Wat is VLAREM II?

We hoeven je niet te vertellen dat er wettelijke verplichtingen gelden voor je mazouttank. Om te beginnen moet je sowieso je tank laten onderhouden en nakijken op regelmatige basis, maar daar blijft het niet bij. Daarnaast moet je mazouttank beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen die onderdeel zijn van de VLAREM II-richtlijn.

VLAREM II is met andere woorden de wetgeving voor mazouttanks betreffende de opslag van stookolie.

Wat zegt de VLAREM II-wetgeving over mazouttanks?

De VLAREM II-wetgeving zegt dat zowel mazouttank als koppelingen, kranen en leidingen bescherming moeten bieden tegen beschadigingen. Die kunnen door vastgestelde gebreken ontstaan, maar even goed door slijtage zoals roest.

Verder moeten ondergrondse leidingen door een buis of greppel lopen die brandstof tegenhoudt en uitmonden in een speciale opvangput. Tot slot verplicht de wetgeving je nog een overvulbeveiliging te installeren. Denk aan een fluit of sonde. Naast die beveiliging is ook een ontluchtingssysteem dat uitmondt in een plaats in open lucht met zo min mogelijk hinder vereist.

mazouttank wetgeving vlarem

Over installatie

Als je beslist om een (nieuwe) mazouttank te plaatsen, moet dat steeds gebeuren onder het toeziend oog van een erkende technicus stookolietanks, of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, waaronder brandbare vloeistoffen. Een stookolie-expert volstaat wanneer de tank dienst doet als verwarming van een woning. In alle andere gevallen, zoals een tank met een vulpistool om een tractor brandstof aan te leveren, is een milieu-expert vereist.

Eens de installatie van de ondergrondse en bovengrondse mazouttanks voltooid is, controleert de erkende technicus alles nog een keer en overhandigt hij je een conformiteitsattest.

Bovenop het attest ontvang je een groene merkplaat met erkenningsnummer van de milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of erkende technicus stookolietanks, de datum van plaatsing en de uiterlijke datum voor de eerstvolgende controle. Tot slot krijg je ook nog een certificaat van de fabrikant die je reservoir aangeleverd heeft.

Over keuring en onderhoud

Sinds 1 maart 2019 is de keuring van een bovengrondse tank met een gewicht tot 5.000 kilo of inhoud tot 6.000 liter voor particuliere doeleinden alleen bij ingebruikname noodzakelijk. Een ondergrondse stookolietank met hetzelfde gewicht of inhoud moet 1 keer om de 5 jaar opnieuw een periodieke controle ondergaan.

Tijdens die keuring let de erkende technicus stookolietanks op de volgende zaken:

  • De aanwezigheid van het certificaat
  • De aanwezigheid van slib of water in de tank
  • De werking van de lekdetectie, indien aanwezig
  • De werking van de overvulbeveiliging

Daarnaast meet hij het potentiaalverschil tussen tank en bodem, en voert hij een dichtheidsproef uit in het geval dat een lekdetectiefunctie ontbreekt.

Werkt alles naar behoren? Dan ontvang je een nieuwe groene merkplaat. Als niet alles aan de vooropgestelde regels voldoet, krijg je een oranje of rode merkplaat. Oranje wil zeggen wettelijk niet in orde, maar geen kans op verontreiniging. Rood impliceert dan weer dat de installatie niet langer gebruiksklaar is tot aan de wettelijke bepalingen voldaan wordt.

Veelgestelde vragen?

Op de website van de Vlaamse Overheid, onder het Departement Omgeving, tref je een overzicht over de veelgestelde vragen met betrekking tot ondergrondse en bovengrondse mazouttanks aan. Wij lijsten er een aantal hieronder op voor jou in een handig overzicht.

vlarem wetgeving mazouttanks

Moet ik een vergunning aanvragen voor mijn stookolietank?

Voor stookolietanks die bestemd zijn voor de verwarming van woningen, met een totale opslaghoeveelheid van minder dan 5.000 kilo/6.000 liter, moet geen vergunning aangevraagd worden. Als de opslaghoeveelheid wel meer bedraagt, dan is het verplicht om in jouw gemeente een melding in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Indien het gaat om een inhoud van meer dan 50.000 liter gasolie zonder GHS02-symbool of meer dan 20.000 liter met symbool, dan bent u ertoe genoodzaakt een omgevingsvergunning aan te vragen vooraleer de mazouttanks effectief geplaatst mogen worden.

