om je wettelijk pensioen aan te spijzen.

Een bijkomend voordeel: als je de levensverzekering gebruikt om aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen, zijn de premies die je betaalt fiscaal aftrekbaar. Contacteer een verzekeringsexpert voor informatie op maat.

Levensverzekering met overlijdensdekking afsluiten

Op zoek naar een goede uitvaartverzekering in België? Vergelijk offertes en krijg advies op maat van specialisten

Een verzekering uitkiezen is maatwerk. Je laat je dan ook best bijstaan door een verzekeringsexpert. Die bekijkt jouw situatie, luistert naar je noden en wensen, en gaat samen met jou op zoek naar de interessantste opties.

Meer weten over uitvaartverzekeringen? Gebruik dan onderstaand formulier. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvend advies van specialisten en offertes op maat. Zo kun jij belangrijke informatie inwinnen, tarieven en voorwaarden vergelijken, en de beste oplossing vinden voor jouw unieke situatie.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Voor wie wenst u een uitvaartverzekering?
2*. De verzekeraar moet vooral… :
(Gelieve maximaal drie opties aan te vinken)
3*. Welk bedrag wilt u laten uitkeren na het overlijden?
4*. Wat is uw geboortedatum? (dd/mm/jjjj)
5*. Wanneer wilt u een uitvaartverzekering afsluiten?
6. Aanvullende informatie
7. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Uitvaartverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.