Hoe herken ik erkende ‘technici stookolietanks’?

Je kan de erkende ‘technici stookolietanks’ herkennen aan hun persoonlijk op naam toegekend erkenningsnummer. Dat begint met de letters SV en wordt gevolgd door 5 cijfers. Milieudeskundigen hun erkenningsnummer start met de letter H (voor houders) of de letters MDH (voor milieudeskundige houders).

Je vindt de lijst van erkende technici en deskundigen terug op de website van de Vlaamse Overheid onder het Departement Omgeving via ‘Overzichtslijsten erkende personen’.

vlarem stookolietank

Hoe stel ik mijn mazouttank definitief buiten gebruik?

Eender welke bovengrondse of ondergrondse stookolietank met een opslag van minder dan 5.000 kilo die je op definitieve basis buiten gebruik wil stellen, moet zowel leeggemaakt als gereinigd worden. Een tank die rechtstreeks in de grond gegraven is, moet ook verwijderd worden. Als dat niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld door de (in)stabiliteit van de woning, wordt na overleg met een technicus de tank opgevuld met zand of schuim.

De aangestelde technicus maakt bij de definitieve buitengebruikstelling van een onder- of bovengrondse stookolietank een attest op waarmee bewezen wordt dat alles correct verlopen is. Op dat attest staan naam, handtekening en erkenningsnummer vermeld.  Merk op dat enkel met dat certificaat een verwijderde tank als kunststof- of schrootafvalstof kan afgevoerd worden naar een vergunde verwerker of een afvalstoffenhandelaar.

Een onder- of bovengrondse stookolietank voor de opslag van meer dan 5.000 kilo moet bij de buitengebruikstelling niet alleen leeggemaakt en gereinigd worden, maar ook binnen een termijn van 3 jaar verwijderd worden. Bij onmogelijkheid daartoe is een opvullende laag opnieuw het alternatief.

Voor elke ondergrondse of bovengrondse tank moeten overigens de nodige preventieve maatregelen getroffen worden tegen explosies en milieuverontreiniging. Een foutieve buitengebruikstelling kan supplementaire saneringskosten met zich meebrengen.

Welk BTW-tarief is van toepassing bij de verwijdering of buitengebruikstelling van stookolietanks?

De verwijdering of buitengebruikstelling van stookolietanks komt in aanmerking voor een verlaagd BTW-tarief van 6 %. De voorwaarde is wel dat je kan bewijzen dat het kadert in een geheel van grootschalige onroerende werken aan de woning, bijvoorbeeld onder de noemer van renovatie.

Wanneer het alleen de tank is die verwijderd of buiten gebruik gesteld wordt, geldt het BTW-tarief van 21 %. Omdat het dan louter als afbraakwerk bestempeld wordt.

Mag ik mijn mazouttank omvormen tot regenwaterput?

Het is niet toegestaan om een mazouttank om te vormen tot regenwaterput. Een drinkbak voor vee behoort evenmin tot de mogelijkheden. Een mazouttank die je niet langer wil gebruiken, wordt namelijk gecatalogeerd als afvalstof, met buitengebruikstelling tot gevolg.

vlarem 2 mazouttank

Mazouttank laten neutraliseren

Wens je een reiniging van je mazouttank te laten uitvoeren? Vraag eerst gratis en vrijblijvend naar offertes bij professionele mazouttank reinigers in je buurt. Op die manier krijg je een idee van de gangbare tarieven en kan je ze makkelijk onderling vergelijken. Zo kan je deze klus laten uitvoeren door de beste specialist.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Waar bevindt zich uw mazouttank of stookolietank?
2*. Welke type sanering wenst u?
3*. Wanneer wenst u de tank te saneren?
4*. Bent u ook geïnteresseerd in een nieuwe installatie?
5. Bijkomende informatie
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mazouttank verwijderen
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
More than 35,000 people find the right professional here every month
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Mazouttank verwijderen